The Voice Myanmar

ဆရာတစ္ေယာက္၊ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သာရွိေသာ အေမရိကန္ေက်းလက္ေက်ာင္း

ဆရာတစ္ေယာက္၊ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သာရွိေသာ အေမရိကန္ေက်းလက္ေက်ာင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနာက္ပိုင္း ေက်းလက္ ေဒသတစ္ခုတြင္ ထူးဆန္းေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ရွိေနပါသည္။ ထိုေက်ာင္းသည္ ဝိုင္အိုမင္းျပည္နယ္ထဲတြင္ရွိၿပီး ေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းတြင္ ဆရာတစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးသာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ထူးဆန္းသည္ဟုဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။


ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ အပယ္ခံတို႔၏ ပညာေရး

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ အပယ္ခံတို႔၏ ပညာေရး

The Voice Myanmar

တစ္ေယာက္ မနက္ပိုင္းအလုပ္ကို ဆင္းရန္အတြက္ ေနမထြက္မီ နံနက္ ၅ နာရီေလာက္ကတည္းက အိပ္ရာမွထရသည္။ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ သူ႔အလုပ္နားရသည္။ ညဘက္ အဆိုင္းကို ညဥ့္နက္သည္အထိ အလုပ္မဆင္းမီ သူ႔အတြက္ အားလပ္ခ်ိန္ ၃ နာရီရသည္။


ေဘာလံုးစစ္ပြဲႏွင့္ အေတြးအေခၚ ပညာေရး

ေဘာလံုးစစ္ပြဲႏွင့္ အေတြးအေခၚ ပညာေရး

The Voice Myanmar

ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေဘာလံုးသမားမ်ားကို စစ္စခန္းသြင္းၿပီး မာ့စ္ဝါဒအေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲကာ အေတြးအေခၚကိုပါ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တ႐ုတ္အားကစား ကမၻာကိုလႊမ္းရမည္ဆိုသည့္ မူဝါဒႏွင့္ ခံယူခ်က္အတိုင္း ေလ့က်င့္ေပးေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။The Voice Myanmar

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ Non-profit ေက်ာင္းမ်ား

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ Non-profit ေက်ာင္းမ်ား

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ Non-profit ဆိုသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္လႈပ္ရွားလာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ပညာေရးအတြက္လုပ္သည္၊ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မလုပ္ဆိုသည့္ အရပ္ဘက္ေက်ာင္းမ်ားသည္ မူလတန္းမွသည္ တကၠသိုလ္အဆင့္ေလာက္အထိ ဖြင့္လွစ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းအေပၚ ျပည္သူေတြကလည္း နားလည္သူနည္းၿပီး ယေန႔တိုင္ အကဲခတ္ေနသူမ်ားရွိသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ “မျဖစ္ႏိုင္” ဆိုသည့္ဘက္က ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသူေတြမ်ားသည္ဟု ဆိုရမည္။


ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈ အေနအထား

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈ အေနအထား

The Voice Myanmar

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေနမႈအေနအထားသည္ က်ဆင္းေနသည္။ မည္မွ်က်ဆင္းေနသနည္းဆိုလွ်င္ အဂၤလိပ္စကားမေျပာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အဆင့္ ၁၁ ခန္႔အထိ ထပ္မံက်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။


ပန္းကေလးမ်ား မလန္းရာေျမ

ပန္းကေလးမ်ား မလန္းရာေျမ

The Voice Myanmar

လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္ခန္႔က တိုင္းရင္းသား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ အလုပ္သမားမ်ား၏ သားတစ္ဦးျဖစ္သူ ခ်စ္ကိုသည္ ေက်ာင္းထြက္ ရလုနီးပါးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ႔မိဘေတြက သူ႔ကို ေက်ာင္းထြက္ၿပီး မိသားစုကို အေထာက္အကူျပဳရန္ အလုပ္လုပ္ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။


ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ျပင္ပစာေပဖတ္႐ႈျခင္း)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ျပင္ပစာေပဖတ္႐ႈျခင္း)

The Voice Myanmar

“စာၾကည့္တိုက္အသံုးျပဳခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ကေတာ့ ထည့္သင့္ပါတယ္”


၀င္ခြင့္စနစ္ အေျပာင္းအလဲ၏သားေကာင္မ်ား

၀င္ခြင့္စနစ္ အေျပာင္းအလဲ၏သားေကာင္မ်ား

7daydaily

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ အတန္းမ်ားကို ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းဖြင့္ရန္ ကုိးရက္အလို ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သထံုလမ္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန႐ံုးတြင္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားေနရသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအခ်ဳိ႕ ရွိေနသည္။ ထိုေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္


The Voice Myanmar

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ၂၀၁၉ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ၂၀၁၉ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း

ပညာေရးတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ထူးျခားစြာျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ K-12 အဆင့္ ပညာေရးကို အဆင့္ျမင့္ပညာေရးသို႔လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေျချပဳ ပညာေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။


ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နည္းပညာျဖင့္ ပညာေရးကို တိုးတက္ေစျခင္း

ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နည္းပညာျဖင့္ ပညာေရးကို တိုးတက္ေစျခင္း

