The Voice Myanmar

MEC ႏွင့္ AGTI မ်ား ပြတ္တုိက္ျခင္း

MEC ႏွင့္ AGTI မ်ား ပြတ္တုိက္ျခင္း

GTI ေက်ာင္းဆိုတာဟာ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်ေခတ္ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခ်ိန္ထိ ေပါင္းကူး သင္ၾကားေရးစနစ္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပမယ့္ GTI ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနပါတယ္။ GTI ဆင္း (AGTI) ေတြကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဆက္ဆက္လက္ေအာက္မွာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံကာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့၊ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသလို ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေတာ့လည္း ႏိုင္ငံ့ဝင္ေငြ ရွာေဖြေပးခဲ့၊ ေပးေနၾကပါတယ္။


အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးသုိ႔

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးသုိ႔

The Voice Myanmar

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုသည့္ ျမန္မာေဝါဟာရမွာ ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကပင္ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာတို႔နားလည္သည္မွာ စိုးမိုးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္း၊ လႊမ္းမိုးျခင္း၊ အမိန္႔အာဏာေပးျခင္း စသည့္ အဓိပၸာယ္မ်ားႏွင့္သာ နားလည္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမ်ားသည္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုသည္ကို ယင္းသို႔ေသာ အဓိပၸာယ္မ်ိဳး ေပါက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။


ရႏၠဳျႏၲင္ မိုးပ္ံရထားလမ္းေဆာက္ရႏ္ တ႐ုတၠဳမၸဏီ အဆို်ပဳ

ရႏၠဳျႏၲင္ မိုးပ္ံရထားလမ္းေဆာက္ရႏ္ တ႐ုတၠဳမၸဏီ အဆို်ပဳ

Burma irrawaddy

တ႐ုတၠဳမၸဏီ ကိုယၥားလြယၼ္ားက မိုးပ္ံရထားလမ္းတၫ္ေဆာက္ေရး လႊတ္ေတာၠိဳယၥားလြယၼ္ားကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္ၾတင္ ရြင္းလင္းတင္်ပခဲ့သၫ္။The Voice Myanmar

ျမန္မာ့ဆန္ ကမၻာ႔ေဈးကြက္မွာ ေ႐ႊေပၚျမတင္ျဖစ္လာေရး (Daily Vol-6/No-241)

ျမန္မာ့ဆန္ ကမၻာ႔ေဈးကြက္မွာ ေ႐ႊေပၚျမတင္ျဖစ္လာေရး (Daily Vol-6/No-241)

အီးယူသည္ ယခင္က ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရး (GSP) ျဖင့္ ျမန္မာ့ဆန္ တင္ပို႔မႈအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ အီးယူအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ေစာဒကတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကင္းလြတ္ခြင့္ကို သံုးႏွစ္ခန္႔ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။


မြတၸဳံတင္ရႏ္ ေနာကၠ္သည့္ ကုမၸဏီမ္ား ဒဏ္ေၾကး ေဆာင္ရမၫ္

မြတၸဳံတင္ရႏ္ ေနာကၠ္သည့္ ကုမၸဏီမ္ား ဒဏ္ေၾကး ေဆာင္ရမၫ္

Burma irrawaddy

ဒဏ္ေၾကးကုိ က္ေနာၱဳိ႔ အခု လေတၱလာ စၪ္းစားထားတာေတာ့ မြတၸဳံတင္ေၾကး အတုိင္းပဲေပ့ါ။ ဥပမာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ်ဖစ္ရငႅၫ္း မြတၸဳံတင္ေၾကး ၂ သိႏ္း ၅ ေသာင္း ေပးရမယ္။ အမ္ားပိုင္ ကုမၸဏီ ်ဖစ္ရင္ က္ပ္ ၂၅ သိႏ္း ေပးရမယ္။


လူထုကို ကိုယ္နဲ႔ထပ္တူ

လူထုကို ကိုယ္နဲ႔ထပ္တူ

The Voice Myanmar

ေနထိုင္မေကာင္းေဝဒနာခံစားရလို႔ ေဆး႐ံုကိုေရာက္လာၿပီး ေက်နပ္ျပန္သြားရတာ ေရာဂါတစ္ဝက္ေပ်ာက္တာေပါ့၊ ကိုယ္တိုင္ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ သံုးခ်က္ေထာက္ဆရာဝန္နဲ႔ ဆံုလိုက္ရတဲ့အခါ အျပန္လမ္းမွာ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္လို႔ေနတယ္။ အမ်ားေျပာၾကတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေၾကာင့္လာ၊ ေငြကုန္လို႔လား၊ တငုတ္တုတ္တုတ္ေစာင့္ရလို႔လား စသျဖင့္ လိုက္ေတြးရင္း ေက်နပ္မႈမရတာကို အေျဖရွာေနမိတယ္။ ေနာက္ဆံုးေကာက္ခ်က္ခ်မိတာက ကိုယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႔ မဆက္ဆံလိုက္လို႔လို႔ အေျဖရတယ္။


