Burma irrawaddy

စစ္ေရးရပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလမ္း်ဖင့္ၾသားရႏ္ မဟာမိတ္ ၃ ျဖဲ႕ ေသဘာထားေၾကညာ

စစ္ေရးရပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလမ္း်ဖင့္ၾသားရႏ္ မဟာမိတ္ ၃ ျဖဲ႕ ေသဘာထားေၾကညာ

စစ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ၾကၼႈမ္ားကို ဦးျစာရပၲန႔္ၿပီး စစ္ေရးနၫ္းလမ္းမြအပ ႏိုင္ငံေရးနၫ္းလမ္းအရ ေဆာင္႐ၾက္ရႏ္ ဆႏၵရြိပါသၫ္။ ထို႔အတူ ်မႏၼာ့တေပၼတာၹကၼြလၫ္း စျစၸဲမ္ား ခ္ဳပ္ၿငိမ္းေစရႏ္ ေဆာင္႐ၾကၼၫ္ဟဳ စိတ္ရင္းမြႏ္်ဖင့္ ေမြ္ာႅင့ၸါသၫ္


၁ ႏြစ္်ပည့္ Reuters သတင္းေထာက္ ၂ ဦး အမႈေအပၚ အ်မငၼ္ား

၁ ႏြစ္်ပည့္ Reuters သတင္းေထာက္ ၂ ဦး အမႈေအပၚ အ်မငၼ္ား

Burma irrawaddy

ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫႅၫ္း ေ်ပာဖူးပါတယ္။ အ်ပစၼရိြတ့ဲ သူေတယာက္ အက္ၪ္းေထာငၴဲ ရိြေန်ခင္း ဟာ ႀကီးမားတ့ဲ ေအရးကိစၥ ်ဖစၲယႅိဳ႕ေပါ့။ အခု ေကတာ့ ႏြစ္ေယာက္ေတာင္ ်ဖစ္ေနလို႔ ပိုႀကီးတ့ဲ ကိစၥပါ။


အိမ္အကူ မကရငၼ ဝမ္းဗိုကၵဏ္ရာေၾကာင့္ အူေပါက္ ေသဆုံး်ခင္း်ဖစ္ဟဳ ဆရာဝႏ္ ၾထကၦိဳ

အိမ္အကူ မကရငၼ ဝမ္းဗိုကၵဏ္ရာေၾကာင့္ အူေပါက္ ေသဆုံး်ခင္း်ဖစ္ဟဳ ဆရာဝႏ္ ၾထကၦိဳ

Burma irrawaddy

ဒီေန႔ အစစ္ေဆးခံတဲ့ ဆရာဝႏၠလၫ္း ေဆးစာထဲမြာပါတဲ့အတိုင္း၊ သက္ေသခံ ၾသင္းထားတဲ့ ေအထာက္အထားအတိုင္း ႏႈတ္သက္ေသခံခ္ကၠ တထပၲၫ္း ၾကကၱိပဲၾထၾက္သားတယ္။Burma irrawaddy

အနာႀကီးေရာဂါ ်ဖစ္သဴမ္ားကို ျခဲ်ခားဆကၦံမႈ မလုပ္ၾကရႏ္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္ တိုၾကၱႏ္း

အနာႀကီးေရာဂါ ်ဖစ္သဴမ္ားကို ျခဲ်ခားဆကၦံမႈ မလုပ္ၾကရႏ္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္ တိုၾကၱႏ္း

အနာႀကီးေရာဂါ်ဖျစၸားသူမ္ားႏြင့္ ၎၏မိသားစုဝငၼ္ားအား ျခဲ်ခားဆကၦံမႈမ္ားကို ေယန႔အထိ်မင္ေၾတ႕ေနရၿပီး ယင္း သို႔ ျခဲ်ခားဆကၦံမႈကို ေလ္ာ့နၫ္းေပပ္ာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ၾက္ၾကရႏ္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၠ ေယန႔က္င္းပသည့္ အမ္ိဳးသားအဆင့္ အနာႀကီးေရာဂါ တိုကၹ္က္ေရး ညီလာခံၾတင္ တိုၾကၱႏ္းေ်ပာၾကားသၫ္။


