မိုဘုိင္း App ေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကို စတင္ခံစားလာရတဲ့ ျမန္မာ့လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္

မိုဘုိင္း App ေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကို စတင္ခံစားလာရတဲ့ ျမန္မာ့လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္

7daydaily




Burma irrawaddy

ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္်မႇင့္ရႏ္ အင္းစိႏ္- တညင္းကုႏ္း အစုႏႅမ္းကို ပိတၼၫ္

ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္်မႇင့္ရႏ္ အင္းစိႏ္- တညင္းကုႏ္း အစုႏႅမ္းကို ပိတၼၫ္

ရႏၠဳႏ္ၿမိဳ႕ပတ္ရထား ေအနာက္်ခမ္း်ဖစ္သည့္ အင္းစိႏ္-တညင္းကုႏ္း လမ္းပိုင္းပိတ္၍ ရထားလမ္း အဆင့္်မႇင့ၱင္်ခင္း လုပ္ငႏ္းမ္ား ေဆာင္႐ျၾက္သားမၫ္


ေမယုကိုဆန္ ေမယုကိုစုန္၍ အေနာက္တံခါးကို ျဖတ္သန္းၾကည့္႐ႈျခင္း (၁၅)

ေမယုကိုဆန္ ေမယုကိုစုန္၍ အေနာက္တံခါးကို ျဖတ္သန္းၾကည့္႐ႈျခင္း (၁၅)

The Voice Myanmar

...“ကၽြန္မက စစ္ေတြမွာပဲ ေမြးတယ္၊ စစ္ေတြမွာပဲႀကီးတယ္။ ဟိုေမာင္ေတာက ဘဂၤါလီေတြနဲ႔ ကၽြန္မတို႔က မတူပါဘူး”ဟုလည္း ထိုအမ်ိဳးသမီးက ရင္ဖြင့္သည္။ သူတို႔တစ္ေတြ ဒီမွာ ဒီလိုပဲ တစ္သက္လံုး ေနသြားရေတာ့မလား မသိပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္မလာမီ ယခု သကၠယ္ျပင္ဒုကၡသည္စခန္းကို အျခားတစ္ေနရာသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးမည္ဆိုေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္လည္း ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။...


ဆြမ္းဆန္ထဲက ႂကြက္ေခ်းမ်ား (Daily, Vol-5/No-269)

ဆြမ္းဆန္ထဲက ႂကြက္ေခ်းမ်ား (Daily, Vol-5/No-269)

The Voice Myanmar

ေအးခ်မ္းမႈ၊ ခြင့္လႊတ္သည္းခံမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ၊ ေမတၱာတရားမ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ တန္ဖိုးရွိလွသည့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားကို လူအမ်ားအား ျပန္လည္ ေဟာေျပာသြန္သင္ ဆံုးမရမည့္ သံဃာ့ဂိုဏ္းဝင္ ရဟန္းတစ္ပါးက အမုန္းမီးေတာက္မ်ားျဖင့္ ပူပူေလာင္ေလာင္ ႀကံဳးဝါးေနျခင္းမွာ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ သာသနာေတာ္ကို အမ်ားအျမင္ အထင္အျမင္ေသးေစရန္ ႏွိမ္ခ်ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူေပသည္။


ႏုိင္ငံတကာအက်ိဳးျပဳရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မ်ား သတိျပဳရန္ Oxfam(ေဟတီ)က ေပးသည့္ သင္ခန္းစာ

ႏုိင္ငံတကာအက်ိဳးျပဳရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မ်ား သတိျပဳရန္ Oxfam(ေဟတီ)က ေပးသည့္ သင္ခန္းစာ