The Voice Myanmar


ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေရး

ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေရး

The Voice Myanmar

ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေရးသည္ ဂ်ပန္သို႔သြားၿပီး အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါလာသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရကလည္း ဂ်ပန္စာႏွင့္စကားမတတ္သူမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္မ်ားထဲကေလွ်ာ့ခ်ပစ္မည္ဆိုသည့္ ေလသံေတြ ထြက္လာေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေရးမွာ ကမၻာကစိတ္ဝင္စားစရာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ဂ်ပန္စာႏွင့္စကားကို အေျခခံေလာက္ပင္မသိဘဲ၊ ေန႔စဥ္သံုးစကားမ်ားကို မေျပာဆိုႏိုင္ဘဲ ေနရထိုင္ရခက္ခဲမည့္ အေနအထားကို ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိေစခ်င္သည္။


အေရးပါလာသည့္ ဂ်ပန္ ဘာသာစကား

အေရးပါလာသည့္ ဂ်ပန္ ဘာသာစကား

The Voice Myanmar

ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ဘာစကား တတ္ေျမာက္မႈသည္ အလြန္အေရးပါသည့္ အေနအထားကို ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာအတြက္လည္း အစိုးရအေနႏွင့္ ေနာက္ထုတ္မည့္ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားတြင္ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါလာေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္လာလုပ္မည့္သူမ်ား သတိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။


The Voice Myanmar

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘာသာရပ္မ်ား တကယ္ သင္၊ မသင္)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘာသာရပ္မ်ား တကယ္ သင္၊ မသင္)

“ဒီဘာသာရပ္ေတြသင္ဖို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္တယ္”


တတိယတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ဒီဇင္ဘာ အခန္းဆုံးစာေမးပဲြစစ္ရန္ ၫႊန္ၾကား

တတိယတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ဒီဇင္ဘာ အခန္းဆုံးစာေမးပဲြစစ္ရန္ ၫႊန္ၾကား

7daydaily

အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ KG(သူငယ္တန္း)၊ Grade-1(ပထမတန္း)၊ Grade-2(ဒုတိယတန္း) မွလြဲ၍ က်န္အတန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ အခန္းဆံုးစစ္ေဆးသည့္ စာေမးပြဲမ်ားက်င္းပရန္ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနက ႏို၀င္ဘာပထမပတ္တြင္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။ ထိုၫႊန္ၾကားခ်က္အရ တတိယတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ အတန္းအားလံုး ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ႏို၀င္ဘာတြင္ သင္ၾကားထားသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဘာသာရပ္တစ္ခုလွ်င္ စာသင္ခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ႏႈန္းျဖင့္


နည္းပညာတကၠသိုလ္ B.E ဘဲြ႕သင္တန္း ဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္ B.Tech ဘဲြ႕ရသူမ်ားကို ၀င္ခြင့္ေခၚယူ

နည္းပညာတကၠသိုလ္ B.E ဘဲြ႕သင္တန္း ဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္ B.Tech ဘဲြ႕ရသူမ်ားကို ၀င္ခြင့္ေခၚယူ

7daydaily

နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ B.E ဘဲြ႕သင္တန္းသို႔ တက္လိုသည့္ B.Tech ဘဲြ႕ရရွိသူ မ်ား သင္တန္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ေၾကာင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆ ရက္က ေၾကညာသည္။


က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ ေက်ာင္းနားထားသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏွစ္က်မသတ္မွတ္ဘဲ ျပန္လည္တက္ခြင့္ျပဳမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ ေက်ာင္းနားထားသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏွစ္က်မသတ္မွတ္ဘဲ ျပန္လည္တက္ခြင့္ျပဳမည္

7daydaily

က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ ေက်ာင္းဆက္မတက္ႏုိင္ဘဲ ေက်ာင္းနားထားသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို တစ္ႏွစ္က်ဟု မသတ္မွတ္ဘဲ Fresher အျဖစ္ ျပန္တက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။


7daydaily

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ အလွကုန္လုပ္ငန္း အတတ္ပညာသင္တန္းဖြင့္မည္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ အလွကုန္လုပ္ငန္း အတတ္ပညာသင္တန္းဖြင့္မည္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္အလွကုန္ လုပ္ငန္း အတတ္ပညာသင္တန္း (Certificate in CosmeticTech-nology) ကို ဒီဇင္ဘာအတြင္း စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ သင္တန္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ သည္။


ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္ အဆင့္မီသူအားလံုး ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္ အဆင့္မီသူအားလံုး ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳ

7daydaily

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ မည့္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္တုိင္းမွ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိ ၿပီး မဟာဘြဲ႕သင္တန္း တက္ ေရာက္ရန္ အဆင့္မီသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ ၌ ေၾကညာသည္။


ထိုင္းေက်ာင္းသား ရပ္ပါတစ္ဦး၏ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေတး

ထိုင္းေက်ာင္းသား ရပ္ပါတစ္ဦး၏ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေတး

