The Voice Myanmar

ကိုယ့္အေၾကာင္း သူတို႔ကို ေပးသိပါ (Daily, Vol-6/No-37)

ကိုယ့္အေၾကာင္း သူတို႔ကို ေပးသိပါ (Daily, Vol-6/No-37)

ႏိုင္ငံတကာက လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ကိစၥကို အေလးေပးသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း သမိုင္းေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲမႈမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနႏွင့္ ပိုမိုသိရွိခြင့္ ရရွိေအာင္ မည္သို႔ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ ဟူေသာအခ်က္ကို အေလးအနက္ထား စဥ္းစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအရာထမ္း အမႈထမ္းနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာသံုး ႐ံုးလုပ္ငန္းစနစ္

အရာထမ္း အမႈထမ္းနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာသံုး ႐ံုးလုပ္ငန္းစနစ္

The Voice Myanmar

တံု႔ဆိုင္းတံု႔ဆိုင္းျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္က ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲ e-Government စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတဲ့ Network စနစ္ေတြကို ႐ံုးေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႔ စတင္ စီမံေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမွာျဖစ္ေပမယ့္ ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္သင့္ပါတယ္။7daydaily

သည္ေျမ သည္ေရ သည္ေလအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္ေစခ်င္

သည္ေျမ သည္ေရ သည္ေလအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္ေစခ်င္

ယခုေရႊလက္တုိ႔အဖြဲ႕ (ေရႊ လက္အပါအဝင္ ျမန္မာအစိမ္း ေရာင္ကြန္ရက္အဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္၊ ေအာင္ပင္လယ္ လူမႈဝန္းက်င္ မဂၢဇင္းတာဝန္ခံ အယ္ဒီတာလည္း ျဖစ္သူ ဆရာဦးျမင့္ဆန္း၊ NGO တစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၊ ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးႏွင့္ ကား ဆရာတို႔ပါဝင္သည္) ေရာက္ေန သည့္ေနရာသည္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းရွိ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ ငန္းစုကုမၸဏီ၏ ေမွာ္ဘီစိုက္ပ်ဳိး ေရးသြင္းအားစု HAIC (စီမံကိန္း) ေနရာျဖစ္သည္။ HAIC သည္


လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သတိထားရမည့္ အခ်ိန္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သတိထားရမည့္ အခ်ိန္

7daydaily

ယခုရက္ပိုင္း အတြင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ မေကာင္းေသာ ျပည္ ေထာင္စု ၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕ကို အ ေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္မည့္ သတင္း မ်ားထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ထို႔အ ျပင္ ၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဂတိသတင္းေတြလည္း ၾကား ေနရပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ျပန္သတိရမိတာက ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ အႏိုင္ရရွိသြား တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးရဲ႕ စကားသံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ထုိသူက ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ ႐ုံသာမက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အထိ


တိုင္း်ပၫ္ေႂၾကးၿမီမြာ GDP၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈႏ္းရြိေၾကာင္း ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ မဟာသီယာေ်ပာ

တိုင္း်ပၫ္ေႂၾကးၿမီမြာ GDP၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈႏ္းရြိေၾကာင္း ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ မဟာသီယာေ်ပာ

Burma irrawaddy

ယင္းေႂၾကးၿမီ ပမာဏသၫ္ ေမလးရြား ရင္းဂစ္ ၁ ထရီလြ္ံရြိၿပီး၊ ထိုသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေ်ပာဆို လိုက္်ခင္း်ဖင့္ မၾကာေသးမီက ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ေဟာင္း နာဂ္စ္ေ်ပာဆိုထားသည့္ တိုင္း်ပၫ္ေႂၾကးၿမီမြာ GDP၏ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈႏ္းေအာၾကၱင္သာ ရြိသၫၦိဳေသာ အခ္ကၠိဳ ေခ္ပလိုက္ ်ခင္း်ဖစ္သၫ္ဟဳ Free Malaysia Today သတင္းကဆိုသၫ္။အဂတိလိုက္စားမႈ အၫႊန္းကိန္း ျမင့္တက္ေနတုန္းပဲလား

အဂတိလိုက္စားမႈ အၫႊန္းကိန္း ျမင့္တက္ေနတုန္းပဲလား

The Voice Myanmar

ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း ထိုအေျခအေနမွန္မ်ားကို သိရွိေအာင္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသင့္ၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္၊ အမိန္႔မ်ားေပးေန႐ံုႏွင့္ မလံုေလာက္ဘဲ မလိုက္နာမႈ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိလာပါက တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ တိတိက်က် အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားၾကမွသာလွ်င္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ အညြန္းကိန္းကို ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ...


