The Voice Myanmar

ကမၻာ မွားသလား ျမန္မာ မွားသလား

ကမၻာ မွားသလား ျမန္မာ မွားသလား

အဲဒီလူစုေအာ္ပြဲေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားကို ေလ်ာ့က်မသြားေစတဲ့အျပင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအျဖစ္ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္စိတ္ဓာတ္ေတြ မ်ားလာေစၿပီး စစ္အစိုးရေခတ္ကလို ကိုယ့္႐ြာကို ၿခံအေသကာတဲ့စိတ္၊ ေျခရာခြက္ထဲ လသာတဲ့စိတ္၊ Isolationism ေခတ္ဆီ တြန္းပို႔သြားႏိုင္ပါတယ္။


ယေန႔ေခတ္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒရွင္းတမ္း (Daily, Vol-5/No-156)

ယေန႔ေခတ္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒရွင္းတမ္း (Daily, Vol-5/No-156)

The Voice Myanmar

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ဟူသည္ မည္သည့္ေခတ္ကာလေရာက္သည္ျဖစ္ေစ အေနအစား အေခ်ာင္ရလိုသူမ်ားအတြက္ အသံုးခ်စရာအရာ လံုးဝ မဟုတ္သည္ကို အထူးသတိျပဳရမည္


ျမႏ္်ပၫၷယၼြာ ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံရႏ္ ေအၾကာင္း်ပၿပီး ထိုင္းမြာ ေျငလိမ္

ျမႏ္်ပၫၷယၼြာ ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံရႏ္ ေအၾကာင္း်ပၿပီး ထိုင္းမြာ ေျငလိမ္

Burma irrawaddy

၂ ဦးကို ထိုင္းရဲက ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ေက္ာ္်မင့္ဦးမြာ ်မႏၼာႏိုင္ငံဘက္်ခမ္းၾတင္ ၾလတ္ေ်မာက္ေနဆဲ ်ဖစ္ေၾကာင္း ရဲမႉး ဆူရီယာက ေ်ပာၾကားသၫ္။

ARSA တို႔ ေမႊးခဲ့တဲ့မီးနဲ႔ မွန္းဆရခက္ေနတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ေျခလွမ္း

ARSA တို႔ ေမႊးခဲ့တဲ့မီးနဲ႔ မွန္းဆရခက္ေနတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ေျခလွမ္း

The Voice Myanmar

ARSA အေနနဲ႔ မီးစ တစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ ေပၚလစီ သံုးေနတာကို ျမင္ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ တစ္ဖက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားကို ေလသံပစ္ၿပီး တစ္ဖက္မွာေတာ့ စစ္ျပင္ေနတယ္ဆိုတာ အခုရက္ပိုင္း ေပၚထြက္လာေနတဲ့သတင္းေတြက သက္ေသခံေနပါတယ္။


ဘာေၾကာင့္လဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း

ဘာေၾကာင့္လဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း

The Voice Myanmar

ေမြးလာကတည္းက မိသားစုနဲ႔ ေက်ာင္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ မရွိခဲ့တဲ့ ေမးလည္း မထူးလို႔ မေမးေတာ့တဲ့သူေတြဟာ အ႐ြယ္ေရာက္ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္လာေတာ့လည္း ေမးခြန္းထုတ္ခြင့္မရဘဲ လက္ညႇိဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္က အႏၲရာယ္ကင္းၿပီး မလုပ္ မ႐ႈပ္ မျပဳတ္ေတြ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။


စစ္ေဘးဒုကၡသည္တို႔၏ ေဝဝါးေနဆဲ အနာဂတ္

စစ္ေဘးဒုကၡသည္တို႔၏ ေဝဝါးေနဆဲ အနာဂတ္

7daydaily

ကုန္းေက်ာ္ စစ္ေဘးဒုကၡ သည္စခန္းအတြက္ ေအာက္တုိဘာလ သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ႀကိဳ ေနသည္။


Burma irrawaddy

လူနာရြင္ႏြင့္ စကားမ္ားသည့္ မႏၲေလးေဆး႐ုံႀကီး ဧည့္ႀကိဳမ္ားအား ေအရးယူမၫ္

လူနာရြင္ႏြင့္ စကားမ္ားသည့္ မႏၲေလးေဆး႐ုံႀကီး ဧည့္ႀကိဳမ္ားအား ေအရးယူမၫ္


်မႏၼာႏိုင္ငံ၌ ဘ႑ာေရးလုပ္ငႏ္းႀကီး တခု တၫ္ေဆာက္ေနသည့္ KBZ မိသားစု

်မႏၼာႏိုင္ငံ၌ ဘ႑ာေရးလုပ္ငႏ္းႀကီး တခု တၫ္ေဆာက္ေနသည့္ KBZ မိသားစု

Burma irrawaddy

“သူတို႔ဟာ ်မႏၼာ်ပၫၼြာ ေအရးႀကီးဆုံးကုမၸဏီတစၡဳပဲ ်ဖစၸါတယ္။ လူ႔အရင္းအ်မစ္၊ အလုပ္အကိုင္ ရရြိေရး၊ ျပင့ႅင္း်မင္ သာမႈနဲ႔ စီးျပားလက္ေၾတ႕နယၸယ္ စတာေၾတမြာ ေရြ႕ေရာကၸါတယ္။ တနၫ္းအား်ဖင့ၦိဳရရင္ KBZ ဟာ ေအကာင္းဆုံး်ဖစ္ ေအာင္ တကယ့ၠိဳလုပ္ႏိုငၸါတယ္” ဟု ရႏၠဳႏ္ၿမိဳ႕မြ အတိုငၸငၡံတစ္ဦးက မြတၡ္ကၡ္သၫ္။


