The Voice Myanmar

ဇိမ္ခံပစၥည္းျဖစ္လာသည့္ တ႐ုတ္ပညာေရး

ဇိမ္ခံပစၥည္းျဖစ္လာသည့္ တ႐ုတ္ပညာေရး

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပညာေရးသည္ ဇိမ္ခံလူတန္းစား၏ ေရေပၚဆီပညာေရး ျဖစ္လာၿပီလားဟု အသံမ်ား ထြက္လာသည္။ အစိုးရက တင္းက်ပ္ေသာ ဝါဒျဖန္႔မႈ မ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ေဟာင္းကို ေျမာင္းေပၚ ျပန္တင္ေနခ်ိန္ ၌ တ႐ုတ္မိဘမ်ားက ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္း၊ အပိုေဆာင္းက်ဴရွင္၊ ေႏြရာသီေလ့လာေရး ခရီးမ်ား ေနာက္သို႔ တေကာက္ေကာက္လိုက္ၿပီး သားသမီးမ်ားအတြက္ ကိုယ့္နည္း ကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ေျဖရွင္းေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေရး

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေရး

The Voice Myanmar

နည္းပညာေခတ္တြင္ AI (Artificial Intelligence) စနစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသလို ဘာသာျပန္စနစ္၊ ဘာသာျပန္စက္မ်ား ေပၚထြန္းလာသည္ကို သတိျပဳမိၾကမည္ထင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘြဲ႔ရ အဂၤလိပ္လို မဖတ္တတ္၊ မေျပာတတ္မ်ား ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ နည္းပညာက အဂၤလိပ္လို ဘာသာျပန္ေပးႏိုင္သည္ဆိုျခင္းက အဂၤလိပ္စာကို တတ္ေအာင္သင္ဖို႔ လိုဦးမည္လားဟု ေမးစရာျဖစ္လာသည္။


အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္အပါအဝင္ စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္မ်ား ဝင္ခြင့္စတင္ေခၚယူ

အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္အပါအဝင္ စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္မ်ား ဝင္ခြင့္စတင္ေခၚယူ

7daydailyThe Voice Myanmar

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ ( ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္၊ စာဖတ္ခန္း)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ ( ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္၊ စာဖတ္ခန္း)

“စာဖတ္ခ်ိန္ေတြကို ေက်ာင္းေတြက သတ္မွတ္ေပးထားသင့္တယ္”


ပုသိမ္တကၠသိုလ္ပါခ်ဳပ္ကို ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္ ဌာနေျပာင္းေရႊ႕ ခန္႔ထား

ပုသိမ္တကၠသိုလ္ပါခ်ဳပ္ကို ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္ ဌာနေျပာင္းေရႊ႕ ခန္႔ထား

7daydaily


တကၠသိုလ္ဆရာမ်ား ရာထူးတိုးမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ MTF ျပင္ဆင္

တကၠသိုလ္ဆရာမ်ား ရာထူးတိုးမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ MTF ျပင္ဆင္

7daydaily


ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Open to All တကၠသိုလ္ပညာသင္ဆုမ်ား

ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Open to All တကၠသိုလ္ပညာသင္ဆုမ်ား

The Voice Myanmar

ပညာသင္ဆုတိုင္းကို လူတိုင္း မရႏိုင္ပါ။ ပညာသင္ဆုတိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၾကရပါသည္။


ကမၻာ႔ပညာေရးႏွင့္ သင္ယူမႈကပ္ဆိုက္ျခင္း

ကမၻာ႔ပညာေရးႏွင့္ သင္ယူမႈကပ္ဆိုက္ျခင္း

The Voice Myanmar

ကမၻာ့ပညာေရးသည္ သင္ယူမႈကပ္ (Learning Crisis) ႀကီးတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ေက်ာင္း မတက္ရျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ေသာ္လည္း စာမတတ္လာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွး ေနရသည္။


The Voice Myanmar

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးထမ္းေနရေသးေသာ ဂ်ပန္ပညာေရး

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးထမ္းေနရေသးေသာ ဂ်ပန္ပညာေရး

ေခတ္သစ္တြင္ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံေလာက္ကို ထူးခၽြန္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ပင္ လံုေလာက္သေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးကလည္း ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသင္ ပညာေရးစနစ္ တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္


