ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အပိုင္း (၆)

ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အပိုင္း (၆)

The Voice Myanmar

တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ယခင္ကေျပာၾကားဖူးသလို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးမွာ ၎တို႔၏ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေရးထက္ ပုိမိုအေရးႀကီးပါသည္ဟု ဆုိေနေစကာမူ ျမန္မာျပည္ရွိ ဧရာမ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ တ႐ုတ္ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား၏ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆုိသည့္အခ်က္မွာ ထင္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။


တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ သင္ၾကားခြင့္ျပဳေရး

တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ သင္ၾကားခြင့္ျပဳေရး

The Voice Myanmar

လက္ေတြ႔နဲ႔ ကင္းကြာေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ေတြက တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ အက်ိဳးရွိသေယာင္ ရွိေပမယ့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုလံုးနဲ႔ သိပ္ၿပီး အဆင္မေျပတဲ့ အေတြးအေခၚေတြ ယေန႔ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ရွိေနပါတယ္။


မူဝါဒနဲ႔ ကတိေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကတဲ့အခါ

မူဝါဒနဲ႔ ကတိေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကတဲ့အခါ

The Voice Myanmar

မဆလေခတ္နဲ႔ နဝတေခတ္တို႔ရဲ႕ တူညီတဲ့အခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္တဲ့လူႀကီးထံ သတင္းအခ်က္အလက္ တင္ျပတဲ့အခါမွာ ပကတိျဖစ္ရပ္မွန္ အေျခအေနကို ဖံုးကြယ္ၿပီးေတာ့ လိမ္ညာတင္ျပခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခတ္ဒီအခါမွာ အဲဒီလိုမျဖစ္ဖို႔ကေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးပါတယ္။


The Voice Myanmar

လူငယ္ေျခတက္ေလးမ်ား ေမြးထုတ္ၾကပါ (Daily, Vol-5/No-207)

လူငယ္ေျခတက္ေလးမ်ား ေမြးထုတ္ၾကပါ (Daily, Vol-5/No-207)

လူႀကီးမိဘကို အားကိုးလြန္း၊ တြယ္ကပ္လြန္းတယ္ဆိုတာဟာ မိဘေတြ၊ လူႀကီးေတြအတြက္ေတာ့ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ေပးႏိုင္ေပမယ့္ လူငယ္ေတြအတြက္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈအပိုင္းမွာသာမကဘဲ ဘဝ တိုးတက္မႈပိုင္းမွာပါ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ႏိုင္ဘူးဆိုတာကို သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။


အိုဘယ့္ေဂ်႐ုစလင္ကေပးသည့္ သင္ခန္းစာ (Daily, Vol-5/No-208)

အိုဘယ့္ေဂ်႐ုစလင္ကေပးသည့္ သင္ခန္းစာ (Daily, Vol-5/No-208)

The Voice Myanmar

တရားမွ်တမႈဟူသည့္ အေၾကာင္းကိစၥကို အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သို႔ပင္ ေရရြတ္ျပေနေစကာမူ အမွန္စင္စစ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိအက်ိဳးစီးပြား၊ မိမိရလိုပိုင္လိုေသာ နယ္ေျမအတြက္သာ အာ႐ံုစိုက္ၾက သည္ကို ေတြ႕ပါလိမ့္မည္။


ျပည္သူက ေရြးမယ့္ ျပည္ထဲေရး

ျပည္သူက ေရြးမယ့္ ျပည္ထဲေရး

7daydaily

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုက မဲ႐ံုသို႔ သြားရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ဆိတ္သုဥ္းရန္တစ္စတစ္စ နီးကပ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးႏုိင္ငံေရး သုခမိန္မ်ားက မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။Burma irrawaddy

ေအကာင္းဆုံး လုပ္ငႏ္းရြင္ ၿပိဳျငၸဲ Myanmar Employer Awards 2017 ဆုတံဆိပ္ေပါင္း ၆၀ ေက္ာ္ ခ္ီး်မႇင့္

ေအကာင္းဆုံး လုပ္ငႏ္းရြင္ ၿပိဳျငၸဲ Myanmar Employer Awards 2017 ဆုတံဆိပ္ေပါင္း ၆၀ ေက္ာ္ ခ္ီး်မႇင့္

်မႏၼာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ Myanmar Employer Awards 2017 ဆုေပး ျပဲကို ရႏၠဳႏ္ၿမိဳ႕ ဆူးေလ ရြႏၢရီလာ ဟိုတၾယၱင္ Jobnet.com.mm က ဦးေဆာင္၍ ဒီဇငၻာ ၉ ရကၠ က္င္းပခဲ့သၫ္။


