Burma irrawaddy

ခ္င္းၾတင္း်မျစၲင္း ေရယာၪ္ေမတာၼဆမႈ ေလ္ာ့က္

ခ္င္းၾတင္း်မျစၲင္း ေရယာၪ္ေမတာၼဆမႈ ေလ္ာ့က္

စစၠိဳင္းတိုင္း အၾတင္းမြာ ေအာငၥိဳးမိုးေက္ာ္ ်ဖစ္ၿပီးေနာကၸိဳင္းမြာေတာ့ အႀကီးအက္ယ္ ်ဖစၲာမ္ိဳးေတာ့ မရြိေတာ့ဘူး။ ေရယာဥၷစႅိဳ႕ လူ၂ ဦး ေသဆုံးမႈေတာ့ ရြိပါတယ္။ ႀကီးႀကီးမားမား ဆုံးရႈံးတာေတာ့ မရြိပါဘူး။


မဟာဓာတ္အားလိုင္း အဆင့္်မႇင့္ရႏ္ ADB ေခ္းေျင လႊတ္ေတာ္ ျခင့္်ပဳ

မဟာဓာတ္အားလိုင္း အဆင့္်မႇင့္ရႏ္ ADB ေခ္းေျင လႊတ္ေတာ္ ျခင့္်ပဳ

Burma irrawaddy

်ပၫၷယ္ႏြင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခုတို႔ၾတင္ မဟာဓာတ္အားလိုင္း အဆင့္်မႇင့ၱင္ႏိုင္ရႏ္ ADB ထံမြ ေအမရိကႏ္ေဒၚလာ သႏ္း ၃၀၀ နီးပါး ေခ္းယူမၫၠိဳ လႊတ္ေတာၠ အတၫ္်ပဳလကၡံလိုက္သၫ္။


မႏၲေလးတိုင္း SME လုပ္ငႏ္းမ္ား ဆိုင္ရာ စီမံခ္က္ ေရးၾဆဲမၫ္

မႏၲေလးတိုင္း SME လုပ္ငႏ္းမ္ား ဆိုင္ရာ စီမံခ္က္ ေရးၾဆဲမၫ္

Burma irrawaddy

မႏၲေလးတုိင္း အၾတင္းရြိ ေအသးစားႏြင့္ အလတၥား စီးျပားေရး လုပ္ငႏ္းမ္ား (SMEs) ၿဖံ႔ၿဖိဳးမႈကို အဟႏ္႔ အတား ်ဖစ္ေစမၫ့္ အရာမ္ားအား ေ်ဖရြင္းႏုိင္ရႏ္ စီမံခ္ကၱရပ္ ေရးၾဆဲမၫ္ ်ဖစ္ေၾကာင္းThe Voice Myanmar

စီးပြားေရး တက္သလား၊ က်သလား ဘာလုပ္ၾကမလဲ (Daily, Vol-6/No-140)

စီးပြားေရး တက္သလား၊ က်သလား ဘာလုပ္ၾကမလဲ (Daily, Vol-6/No-140)

စီးပြားေရးက်ျခင္း၊ တက္ျခင္းဟူေသာ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးကြဲျပားေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးအေျချပဳ ဆန္းစစ္သံုးသပ္သူအခ်ိဳ႕က အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ႐ႈျမင္မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ အစိုးရကို ေထာက္ခံေသာအျမင္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေသာအျမင္ဟု ေယဘုယ်ေျပာႏိုင္သည္။


ခုိင္မာေသာ တရားေရးမ႑ိဳင္ဆီသုိ႔

ခုိင္မာေသာ တရားေရးမ႑ိဳင္ဆီသုိ႔

The Voice Myanmar

ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအဆင့္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဆင့္ကေတာ့ (၁၄/၁၅) ျဖစ္ေနပါတယ္။ လက္ေတြ႕ အေျခအေနမွာလည္း ျပည္သူမ်ားဟာ တရားစီရင္ေရးအေပၚ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္ ရရွိေစဖို႔ဆိုရင္ ယေန႔ ျပည္သူတစ္ေယာက္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းဖို႔ခက္ခဲေနဆဲပဲ ရွိပါေသးတယ္။


