ဟီရိဩတၲပၸ နည္းလာၾကသလား

ဟီရိဩတၲပၸ နည္းလာၾကသလား

The Voice Myanmar

ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီကေန မိသားစု၊ အလုပ္ခြင္၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသိုင္းအဝိုင္း၊ လူမ်ိဳးစု၊ ေဒသ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုစီအလိုက္ ဟီရိဩတၲပၸတရားနဲ႔ညီျခင္း မညီျခင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီကေန႔ ေရာက္ေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်တယ္
The Voice Myanmar

ဆူဆူညံညံ လူသတ္သမား (Daily, Vol-4/No-246)

ဆူဆူညံညံ လူသတ္သမား (Daily, Vol-4/No-246)

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ယခုေနာက္ပိုင္း ပြင့္လင္းလာေသာ မီဒီယာ လက္တံမ်ားေၾကာင့္ ပို၍ လူသိမ်ားလာၿပီး ပို၍ ျမင့္တက္လာေသာ လူသတ္မႈမ်ားအနက္ လူအမ်ား ေန႔စဥ္နီးပါး ဆူဆူညံညံ အသံေပး၍ လူသတ္ေနေသာ တရားခံကိုမူ သတိထားမိသူ နည္းလွသည္။


သင္တန္းစံုလင္တဲ့ ခင္တန္းရဂံုတစ္ခြင္

သင္တန္းစံုလင္တဲ့ ခင္တန္းရဂံုတစ္ခြင္

7daydaily

(တစ္) အင္ၾကင္းပင္ႀကီးေတြ အပင္ သံုးေလးဆယ္နီးနီးစုၿပံဳေပါက္ေန တဲ့ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ေတာတစ္ေနရာကို အင္ၾကင္းစုလို႔ တိရစၧာန္ေတြက ေခၚၾကသဗ်။ ဆင္အုပ္စုကေလး တစ္စုနဲ႔ ဂ်က္နဲ႔ တည့္တည့္ႀကီး သြားတိုးတဲ့ေနရာက အဲသည့္အင္ ၾကင္းစုအနားမွာပဲေပါ့။
The Voice Myanmar

ႏွစ္ကူးဘတ္စ္ကား ေတာ္လွန္ေရး

ႏွစ္ကူးဘတ္စ္ကား ေတာ္လွန္ေရး

ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈ အားေကာင္းသျဖင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံမႈ ရေအာင္ ျပည္သူ႔မူဝါဒ ခ်မွတ္စရာ မလိုေၾကာင္း၊ မွန္ကန္အက်ဳိးရွိေသာ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္သာ လိုေၾကာင္းလည္း ျမင္ရသည္။ ေသခ်ာစြာ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ စနစ္တက် ႀကဳိတင္ေကာက္ခံျခင္း၊ သတင္းအမွန္ကို ျပည္သူတို႔ ထုတ္ေျပာရဲေအာင္ အားေပးျခင္း၊ ပညာရွင္ ပညာသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုဖြဲ႔ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္လွ်င္ ေနာင္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည့္စုံပါမည္။
ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား အေရးႀကီးသည္ (Weekly, Vol-12/No-52 )

ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား အေရးႀကီးသည္ (Weekly, Vol-12/No-52 )

The Voice Myanmar

ေနာင္တြင္ အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကြန္ကရစ္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ပံုစံသြင္းကာ ေဆာက္လုပ္သည့္နည္း အပါအဝင္ ယခုထက္ပို၍ နည္းပညာ အဆင့္ျမင့္ကာ ပို၍ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေသာ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳလာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ထိုေျပာင္းလဲလာမည့္ နည္းစနစ္သစ္မ်ား၊ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မည့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား အဆင္သင့္ရွိ မေနပါက တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္အျပင္ ထိုင္းႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားကဲသို႔ ႏိုင္ငံမ်ားက အစားထိုး ေနရာယူသြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္း


ရွားေလာ့ဟုမ္း အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ စိန္ေခၚခံေနရေသာ အေနာက္တိုင္း လစ္ဘရယ္ႏႈန္းစံမ်ား

ရွားေလာ့ဟုမ္း အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ စိန္ေခၚခံေနရေသာ အေနာက္တိုင္း လစ္ဘရယ္ႏႈန္းစံမ်ား

The Voice Myanmar

ရာစုႏွစ္ အကူးအေျပာင္း ကာလတြင္ ေပၚထြက္လာေသာ မတူျခားနားသည့္ အယူအဆ ႏွစ္ရပ္ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနပါသည္။ “လူအေျချပဳခ်ဥ္းကပ္နည္း” (Human-base Approach) ႏွင့္ “ႏိုင္ငံအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္း” (Nation-base Appraoch) တို႔ျဖစ္သည္။ လူအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္းက “လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ မည္သို႔ပင္ ကြဲျပားျခားနားပါေစ လူသည္ လူပင္ျဖစ္သည္”ဆိုေသာ ပရမတၲအျမင္ကို ဗဟိုျပဳ စဥ္းစားသည္။ဝိုင္ဘီအက္စ္ရဲ႕ ေခါင္းေလာင္းသံ

