7daydaily

ဒီတစ္ႀကိမ္လွမ္းေသာ အစိုးရေျခလွမ္း ေရွ႕သို႔လား၊ ေနာက္သို႔လား

ဒီတစ္ႀကိမ္လွမ္းေသာ အစိုးရေျခလွမ္း ေရွ႕သို႔လား၊ ေနာက္သို႔လား

သၾကၤန္မတိုင္မီက ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး႐ံုး တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနငါးခု စံုညီျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးက ေဆာက္လုပ္ေရးမူဝါဒ အခ်ိဳ႕ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အသစ္ထပ္မံတည္ ေဆာက္မည့္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆး႐ံု မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ေျပာင္းလဲတာဝန္ယူလိုက္ သည္။ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကို ယခင္က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ က ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကို တိုက္ ႐ိုက္ကန္ထ႐ိုက္မ်ား ခ်ထားေပး ခဲ့သည္။


လမ္းေဘးက အနာဂတ္ေလးမ်ား

လမ္းေဘးက အနာဂတ္ေလးမ်ား

Mizzimaburmese

သူမလိုပဲ လမ္းေဘးအမႈိက္ပုံးထဲက အစားအစာေတြ ေကာက္ယူစားခဲ့ရၿပီး လမ္းေဘးမွာေန လမ္းေဘးမွာ အိပ္ခဲ့ရေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ လူအမ်ားအာရုံစိုက္ခံရတဲ့ ထူးခၽြန္ဆုရရွိခဲ့သူေတြ အမ်ားအျပား ကမၻာမွာ ရွိေနပါေသးတယ္။YBS၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခြင့္ယူျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပး ျပႆနာ (Daily, Vol-5/No-12)

YBS၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခြင့္ယူျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပး ျပႆနာ (Daily, Vol-5/No-12)

The Voice Myanmar

ပ႐ိုတိုေကာအရ ေျပာရလွ်င္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ျဖစ္ေစ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ျဖစ္ေစ ဥပေဒျပဳ အာဏာတြင္ အျမင့္ဆံုးေနရာတြင္ ရွိေနသည့္အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ တာဝန္ခံရေသာေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဝါစဥ္ျဖင့္ ေရာေႏွာစဥ္းစား၍ မရေပ။


မ်က္မျမင္မ်ားကို ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ မသန္စြမ္းသူတို႔ေတာင္းဆုိ

မ်က္မျမင္မ်ားကို ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ မသန္စြမ္းသူတို႔ေတာင္းဆုိ

7daydaily

ရန္ကုန္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အ ႏွိပ္အေၾကာျပင္ ေဆးခန္းတစ္ခု မွ မ်က္မျမင္အေၾကာျပင္ပညာ ဆရာ ကိုေအာင္သန္းဦးသည္ ေအာက္တိုဘာအတြင္းက ပုဂၢလိ ကဘဏ္ခဲြတစ္ခုသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ ရာတြင္ ဘဏ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆန္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘဏ္ ခဲြတြင္ေငြစာရင္းဖြင့္ၿပီး လစာေငြ တခ်ဳိ႕တစ္၀က္ကို စုေဆာင္းေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္း အေကာင္ အထည္မေပၚခဲ့ေပ။ဦးေႏွာက္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေသာ တုိင္းျပည္

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေသာ တုိင္းျပည္

The Voice Myanmar

စင္ကာပူ တည္ေထာင္စက ဘာပဲလုပ္လုပ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အတုခိုး လုပ္ခဲ့ရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ေဟာက္ဆင္းဘုတ္ Housing Board ဟုေခၚေသာ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနကို အတုယူခဲ့သလားေတာ့ မေျပာတတ္ပါ။ စင္ကာပူကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြႏွင့္ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ေနေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနကေတာ့ နာမည္ပ်က္ေတြ၊ ျခစားမႈ သတင္းေတြႏွင့္ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့။မိုး၊ ၁၈၆၅ အုတ္ႂကြပ္မ်ား

မိုး၊ ၁၈၆၅ အုတ္ႂကြပ္မ်ား

7daydaily

မိုးမ်ားရြာသြန္းလာသည္။ စီၿပီးထပ္ထားေသာ အုတ္ ႂကြပ္ျပားမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ၾကည့္ မိ၏။ အုတ္ႂကြပ္ျပားမ်ားသည္ မိုး ေရေၾကာင့္ နီညိဳေရာင္အေသြးျဖင့္ ပိုမိုေတာက္ပလာ၏။ အုတ္ႂကြပ္ ျပားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေသာ ခုႏွစ္ ကို ကြၽန္ေတာ္ၾကည့္မိ၏။ ၁၈၆၅။


Mizzimaburmese

ရြာသားကို လက္ေရာက္မိခဲ့တဲ့ တနသၤာရီတုိင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေတာင္းပန္ရ

