ဆိုခဲေစ၊ ၿမဲေစ (Daily, Vol-4/No-298)

ဆိုခဲေစ၊ ၿမဲေစ (Daily, Vol-4/No-298)

The Voice Myanmar

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔မည္သည္၊ အစိုးရေကာင္းတို႔မည္သည္ မည္သည့္ကိစၥ၊ မည္သည့္မူဝါဒ၊ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ိဳးကိုမဆို မေျပာခင္၊ မခ်မွတ္ခင္၊ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခင္ ဘက္စံု၊ ေထာင့္စံုမွ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ စဥ္းစားရၿပီး ေျပာၿပီး၊ ဆိုၿပီး၊ ခ်မွတ္ၿပီးၿပီဆိုပါက မျဖစ္ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ ခိုင္မာၿမဲၿမံေစရန္၊ ေအာင္ျမင္ေစရန္ မဆုတ္မနစ္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ရသည္။


လႊတ္ေတာ္ကို ေပးခ်င္မိေသာ တာဝန္တစ္ခု

လႊတ္ေတာ္ကို ေပးခ်င္မိေသာ တာဝန္တစ္ခု

7daydaily

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရွိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားကို ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား တာဝန္တစ္ခုေပးခ်င္ပါတယ္။The Voice Myanmar

တံတားအမည္ေပးျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြရွိေနသလဲ

တံတားအမည္ေပးျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြရွိေနသလဲ

... ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အားၿပိဳင္မႈ၊ ျပည္သူမ်ားအေပၚ စည္း႐ံုးမႈသည္ တရားသျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းသာ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ကို မည္သို႔တိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္မည္၊ ထို႔အတြက္ မည္သည့္မူဝါဒမ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္မည္၊ အလုပ္လက္မဲ့ လူငယ္မ်ားအတြက္ မည္သို႔လုပ္ေပးမည္၊ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ိဳးစီးပြားကို မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ စသည္ျဖင့္သာ မွန္ကန္ေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သင့္ၾကေၾကာင္း ...


အကူးအေျပာင္းလူမႈေဗဒ၊ မီဒီယာ၊ သာမန္ျပည္သူ လူထုႏွင့္ အစိုးရ

အကူးအေျပာင္းလူမႈေဗဒ၊ မီဒီယာ၊ သာမန္ျပည္သူ လူထုႏွင့္ အစိုးရ

7daydaily


ဦးသန္းေရႊနဲ႔ KNU ဥကၠဌ ေတြ႕ဆုံမွုဓာတ္ပုံ ထြက္ေပၚလာ

ဦးသန္းေရႊနဲ႔ KNU ဥကၠဌ ေတြ႕ဆုံမွုဓာတ္ပုံ ထြက္ေပၚလာ

Burma irrawaddy

ေတြ႕ဆုံမွုမွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး၏ ေနအိမ္တြင္ျဖစ္ၿပီး၊ ဓာတ္ပုံထဲ၌ ညာဘက္တြင္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီးသန္းေရႊ ထိုင္ေနၿပီး ညာဘက္ဒုတိယေျမာက္ေနရာတြင္ ေစာမူတူးေစးဖိုး က ထိုင္ကာ အျခား ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ KNU အေထြေထြ အတြင္းေရးမွူး ဖဒိုကြယ္ထူးဝင္း ႏွင့္ ေစာေရာ္ဂ်ာခင္ တို႔ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။


မီးေတာက္ေနေသာ စိတ္ကူးႏွင့္ အေတြးမ်ား (၂)

မီးေတာက္ေနေသာ စိတ္ကူးႏွင့္ အေတြးမ်ား (၂)

The Voice Myanmar

သူတို႔ေခတ္ အဂၤလိပ္ကၽြန္၊ ဂ်ပန္ကၽြန္ဘဝက လြတ္ေအာင္ လုပ္ရတာထက္ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ ဒီေန႔ျပည္သူေတြ စစ္အာဏာရွင္ဘဝက လြတ္ေအာင္ ေတာ္လွန္ရတာ ပိုခက္ခဲပါတယ္။ ေပးဆပ္ခဲ့တာ ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒီေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါတဲ့လူေတြကိုလည္း မေမ့သင့္ဘူး။ သူတို႔ကိုလည္း ဂုဏ္ျပဳသင့္ပါတယ္...