ရဟန္းႏွင့္ ဧဝံ​ ေမ သုတံ ျပတင္းေပါက္က လွပေသာ အကယ္၍ ဝါက်မ်ား

ရဟန္းႏွင့္ ဧဝံ​ ေမ သုတံ ျပတင္းေပါက္က လွပေသာ အကယ္၍ ဝါက်မ်ား

The Voice Myanmar

အရွင္အာနႏၵာသည္ ကိုယ္တိုင္ရယူခဲ့သည့္ ရာထူးႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဘုရားရွင္အား အမွန္တကယ္ပင္ ေပးအပ္ခဲ့၏။ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး စိတ္ပခံုးျဖင့္ပါ ထမ္း႐ြက္ခဲ့၏။ ေရပူေရခ်မ္း ကမ္းလွမ္းျခင္း အရွင္ျမတ္ဘုရား ေရေတာ္သံုးသပ္သည့္အခါ ေက်ာေတာ္ကို ေခ်းတြန္းေပးျခင္း၊ ေညာင္းညာေတာ္မူသည့္အခါ ေျခလက္ဆုပ္နယ္ေပးျခင္း၊ ဘုရားရွင္သီတင္းသံုးရာ ဂႏၶကုဋီကို လွည္းက်င္းသန္႔ရွင္းေပးျခင္း၊ ဘုရားရွင္ နာမက်န္းသည့္အခါ အနီးကပ္ျပဳစုျခင္း စေသာ ကိစၥႀကီးငယ္အသြယ္ သြယ္တို႔ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ႐ြက္ေဆာင္ခဲ့၏။


Burma irrawaddy

Selena Gomez ေၾကာင့္ Justin Bieber ရဲ႕ လကၳျပၸဲေ႐ႊ႕ဆိုင္းေနရသၫ္ဟဳ သတင္းၾထက္ေပၚ

Selena Gomez ေၾကာင့္ Justin Bieber ရဲ႕ လကၳျပၸဲေ႐ႊ႕ဆိုင္းေနရသၫ္ဟဳ သတင္းၾထက္ေပၚ

လကၳျပၸဲအၾတက္ လိုအပၲာေၾတကို သူတို႔ေၾတက ်ပငၧငၲာမ္ဳိးမရြိေသးဘဲ မဂလၤာျပဲအၾတက္ ်ဖၫ္း်ဖၫ္းနဲ႔ ေႏြးေႏြးပဲ လုပ္ေနတာပါ။


စစ္မွန္သည့္ လူထုႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ရဲေဘာ္တို႔ကို စာနာပါ (Daily Vol-6/No-240)

စစ္မွန္သည့္ လူထုႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ရဲေဘာ္တို႔ကို စာနာပါ (Daily Vol-6/No-240)

The Voice Myanmar


ရႏၠဳျႏၲင္ တံတားေၾတ ေဆာက္ေနသၫ္

ရႏၠဳျႏၲင္ တံတားေၾတ ေဆာက္ေနသၫ္

Burma irrawaddy

ရႏၠဳႏ္အနီး ႏျမ္းပါးေေနသးေသာ ၿမိဳ႕နယၼ္ားဆီသို႔ ခ္ိတၦက္ရႏ္ ဂ္ပႏ္ႏြင့္ ေတာငၠိဳးရီးယားက တံတားမ္ား ေဆာက္ေနသလို တ႐ုတၠလၫ္း ၿမိဳ႕သစၡ္ဲ႕ရာမြာ စိတ္ဝငၥားေနသၫ္။Burma irrawaddy

ေက္ာကၼ္က္ ရတနာမ္ားကို ေအာက္ေဈးႏြင့္ ထုတ္ေရာင္းေနရဟု ဆို

ေက္ာကၼ္က္ ရတနာမ္ားကို ေအာက္ေဈးႏြင့္ ထုတ္ေရာင္းေနရဟု ဆို

်မႏၼာ့ ေက္ာကၼ္က္ ရတနာမ္ားအား ေအာက္ေစ္း်ဖင့္သာ ထုတ္ေရာင္း ေနရ၍ ေအခ္ာထၫ္ က႑ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာျင္ရက္ရႏ္