ေသာတရွင္မ်ားရဲ႕ ဒုကၡ

ေသာတရွင္မ်ားရဲ႕ ဒုကၡ

The Voice Myanmar

ေကာင္းတဲ့တရားဖြင့္တာပဲကြာဆိုၿပီးေတာ့ ည ၁၁ နာရီ၊ ၁၂ နာရီ သူမ်ားအိပ္ေမာက်ေနမယ့္ အခ်ိန္၊ မနက္ ၄ နာရီခြဲေလာက္ႀကီး သူမ်ားေတြ အိပ္ရာမထေသးတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အသံခ်ဲ႕စက္ႀကီးနဲ႔ အသံကုန္တင္ၿပီး ဖြင့္တာမ်ိဳးက်ေတာ့ တစ္ဖက္လူေတြအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးရွိမလား၊ ဆိုးက်ိဳးရွိမလားဆိုတာ စဥ္းေတာ့စဥ္းစားစရာပါ။


ျပည္တြင္းအားကို မဆံုး႐ံႈးေစလို (Daily, Vol-6/No-139)

ျပည္တြင္းအားကို မဆံုး႐ံႈးေစလို (Daily, Vol-6/No-139)

The Voice Myanmar

ရခိုင္ျပႆနာအေပၚမူတည္ကာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား အရွိန္တိုးျမႇင့္လာကာ ICC ေခၚ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ခံု႐ံုးအထိပါ စြဲခ်က္တင္ စီရင္ရန္ ျပင္ဆင္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာေဒါသကို မဆီမေလ်ာ္ ထြက္ေပါက္ေပးသည့္ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါမူ မျဖစ္မေန စည္း႐ံုး၊ ဆြဲေဆာင္၊ ရယူ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပည္တြင္းအားကိုပါ ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္ေၾကာင္


စတုတၳ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးမွာ အသင့္ျဖစ္ၿပီလား

စတုတၳ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးမွာ အသင့္ျဖစ္ၿပီလား

The Voice Myanmar

Industry 4.0 က လူသားေတြ၏ လူေနမႈဘဝကို ဘယ္လိုေျပာင္းလဲၿပီး ဘယ္လို႐ိုက္ခတ္ႏိုင္သည္ကို ႀကိဳတင္ေလ့လာသံုးသပ္ထားဖို႔ လိုသည္။ ႏိုင္ငံက ေနာက္က်ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႕ေရာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ ေရာက္လာေနၿပီျဖစ္သည့္ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးကိုေတာ့ မ်က္ျခည္မျပတ္ဖို႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္းပါ..


The Voice Myanmar

ရန္ကုန္ကို ဒုစ႐ိုက္ကင္းစင္တဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္

ရန္ကုန္ကို ဒုစ႐ိုက္ကင္းစင္တဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္

ဥပေဒေတြပါျပစ္ဒဏ္ေတြ နည္းေနတယ္ဆိုရင္လည္း ေခတ္စနစ္နဲ႔ညီတဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ ဥပေဒေတြကိုျပင္မယ္၊ ဒုစ႐ိုက္မႈက်ဴးလြန္သူ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ မည္သူကိုမဆို အစိမ္းအက်က္မေရြး မ်က္မွာမလိုက္ဘဲ တရားစီရင္မယ္၊ ခ်မွတ္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ရက္တို႔၊ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္တို႔ကို မေပးဘူးဆိုရင္ ဥပေဒကိုေၾကာက္ၾကၿပီး က်ဴးလြန္ၾကလိမ့္မယ္မထင္ပါဘူး။ ဒါဆိုရင္ ႏိုင္ငံသားေတြ၊ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြအေနနဲ႔လည္း ဥပေဒရဲ႕အကာအကြယ္ကိုရၿပီး ႏိုင္ငံကလည္း ေအးခ်မ္းသာယာေနမွာအမွန္ပါပဲ။


စစ္ေၾတၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖ အျဖဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္သႏ္းေဝကို ျစဲခ္ကၱင္

စစ္ေၾတၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖ အျဖဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္သႏ္းေဝကို ျစဲခ္ကၱင္