ရြာသားကို လက္ေရာက္မိခဲ့တဲ့ တနသၤာရီတုိင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေတာင္းပန္ရ

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အားနည္းခဲ့ရသည့္ခ်က္မ်ားကို အားအျဖစ္ျပန္အသံုးခ်၍ ယခုထက္ပိုအလုပ္ လုပ္သြားရန္ကိုလည္း ၎က ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။


‘၀’ ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မတီအသစ္ေၾကာင့္ NCA လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းႏိုင္လား

‘၀’ ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မတီအသစ္ေၾကာင့္ NCA လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းႏိုင္လား

Eleven


NLD အစိုးရလက္ထက္ ျပည္ပပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရးနဲ႔ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္း (SMEs) ေတြရဲ႕ လားရာ

NLD အစိုးရလက္ထက္ ျပည္ပပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရးနဲ႔ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္း (SMEs) ေတြရဲ႕ လားရာ

ElevenThe Voice Myanmar

လႊတ္ေတာ္ကို မေလးစားျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အႏၲရာယ္(Daily, Vol-5/No-11)

လႊတ္ေတာ္ကို မေလးစားျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အႏၲရာယ္(Daily, Vol-5/No-11)

မိမိကိုယ္တိုင္ အစပ်ိဳး၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားေသာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္ ျပည္သူလူထုအၾကား ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ိဳးကို ေဆြးေႏြးမည့္ အစည္းအေဝးမ်ိဳးဆိုလွ်င္ ကာယကံရွင္ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းက မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ေပးရန္ ဥပေဒအရေရာ၊ က်င့္ဝတ္အရပါ တာဝန္ရွိသည္။


အေမရိကန္နိုင္ငံသား တဦး ေျမာက္ကိုရီးယား ဖမ္းဆီး

အေမရိကန္နိုင္ငံသား တဦး ေျမာက္ကိုရီးယား ဖမ္းဆီး

Burma irrawaddy

အေမရိကန္နိုင္ငံသားတဦးကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ယေန႔ ျပဳံယမ္းေလဆိပ္မွာ ထိန္းသိမ္းလိုက္ ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသတင္း ယြန္ဟပ္က ဆိုပါတယ္၊ ဒါဟာ တတိယေျမာက္ အဖမ္းခံရတဲ့ အေမရိကန္နိုင္ငံသားျဖစ္ပါတယ္။


ယတိျပတ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အကူးအေျပာင္းကာလႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆက္စပ္ခ်က္

ယတိျပတ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အကူးအေျပာင္းကာလႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆက္စပ္ခ်က္

7daydaily7daydaily

အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ အမွန္တရား

အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ အမွန္တရား

မၾကာေသးခင္ကစင္ကာပူတြင္ ျဖစ္သြားခဲ့ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးႏွင့္္ပတ္သက္သည့္ အျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခုအေၾကာင္းကုိ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ တုံ႔ျပန္ပုံမတူ ညီမႈကုိ ၾကည့္မိၿပီး အေတြးတစ္ခု ရခဲ့မိသည္။


အေၾကာက္တရားႏွင့္ ကခုန္ျခင္း

အေၾကာက္တရားႏွင့္ ကခုန္ျခင္း

7daydaily

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တင္နက္ဆီျပည္နယ္က အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပႆနာမစခင္အထိေတာ့ ထိုေန႔ သည္လည္း ပံုမွန္ေန႔မ်ားလိုပင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ရွိေနခဲ့သည္။


ျပည္တြင္းမွာ အသုံးမ်ားလာတဲ့ Honda MSX ရဲ့ အားသာခ်က္မ်ား

ျပည္တြင္းမွာ အသုံးမ်ားလာတဲ့ Honda MSX ရဲ့ အားသာခ်က္မ်ား

Burma irrawaddy

အျမန္ဆုံး ေမာင္းႏွင္ နိုင္မွု အားေကာင္းတာ ေတြ႕ရၿပီး တနာရီ အျမန္ဆုံး ၁၀၃ ကီလိုမီတာ ၆၃ မိုင္ ဝန္းက်င္ထိေအာင္ ေမာင္းႏွင္နိုင္မွာပါ။ ဒီႏွုန္းက ျပည္တြင္း လမ္းေၾကာင္း အေနအထားေတြနဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆုံး ႏွုန္းပါပဲ။
The Voice Myanmar

တနသၤာရီ အမတ္ ျပႆနာအတြက္ ကိုးခ်က္ (Daily, Vol-5/No-10)

တနသၤာရီ အမတ္ ျပႆနာအတြက္ ကိုးခ်က္ (Daily, Vol-5/No-10)

NLD ပါတီ၏ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္လိုက္သည့္ ႐ုပ္သံဖိုင္ႏွင့္ ယင္းအေပၚ ေဝဖန္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ဆင္ျခင္ သတိျပဳမိစရာ၊ သင္ခန္းစာ ယူစရာမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ေပသည္။


ေနာက္သို႕