The Voice Myanmar

ထိုင္းအစိုးရ၏ မဟာဘြဲ႔ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႔ပညာသင္ဆု

ထိုင္းအစိုးရ၏ မဟာဘြဲ႔ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႔ပညာသင္ဆု

ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေကာ္မရွင္႐ံုးက ယခု ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ မဟာဘြဲ႔၊ ပါရဂူဘြဲ႔ ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးမည္ျဖစ္၍ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မရွင္႐ံုးကေၾကညာထားသည္။


ဖင္လန္မွ သင္ခန္းစာမ်ား

ဖင္လန္မွ သင္ခန္းစာမ်ား

The Voice Myanmar

ယေန႔ေခတ္တြင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ဆိုျခင္းကို ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလိုတြင္ ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးစနစ္ေျပာင္းလဲရန္ လိုလားလ်က္ရွိေနၾက သည္။ သူတို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသည့္ ပညာေရးစနစ္ ပံုစံမ်ားကလည္း အလြန္ေသးငယ္ေသာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံက က်င့္သံုးေနသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္ေနၾကသည္ဆိုျခင္းမွာ ထူးျခားသည္ဟုဆိုရမည္။


စင္ကာပူမွ သင္ခန္းစာမ်ား

စင္ကာပူမွ သင္ခန္းစာမ်ား

The Voice Myanmar

စင္ကာပူႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္တြင္ ၈-၄-၄ ဆို သည့္စနစ္ကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္က်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ မူလတန္းပညာကို ၈ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ပညာကို ေလးႏွစ္သင္ၾကားၿပီးလွ်င္ တကၠသိုလ္ေလးႏွစ္ၿပီးဆံုးပါက ပညာေရးၿပီးဆံုးၿပီဆိုသည့္သေဘာျဖင့္ တစ္ရစ္ သတ္မွတ္ထားေသာစနစ္ျဖစ္သည္။The Voice Myanmar

အနာဂတ္ပညာေရး AI ျဖင့္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး

အနာဂတ္ပညာေရး AI ျဖင့္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး

ရုပ္ရွင္မ်ား၊ ဝတၳဳမ်ားအားလံုးတြင္ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဖန္တီးၾကရာ၌ အနာဂတ္သည္ AI ေခၚ လူသားတို႔အတိုင္း တုပႏိုင္သည့္ စက္မ်ား၊ စက္႐ုပ္မ်ားျဖင့္ လူသားတို႔ဘဝမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ တင္ဆက္မႈမ်ား ေတြ႔ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ လာမည့္ဆယ္စုတစ္စုအတြင္းမွာပင္ စမတ္ၿမိဳ႕၊ စမတ္ေက်ာင္းစသည္တို႔သည္ ေပၚေပါက္လာေပေတာ့မည္။ နည္းပညာျဖင့္ အားလံုးကို အစီအစဥ္က်နစြာ ဖန္တီးထားေသာ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။


စင္ကာပူမွ သင္ခန္းစာမ်ား

စင္ကာပူမွ သင္ခန္းစာမ်ား

The Voice Myanmar

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို မည္မွ်လုပ္ေနသည္ဆိုေစ ၂၁ ရာစုႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးကို ႏိုင္ငံတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးမွာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားရွိ ေနသည္သာျဖစ္သည္


ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဆရာလိုင္စင္

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဆရာလိုင္စင္

The Voice Myanmar

လာမည့္ႏွစ္ကစတင္ၿပီး ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းကို ၅ ႏွစ္ ဖြင့္ထားျခင္းအားလည္း ၄ ႏွစ္သို႔ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္လိုက္ပါသည္။ ဆရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ဟုယူဆၿပီး ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီဟူ၍လည္း ခန္႔မွန္းရသည္။


ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈ)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈ)

The Voice Myanmar

“ေက်ာင္း ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က လက္ေတြ႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ မလုပ္ႏိုင္ဘူး”


The Voice Myanmar

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈအေနအထား

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈအေနအထား

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဆန္းစစ္ခ်က္အရ လာအိုႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ တို႔၏ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသင္ယူမႈတို႔က ထိုးတက္သြားသေလာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္စာ တတ္ကၽြမ္းမႈမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ပါ အနိမ့္က်ဆံုးအေနအထားကို ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း Chiang Rai Times သတင္းတြင္ ေထာက္ျပေဝဖန္ထားသည္ကို ေတြ႔လိုက္ရပါသည္။


ကမၻာအႏွံ႔ ထိုးေဖာက္ေနသည့္ အြန္လိုင္းပညာေရး

ကမၻာအႏွံ႔ ထိုးေဖာက္ေနသည့္ အြန္လိုင္းပညာေရး

The Voice Myanmar

ပညာေရးဆိုသည္မွာ ကမၻာအႏွံ႔ ထိုးေဖာက္ေနေသာ ပညာေရးတစ္ခု ျဖစ္လာေၾကာင္းကို သတိျပဳၾကေစခ်င္ပါသည္။ တ႐ုတ္ေဘဂ်င္း၊ ဆန္ဖရန္စစၥကို ေဘးဧရိယာႏွင့္ နယူးေယာက္စီးတီးတို႔သည္ ကမၻာ့အြန္လိုင္း သင္ၾကားမႈအတြက္ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း Navitas Ventures 2018 အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကိတ္ေတာင္း၊ ႏိုင္႐ိုဘီ၊ ကြာလာလမ္ပူႏွင့္ ေဆာေပၚလိုၿမိဳ႕မ်ားသည္လည္း အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ပညာေလ့လာသည့္ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ထိပ္တန္းၿမိဳ႕ ၂၀ ထဲ၌ ပါဝင္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။


အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လိုသည့္ စာေမးပြဲစနစ္

အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လိုသည့္ စာေမးပြဲစနစ္

The Voice Myanmar

အိႏၵိယႏိုင္ငံ စာေမးပြဲစစ္ေဆးသည့္အဖြဲ႔ Associa- tion of Teste Publishers (ATP) သည္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ NGO အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က နယူးေဒလီတြင္ ATP အဖြဲ႔၏ စတုတၳအႀကိမ္ ညီလာခံကို က်င္းပခဲ့သည္။
ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ ( စစ္ေဆး၊ အကဲျဖတ္ျခင္း)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ ( စစ္ေဆး၊ အကဲျဖတ္ျခင္း)

The Voice Myanmar

“ေရထဲက်တာမွ အသံၾကားရပါဦးမယ္လို႔ပဲ ေျပာပါရေစရွင္”


ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (စာစစ္တာဝန္ႏွင့္ ဘာသာရပ္ကိုက္ညီမႈ)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (စာစစ္တာဝန္ႏွင့္ ဘာသာရပ္ကိုက္ညီမႈ)

The Voice Myanmar

“သူတို႔ကို ေနာက္ထပ္အႏၲရာယ္ေပးမွာစိုးလို႔ ဘာမွမေျပာရဲဘူး” ဦးသန္းထိုက္ေအာင္ (ကထိက၊ သမိုင္းဌာန၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္)


ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရး အေမး၊ အေျဖ

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရး အေမး၊ အေျဖ

The Voice Myanmar

ေမး - ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရးအေၾကာင္း အနည္းငယ္ ရွင္းျပေပးပါ။ ေျဖ - ဖင္လန္ပညာေရးစနစ္သည္ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၉ ႏွစ္တိတိ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။ ၁ တန္းမွ ၉ တန္းအဆင့္အထိျဖစ္သည္။ အသက္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ၇ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္အထိ မသင္မေနရ ပညာေရး စနစ္အတိုင္း လိုက္နာၾကရသည္။ ယင္းသည္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံပညာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမလာဘဲ အိမ္တြင္ သင္ၾကားေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္း လက္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္တြင္ သင္ၾကားေပးေနသည့္ Homeschooling စနစ္ရွားသည္။


The Voice Myanmar

နည္းပညာကို အားကိုးရမည့္ ၂၁ရာစုပညာေရး

နည္းပညာကို အားကိုးရမည့္ ၂၁ရာစုပညာေရး

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားျပည္နယ္၊ အင္ဒီယာနာတကၠသိုလ္တြင္ ဆရာမ်ားက နည္းပညာ အေထာက္အကူျဖင့္ သင္ၾကားေရးကို မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း ေက်ာင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ Website တြင္ ထုတ္ျပန္ထားပါ သည္။ သူတို႔က Teacher Preparation Programs ဟု ဆိုပါသည္။ သူတို႔က သာမန္ ဘီေအ၊ ဘီအက္စ္စီဘြဲ႔မွသည္ မာစတာ၊ ေဒါက္တာတန္းမ်ားအထိ နည္းပညာျဖင့္ ထိေရာက္စြာ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ၾကသည္။


ပညာေရးတြင္ နည္းပညာ အဘယ္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳသင့္သနည္း

ပညာေရးတြင္ နည္းပညာ အဘယ္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳသင့္သနည္း

The Voice Myanmar

သာမန္စာသင္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်ိန္ မိနစ္ ၄၀ ကို ဆရာတစ္ဦးက တာဝန္ယူရသည္။ စာသင္ခန္း တစ္ခန္းတြင္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ကလည္း တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာမတူႏိုင္။ ၂၅ ဦး လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီးေတာ့လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ နည္းပညာကို ဆရာမ်ား၏ ေနရာတြင္ အျပည့္အဝ အစားထိုးႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အြန္လိုင္းပညာေရးက ေက်ာင္းသားေထာင္ခ်ီၿပီးလည္း သင္ႏိုင္သည္။ ဆရာသည္ အတန္းစဥ္လိုက္ၿပီး သင္ေနစရာ မလိုေပ။ ျ


ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပညာေရးႏွင့္ အနာဂတ္ သင္ယူေရး

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပညာေရးႏွင့္ အနာဂတ္ သင္ယူေရး

The Voice Myanmar

နည္းပညာေခတ္တြင္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာတို႔ၾကားတြင္ ဆက္သြယ္ရ ပိုၿပီး လြယ္ကူလာသျဖင့္ ပညာေရးကလည္း ပိုၿပီးအဆင္ေခ်ာလာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ပညာဆိုသည္မွာ အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေလ့လာသိရွိရန္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္လိုကာလမ်ိဳးတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာေပါင္းစံုသည္ ရယူရန္ ခက္ခဲသည့္ အေနအထားတြင္ မရွိေတာ့ပါ။ နည္းပညာ အေထာက္အကူကို ယူလိုက္လွ်င္ အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး သင္ၾကားႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကိုလည္း မည္သူမွ ျငင္းႏိုင္မည္မထင္ပါ။