Burma irrawaddy

စစ္ေၾတၿမိဳ႕ဖိၿမိဳ႕ဖ အျဖဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္သႏ္းေဝကို ႏိုင္ငံသားမ္ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ၾလတႅပၼႈႏြင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈကို ကာၾကယ္ေပးေရး ဥေပဒ ပုဒၼ ၁၀ ်ဖင့္ စစ္ေၾတၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမြ ျစဲခ္င္ တငႅိဳက္ေၾကာင္း သိရသၫ္။


ဝိညာၪ္ေခၚဘုတ္်ပားနဲ႔ ေနာကၦၾကၱဲ အက္ိဳးရလဒၼ္ား

ဝိညာၪ္ေခၚဘုတ္်ပားနဲ႔ ေနာကၦၾကၱဲ အက္ိဳးရလဒၼ္ား "Ouija : Origin of Evil (2016)"

Burma irrawaddy

ေခ္ာကၡ္ားစရာ ဝင္ေရာက္ ပူးကပၼႈေၾတကို ေၾတ႔ရြိၾကရမြာ်ဖစ္ၿပီး Alice , Lina , Doris တို႔ ဘယႅိဳ အႏ ၱရာယ္ေၾတကို ႀကံဳေၾတ႔ၾကရမလဲဆိုတာ စိတ္ဝငၥားျဖယ္ ၾကည့္ရႈၾကရမြာပါ။


ေ႐ႊေဈး က္ပ္ ဆယ္သိႏ္းေက္ာ္သိဳ႕ အ်မင့ၦဳံးစံခ္ိႏၲင္ ေရာက္ရြိ

ေ႐ႊေဈး က္ပ္ ဆယ္သိႏ္းေက္ာ္သိဳ႕ အ်မင့ၦဳံးစံခ္ိႏၲင္ ေရာက္ရြိ

Burma irrawaddy

်မႏၼာ့ ေရႊေစ္းႏႈႏ္းသၫ္ စံခ္ိႏၲင္ အ်မင့္ဆုံး ်ဖစ္သၫ့္ က္ပၧယ္သိႏ္းေက္ာ္သဳိ႔ ေရာက္ရြိေေနၾကာင္း ေစ္းၾကက္ အၾတင္း က သိရြိရသၫ္။


The Voice Myanmar

ေမတၱာတရားနဲ႔ ေခြးေလေခြးလြင့္သံသရာ

ေမတၱာတရားနဲ႔ ေခြးေလေခြးလြင့္သံသရာ

ေခြးေတြကိုခ်စ္လို႔ ေကၽြးရာက ႂကြက္၊ ျခင္၊ ယင္ေတြပါ တိုးပြားလာေစလို႔ အိမ္ေတြ၊ လမ္းေတြကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ေရာဂါဘယေတြ တိုးပြားလာလို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ဒုကၡေတြကိုေတာ့ ကယ္တင္ ၾကဖို႔ လိုလာပါတယ္။ တစ္ဖက္က ေခြးေတြကို ထိန္းသိမ္းလာႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေခြးကိုက္ခံရတဲ့ဦးေရလည္း ေလ်ာ့က်လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေခြးကိုက္လူနာဦးေရ မ်ားလို႔ ေဆးဝါး မလံုမေလာက္ ျဖစ္ေနမႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။


အညံ့ ပန္းတိုင္

အညံ့ ပန္းတိုင္

The Voice Myanmar

သမၼတႀကီးဝတ္ဆင္ထားေသာ အက်ႌအနီ၊ အက်ႌအနီေပၚက အေမစု၏ ဓာတ္ပံု၊ ေနာက္က ေဒါင္း႐ုပ္ ႐ုပ္တုႀကီး။ မ်က္ေမွာင္က်ံဳ႕သြားၾကရျခင္းအေၾကာင္းမွာ အျမင္ေစာင္းသြားၾကျခင္းေတာ့ မဟုတ္ၾကပါ။ ဒုတိယအေတြးႏွင့္ ရင္ေလးသြားၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါ...မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတာမ်ား ျဖစ္မလား။ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။


အႏိုင္ယူျခင္းေလာ၊ ေအာင္ပြဲေလာ (Daily, Vol-6/No-138)

အႏိုင္ယူျခင္းေလာ၊ ေအာင္ပြဲေလာ (Daily, Vol-6/No-138)