ေလးႏိုင္ငံပညာေရစနစ္ ဆန္းစစ္ခ်က္

ေလးႏိုင္ငံပညာေရစနစ္ ဆန္းစစ္ခ်က္

The Voice Myanmar

ေဟာင္ေကာင္ပညာေရးစနစ္သည္ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္ဝမ္တို႔ေနာက္ကို ေရာက္ေနေသးသည္ဟု ဆိုရမည္။ ယင္းကလည္း Economist Intelligence Unit Index အရ ပိုင္းျဖတ္ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေလးႏိုင္ငံစလံုးတြင္ တူညီသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ (စာေမးပြဲစနစ္) ကို က်င့္သံုးေနၾကေသးျခင္းျဖစ္သည္။


ႀကိမ္လံုး၊ ဂယက္မ်ားၾကားက ျမန္မာ့ပညာေရး

ႀကိမ္လံုး၊ ဂယက္မ်ားၾကားက ျမန္မာ့ပညာေရး

The Voice Myanmar

ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္က အရည္အခ်င္းျဖည့္ဆည္းရမည္။ အေၾကာက္တရားကင္းေသာ ပညာသင္ၾကားေရးကို ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္က ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႀကဳိးစားရမည္ဟု ဦးနာယက ကမိန္႔သည္။


ေဖာင္ေတာ္ဦး ဆရာေတာ္ ဦးနာယကႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေဖာင္ေတာ္ဦး ဆရာေတာ္ ဦးနာယကႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

The Voice Myanmar

“မာန္မယ္၊ ေငါက္မယ္ဆိုရင္ ကေလးက ေၾကာက္သြားမယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ပညာမျဖစ္ဘူး”


7daydaily

ေက်ာင္းဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရန္ပုံေငြ အလဲြသုံးစားျပဳလုပ္ပါက တုိင္ၾကားႏုိင္

ေက်ာင္းဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရန္ပုံေငြ အလဲြသုံးစားျပဳလုပ္ပါက တုိင္ၾကားႏုိင္

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအား အ စိုးရေထာက္ပံ့ထားသည့္ ေက်ာင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရန္ပုံေငြမ်ားအ လဲြသုံးစားမႈရွိပါက သက္ဆုိင္ ရာၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးသို႔ ဆက္သြယ္တုိင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာ လလယ္တြင္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။


တကၠသိုလ္ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ၂၁ ရက္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္

တကၠသိုလ္ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ၂၁ ရက္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္

7daydaily

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္တက္ေရာက္ မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ တစ္ခုမွ အျခားတကၠသိုလ္တစ္ခု သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုပါ က ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ၂၁ ရက္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ေလွ်ာက္ထားရ မည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန က ေၾကညာထားသည္။


အေ၀းသင္တကၠသိုလ္အနီးကပ္သင္တန္းမ်ား အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ စာေမးပြဲတြင္ မသမာမႈမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္ ေၾကညာ

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္အနီးကပ္သင္တန္းမ်ား အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ စာေမးပြဲတြင္ မသမာမႈမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္ ေၾကညာ

7daydaily


စင္ကာပူပညာေရး သံုးသပ္ခ်က္

စင္ကာပူပညာေရး သံုးသပ္ခ်က္

The Voice Myanmar

စင္ကာပူႏိုင္ငံပညာေရးကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္သည့္အခါတြင္ ကမၻာက စံျပဳသတ္မွတ္ထားသည့္ (Standardised Tests) စာေမးပြဲမ်ားတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွ ကေလးမ်ားကို ထိပ္တန္း အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရရန္ ဦးတည္ သင္ၾကားေပးေနသည့္ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။


The Voice Myanmar

ဂ်ပန္ႏွင့္ ဖင္လန္ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈတိုင္းတာခ်က္

ဂ်ပန္ႏွင့္ ဖင္လန္ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈတိုင္းတာခ်က္