The Voice Myanmar

ပန္းတိုင္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပါ (Daily, Vol-6/No-36)

ပန္းတိုင္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပါ (Daily, Vol-6/No-36)

ျပႆနာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ တစ္ဖက္ဖက္ကို သို႔မဟုတ္ မိမိႏွင့္ ဘက္မတူေသာ အျခားတစ္ဖက္ကို အျပစ္တင္၊ အဆိုးေျပာ ကာ အေရးယူ၊ အျပစ္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းေလ့ ရွိတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။


ရႏၠဳႏၲိဳင္း အၾတင္း တရားခံ မမိေသးသည့ႅကၠ္ႏ္ အမႈ ၂၆ မႈရြိဟု လုံ/နယ္ဝႏ္ႀကီးေ်ပာ

ရႏၠဳႏၲိဳင္း အၾတင္း တရားခံ မမိေသးသည့ႅကၠ္ႏ္ အမႈ ၂၆ မႈရြိဟု လုံ/နယ္ဝႏ္ႀကီးေ်ပာ

Burma irrawaddy

ရႏၠဳႏၲိဳင္း ေဒသႀကီးအၾတင္း ရာဇဝတၼႈႀကီး ၁၀ မ္ိဳးအနက္ မုဒိမ္းမႈ အမ္ားဆုံး ်ဖျစၸားခဲ့ရာ ၄၅၆ မႈ အထိ ရြိခဲ့ၿပီး လူသတ္ မႈ ၃၀၀၊ ဓား်ပမႈ ၁ မႈ၊ လုယကၼႈ ၈၄ မႈ၊ ်ပႏ္ေပးၾဆဲမႈ ၂ မႈ၊ ေဖာၾကၳင္းမႈ ၃ မႈ၊ ခိုးမႈႀကီး ၅ မႈ၊


ဧရာဝတီ သတင္းဌာန ၂၅ ႏြစ္ေ်မာက္အၾတက္ အႏုပညာရြငၼ္ား၏ ဆုေတာင္းစကားမ္ား (၁)

ဧရာဝတီ သတင္းဌာန ၂၅ ႏြစ္ေ်မာက္အၾတက္ အႏုပညာရြငၼ္ား၏ ဆုေတာင္းစကားမ္ား (၁)

Burma irrawaddy

ႏိုင္ငံေက္ာ္ ေတးသံရြင္ စိႏ္ဝင္းၾထႏ္းက “ဧရာဝတီ သတင္းဌာန ဒီထကၼက ေအာင္်မငၸါေစလို႔ ဆုေတာင္း ပါတယ္။ မီဒီယာနဲ႔ အႏုပညာသမားဆိုတာ ညီအစၠိဳ ေမာင္ႏြမလိုပါပဲ။ ေတယာကၷဲ႔ေတယာကၠ ကူညီရတယ္ေလ။


ပရိသတ္မ်ားကို အံ့ၾသထိတ္လန္႔ေစခဲ့ေသာ အက္ရွင္သူရဲေကာင္း၏ ႐ုပ္သြင္

ပရိသတ္မ်ားကို အံ့ၾသထိတ္လန္႔ေစခဲ့ေသာ အက္ရွင္သူရဲေကာင္း၏ ႐ုပ္သြင္

7daydaily

တစ္ခ်ိန္က လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့တ႐ုတ္အက္ရွင္မင္းသား ဂ်က္လီရဲ႕ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုအင္တာနက္မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာတဲ့ေနာက္ သူ႔ရဲ႕က်န္းမာေရးအေပၚ ပရိသတ္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ စိုးရိမ္လာၾကပါတယ္။ (၅၅)ႏွစ္ ဆိုတာက အရမ္းအိုမင္း ရင့္ေရာ္ေန တဲ့ အသက္အရြယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပရိသတ္တစ္ဦး နဲ႔အတူ တြဲ႐ိုက္ထားတဲ့ပံုမွာေတာ့ ဂ်က္လီဟာ ထိပ္ေျပာင္၊ ခါးကိုင္း နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ႀကီး ရင့္ေရာ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။


7daydaily

ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္

ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္

ၿငိမ္းခ်မ္းစ ကရင္ျပည္နယ္၌ တစ္ေက်ာ့ျပန္ စစ္ပြဲႀကီးမ်ား ျပန္ျဖစ္လာေလမလားဟု စိုုးရိမ္ေနရ သည့္ကာလတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ရရွိခဲ့ သည္။


စက္သဳံးဆီေဈးႏႈႏ္း ဆကႅက္်မင့ၱက္ႏိုင္ ဟုဆို

စက္သဳံးဆီေဈးႏႈႏ္း ဆကႅက္်မင့ၱက္ႏိုင္ ဟုဆို

Burma irrawaddy

သို႔်ဖစ္၍ လက္ရြိ တပတ္အၾတင္း လုပ္ငႏ္းရြငၼ္ားမြ အ်မင့္ေဈးႏြင့္ စက္သဳံးဆီ ဝယ္ယဴရမၫ္ ်ဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဈးႏႈႏ္းမ္ား ထပၼံ ်မင့ၱက္ႏိုင္်ခင္း ်ဖစ္သၫ္။