The Voice Myanmar

ဒီမိုကေရစီကို ဦးတည္ေသာ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ျဖစ္ၾကလွ်င္ မိမိတို႔အင္အားကို အခ်င္းခ်င္းအၾကား အေပၚစီးယူ အႏိုင္အထက္ ျပဳလိုေသာစိတ္ျဖင့္ ျဖဳန္းတီး မပစ္ၾကဘဲ အျပန္အလွန္ ေက်ာခ်င္းကပ္၍ ႀကံဳလာသည့္ ဖိအားမ်ားကို စုေပါင္း တြန္းလွန္ကာ ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ၾကရန္ အေရးႀကီးလွသည္။


၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုမဖ်က္သိမ္းသေရြ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္ဟု ေရႊ၀ါေရာင္ဆရာေတာ္မ်ား မိန္႔ၾကား

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုမဖ်က္သိမ္းသေရြ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္ဟု ေရႊ၀ါေရာင္ဆရာေတာ္မ်ား မိန္႔ၾကား

Mizzimaburmese

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (၁၁) ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားက်င္းပသည့္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဓမၼပီယေက်ာင္းတိုက္တြင္ မိန္႔ၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။


Burma irrawaddy

တိုင္းရင္းသားေအရး ေမးျခႏ္းထုတၡ္ိႏၲႏ္ၿပီ

တိုင္းရင္းသားေအရး ေမးျခႏ္းထုတၡ္ိႏၲႏ္ၿပီ

တေပၼတာ္ႏြင့္ ေအ်ခခံဥေပဒကို ေအၾကာင္း်ပစရာ မလိုဘဲ တိုင္းရင္းသား အျခင့္ေအရးမ္ားကို ၾလယၠဴျစာ်ဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခ္က္ ၁ဝ ခ္ကၠိဳ အက္ၪ္းခ္ဳံး ေဖာ္်ပလိုကၸါသၫ္။


်ပျၫၱင္းစက္သဳံးဆီ ေဈး ထပၼံ်မင့ၱက္

်ပျၫၱင္းစက္သဳံးဆီ ေဈး ထပၼံ်မင့ၱက္

Burma irrawaddy

ျပင့ႅင္းရာသီၾတင္ ခရီးအၾသားအလာမ္ား်ခင္း၊ ေက္ာကၼ္က္ ရတနာတူးေဖာ္ေရးနယ္ေ်မမ္ားၾတင္ စက္သဳံးဆီ အသုံး်ပဳမႈႏႈႏ္း်မင့ႅာ်ခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒၚလာေဈးမ တၫ္ၿငိမၸါက ဆီေဈးထပၲက္ႏိုငၼည့္ အလားအလာသာပိုမ္ားေၾကာင္း သိရသၫ္။


မီဒီယာကို အသံုးခ်တတ္ပါေစ (Daily, Vol-6/No-137)

မီဒီယာကို အသံုးခ်တတ္ပါေစ (Daily, Vol-6/No-137)

The Voice Myanmar

အာဏာ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ ေတြ႔ရသည္မွာ အတိုက္အခံ အျဖစ္ရွိေနခဲ့စဥ္က မီဒီယာမ်ားကို ႐ႈျမင္၊ ဆက္ဆံ၊ အသံုးခ်ပံုႏွင့္ အစိုးရ ျဖစ္သြားသည့္အခါ မီဒီယာမ်ားအေပၚ သေဘာထား ဆန္႔က်င္ဘက္နီးနီး ေျပာင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ အတိုက္အခံဘဝမွ အစိုးရ ျဖစ္သြားခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ႐ႈျမင္ပံုသည္ပင္လွ်င္ ေျပာင္းသြားတတ္သည္Burma irrawaddy

ကမာၻ႔အံ့ၾသျဖယ္ရာ ေအကာင္းဆုံးလူသားမ္ား

ကမာၻ႔အံ့ၾသျဖယ္ရာ ေအကာင္းဆုံးလူသားမ္ား

Francisco Domingo Joaquinn ဟာ အႏၢိဳလာႏိုင္ငံသားတဦး်ဖစ္ၿပီး သူ႔မြာေတာ့ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး ပါးစပၠိဳ ပိုငၧိဳငၴားပါတယ္။ သူ႔ပါးစပ္အက္ယ္ဟာ ၆ဒသမ၅လေကၼက္ာ္ေက္ာ္ရြိတာပဲ်ဖစၸါတယ္။