ဝိုင္ဘီအက္စ္ရဲ႕ ေခါင္းေလာင္းသံ

7daydaily

(၁) ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၱပတ္တစ္ ခုလံုးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ အ ထူးျခားဆံုးကေတာ့ အမ်ားျပည္ သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ အ ေျပာင္းအလဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ မထသအဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဝိုင္ဘီအက္စ္(Yangon Bus Service-YBS) အမည္နဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္း ေတြကို ျပန္လည္စုဖြဲ႕ခဲ့တဲ့ ပထမ ဆံုးရက္သတၱပတ္မုိ႔ အခက္အခဲ ေတြရွိခဲ့သလို ေဝဖန္သံေတြ၊ အား ေပးေထာက္ခံသံေတြ အေတာ္ ေလးကို က်ယ္ေလာင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆုိရမွာပါ။


လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္သူမ်ား

လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္သူမ်ား

7daydaily

ဗုဒၶက ခဲငါးခဲ (ဒုလႅဘငါးပါး) တရားကို ေဟာေတာ္မူရာမွာ ‘မႏုႆတၱဘာေ၀ါဒုလႅေဘာ (လူ႔ ဘ၀ကို ရခဲ၏)’ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့ ပါတယ္။ ရခဲလွေသာ လူ႔ဘ၀ကို ရရွိခုိက္ တန္ဖိုးထိုက္တန္ေအာင္ ေနထိုင္မွသာ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပညာေရးအေျပာင္းအလဲ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ပညာေရးအေျပာင္းအလဲ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

7daydaily

(၁) ‘‘ကြၽန္မသည္ တစ္ခါက အ ခ်က္အျပဳတ္သင္ေသာ ဆရာမ တစ္ဦးကို ေမးဖူးပါသည္။ ဒီက ေလးေတြကို ဂ်ံဳေတြဘာေတြ လို သေလာက္ေပးၿပီး သူတုိ႔ကိုယ္ တိုင္ မုန္႔ဖုတ္ပါေစလား။ ဘာျဖစ္ လုိ႔ မလုပ္ေစတာလဲ’’။ ထုိအခါ ဆရာမက ‘‘အို.. ဒီလိုဆုိရင္ ဂ်ံဳ ေတြ အလဟႆကုန္ခန္းသြားမွာ ေပါ့’’ဟု ျပန္ေျဖသည္။


ပဋိပကၡတိမ္းေရွာင္ ဒုကၡသည္ လူ႔အသုိက္အဝန္းႏွစ္ခု၏ စီးပြားဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ဖုိ႔ ၾသစေတးလ် အစုိးရ ကူညီမည္

ပဋိပကၡတိမ္းေရွာင္ ဒုကၡသည္ လူ႔အသုိက္အဝန္းႏွစ္ခု၏ စီးပြားဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ဖုိ႔ ၾသစေတးလ် အစုိးရ ကူညီမည္

Mizzimaburmese

စီးပြားေရးသံအဖြဲ႔သည္ ယေန႔ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၀ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကုိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ပညာေရးအေျခအေနမ်ားအပါအဝင္ ဆက္လက္ကူညီမႈ ျပဳရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။


နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူအမႈအား တရားလိုဘက္မွ စြဲခ်က္အမိန္႔ကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ တိုင္း႐ံုး တက္

နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူအမႈအား တရားလိုဘက္မွ စြဲခ်က္အမိန္႔ကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ တိုင္း႐ံုး တက္

Mizzimaburmese

ယမန္ႏွစ္ ေမွာ္ဘီနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ တတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူ သတ္ခံရၿပီး အေလာင္းစြန္႔ပစ္ခံရမႈတြင္ တရားလိုဘက္မွ ခ႐ိုင္႐ံုးတြင္ လက္ရွိစြဲခ်က္တင္ထားသည့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃ဝ၂ (၂) ကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ တုိင္းတရား႐ံုးသို႔ ျပင္ဆင္တက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။


The Voice Myanmar

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ႏွင့္ ေနာက္လုိက္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ေစလို

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ႏွင့္ ေနာက္လုိက္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ေစလို

ေနာက္လိုက္ေကာင္း ဆိုသည္မွာ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သလို ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ အေနႏွင့္ ၎၏လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔၍ အခက္အခဲမရွိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူ ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည္ကို ညီေအာင္ တင္ျပရပါမည္။ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မသိသည္ကို သိေအာင္ တင္ျပရပါမည္။ ဤသည္မွာ ဝန္ထမ္း၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။