The Voice Myanmar

ေစ်းကြက္စနစ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး

ေစ်းကြက္စနစ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး

ဥေရာပသမဂၢလို႔ေခၚတဲ့ စီးပြားေရး အုပ္စုႀကီးထဲကေန ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီနည္းနဲ႔ပဲ ခြဲထြက္ဖို႔ လုပ္ေနတာေၾကာင့္ ဥေရာပတစ္ခြင္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမ်ိဳးစံုကို အႀကီးအက်ယ္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မရွိေသးဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ အေရွ႕တိုင္းက ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ဓနအင္အားသည္ အာမခံခ်က္မ်ားနဲ႔ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေနၿပီးေတာ့ ကမၻာ့ပါဝါခ်ိန္ခြင္လွ်ာ (Global Balance of Power) ကို တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေနရာကေန ျပန္လည္ ထိန္းညႇိႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။


ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္တြင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးေန႔အႀကိဳပြဲ က်င္းပမည္

ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္တြင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးေန႔အႀကိဳပြဲ က်င္းပမည္

Mizzimaburmese

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ႔ပါးေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ကို ၂၀၀၈နာဂစ္မုန္တိုင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၁၀ျပည့္ႏွစ္မွစတင္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွက်င္းပခဲ႔သည္။


နီေပါသို႔ ်မႏၼာႏိုင္ငံမြ ပဲမ္ား တငၸိဳ႕ေရာင္းခ္ရႏ္ စီစၪ္ေန

နီေပါသို႔ ်မႏၼာႏိုင္ငံမြ ပဲမ္ား တငၸိဳ႕ေရာင္းခ္ရႏ္ စီစၪ္ေန

Burma irrawaddy

်မႏၼာႏိုင္ငံမြ ၾထက္ရိြသၫ့္ ပဲ၊ ႏြမ္းမ္ားကို အႏိၵယႏိုင္ငံမြ ဝယႅိဳအား က္ဆင္းေနခ္ိႏ္ ႏိုင္ငံအၾတင္း က္ႏ္ရိြ ေနသၫ့္ ပဲတခ္ိဳ႕ကို နီေပါႏိုင္ငံသို႔ တငၸိဳ႕ႏိုင္ေရး စီစၪ္ေနသၫ္ဟဳ

ေမတၱာပို႔၍ လႊတ္လိုက္သည္

ေမတၱာပို႔၍ လႊတ္လိုက္သည္

7daydaily

‘ေမတၱာဆိုတာ အလ်ား၊ အနံ မရွိေပမယ့္ အသြားအျပန္ေတာ့ ရွိ တယ္’ ဆိုေသာ စကားကို ေရႊျမန္ မာတို႔ မၾကာခဏ (သို႔မဟုတ္) ရံဖန္ရံခါဆိုသလို ေလ်ာ္ညီသည့္ အေနအထားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္လာ တိုင္း ေျပာတတ္ၾကသည္။ ယင္းစကားကို မည္သူက စတင္ေျပာၾကားခဲ့သည္ေတာ့မသိ။ သို႔ေသာ္ ရင္ဝယ္ ကိန္းေအာင္းေနတတ္ ေသာ စိတ္ေစတနာအမွန္ကေန အေျခတည္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စကားစုျဖစ္သည့္အတြက္ အားလံုးက ယင္းစကားစုကို လက္ခံ၊ လိုက္နာက်င့္သံုး၊ ေျပာဆိုၾက သည္။ လက္ရွိထိလည္း ေျပာေန ၾကဆဲပင္။


ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ ေခါင္းခဲေစရေတာ့မယ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ ေခါင္းခဲေစရေတာ့မယ္

The Voice Myanmar

ဒါ့အျပင္ ေနာက္အေရးႀကီးဆုံး အခ်က္ေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ျပန္လည္ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့လူေတြ မျဖစ္ရမယ့္အျပင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ျမန္မာျပည္ကို လိုလိုခ်င္ခ်င္နဲ႔ ျပန္လာခ်င္တဲ့လူေတြ ျဖစ္ရမယ္ ဆိုတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။