လူသား အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ( Daily, Vol-4/No-297)

လူသား အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ( Daily, Vol-4/No-297)

The Voice Myanmar

ႏိုင္ငံအတြင္း၌ပင္ ထိုလူငယ္မ်ားကို အတတ္ပညာေရာ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပါ ဖန္တီးေပးႏိုင္လွ်င္ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူသား အရင္းအျမစ္ကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း မ်ားစြာအတြက္ မ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုရင္း7daydaily

လူထုအားကို အမ်ားႀကီးလိုသည္

လူထုအားကို အမ်ားႀကီးလိုသည္

မြန္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္သည့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚမွ တံတားတစ္စင္း အမည္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ယ္အက်ယ္မၿငိမ္းဖြယ္ သတင္းေတြကို ယခုတစ္ေလာ ၾကားေနရသည္။ ေဒသခံေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမည္ေပးမည္ကို မႀကိဳက္သျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲေတြလုပ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တံတားအမည္ေပးေတာ့ မလိုလို၊ သံလြင္တံတား ေခ်ာင္းဆံုျဖစ္ေတာ့ မလိုလို၊ ရာမည တံတားလိုလိုႏွင့္ တံတားႏွင့္ဆုိင္၊ မဆိုင္ေတာ့ မသိျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး ႏုတ္ထြက္သြားသံ ၾကားလိုက္ရသည္။


အစုိးရေကာင္းေၾကာင္းေတြခ်ည္း အၿမဲေျပာေနလွ်င္ မီဒီယာဟု မေခၚထုိက္

အစုိးရေကာင္းေၾကာင္းေတြခ်ည္း အၿမဲေျပာေနလွ်င္ မီဒီယာဟု မေခၚထုိက္

The Voice Myanmar

အစိုးရကို မေဝဖန္ဝံ့ေအာင္ ဥပေဒပုဒ္မ တစ္ခုခုႏွင့္ တားျမစ္ၿခိမ္းေျခာက္ထားၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ ထိုအစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဟု မေခၚထိုက္ေတာ့။


၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

The Voice Myanmar

မၾကာမီကာလအတြင္း ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သိရွိထားသင့္သည့္ “ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား” ႏွင့္ “အဘယ္ေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေပၚေပါက္လာရသည္မ်ား”ကို အမ်ားျပည္သူ တစုတစည္းတည္း ေလ့လာႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး စုစည္းတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
မူးယစ္စစ္ပြဲ ေသြးထြက္သံယုိမႈကုိ တုိက္ပြဲ၀င္ေနေသာ ဖိလစ္ပုိင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္

မူးယစ္စစ္ပြဲ ေသြးထြက္သံယုိမႈကုိ တုိက္ပြဲ၀င္ေနေသာ ဖိလစ္ပုိင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္

7daydaily
ၾကားျဖတ္အားစမ္းပြဲမွာ အုပ္စုက်ပ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား

ၾကားျဖတ္အားစမ္းပြဲမွာ အုပ္စုက်ပ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား

7daydaily

မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလခုနစ္ဦးတို႔ စာေမးပြဲတစ္ခုကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရေတာ့မည္။ ၁၀ ရက္သာလိုေတာ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လူထုေထာက္ခံ မႈအတိုင္းအတာ မည္မွ်ရွိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ မဲဆႏၵနယ္အေရအတြက္နည္းၿပီး ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား စိတ္ပါဝင္စားမႈေလ်ာ့နည္းေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားအတြက္ေတာ့ အေရးပါလွသည့္ အားစမ္းပြဲႀကီးပင္ျဖစ္သည္။


The Voice Myanmar

ဘာပဲလုပ္လုပ္ မူနဲ႔ပဲ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္

ဘာပဲလုပ္လုပ္ မူနဲ႔ပဲ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္

ဥပေဒ မျပင္ဆင္ရေသးတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တည္ဆဲ ဥပေဒအရ ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္႐ြက္တဲ့ ေနရာမွာ တစ္ခုသတိျပဳရမွာက တည္ဆဲဥပေဒသည္ ျပည္သူကို အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျပဳ မျပဳဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ေနာက္သို႕