ကိုလ္ကတၱားက အစည္ကားဆုံး ေစ်းႀကီးမွာ မီးအႀကီးအက်ယ္ ေလာင္

ကိုလ္ကတၱားက အစည္ကားဆုံး ေစ်းႀကီးမွာ မီးအႀကီးအက်ယ္ ေလာင္

Mizzimaburmese

ေျခာက္လႊာရွိၿပီး ေစ်းဆိုင္စတိုးဆိုင္ေပါင္း ၅၉ နီးပါး ရွိတဲ့ ဒီေစ်းႀကီးရဲ႕ ေအာက္ထပ္အလႊာက စတင္မီးေလာင္ကၽြမ္းတာ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္္း အေနာက္ဘန္ေဂါ မီးသတ္ဌာန တာ၀န္ရွိသူ မူခါဟီဂ်ီက ေျပာပါတယ္။


်မစၧဳံစီမံကိႏ္း ်ပေႏၥရး တ႐ုတၠဳမၸဏီ ေဒသခံမ္ားကို စၫ္း႐ုံး

်မစၧဳံစီမံကိႏ္း ်ပေႏၥရး တ႐ုတၠဳမၸဏီ ေဒသခံမ္ားကို စၫ္း႐ုံး

Burma irrawaddy

ႏိုဝငၻာလအၾတင္း ်မႏၼာႏိုင္ငံသို႔ တ႐ုတ္သမၼတ ရြီက္ငၹ္င့္ လာေရာကႅၫၸတ္ရႏ္ စီစဥၳားသည့္ ခရီးစဥၼတိုငၼီ ဆၫ္ႏြင့္ ပတ္သက္၍ ေအ်ဖတခု ရရြိရႏ္ ဆႏၵရြိေနသၫ္။


အရည္အခ်င္းကိစၥ (Daily, Vol-6/No-136)

အရည္အခ်င္းကိစၥ (Daily, Vol-6/No-136)

The Voice Myanmar

မနာလိုစိတ္ႏွင့္ မုဒိတာစိတ္ နည္းပါးလြန္းေသာ လုပ္ငန္း၊ နယ္ပယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါက တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေခ်ာက္တြန္း၊ ကုန္းေခ်ာ၊ ဆြဲခ်၊ အဆင္းဘီးတပ္ကာ သူ႔ထက္ ငါ ေနရာရေရး၊ အႀကီးအကဲ၏ မ်က္ႏွာအေပးခံရေရး၊ အႀကီးအကဲအႀကိဳက္၊ ဆရာအႀကိဳက္ အသံုးေတာ္ခံ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ကိစၥမ်ားျဖင့္သာ လံုးခ်ာလိုက္ကာ အဖြဲ႔အစည္း၊ လုပ္ငန္း၊ နယ္ပယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက ေနာက္တန္းေရာက္သြားေတာ့သည္။


အျပစ္တင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေနၿပီလား (Daily,Vol-6/No-135)

အျပစ္တင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေနၿပီလား (Daily,Vol-6/No-135)

The Voice Myanmar

ဒီေန႔ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ စ႐ိုက္လကၡဏာ ဘယ္ေလာက္ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းလာသလဲဆိုတာ အၾကမ္းဖ်င္းသိႏိုင္တယ္။ ေဗဒင္ဆရာတစ္ေယာက္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြအၾကား ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာဆိုရင္ တခ်ိဳ႕က မိန္းကေလးေတြကို အျပစ္တင္ထားတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါလည္း Victim Blaming ပဲ။


Mizzimaburmese

ဂႏၶီရဲ႕ အိပ္မက္ကို ျဖည့္ဆည္းတဲ့အေနနဲ႔ အိႏိၵယမွာ ေထာင္္ေပါင္းမ်ားစြာ အမႈိက္ေကာက္

ဂႏၶီရဲ႕ အိပ္မက္ကို ျဖည့္ဆည္းတဲ့အေနနဲ႔ အိႏိၵယမွာ ေထာင္္ေပါင္းမ်ားစြာ အမႈိက္ေကာက္

ဒီမစ္ရွင္ကို အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီက လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္ကတည္းက အစပ်ဳိးေပးၿပီး လုုပ္ေဆာင္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။