7daydaily


Burma irrawaddy

SME လုပ္ငႏ္းရြငၼ္ားကို ေျငက္ပ္ ၁၈၀ ဘီလီယံ ထုတ္ေခ္းေပးရႏ္ စီစၪ္

SME လုပ္ငႏ္းရြငၼ္ားကို ေျငက္ပ္ ၁၈၀ ဘီလီယံ ထုတ္ေခ္းေပးရႏ္ စီစၪ္

SME လုပ္ငႏ္းရြငၼ္ားကို က္ပ္ေျင ၁၈၀ ဘီလီယံ ထုတ္ေခ္းေပးႏိုင္ရႏ္ စီစၪ္ေေနၾကာင္း စကၼႈဝႏ္ႀကီးဌာန စကၼႈႀကီးၾကပ္ေရးႏြင့္ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနမြ သိရသၫ္။


ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငႏ္းမ္ား၏ Other Account ထဲၾတင္ ကႏ္ေဒၚလာ ၉ ဘီလီယံခန႔္ ရြိေန

ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငႏ္းမ္ား၏ Other Account ထဲၾတင္ ကႏ္ေဒၚလာ ၉ ဘီလီယံခန႔္ ရြိေန

Burma irrawaddy

Other Account ထားရြိ အသုံး်ပဳျခင့္ရသည့္ ႏိုင္ငံေတာၸိဳင္ စီးျပားေရး အျဖဲ႕အစၫ္း (SOEs) ၂၅ ခု ရြိၿပီး ၎တို႔ၾတင္ က္ပ္သႏ္းေပါင္း ၁၁,၅၇၇,၆၀၀ ရြိေန


မူလပထမ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အမွတ္တရေတြကို ပစ္မထားၾကပါနဲ႔ (Daily, Vol-5/No-267)

မူလပထမ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အမွတ္တရေတြကို ပစ္မထားၾကပါနဲ႔ (Daily, Vol-5/No-267)

The Voice Myanmar

ဒီေန႔၊ ဒီကာလမ်ိဳးမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး ဒီေလာက္ ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေနတာ ၾကည့္မေကာင္းဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တု အသစ္ေတြလည္း ထုၾက၊ တည္ၾကပါ၊ မူလရွိေနၿပီးသား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အမွတ္တရေတြကိုလည္း တေလးတစား တန္ဖိုးထားၿပီး ထိန္းသိမ္းၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။


အခြန္ထမ္းသူတာဝန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္

အခြန္ထမ္းသူတာဝန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္

The Voice Myanmar

လိုက္နာႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ လိုက္နာႏိုင္ရန္ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ား ရွိေနျခင္းဟာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ခိုင္းသလို ျဖစ္ေနပါလိ္မ့္မယ္။ အခြန္ပိုမိုေကာက္ခံလိုပါက ကုန္ေဈးႏႈန္း ႀကီးျမင့္ေနျခင္း၊ အခြန္အရပ္ရပ္ တိုးျမႇင့္ေပးေဆာင္လာရျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေနျခင္း၊ ဝင္ေငြ နည္းပါးေနျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ ခက္ခဲေနျခင္းမ်ားကိုလည္း ဦးစားေပး ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုအပ္လ်က္ရွိပါတယ္။


The Voice Myanmar

ျမန္မာလူငယ္တို႔အတြက္ အခက္အခဲမ်ားၾကားက အခြင့္အလမ္းမ်ား

ျမန္မာလူငယ္တို႔အတြက္ အခက္အခဲမ်ားၾကားက အခြင့္အလမ္းမ်ား

ျပည္သူလုထုကလည္း အရည္အခ်င္းျပည့္မီတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အလံုအေလာက္ ေပၚထြန္းလာဖို႔ကို အခုဆိုရင္ ေတာင့္တေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါၿပီ။ ဒီကိစၥမွာလည္း လူႀကီးေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတာ အထူးေျပာစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ လူငယ္ေတြ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ အခြင့္အလမ္းႀကီးက မယံုႏိုင္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားစြာ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။


အတြင္းထရံမ်ား အျပင္မကာေစလို (Daily, Vol-5/No-168)

အတြင္းထရံမ်ား အျပင္မကာေစလို (Daily, Vol-5/No-168)