လက္မထပ္ခင္အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အဆင့္ေက်ာ္ၿပီး က်ဴးလြန္တာမ်ိဳးကေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့

လက္မထပ္ခင္အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အဆင့္ေက်ာ္ၿပီး က်ဴးလြန္တာမ်ိဳးကေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့

The Voice Myanmar

လက္မထပ္ခင္အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အဆင့္ေက်ာ္ၿပီး က်ဴးလြန္တာမ်ိဳးကေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့
Thithtoolwin

ျမန္မာျပည္ခရီး ေဝဖန္မႈေတြကို တြစ္တာ CEO တုံ႔ျပန္

ျမန္မာျပည္ခရီး ေဝဖန္မႈေတြကို တြစ္တာ CEO တုံ႔ျပန္


ေယာက္်ားေလးေတြက ဆက္စီက်တယ္လို႔ျမင္တဲ့ ဖက္႐ွင္ (၄) မ်ိဳး

ေယာက္်ားေလးေတြက ဆက္စီက်တယ္လို႔ျမင္တဲ့ ဖက္႐ွင္ (၄) မ်ိဳး

Phothutaw

ေယာက္်ားေလးေတြက ဆက္စီက်တယ္လို႔ျမင္တဲ့ ဖက္႐ွင္ (၄) မ်ိဳး
Burma irrawaddy

အထိုငၼ္ား်ခင္းေၾကာင့္ ်ဖစၲဲ့ က္ႏ္းမာေရး ်ပႆနာေၾတကို ကာၾကယ္ႏိုငၼယ့္ နၫ္းလမ္း

အထိုငၼ္ား်ခင္းေၾကာင့္ ်ဖစၲဲ့ က္ႏ္းမာေရး ်ပႆနာေၾတကို ကာၾကယ္ႏိုငၼယ့္ နၫ္းလမ္း

ေန႔စၪ္ အထိုငၼ္ားသူေၾတေအနနဲ႔ ေလ့က္င့္ခႏ္း ေေၾထၾထထူးထူး မလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ လမ္းေလြ္ာကၱာမ္ိဳးကိုေတာ့ ်ပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။


ထိုင္းႏိုင္ငံသား ေလးဦးပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕ထံမွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ဖမ္းမိ

ထိုင္းႏိုင္ငံသား ေလးဦးပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕ထံမွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ဖမ္းမိ

The Voice Myanmar

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ လြယ္ေတာ္ခမ္းပူးေပါင္း စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ ညေန ၅ နာရီခန္႔က VIGO ယာဥ္တစ္စီးကို စစ္ေဆးရာမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသားေလးဦးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦး ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕ထံမွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမႉး ဒုရဲမႉးမ်ဳိးခိုင္က ေျပာၾကားသည္။


“Don't Watch”႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ၾကမယ့္ လူမင္းနဲ ့ေမျမင့္မိုရ္

“Don't Watch”႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ၾကမယ့္ လူမင္းနဲ ့ေမျမင့္မိုရ္

The Voice Myanmar

“Don't Watch”႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ၾကမယ့္ လူမင္းနဲ ့ေမျမင့္မိုရ္


“ေအာင္ဆန္း”႐ုပ္ရွင္ကားမွာ ဇာတ္ညႊန္းပိုင္းတာဝန္ယူထားတဲ့ ဘုဏ္းသိုက္

“ေအာင္ဆန္း”႐ုပ္ရွင္ကားမွာ ဇာတ္ညႊန္းပိုင္းတာဝန္ယူထားတဲ့ ဘုဏ္းသိုက္

The Voice Myanmar

“ေအာင္ဆန္း”႐ုပ္ရွင္ကားမွာ ဇာတ္ညႊန္းပိုင္းတာဝန္ယူထားတဲ့ ဘုဏ္းသိုက္ႀလိဳငႅင္ ပဋိပကၡ ၅ ဦးေသဆုံး၍ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရ

