The Voice Myanmar

ကမာ႐ြတ္ တီတီစီ ေက်ာင္းအုပ္ ေဒါက္တာမိုးသူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ကမာ႐ြတ္ တီတီစီ ေက်ာင္းအုပ္ ေဒါက္တာမိုးသူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

“ကၽြန္မကိုေရာ၊ ကေလးေတြကိုေရာ စိတ္ဒဏ္ရာရေအာင္လုပ္တဲ့အတြက္ မခံႏိုင္ပါဘူး”


ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္)

The Voice Myanmar

“အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ကေလးေတြ မစီးတာအေကာင္းဆံုးပဲ”


ထိုင္းႏိုင္ငံ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈ

ထိုင္းႏိုင္ငံ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈ

The Voice Myanmar

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား ေပးေနသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ မူလတန္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း ၁၇,၀၀၀ ကို RETC (Regional English Training Centers) ဆိုသည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရလဒ္မွာ အဘယ္နည္း။The Voice Myanmar

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပညာေရး လမ္းေၾကာင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပညာေရး လမ္းေၾကာင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ကိုၾကည့္လွ်င္ ၆-၃-၃-၄ စနစ္ျဖင့္ သြားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကို ၆ ႏွစ္ မူလတန္းတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထိုမွ အလယ္တန္း ၃ ႏွစ္၊ အထက္တန္း ၃ ႏွစ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ ၄ ႏွစ္ဟူ၍ အသီးသီးသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။


အနာဂတ္ စက္႐ုပ္ေခတ္ ပညာေရး

အနာဂတ္ စက္႐ုပ္ေခတ္ ပညာေရး

The Voice Myanmar

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာႏွင့္ စက္႐ုပ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို အားကိုးသည့္ေခတ္မ်ားဆီသို႔ ေရာက္လာသည္။ တိုးတက္လာၿပီဟု ေျပာႏိုင္သည့္ ေနာက္ကြယ္တြင္ လူေတြ၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားက ေပ်ာက္ၿပီးရင္း ေပ်ာက္ေတာ့မည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ စက္႐ုပ္ေတြေရာက္လာသျဖင့္ လူသားေတြ အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းလာၿပီလား ေတြးဆစရာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူသားတို႔အတြက္ ထြက္ေပါက္ရွိပါသည္။ ပညာေရးျဖစ္သည္။


University Scholarships

University Scholarships

The Voice Myanmar

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံအစိုးရက ေပးအပ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖိတ္ေခၚထားသည့္ ပညာသင္ဆုလည္း ျဖစ္သည္။


ကမာၻ႔ဆရာမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ထူးခြၽန္ဆရာဆု မသန္စြမ္းဆရာမရရွိ

ကမာၻ႔ဆရာမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ထူးခြၽန္ဆရာဆု မသန္စြမ္းဆရာမရရွိ

Thithtoolwin


ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ရာထူးတိုးမႈ)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ရာထူးတိုးမႈ)

The Voice Myanmar

ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ေက်ာင္း၊ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရာထူးတိုးမူဝါဒအေပၚ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုစုစည္း၍ ဆရာမ်ားရင္ဖြင့္သံက႑အျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ပညာေရး ဝိဇၨာ၊ သိပၸံဘြဲ႔ )

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ပညာေရး ဝိဇၨာ၊ သိပၸံဘြဲ႔ )

The Voice Myanmar

“အရင္ကေခၚတာ B.Ed စာေပးစာယူေတာင္ ရာခိုင္ႏႈန္း အကန္႔အသတ္နဲ႔ေခၚတာျဖစ္လို႔ အခုအစီအစဥ္က ျဖစ္သင့္တယ္”


အနာဂတ္ပညာေရး ဘာေတြကို ေမြးထုတ္ေပးမည္နည္း

အနာဂတ္ပညာေရး ဘာေတြကို ေမြးထုတ္ေပးမည္နည္း

The Voice Myanmar

ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ၿပီးမွ ေနာက္ျပန္ၿပီး တပ္ေခါက္သြားသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားဖတ္လာရသည္။ အနာဂတ္ပညာေရး၏ အတက္အက်က ခန္႔မွန္းရခက္သည္။ ေက်ာင္းေတြ၏ အေနအထားႏွင့္ အနာဂတ္မည္သို႔ရွိလာမည္နည္း စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ ပညာေရး အေဟာသိကံေတြမ်ားလာျခင္းက ဆန္းစစ္စရာျဖစ္လာသည္။


Media Communications Program အတြက္ အေမရိကမွ အြန္လိုင္းဘြဲ႔ယူသင္တန္းမ်ား

Media Communications Program အတြက္ အေမရိကမွ အြန္လိုင္းဘြဲ႔ယူသင္တန္းမ်ား

The Voice Myanmar

ဒီယာေခတ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ရာတြင္ သတင္းစာတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ပါ။ ႐ုပ္သံမီဒီယာေတြ ေခတ္စားလာသည္။ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္သံ႐ိုက္ကူးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္၊ အသံဖမ္းအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးပညာရပ္မ်ားကို မီဒီယာလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ယူလိုသူေတြ မ်ားလာသည္။


The Voice Myanmar

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (စာသင္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္စာ ႏွစ္ဝက္ဆံုးစာေမးပြဲ)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (စာသင္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္စာ ႏွစ္ဝက္ဆံုးစာေမးပြဲ)

“ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတယ္ဆိုရင္လည္း အက်ိဳးရွိမယ့္ဟာကို လူႀကီးပီပီသသနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေစခ်င္တယ္”