ရႏၠဳျႏၲင္ တံတားေၾတ ေဆာက္ေနသၫ္

ရႏၠဳျႏၲင္ တံတားေၾတ ေဆာက္ေနသၫ္

Burma irrawaddy

ရႏၠဳႏ္အနီး ႏျမ္းပါးေေနသးေသာ ၿမိဳ႕နယၼ္ားဆီသို႔ ခ္ိတၦက္ရႏ္ ဂ္ပႏ္ႏြင့္ ေတာငၠိဳးရီးယားက တံတားမ္ား ေဆာက္ေနသလို တ႐ုတၠလၫ္း ၿမိဳ႕သစၡ္ဲ႕ရာမြာ စိတ္ဝငၥားေနသၫ္။


ဆံပင္ေကာက္သားေၾတကို ၾကာရြၫၡံ လြေပေနစမယ့္ နၫ္းလမ္း ၅ ခု

ဆံပင္ေကာက္သားေၾတကို ၾကာရြၫၡံ လြေပေနစမယ့္ နၫ္းလမ္း ၅ ခု

Burma irrawaddy

ဆံပင္ေကာက္သားေၾတ ေခ္ာေျမ႕ၿပီး သဘာဝက္က္ လြေပေနစဖို႔အၾတက္ ေခါင္းေလြ္ာၱဲ့အခါတိုင္း ဆံပင္ေပ္ာ့ေဆး ဒါမြမဟုတ္ ေပါင္းေဆးတို႔ကို အသုံး်ပဳေပးသင့ၸါတယ္။


ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စံနမူနာျပ ေထြအုပ္က

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စံနမူနာျပ ေထြအုပ္က

The Voice Myanmar

အမွန္တကယ္ျဖစ္ရမည္မွာ မိမိတို႔သည္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ႏွင့္ အတူတကြလိုက္ပါ၍ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ မူဝါဒဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ေအာက္ဝယ္ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ပိုမိုထမ္းေဆာင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္၍ ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္သင့္ပါသည္။


The Voice Myanmar

ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေမတၱာစာ

ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေမတၱာစာ

တစ္ကမၻာလံုးဖြံ႔ၿဖိဳးလာခ်ိန္မွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္တဲ့ ေဒသေတြက အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးလြယ္ၿပီး ညံ့တဲ့ေဒသေတြက ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖြံ႔ၿဖိဳးၾကရမွာ မလြဲမေသြပါပဲ။ IT နည္းပညာတိုးတက္ေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ တျခားေနရာေတြကဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြကို အလြယ္တကူျမင္ေတြ႔ ၾကားသိေနရတဲ့အတြက္ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးတဲ့ေဒသေနရသူေတြက အားမလိုအားမရ ပိုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေကာင္းမြန္လာဖို႔အတြက္ အခုလို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေန႐ံုနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။


အီေလးဆြဲမေနသင့္ေတာ့သည့္ ျမစ္ဆံုကိစၥ (Daily Vol-6/No-239)

အီေလးဆြဲမေနသင့္ေတာ့သည့္ ျမစ္ဆံုကိစၥ (Daily Vol-6/No-239)

The Voice Myanmar

ဤတြင္အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) က ျမစ္ဆံုကိစၥအတြက္ ကခ်င္ပါတီဘက္ကေဆြးေႏြးလိုက ေဆြးေႏြးေပးမည္ဟုဆိုၿပီး ယင္းကိစၥတြင္ ျပည္သူ႔သေဘာဆႏၵအတိုင္း ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကခ်င္ခရီးစဥ္တြင္ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ရပ္၊ မရပ္ကိစၥကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ယခု NLD ပါတီ၏ ခါေတာ္မီထုတ္ျပန္ခ်က္အရဆိုပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏သေဘာထားမွာလည္း ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအတိုင္း ရပ္ဆိုင္းေရးသာျဖစ္မည္ဟု ေယဘုယ်မွတ္ယူ၍ ရႏိုင္ေပသည္။


ေဆးေရာင္းၾကမယ္

ေဆးေရာင္းၾကမယ္

The Voice Myanmar

အေမရိကားတြင္ မာဂ်ဴဝါနာကို တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ဤဘိန္းစြဲသူမ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသလို ျဖစ္မွာကိုလည္း သတိျပဳသင့္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ဤေဆးကို တရားဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါက ဘိန္းစြဲျခင္းကိုသက္သာေစလိမ့္မည္ဟု ကတိေပးခဲ့ၾကသည္။ လူေပါင္း ၅ သိန္းေက်ာ္ ေသဆံုးၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ သူတို႔ အဘယ္မွ် မွားခဲ့ၾကသည္ကို သိႏိုင္ပါသည္။