ႀလိဳငႅင္ ပဋိပကၡ ၅ ဦးေသဆုံး၍ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရ

Burma irrawaddy

ရြမ္း်ပၫၷယ္ ေတာငၸဳိင္း လိျဳငႅငၡ႐ုိင္ ႀလိဳငႅင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေနာက္ ေက္းျရာအုပၥဳ နမ္းဟူး (ဆုိင္းငင္း) ျရာၾတင္ လကၷကၠဳိင္ အျဖဲ႕တျဖဲ႕ ႏြင့္ ေဒသခံမ္ားၾကား ပဋိပကၡ်ဖျစၸားရာဘုရားကိုရည္မွန္းၿပီး အေ၀းကေန၍ အက်ိဳးရေအာင္လွဴဒါန္းပူေဇာ္နည္း

ဘုရားကိုရည္မွန္းၿပီး အေ၀းကေန၍ အက်ိဳးရေအာင္လွဴဒါန္းပူေဇာ္နည္း

Phothutaw

ဘုရားကိုရည္မွန္းၿပီး အေ၀းကေန၍ အက်ိဳးရေအာင္လွဴဒါန္းပူေဇာ္နည္း


ေအာင္ျမင္သူတို႔၏ အရည္အေသြး (၆) ခု

ေအာင္ျမင္သူတို႔၏ အရည္အေသြး (၆) ခု

Phothutaw

ေအာင္ျမင္သူတို႔၏ အရည္အေသြး (၆) ခု


Phothutaw

ဒီလို ဆီးျပႆနာေတြနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရလွ်င္ သင့္ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးေနျပီ..

ဒီလို ဆီးျပႆနာေတြနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရလွ်င္ သင့္ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးေနျပီ..

ဒီလို ဆီးျပႆနာေတြနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရလွ်င္ သင့္ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးေနျပီ..


ရုတ္တရက္ ၿပဲရွ ၊ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာမ်ားျဖစ္လွ်င္ အိမ္မွာ အလြယ္တကူကုသနိုင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ား

ရုတ္တရက္ ၿပဲရွ ၊ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာမ်ားျဖစ္လွ်င္ အိမ္မွာ အလြယ္တကူကုသနိုင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ား

Phothutaw

ရုတ္တရက္ ၿပဲရွ ၊ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာမ်ားျဖစ္လွ်င္ အိမ္မွာ အလြယ္တကူကုသနိုင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ား


မိန္းမကိုယ္ အနံ႔ဆုိးဆိုးေတြ မရွိဘဲ အျမဲတမ္း သန္႔ရွင္ေနေစဖို႔

မိန္းမကိုယ္ အနံ႔ဆုိးဆိုးေတြ မရွိဘဲ အျမဲတမ္း သန္႔ရွင္ေနေစဖို႔

Phothutaw

မိန္းမကိုယ္ အနံ႔ဆုိးဆိုးေတြ မရွိဘဲ အျမဲတမ္း သန္႔ရွင္ေနေစဖို႔


အမ်ိဳးသား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေဆးေတြက တကယ္ေရာ အက်ိဳးရွိရဲ႕လား

အမ်ိဳးသား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေဆးေတြက တကယ္ေရာ အက်ိဳးရွိရဲ႕လား

Phothutaw

အမ်ိဳးသား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေဆးေတြက တကယ္ေရာ အက်ိဳးရွိရဲ႕လားPhothutaw

Selfies ႐ိုက္လို႔ေကာင္းသလို အႏၲရာယ္လည္းမ်ားတဲ့ ဗီယက္နမ္က မီးရထားလမ္း

Selfies ႐ိုက္လို႔ေကာင္းသလို အႏၲရာယ္လည္းမ်ားတဲ့ ဗီယက္နမ္က မီးရထားလမ္း

Selfies ႐ိုက္လို႔ေကာင္းသလို အႏၲရာယ္လည္းမ်ားတဲ့ ဗီယက္နမ္က မီးရထားလမ္း