ႏိုင္ငံစီးျပားေရး နာမက္ႏ္းမႈ မဟာဗ္ဴဟာလိုအပ္ဟဳ စီးျပားေရးအႀကံေပး ဦး်မင့္ေ်ပာ

ႏိုင္ငံစီးျပားေရး နာမက္ႏ္းမႈ မဟာဗ္ဴဟာလိုအပ္ဟဳ စီးျပားေရးအႀကံေပး ဦး်မင့္ေ်ပာ

Burma irrawaddy

်မႏၼာႏိုင္ငံသၫ္ က္ႏ္ရြိသည့္ အစိုးရသကၱမ္းအၾတင္း လူတဦးခ္င္း၏ ပ္မ္းမြ္အသား တငၴဳတႅဳပႅဳပၼႈႏြင့္ ဝႏ္ေဆာငၼႈတႏၹိဳး (pre Capita GDP) တႏၹိဳးသၫ္ လာအိုႏိုင္ငံသို႔ အမီလိုက္ရႏၸင္ အားနၫ္း ေနသၫ္။


စီးပြားေရးပညာရွင္ဦးျမင့္၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ထူးျခားမႈမ်ား

စီးပြားေရးပညာရွင္ဦးျမင့္၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ထူးျခားမႈမ်ား

7daydaily

ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ရည္ၫႊန္း ၍ နာမည္ေက်ာ္စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးျမင့္က တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ အခ်က္ေလးခ်က္ေဆာင္ ရြက္ရန္ စေနေန႔က အႀကံျပဳခဲ့သည္။
The Voice Myanmar

ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အပိုင္း (၅)

ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အပိုင္း (၅)

ယခုအခ်ိန္အထိ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ လူသိရွင္ၾကား ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ သည္းခံစိတ္ရွည္ေသာ သေဘာထားတစ္ရပ္ကုိ ျပသႏုိင္ျခင္းအတြက္ ပီကင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရေပမည္။ ထုိသို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထားအျမင္ကုိ ကုိင္စြဲထားသည့္အတြက္ ျမန္မာလူထုႏွင့္ အထက္လႊာမ်ားမွ မိတ္ေဆြမ်ား ရရွိႏုိင္ေပသည္။


ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး

ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး

The Voice Myanmar

တ႐ုတ္ျပည္၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား ျဖန္႔ၾကက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ပီကင္းမွ ႏုိင္ငံျခားေရး ေပၚလစီ ေရးဆြဲသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ အထူးတာဝန္ေပး ခန္႔အပ္ထားေသာ ယာယီ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္သံတမန္ဆက္ဆံေရး နည္းပရိယာယ္ကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ပံု ရေပသည္။


ေနျပည္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလေနာက္ပုိင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး အပုိင္း (၃)

ေနျပည္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလေနာက္ပုိင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး အပုိင္း (၃)

The Voice Myanmar

... ထုိစဥ္က ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ပါတီမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးအၾကားတြင္ မလုပ္အပ္သည့္အရာ ျဖစ္ေနခဲ့သျဖင့္ ထုိဆက္ဆံမႈမွာ တုိေတာင္းခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ဥ္းက်ခံေနရစဥ္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားပင္လွ်င္ မၾကာခဏ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကေသာ္လည္း တ႐ုတ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအဖို႔​စစ္အစုိးရ မေက်မနပ္ျဖစ္မည္စုိး၍ ထုိအထူးအခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္ခဲ့သည္။


သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားမွ အနာဂတ္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈဆီသို႔

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားမွ အနာဂတ္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈဆီသို႔

7daydaily

ယေန႔ေခတ္ကမၻာႀကီးတြင္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားအလိုက္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၏ အခန္း က႑ႏွင့္ အက်ဳိးျပဳပံုမ်ားကို ပိုမိုသိရွိခံစားလာရၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ပိုမိုအားေပး ေထာက္ပံ့လာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ မၾကာေသးမီကာလမွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုအားေပး အေလးထား ေဆာင္ရြက္လာမႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားမွ သိသာထင္ရွားေသာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာမႈမ်ား ရွိလာသည္။ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ကာလေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး (၂)

ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ကာလေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး (၂)

The Voice Myanmar

ျမန္မာ၏ ဟန္ခ်က္ထိန္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အေနာက္တုိင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ဆုိးဝါးလာခ်ိန္မွ​လက္ရွိ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ တည္ဆဲျဖစ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအဝုိင္းၾကားက ထြက္လာေသာ ဘံုသေဘာရလဒ္ ျဖစ္ပံုရေပသည္။


ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ကာလေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး

ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ကာလေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး

The Voice Myanmar

အေနာက္အုပ္စုက တ႐ုတ္ျပည္ကို ဝုိင္းပတ္ပိတ္ဆုိ႔သည့္ကာလကလည္း တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးကြက္လပ္တစ္ခု ဖန္တီးေပးကာ တိန္႔ေခတ္ တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကာလမတိုင္ခင္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပကမၻာ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာက လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေလသည္။The Voice Myanmar

ကမၻာ့ပခံုးေပၚက ဗလငါးတန္ ျမန္မာေက်ာင္းသား ပညာေရးအေျပာင္းအလဲ

ကမၻာ့ပခံုးေပၚက ဗလငါးတန္ ျမန္မာေက်ာင္းသား ပညာေရးအေျပာင္းအလဲ

ယေန႔ ပညာေရး တိုးတက္ေနပါသည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ေက်ာင္းသားကို ေပးထားခ်က္ကိန္းေသအျဖစ္ထား၍ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုသာ ကိန္းရွင္ထားကာ အေျခအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။


ေ်ေမဈး သက္သာျစာ်ဖင့္ ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံျခင့္ရရႏ္ တိုင္းအစိုးရ ေဆာင္႐ၾကၼၫ္

ေ်ေမဈး သက္သာျစာ်ဖင့္ ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံျခင့္ရရႏ္ တိုင္းအစိုးရ ေဆာင္႐ၾကၼၫ္

Burma irrawaddy

ေဈးကစား ဝယ္ယဴမႈမ္ားေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေ်မမ္ား၊ လယ္ယာေ်မမ္ားမြာ ၂၀၁၂ ခုႏြစ္ႏြင့္ ၂၀၁၃ ခုႏြစ္ဝႏ္းက္ျငၲင္ ေဈးအ်မင့ၦဳံးအ်ဖစ္ က္ပ္သိႏ္းရာခ္ီ ်မင့ၱကၡဲ့ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေ်မ လုပ္ငႏ္းရြငၼ္ား ထံမြ သိရသၫ္။


၂၁ ရာစုေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႏွင့္ အၿပိဳင္ ႏုိင္ငံေရးစႀကႍလမ္းသစ္

၂၁ ရာစုေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႏွင့္ အၿပိဳင္ ႏုိင္ငံေရးစႀကႍလမ္းသစ္

7daydaily


အိမ္ရွင္မသပိတ္

အိမ္ရွင္မသပိတ္

7daydaily

ကိုေယာႏွင့္ မိမိတုိ႔ကား အိမ္ ေထာင္သက္ ခုနစ္ႏွစ္ရွိ၍ သား ကေလးအပါမွာ (၆)ႏွစ္သားရွိခဲ့ ၿပီ... ။ ‘‘ေဩာ္... မိန္းမ မိန္းမ××× မင္းတုိ႔ကေတာ့ ရွင္ဘုရင္××× ခင္ခင္မင္မင္ တစ္သက္လံုးခိုင္းဖို႔ မင္းတုိ႔စိတ္ကျမင္×××’’ ‘‘ဆုိျပန္ၿပီ ဒီသီခ်င္းႀကီး ဘာ လဲ၊ ဘယ္သူက ဘာခိုင္းလို႔လဲ’’ ‘‘မဟုတ္ဘူးလား မိမိရယ္၊ မင္းတုိ႔ မိန္းမေတြ လွလွပပ ဝတ္ ေရးစားေရးအတြက္ ဒီက ကိုေယာတို႔မွာ တစ္ေန႔လံုး ႏြားလို႐ုန္း... ’’


7daydaily

ေအာင္ျမင္ေသာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာလူငယ္ဘဝ

ေအာင္ျမင္ေသာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာလူငယ္ဘဝ

ေအးျမေသာ ေဆာင္း အထိအေတြ႕က လူတို႔၏ ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ ဆြိဒီဇင္ဘာကို ျဖစ္ေစသည္။ ဒီဇင္ဘာသည္ ေဆာင္းလယ္ကာ လျဖစ္ေသာ္လည္း သည္ႏွစ္တြင္ မုိးရိပ္ေလရိပ္ေၾကာင့္ ေဆာင္း အရသာကို ဒီဇင္ဘာေရာက္မွသာ သိသိသာသာ ခံစားၾကရသည္။