The Voice Myanmar

ဂ်ိဳဟိုး ေရလက္ၾကားကုိ ျဖတ္သန္းျခင္း

ဂ်ိဳဟိုး ေရလက္ၾကားကုိ ျဖတ္သန္းျခင္း

ႏိုင္ငံေတြအခ်င္းခ်င္း နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ား ထိစပ္ေနၾကရာတြင္ ဆိုးက်ဳိးေတြ ရွိသလို ေကာင္းက်ဳိးေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး။ ကုန္သြယ္ေရး ေကာင္းသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္စလုံး အက်ဳိးရွိသည္။


ရႏၠဳႏ္ၿမိဳ႕ရြိ SME လုပ္ငႏ္းမ္ား စာရင္းေကာက္ယဴမႈ စတင္

ရႏၠဳႏ္ၿမိဳ႕ရြိ SME လုပ္ငႏ္းမ္ား စာရင္းေကာက္ယဴမႈ စတင္

Burma irrawaddy

ေတာငၵဂုံၿမိဳ႕နယ္ရြိ SME လုပ္ငႏ္းမ္ားကို စတင္ေကာက္ယဴရ်ခင္းရမြာ စကၼႈဇုႏၼ္ားရြိေန်ခင္းေၾကာင့္ ်ဖစ္ၿပီး ယင္းၿမိဳ႕နယ္ရြိ Micro Level ေအသးစား တႏိုငၲပိုင္ လုပ္ငႏ္းမ္ား်ဖစ္သည့္ SME လုပ္ငႏ္းမ္ားအထိ စာရင္းေကာက္ယဴရႏ္ တိုင္းအစိုးရမြ ်ပငၧင္ေနလ္က္ရြိသၫ္။


နၫ္းပညာ်မင့ၼားတဲ့ Apple Watch Series 3 ရဲ႕ အားနၫ္းခ္က္

နၫ္းပညာ်မင့ၼားတဲ့ Apple Watch Series 3 ရဲ႕ အားနၫ္းခ္က္

Burma irrawaddy

အခုေမာၵယ္သစၠ အထကၼြာ ေ်ပာခဲ့သလိုပဲ ဖုႏ္းကိုငၥရာမလိုဘဲ LTE စနစၴိေအာင္ ဖုႏ္းေ်ပာဆိုႏိုငၼႈ ရြိလာၿပီး တကယႅိဳ႕ သင့္ ေအနနဲ႔ Apple Watch အသစၷဲ႔ ဖုႏ္းေ်ပာမယ္ ဆိုရင္ ဘကၳရီက ၁ နာရီေလာကၸဲ အသုံး်ပဳႏိုငၼယ့္ ေအနအထားပါBurma irrawaddy

ပဋိပကၡၾကားက ရြမ္း်ပၫၷယၠိဳ ဩေစၾတးလ္ သတၱဳလုပ္ငႏ္း မ္ကၥိက္ေန

ပဋိပကၡၾကားက ရြမ္း်ပၫၷယၠိဳ ဩေစၾတးလ္ သတၱဳလုပ္ငႏ္း မ္ကၥိက္ေန

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီတခု်ဖစ္သည့္ Myanmar Metals က ရြမ္း်ပၫၷယၼြ ေဘာ္ၾတင္းေဒသကို လုပၠိဳျငၡင့္ ရရြိေရးအၾတက္ ႀကိဳးစားေနသၫ္။အမ်ိဳးသားေရးဆိုတာ

အမ်ိဳးသားေရးဆိုတာ

7daydaily

‘ေခါင္းေဆာင္လုပ္ရတာ လြယ္ တယ္ထင္လား၊ သိမ္ေမြ႕ ညင္သာ တိတ္ဆိတ္စြာ ကိုင္တြယ္တတ္ရ တယ္’၊ ‘ျပည္သူလုပ္ရတာလည္း လြယ္တယ္ထင္လား၊ ဖုတ္လိႈက္ ဖုတ္လိႈက္ျဖစ္ေနတာကို ခံႏိုင္ရည္ ေမြးရတယ္’


သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးမွာ ျပည္သူပါဝင္လာဖို႔ဆိုရင္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးမွာ ျပည္သူပါဝင္လာဖို႔ဆိုရင္