ႏိုင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ကို အိုင္အက္စ္တို႔လက္တြင္းမွ ဆီးရီးယားတပ္ဖြဲ႕ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္

ႏိုင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ကို အိုင္အက္စ္တို႔လက္တြင္းမွ ဆီးရီးယားတပ္ဖြဲ႕ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္

Mizzimaburmese

ဆီးရီးယားတပ္ဖြဲ႕မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၄င္းတို႔သည္ အုိင္အက္စ္တို႔ကို ဒါမာစကပ္နယ္ေျမအတြင္းမွ ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ျမိဳ႕ေတာ္ကို အလံုးစံုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း တနလၤာေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။


သဘာဝပတ္ဝႏ္းက္ငၧိဳင္ရာ စိုးရိမၼႈမ္ားေၾကာင့္ မရမ္းကုႏ္း ဗီလာ စီမံကိႏ္းကို ကန႔္ၾကက္ေန

သဘာဝပတ္ဝႏ္းက္ငၧိဳင္ရာ စိုးရိမၼႈမ္ားေၾကာင့္ မရမ္းကုႏ္း ဗီလာ စီမံကိႏ္းကို ကန႔္ၾကက္ေန

Burma irrawaddy

မရမ္းကုႏ္း ဗီလာ စီမံကိႏ္းသၫ္ အနီးရြိ ရျပၠက္ သဘာဝပတ္ဝႏ္းက္ငၠိဳ ၿခိမ္းေ်ခာက္ေေနသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ္ားႏြင့္ လႊတ္ေတာၠိဳယၥားလြယၼ္ားက ဆန႔ၠ္ငၠန႔္ၾကက္ေနၾကသၫ္။


Burma irrawaddy

ႀကိဳတငၥာရင္း ပယၹ္ကၼႈမ္ားရြိ၍ ေအနာက္ႏိုင္ငံမ္ားမြ ခရီးၾသား က္ဆင္းႏိုင္ဟဳ ခန႔ၼြႏ္း

ႀကိဳတငၥာရင္း ပယၹ္ကၼႈမ္ားရြိ၍ ေအနာက္ႏိုင္ငံမ္ားမြ ခရီးၾသား က္ဆင္းႏိုင္ဟဳ ခန႔ၼြႏ္း

ဟုိတယၡရီးက ထုတၱဲ့ ကိႏ္းဂဏႏ္းေၾတေကတာ့ နယၥပၢိတ္ေပါက္ေၾတ ဝငၲာကပါ ထည့္ၾတကၱဲ့ အၾတက္ မ္ားတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ ဧည့္သၫ္ အစေစၠတာ့ နၫ္းၾသားတယ္။


ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား မျဖဳန္းတီးေစလို (Daily, Vol-6/No-35)

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား မျဖဳန္းတီးေစလို (Daily, Vol-6/No-35)

The Voice Myanmar

သာမန္ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ပင္ မ်ားစြာ႐ိုးစင္းၿပီး မ်ားစြာ ရွင္းလင္းလွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုပင္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ား၊ အခ်ိန္ပိုကုန္၊ လူပိုပင္ပန္းကာ ၿပီးစီးၿပီးသား လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သြားေစသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွာ မ်ားစြာသံသယျဖစ္စရာ ေကာင္းလွသည္။


ျပင္ညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အစျပဳပါေတာ့မည္

ျပင္ညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အစျပဳပါေတာ့မည္

The Voice Myanmar

ေလာကသဘာဝအရ မူလစီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မည္မွ်ပင္ ေကာင္းမြန္ေနၾကေစကာမူ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမည့္သူမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီပါက အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးရမည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအားလံုး အထူးသျဖင့္ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားသည္ ေကာင္းစြာနားလည္လက္ခံႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။The Voice Myanmar

ခိုင္မာေနရမည့္ ႏုိင္ငံ၏ ေထာက္တိုင္မ်ား

ခိုင္မာေနရမည့္ ႏုိင္ငံ၏ ေထာက္တိုင္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္ဖို႔၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမန္ဆန္ဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ဥပေဒအတိုင္း ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အထက္အမိန္႔ရမွလုပ္ေဆာင္တာ၊ မီဒီယာမွာေဖာ္ျပမွ လုပ္ေဆာင္တာ၊ တိုင္စာေရာက္မွ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ ေနတာေတြဟာ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ မခိုင္မာေသးဘူး၊ ဥပေဒမစိုးမိုးေသးဘူးလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။