ျမန္မာတို႔၏ သတိတရား မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ပါေစ (Daily, Vol-5/No-155)

ျမန္မာတို႔၏ သတိတရား မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ပါေစ (Daily, Vol-5/No-155)

The Voice Myanmar

သတိတရားကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပရျခင္းမွာ ယေန႔ေခတ္တြင္ သတိတရားသည္ ေမတၱာတရားထက္ အမွားအယြင္း မရွိေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္႐ံုမွ်မက သတိႀကီးသူသာ ရွင္သန္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္7daydaily

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ျပည္သူတို႔တာဝန္

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ျပည္သူတို႔တာဝန္

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံပြဲမ်ား က်င္းပေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မေကြး၊ စစ္ ကိုင္း၊ ေတာင္ႀကီး၊ ပုသိမ္စသည္ ျဖင့္ က်င္းပခဲ့၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို လူထုေခါင္းေဆာင္အ ျဖစ္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ကပင္ ဝိုင္း ဝန္းေထာက္ခံခဲ့ကာ သူမ၏ပါတီ ကို လႊတ္ေတာ္ထဲ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ကိုလည္း ဦးေဆာင္ ေစခဲ့သည္။ညာေနတာေတြကို ျပင္လုိက္မွ ပညာေရး တုိးတက္လာမယ္

ညာေနတာေတြကို ျပင္လုိက္မွ ပညာေရး တုိးတက္လာမယ္

The Voice Myanmar

ဟုတ္ေသာ္ရွိ၊ မဟုတ္ေသာ္ရွိ အဲဒီအေတြးက “ပညာေရးဌာနမွာ အထက္ကညႊန္ၾကားေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြေရာ၊ ေအာက္ေျခက သင္ၾကားေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြေရာ ညာေနတာေတြကို ျပင္လိုက္မွ ပညာေရး တိုးတက္လာမယ္”ဆိုတာပါပဲ။

ကေလးေတြကိုခ်စ္လွ်င္ စာအုပ္ေတြကိုလည္းခ်စ္ပါ (Daily, Vol-5/No-154)

ကေလးေတြကိုခ်စ္လွ်င္ စာအုပ္ေတြကိုလည္းခ်စ္ပါ (Daily, Vol-5/No-154)

The Voice Myanmar

အေရးအႀကီးဆံုးမွာ အနာဂတ္ ကာလတြင္ မိမိယဥ္ေက်းမႈ သာမက တစ္ပါးသူ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာ့သမိုင္းေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ကေလးစာေပကို ပုခက္တြင္းမွ ႏိုင္ငံတကာတြင္ပါ လူစဥ္မီသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ေအာင္ ေဖးမကူညီၾကရမည့္အေၾကာင္း


ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ ဆန္းစစ္တတ္တဲ့သူေတြ မ်ားေစ (Daily, Vol-5/No-153)

ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ ဆန္းစစ္တတ္တဲ့သူေတြ မ်ားေစ (Daily, Vol-5/No-153)

The Voice Myanmar

ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ဘယ္လိုဘာသာပဲ ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ ျပန္ဆန္းစစ္တတ္ၿပီး သတိတရားနဲ႔ ေမတၲာတရားႀကီးမားတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြ တိုးပြားလာမွ အမွန္တကယ္ ေအးခ်မ္းသားယာတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုကိုရမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း


7daydaily

ေတာစားခြက္

ေတာစားခြက္

(တစ္) လူတခ်ိဳ႕တေလက အစာစားတဲ့ အခါ တူနဲ႔စားၾကတယ္။ အဲ...တ ခ်ိဳ႕တေလကက်ေတာ့ ဇြန္းနဲ႔ ခက္ ရင္းနဲ႔။ တခ်ိဳ႕တေလေတြမ်ားက် ျပန္ေတာ့လည္း လက္နဲ႔။ ေဒါင္း လန္းႀကီးထဲ ထည့္ကာ လက္ရည္ တစ္ျပင္တည္းစားတဲ့သူက စား ၾက။ ဖက္ထဲထည့္ကာ စားတဲ့သူ က စားၾက။ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ အစံုအလင္နဲ႔ စားတဲ့သူက စား ၾက။ စတိုင္အသီးသီးနဲ႔ ထုိင္ထုိင္ ၿပီး သံုးေဆာင္ေတာ္မူၾကပံုေတြ ကျဖင့္ ေထြေထြရာရာ ေျမကမၻာ အႏွံ႔ေပသာပ။


ေနာက္သို႕