7daydaily


Burma irrawaddy

ေန်ပၫ္ေတာ္ၾတင္ လူငယ္ႏြင့္ ၿငိမ္းခ္မ္းေရးစကားဝိုင္း ်ပဳလုပ္

ေန်ပၫ္ေတာ္ၾတင္ လူငယ္ႏြင့္ ၿငိမ္းခ္မ္းေရးစကားဝိုင္း ်ပဳလုပ္

အ်ပၫ္်ပၫၦိဳင္ရာ ၿငိမ္းခ္မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမြတ္ အ်ဖစ္ ပ္ၪ္းမနားၿမိဳ႕နယ္အၾတင္း လူငယ္ႏြင့္ ၿငိမ္းခ္မ္းေရးစကားဝိုင္း၊ ၿငိမ္းခ္မ္းေရး ဂီေတဖ္ာ္ေ်ဖျပဲကို စကၱငၻာ၂၄ ရက္ေန႔က ပထမဆုံးအႀကိမ္ ်ပဳလုပၡဲ့သၫ္။


ၿဗိတိသွ်တို႔၏ သေဘာထားမွန္သိရန္ ေရာ္ဘင္ဆင္ခ႐ူးဆိုးဝတၳဳကစဖတ္ပါ (Daily, Vol-5/No-140)

ၿဗိတိသွ်တို႔၏ သေဘာထားမွန္သိရန္ ေရာ္ဘင္ဆင္ခ႐ူးဆိုးဝတၳဳကစဖတ္ပါ (Daily, Vol-5/No-140)

The Voice Myanmar

ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာအေပၚ အထင္ေသး အျမင္ေသး ဆက္ဆံေနဆဲျဖစ္သည့္ သေဘာကို ယခုအခ်ိန္ကစ၍ သတိထားရေတာ့မည္ျဖစ္ေပသည္


အိတ္ေရာ ဦးေႏွာက္ပါ ေဖာင္းဖို႔ လိုပါတယ္ (Daily, Vol-5/No-141)

အိတ္ေရာ ဦးေႏွာက္ပါ ေဖာင္းဖို႔ လိုပါတယ္ (Daily, Vol-5/No-141)

The Voice Myanmar

လူတစ္ေယာက္ဟာ ဝင္ေငြေတြဘယ္လိုပဲေကာင္းေကာင္း၊ အဆင့္အတန္းျမင့္ပါတယ္ဆိုတဲ့ တိုက္ေတြ၊ ကားေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲပိုင္ပိုင္၊ ရာထူး၊ အာဏာေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲရရ သူမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ ေလးနက္တဲ့ အေတြးအေခၚ၊ အသိဉာဏ္နဲ႔ ဆင္ျခင္တံုတရားမ်ိဳး မရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ဘဝဟာ အၿမဲတမ္း အဓိပၸာယ္မဲ့ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္


မာရင္ေကာင္တီ၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုဂိုးလ္ဒင္းဂိတ္၊ ဒလနဲ႔ ပန္းဆိုးတန္း ပံုရိပ္မ်ား

မာရင္ေကာင္တီ၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုဂိုးလ္ဒင္းဂိတ္၊ ဒလနဲ႔ ပန္းဆိုးတန္း ပံုရိပ္မ်ား

7daydaily


ရင္တမမနဲ႔ ဖင္ႏွစ္ခြစုံေတာၿမိဳင္

ရင္တမမနဲ႔ ဖင္ႏွစ္ခြစုံေတာၿမိဳင္

7daydaily

(တစ္) မႏုႆီဟဆုိတာ လူလား၊ တိရစၧာန္လားတဲ့။ ဘယ့္ႏွာလုပ္ ဂ်က္ကြမ္းၿခံကုန္းက သိႏုိင္ပါလိမ့္ မတုံး။ ဂ်က္က သတၱေဗဒပညာ ရွင္မွ မဟုတ္တဲ့ဥစၥာ။


Burma irrawaddy

ေန်ပၫ္ေတာ္ မီးရထားစက္ေခါင္းစက္႐ုံ ဒီဇငၻာၾတင္ စတင္ လၫၸတၼၫ္

ေန်ပၫ္ေတာ္ မီးရထားစက္ေခါင္းစက္႐ုံ ဒီဇငၻာၾတင္ စတင္ လၫၸတၼၫ္

စက္႐ုံမြ ၾထက္ရြိလာသည့္ စက္ေခါင္းမ္ားကို ရႏၠဳႏ္- မႏၲေလး၊ မႏၲေလး- ်မစ္ႀကီးနား၊ မႏၲေလး- လားရႈိး၊ ရႏၠဳႏ္- ေမာႅၿမိဳင္ လူစီး အမ္ားဆုံး်ဖစ္သည့္ လမ္းမ္ားၾတင္ ေ်ပးၾဆဲၾသားမၫ္ ်ဖစ္သၫ္။