ခ်င္းမိုင္က ျမန္မာပိုင္ဂယ္လာရီ

ခ်င္းမိုင္က ျမန္မာပိုင္ဂယ္လာရီ

7daydaily

မူးမူးက ေခၚသြား၍ မာမာကို ေမၿမိဳ႕ အတက္လမ္းေဘးက သူမ၏ေနအိမ္မွာ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရ၏။ မာမာက ေခတၱအလည္ ျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သူမပိုင္ေသာ Suvannab-hums Art Gallery က Chiang Mai က Chareonrat Road မွာ ျဖစ္သည္။ ‘‘ခ်င္းမိုင္မွာ ကြၽန္မ ဂယ္လာ ရီဖြင့္တာ ဆယ္စုတစ္စုေတာင္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ အေမက (၉၇)ႏွစ္။ ေမၿမိဳ႕က ဒီအိမ္မွာပဲေနတယ္။ အစ္ကိုေတြက တာခ်ီလိတ္မွာ ။ တစ္ေန႔ေသာအခါေတာ့ ကြၽန္မ ဒီကိုပဲ ျပန္လာမယ္။


ရႏၠဳႏၲိဳင္းအၾတင္း လြ္ပၥစၼီးႀကိဳးမ္ား လဲလြယ္ရႏ္ ၂၃ ၿမိဳ႕နယ္၂ ရက္ မီး်ဖတၼၫ္

ရႏၠဳႏၲိဳင္းအၾတင္း လြ္ပၥစၼီးႀကိဳးမ္ား လဲလြယ္ရႏ္ ၂၃ ၿမိဳ႕နယ္၂ ရက္ မီး်ဖတၼၫ္

Burma irrawaddy

လြ္ပၥစၼီး မၾကာခဏ မ်ပတ္ေစရႏ္ႏြင့္ လြ္ပၥစ္အႏၲရာယ္ သက္သာေစရႏ္၊ ခိုးယူသုံးျစဲမႈ ေလ္ာ့နၫ္းေစရႏ္ တို႔အၾတက္ ရႏၠဳႏၲိဳင္း ေဒသႀကီးအၾတင္း လြ္ပၠာပါေသာ ဓာတ္အားလုိင္းမ္ား လဲလြယ္်ခင္း


သူေဌး၀ါဒကို သံၿပိဳင္ဆိုၾက

သူေဌး၀ါဒကို သံၿပိဳင္ဆိုၾက

7daydaily

ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္က်ဆံုး ႏိုင္ငံေတြ (LDC) ထဲက လြတ္ေျမာက္ဖို႔ သတ္မွတ္စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည့္မီလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီ (UNECOSOC) က ဧၿပီလထဲမွာ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး ပုဂၢလိကသတင္းစာ တခ်ဳိ႕က သတင္းေရးသားၾကတယ္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆံုး ႏိုင္ငံေတြထဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရာက္ရွိခဲ့ရတာပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ LDC


အျခႏၥိစစ္ရႏ္ မႏၲေလးစၫၸငၷယၷိမိတ္ရြိ ေနအိမၼ္ားစာရင္း ်ပႏႅၫ္ေကာက္ယဴေန

အျခႏၥိစစ္ရႏ္ မႏၲေလးစၫၸငၷယၷိမိတ္ရြိ ေနအိမၼ္ားစာရင္း ်ပႏႅၫ္ေကာက္ယဴေန

Burma irrawaddy

ေနအိမၼ္ား အျခႏ္ေကာကၡံရာၾတင္ ေ်ခာကႅလြ္င္ တႀကိမ္ ေကာကၡံေန်ခင္း ်ဖစ္ရာ ေနအိမ္အခ္ိဳ႕သၫ္ ်ပငၧင္၊ အသစၲၫ္ေဆာက္်ခင္းမ္ားကို ျခင့္်ပဳခ္ကၼယူဘဲ ်ပဳလုပ္ေနၾေကၾကာင္း သိရသၫ္။


Burma irrawaddy

အိမ္ႏြင့္ ႐ုံးခႏ္းေဈးမ္ား ေ်မ်ပင္သိဳ႕ ်ပႏၧင္းလာ

အိမ္ႏြင့္ ႐ုံးခႏ္းေဈးမ္ား ေ်မ်ပင္သိဳ႕ ်ပႏၧင္းလာ

၂ ႏြစ္ အၾတင္း ရႏၠဳႏၼြ ႐ုံးခႏ္းငြားရမ္းခ ပ္မ္းမြ္ႏႈႏ္းထားမ္ား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈႏ္းမြ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈႏ္းခန႔္အထိ သိသိသာ သာ ေလ္ာ့က္ၾသားသၫ္