၂၀ဝ၀ ျပည့္ႏွစ္အလြန္ ႏွစ္ကာလမ်ားကတည္းက ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေရွ႕တန္းကို တျဖည္းျဖည္း ေရာက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးပိုင္းျဖတ္ခ်က္တြင္လည္း အဆင့္တစ္ေနရာတြင္ ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။


ကမၻာ႔ပညာေရးအေကာင္းဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံ သံုးသပ္ခ်က္

ကမၻာ႔ပညာေရးအေကာင္းဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံ သံုးသပ္ခ်က္

The Voice Myanmar

Human Capital Report 2017 ၏ အစီရင္ခံစာကို (World Economic Forum) က စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့ပညာေရးစနစ္တြင္ အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံက ရွိေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။


တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ တတိယႏွစ္သင္တန္းေအာင္ျမင္ပါက ဘြဲ႕ႀကိဳေပါင္းစပ္ဘာသာရပ္ေျခာက္ခု ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္

တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ တတိယႏွစ္သင္တန္းေအာင္ျမင္ပါက ဘြဲ႕ႀကိဳေပါင္းစပ္ဘာသာရပ္ေျခာက္ခု ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္

7daydaily

တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံဘာသာရပ္သင္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ား တြင္ တတိယႏွစ္သင္တန္းေအာင္ ျမင္ၿပီး စတုတၳႏွစ္ (ေနာက္ဆံုးႏွစ္) သို႔ တက္ေရာက္သည့္အခါ ဘြဲ႕ ႀကိဳေပါင္းစပ္ဘာသာရပ္ ေျခာက္ ခုကို ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္ သည္ဟု ၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းၫႊန္၌ေၾကညာထားသည္။The Voice Myanmar

ဗီယက္နမ္ဆရာမ်ား တစ္လ ေဒၚလာ ၁၀ဝ သာ ရသျဖင့္ စိတ္ပ်က္ေနၾက

ဗီယက္နမ္ဆရာမ်ား တစ္လ ေဒၚလာ ၁၀ဝ သာ ရသျဖင့္ စိတ္ပ်က္ေနၾက

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆရာတစ္ဦး၏ ပ်မ္းမွ်လစာသည္ ေဒၚလာ ၁၀ဝ သာရေသာေၾကာင့္ အျခား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းသည့္ အလုပ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲလုပ္လိုေသာ ဆရာအေရအတြက္ ပိုမ်ားေနေၾကာင္း Vietnam Express သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္း)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္း)

The Voice Myanmar

“နိုင္ငံေတာ္ကေန ဆိုးေဆးေတြပါတဲ့မုန္႔ေတြကို ေရာင္းခြင့္ကန္႔သတ္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့”


အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ မူလတန္းျပဆရာျဖစ္လက္မွတ္မရွိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၈,၀၀၀ ေက်ာ္အား သင္တန္းေပးမည္

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ မူလတန္းျပဆရာျဖစ္လက္မွတ္မရွိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၈,၀၀၀ ေက်ာ္အား သင္တန္းေပးမည္

7daydaily


ကမၻာ႔အေကာင္းဆံုး ပညာသင္ဆုမ်ား

ကမၻာ႔အေကာင္းဆံုး ပညာသင္ဆုမ်ား

The Voice Myanmar

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထူးခၽြန္သည္ဟုထင္ၿပီး အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားစြာႏွင့္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာသင္ဆုမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အေျခခံပညာေက်ာင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ကို အဆင့္တိုးျမွင့့္ေပးခဲ့

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အေျခခံပညာေက်ာင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ကို အဆင့္တိုးျမွင့့္ေပးခဲ့

Myitmakhamediagroup


Myitmakhamediagroup

အဆိုေတာ္ ပိုပို စီစဥ္သည့္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ႏိုင္ငံေတာ္ကဗ်ာစာအုပ္ ထုတ္ေဝေတာ့မည္မဟုတ္

အဆိုေတာ္ ပိုပို စီစဥ္သည့္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ႏိုင္ငံေတာ္ကဗ်ာစာအုပ္ ထုတ္ေဝေတာ့မည္မဟုတ္