The Voice Myanmar

“ျပည္သူေတြကို သတ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ေလ၊ ကေလးေတြေတာင္ မေရွာင္ဘူးေဟ” ဆိုသည့္ ရပ္သီခ်င္းသံက လြင့္ပ်ံလာသည္။ ထိုသီခ်င္းကို အသက္ ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ရပ္ပါတစ္ဦးျဖစ္သူ အလဲဗင္းဖင္းဂါး (Elevenfinger) က သီဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး ကေမာက္ကမျဖစ္မႈမ်ားကို သူက ရပ္သီခ်င္းျဖင့္ သေရာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။The Voice Myanmar

လူသတ္နည္း သင္ေနေသာ ႏိုင္ငံ

လူသတ္နည္း သင္ေနေသာ ႏိုင္ငံ

ထိုစခန္းတြင္ ကေလးေတြဝတ္ဆင္ထားသည္က တိုက္ပြဲဝင္ စစ္ဝတ္စံုေတြႏွင့္ျဖစ္သည္။ သူတို႔အားလံုး လက္ထဲတြင္ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ေတြကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ကိုင္ထားၾကသည္။ သူတို႔က သင္တန္းဆရာက ၫႊန္ၾကားေနသည္။ သူတို႔ပစ္မွတ္ကို လူသားဟု သေဘာမထားရန္ ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။


ေက်းလက္ေန ကေလးမ်ားအတြက္ မၿငိမ္းႏိုင္ေသာ အၿငိမ္းစားဆရာမ

ေက်းလက္ေန ကေလးမ်ားအတြက္ မၿငိမ္းႏိုင္ေသာ အၿငိမ္းစားဆရာမ

The Voice Myanmar

တရုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ ယန္မင္းဝမ္ သည္ အသက္ ၇၆ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ အဘြားဝမ္သည္ ဟာေဘးနယ္႐ြာ တစ္႐ြာကိုသြားၿပီး ကေလးေတြကို ယေန႔တိုင္းစာသြားသင္ေနသည္။ ေက်ာင္းပိတ္ထားသည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ေန႔မ်ားတြင္ သူသည္ ၁၂ နာရီအထိ ကေလးေတြကို စာသြားသင္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။


ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ေက်ာင္းသားႏွင့္ သုေတသန)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ေက်ာင္းသားႏွင့္ သုေတသန)

The Voice Myanmar

“ဘြဲ႔ရဖို႔သတ္သတ္လုပ္တဲ့ အျဖစ္စာတမ္းေတြပဲ ထြက္ေနဦးမွာပဲ”


Air KBZ က လြိဳင္ေကာ္ႏွင့္ ထားဝယ္ခရီးစဥ္မ်ား ေျပးဆြဲမည္

Air KBZ က လြိဳင္ေကာ္ႏွင့္ ထားဝယ္ခရီးစဥ္မ်ား ေျပးဆြဲမည္

7daydaily

Air KBZ က ရန္ကုန္- လြိဳင္ေကာ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ ရန္ကုန္- ထားဝယ္ခရီးစဥ္ကို ႏိုဝင္ဘာ တတိယပတ္တြင္ စတင္ပ်ံသန္း မည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ရန္ကုန္ - လြိဳင္ေကာ္ခရီးစဥ္ ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္လည္း ေကာင္း၊ ရန္ကုန္-ထားဝယ္ခရီး စဥ္ကို ၂၀ ရက္တြင္ လည္းေကာင္းစတင္ပ်ံသန္းမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ ေလးရက္ ပ်ံသန္းမည္ျဖစ္သည္။


ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကေပးသည့္ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ား၏ အရည္အေသြးစိစစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ေထာက္ျပ

ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကေပးသည့္ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ား၏ အရည္အေသြးစိစစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ေထာက္ျပ

7daydaily

ျပည္တြင္းရွိ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာ ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းသင္ၾကားကာ ေပးအပ္ေနသည့္ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ား အရည္အေသြး ျပည့္မီမႈ ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေထြးက ေထာက္ျပသည္။


7daydaily

‘‘တန္းစီဇယားေတြက မွန္ကန္မႈမရွိတဲ့အတြက္ ျပန္လည္စိစစ္မယ္၊ လူေတြျပန္စုမယ္၊ ဘာသာရပ္အလုိက္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြစုၿပီးေတာ့ ျပန္လည္တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးမယ္’’

‘‘တန္းစီဇယားေတြက မွန္ကန္မႈမရွိတဲ့အတြက္ ျပန္လည္စိစစ္မယ္၊ လူေတြျပန္စုမယ္၊ ဘာသာရပ္အလုိက္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြစုၿပီးေတာ့ ျပန္လည္တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးမယ္’’

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ ပါေမာကၡ ၁၄၇ ဦး၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ၁,၀၄၁ ဦးေနရာမ်ားအတြက္ ခန္႔အပ္ရန္ ရာထူးတိုးေျပာင္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ဇြန္လအတြင္းေခၚယူခဲ့သည္။ လစ္လပ္ပါေမာကၡေနရာမ်ားအတြက္ ရာထူးတိုးေလွ်ာက္ထားသူ ၉၆၉ ဦး၊ ေျပာင္းရန္ေလွ်ာက္ထားသူ ၃၂၁ ဦးရွိသည္။ လစ္လပ္တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေနရာမ်ားအတြက္