ဟိမဝႏၲာ ခရီးသည္ (၆)

ဟိမဝႏၲာ ခရီးသည္ (၆)

The Voice Myanmar

တစ္ခ်ိန္က ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ ဖြားေတာ္မူရာအရပ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာေတာ့ ဟိႏၵဴယဥ္ေက်းမႈ လံုးဝဖံုးလႊမ္းေနေသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ အမ်ားဆံုးေနထိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့ၿပီ။ ေဂါတမဗုဒၶေလာင္းလ်ာကို ဤေဒသတြင္ ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶဘာသာသည္ ဤေဒသတြင္ တဒဂၤထြန္းေတာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဟိႏၵဴ ျဗာဟၼဏအယူဝါဒ၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ တိမ္ျမဳပ္သြားခဲ့ရာ ယေန႔အထိ ျဖစ္သည္။
အေရးေပၚေျဖေဆးလိုေနတဲ့ ဖရဲသခြား စိုက္ပ်ိဳးေရး

အေရးေပၚေျဖေဆးလိုေနတဲ့ ဖရဲသခြား စိုက္ပ်ိဳးေရး

The Voice Myanmar

ၿပီးခဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၂၀ ရက္ေန႔ကစၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က နယ္စပ္ဝင္ေပါက္ေတြမွာ လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ စစ္ေဆးမႈေတြ ပိုလုပ္လာတဲ့အတြက္ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈေတြ စတင္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာဘက္ကလည္း ဒီဇင္ဘာလ၂၆ ရက္ ညေန ၄ နာရီေနာက္မွာ က်င္ စန္းေက်ာ့ အထြက္ဘက္ကို ပိတ္လိုက္တယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ဖရဲ၊ သခြားေတာင္သူေတြမွာ ႀကီးမားတဲ့နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈေတြနဲ႔ ႀကံဳလာရပါေတာ့တယ္။ေပ္ာကၦဳံး ထီလကၼြတၼ္ားမြ ဆုမဲ ၾထကၸါက ဆုေၾကးေျင ေပးမၫ္ မဟုတ္

ေပ္ာကၦဳံး ထီလကၼြတၼ္ားမြ ဆုမဲ ၾထကၸါက ဆုေၾကးေျင ေပးမၫ္ မဟုတ္

Burma irrawaddy

ယခုလ အၾတင္း ေပ္ာကၦဳံး ၾသားသည့္ က္ပ္ ၅၀၀ တႏ္ ေအာငၻာေလထီ စာအုပ္ ၁၂၈၅ အုပ္ (ေအစာင္ေရ ၁၄၁၃၅) မြ ထီဆုမ္ား ၾထက္ရြိပါက ဆုေၾကးေျင ေပးမၫၼဟုတ္ေၾကာင္း ်ပျၫၱင္း အျခႏၼ္ား ဦးစီးဌာန၊ ေအာငၻာေလ သိႏ္းဆု ဌာနျခဲက သိရသၫ္


က်န္းခံ့သာေသာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈ (Daily Vol-6/No-236)

က်န္းခံ့သာေသာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈ (Daily Vol-6/No-236)

The Voice Myanmar

ျပႆနာတစ္ရပ္ အမွားလုပ္သူက ေတာင္းပန္မႈမရွိဘဲ ေက်ေအးေပးရန္သာ တစ္ဖက္သတ္ဖိအားေပးေတာင္းဆိုခံေနရမည္ဆိုပါက အက္ေၾကာင္းထေနသည့္ ဖန္ပုလင္းထဲ၌ ေရထည့္သိမ္းဆည္းရန္ ႀကိဳးစားေနသလိုသာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ဆိုလိုသည္မွာ အမွန္တကယ္စစ္မွန္သည့္ ရင္ၾကားေစ့မႈ မျဖစ္သည္ကို ရင္ၾကားေစ့သြားၿပီဟူေသာ အထင္ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မိပါက အလြယ္တကူေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။


Burma irrawaddy

ေန်ပၫ္ေတာ္ အိမ္ၿခံေ်မ ေဈးၾကက္ ၾသကႅာ

ေန်ပၫ္ေတာ္ အိမ္ၿခံေ်မ ေဈးၾကက္ ၾသကႅာ

ေန်ပၫ္ေတာ္ အိမ္ၿခံေ်မ ေစ္းၾကက္ ေအရာင္းအဝယၼ္ား ပို်ဖစႅာေၾကာင္း အိမ္ၿခံေ်မ အက္ိဳးေဆာင္ လုပ္ငႏ္းရြငၼ္ားထံမြ သိရသၫ္။