ႏိုင္ငံပိုင္ စီမံကိႏ္းမ္ား ၾလဲမြား ၾကန႔္ၾကာမႈတို႔်ဖင့္ ရငၧိဳင္ေနရ

ႏိုင္ငံပိုင္ စီမံကိႏ္းမ္ား ၾလဲမြား ၾကန႔္ၾကာမႈတို႔်ဖင့္ ရငၧိဳင္ေနရ

Burma irrawaddy

ယခုဘ႑ာႏြျစၲင္ ပထမ ၆ လ ပတ္ အၾတင္းမြာလၫ္း စီမံကိႏ္းေၾတ ေအကာင္အထၫ္ေဖာၼႈသၫ္ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈႏ္းသာ ရြိေၾကာင္း၊ က္ႏ္သည့္ ၆ လၾတင္ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈႏ္းကို ၾတႏ္းအားေပး ေဆာင္႐ၾက္ရမည့္ ေအနအထားၾတင္ ရြိသၫ္။


ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးဂိမ္းစက္်ပဳလုပ္ၿပီး ဂင္းနစၥံခ္ိႏ္ ဝငၡဲ့တဲ့ ဘယႅၢ္ီယမ္ေက္ာင္းသား

ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးဂိမ္းစက္်ပဳလုပ္ၿပီး ဂင္းနစၥံခ္ိႏ္ ဝငၡဲ့တဲ့ ဘယႅၢ္ီယမ္ေက္ာင္းသား

Burma irrawaddy

တခ္ိႏၠ လူငယၼ္ားၾကားမြာ နာမၫ္ေက္ာ္ၾကားေရပႏ္းစားခဲ့တဲ့ လကၱဝါးစားအ႐ၾယ္ရြိတဲ့ နစၲႏ္းတိုး ဂိမ္းစကၠိဳ အ်မင့္ ၃ ေပ ရြိတဲ့ ဂိမ္းစက္အၾသင္ေ်ပာင္းလဲခဲ့တာပဲ်ဖစၸါတယ္။


မႏၲေလးၾတင္ စက္သဳံးဆီအတင္အခ္ဆိပၠမ္း စီမံကိႏ္းေရြ႕ေ်ပး ဆီသိုေလြာငၠႏ္ တၫ္ေဆာက္ ျခင့္်ပဳ

မႏၲေလးၾတင္ စက္သဳံးဆီအတင္အခ္ဆိပၠမ္း စီမံကိႏ္းေရြ႕ေ်ပး ဆီသိုေလြာငၠႏ္ တၫ္ေဆာက္ ျခင့္်ပဳ

Burma irrawaddy

အစိုးရသစၲကႅာၿပီးေနာက္ စီမံကိႏ္းအား အငၢ္ငၷီယာ စံခ္ိႏၥံၫႊႏ္းမ္ားအတိုင္း တၫ္ေဆာက္ရႏ္၊ သဘာဝ ပတ္ဝႏ္း က္င္ ထိခိုကၼႈ ရြိ၊ မရြိ စစ္ေဆးမႈမ္ား ေဆာင္႐ၾက္ရႏ္အၾတက္ ယာယီရပၧိဳင္း၍ စစ္ေဆးမႈမ္ား ေဆာင္႐ၾကၡဲ့သၫ္။


စိတ္ဒဏ္ရာ

စိတ္ဒဏ္ရာ

7daydaily

မည္သူမဆို ငယ္ဘဝကို ျဖတ္သန္းဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ သို႔ ေသာ္ သန္႔ရွင္းေသာ၊ ႐ိုးသား ေသာ၊ ပြင့္လင္းမွန္ကန္ေသာ ကေလးဘဝကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရမွ တန္ဖိုးရွိေသာ ငယ္ဘဝဟု သတ္ မွတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ ထို႔ အျပင္ ႐ိုးသားေသာ၊ သစၥာရွိ ေသာ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိ ေသာ၊ အနစ္နာခံဦးေဆာင္ႏိုင္ ေသာ လူႀကီးတို႔ႏွင့္ေတြ႕ခဲ့လွ်င္ ပို မိုအဓိပၸာယ္ရွိေသာ ကေလးတို႔ ဘဝမွ တစ္ဆင့္တက္၍ လူႀကီး လူေကာင္းဘဝသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါ သည္။