The Voice Myanmar

ဒီမိုကေရစီေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အတြင္းထရံမ်ားကို အျပင္ကာၿပီး အျပင္ထရံမ်ားကို အတြင္းကာ ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး သြားခ်င္၊ ေရာက္ခ်င္သည့္ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။


တ႐ုတ္၏ ႏွစ္ေလးဆယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း

တ႐ုတ္၏ ႏွစ္ေလးဆယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း

7daydaily




အျခႏ္ဥေပဒၾကမ္းက ေဆာကႅဳပ္ေရးကို အသက္ရႈ ေခ္ာင္ေစဟု လုပ္ငႏ္းရြငၼ္ား ေ်ပာ

အျခႏ္ဥေပဒၾကမ္းက ေဆာကႅဳပ္ေရးကို အသက္ရႈ ေခ္ာင္ေစဟု လုပ္ငႏ္းရြငၼ္ား ေ်ပာ

Burma irrawaddy

လာမည့္ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ခုႏြစ္ အျခႏ္ႏႈႏ္းထား ေအ်ပာင္းအလဲက ေဆာကႅဳပ္ေရးလုပ္ငႏ္းက႑ကို အသက္ရႈေခ္ာျင္သားေစမၫ္ဟဳ လုပ္ငႏ္းရြငၼ္ားက ယုံၾကၫ္ေနၾကသၫ္။


လြ္ပၥစ္ မဂၢါဝပ္ ၃ ေထာင္ေက္ာၳဳတ္ေပးမည့္ ဓာတ္ေျင႕သုံး စက္႐ုံ ၄ ႐ုံ တၫ္ေဆာကၼၫ္

လြ္ပၥစ္ မဂၢါဝပ္ ၃ ေထာင္ေက္ာၳဳတ္ေပးမည့္ ဓာတ္ေျင႕သုံး စက္႐ုံ ၄ ႐ုံ တၫ္ေဆာကၼၫ္

Burma irrawaddy

ယခု ဓာတ္ေျင႕ သုံး စက္႐ုံ LNG ၄႐ုံ တၫ္ေဆာက္ ၿပီး မဂၢါဝပ္ ၃၀၀၀ ေက္ာၳဳတႅဳပၸါက လြ္ပၥစ္ ဓာတ္အား ထုတႅဳပ္ႏိုငၼႈ ၂ ဆ တိုး်မင့ႅာမၫ္




7daydaily

ေတာနဲ႔ကတ္ေၾကး

ေတာနဲ႔ကတ္ေၾကး

(တစ္) တစ္ရက္ျပာသို၊ တပို႔တြဲ ခ်မ္းခ်မ္းေအးေအး မနက္ခင္းႀကီးထဲ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ ေတာတစ္ေနရာက ပုန္းညက္ပင္ႀကီး တစ္ပင္ရဲ႕ ေအာက္နားဆီက မီးပံုကေလး နံေဘးနားမွာ မီးလံႈရင္း ေတာင္ ေရာက္ေျမာက္ေရာက္ စကား ကေလးေတြ ေျပာျဖစ္ေနၾကသဗ်။ မီးပံုလုိ႔ဆိုေပမယ့္ ဧရာမသစ္ ျမစ္ဆံုႀကီး တစ္တံုးကို တေငြ႕ေငြ႕ ေလာင္ေနတဲ့မီးပါ။ အဲသည့္ နံ ေဘးမွာ ဂ်က္ကြမ္းၿခံကုန္းရယ္၊ ေမ်ာက္၀ံႀကီး တစ္ေကာင္ရယ္၊ သာလိကာႀကီးရယ္ မီးလံႈရင္းနဲ႔ စကားစျမည္ ေျပာျဖစ္ေနခဲ့ၾက တာပါ။ အဲသမွာ သာလိကာႀကီးေမးတဲ့ ေမးခြန္းကအဆန္းဗ်။


ေနာက္သို႕