The Voice Myanmar

ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ ဆန္းစစ္ခ်က္

ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ ဆန္းစစ္ခ်က္

ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္တြင္ ေဝဖန္မႈေတြ ညံေနေလာက္ေအာင္ ၾကားေနရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က က်င္းပေနသည့္ O-Net ဟုေခၚေသာ Grade 12 တန္းအတြက္ Ordinary National Educational Test ကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ အေျဖျဖစ္သည္။


ဖင္လန္တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ခုနစ္ႏွစ္မွ ေက်ာင္းတက္ခိုင္းသနည္း

ဖင္လန္တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ခုနစ္ႏွစ္မွ ေက်ာင္းတက္ခိုင္းသနည္း

The Voice Myanmar

“အေကာင္းဆံုးပညာေရးျဖင့္သာ အေကာင္းဆံုးဘဝႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေလာကကို တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္”


ေက်ာင္းထုတ္ခံေက်ာင္းသားမ်ား ပံုမွန္အတိုင္းေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ရရွိ

ေက်ာင္းထုတ္ခံေက်ာင္းသားမ်ား ပံုမွန္အတိုင္းေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ရရွိ

The Voice Myanmar

ေက်ာင္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ခံရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အသနားခံစာတင္ရန္မလိုဘဲ ပံုမွန္အတိုင္း ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ေပးရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ရေရး ညိႇႏႈိင္းေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။The Voice Myanmar

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ကာကြယ္ေရး)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ကာကြယ္ေရး)

“စာသင္ခန္းေတြထဲမွာလည္း အသံေတြ တိတ္မေနၾကပါနဲ႔”


အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္တစ္ခု ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဖြင့္မည္

အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္တစ္ခု ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဖြင့္မည္

The Voice Myanmar

ပညာေပါင္းစံုကိုက္ညီမည့္ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္တစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ႐ံုးမ်ားတည္ရွိရာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တည္ေဆာက္၍ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။


နန္းယြန္းတြင္ စာသင္ႏွစ္ဝက္ေက်ာ္သည္အထိ ပံုႏွိပ္စာအုပ္အစံုမရခဲ့ဟုဆို

နန္းယြန္းတြင္ စာသင္ႏွစ္ဝက္ေက်ာ္သည္အထိ ပံုႏွိပ္စာအုပ္အစံုမရခဲ့ဟုဆို

The Voice Myanmar

ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲၿပီး ေဝးလံေဒသျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ယခုပညာသင္ႏွစ္ စာသင္ႏွစ္ဝက္ေက်ာ္သည္အထိ ပံုႏွိပ္စာအုပ္ အစံုအလင္မရခဲ့ေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဝမ္းလွက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။7daydaily

ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာပညာသင္ဆု အခြင့္အေရး

ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာပညာသင္ဆု အခြင့္အေရး

ထုိင္းႏုိင္ငံ မဟီေဒါတကၠသုိလ္ ပညာသင္ဆု ျမန္မာ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ နီေပါ၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ကေမၻာ ဒီးယားႏုိင္ငံတို႔မွ ထုိင္းႏုိင္ငံ မဟီ ေဒါတကၠသုိလ္တြင္မဟာဘြဲ႕၊ ပါ ရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ လုိသူမ်ားအတြက္ မဟီေဒါတကၠ သုိလ္က ေပးအပ္သည့္ပညာသင္ ဆုအစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ မဟီေဒါ တကၠသုိလ္က ေပးအပ္ေနသည့္ ပညာသင္ဆုမ်ားစြာအနက္ ႏုိင္ငံ တကာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘြဲ႕ လြန္ပညာေရးအတြက္ သီးသန္႔ ေပးအပ္သည့္ 2018 Mahidol Postgraduate Scholarships ျဖစ္သည္။


ရွမ္းအေရွ႕တြင္ စာစစ္ဌာန သံုးခုထပ္တိုး

ရွမ္းအေရွ႕တြင္ စာစစ္ဌာန သံုးခုထပ္တိုး

The Voice Myanmar

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕အပါအဝင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုတြင္ လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ စာစစ္ဌာန သံုးခုထပ္တိုးထားေၾကာင္း ယင္းျပည္နယ္ ပညာေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးထံမွ သိရသည္။


Australia Awards Scholarships

Australia Awards Scholarships

The Voice Myanmar

ဩစေၾတးလ်အစိုးရက ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မ်ားမွာ Bachelors/ Masters/ PhD Degrees မ်ားျဖစ္သည္။The Voice Myanmar

Edinburgh Global Research Scholarships

Edinburgh Global Research Scholarships

University of Edinburgh တြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ယူခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Ph.D Degree ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည့္ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။


UEA International Development Scholarships for International Students

UEA International Development Scholarships for International Students

The Voice Myanmar

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ University of East Anglia တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမွာ Masters Degree ျဖစ္သည္။


World Citizen Talent Scholarship for International Students

World Citizen Talent Scholarship for International Students

The Voice Myanmar

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ The Hague University of Applied Sciences တြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမွာ Master Degree ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းရမည့္ရက္မွာ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း သင္တန္းမ်ားကို စတင္မည္ျဖစ္သည္။


ၿဗိတိန္ အိမ္သင္ပညာေရး

ၿဗိတိန္ အိမ္သင္ပညာေရး

The Voice Myanmar

အိမ္သင္ပညာေရး (Home Education) သည္ မိဘမ်ားက ေငြေရးေၾကးေရး မပူရသည့္အျပင္၊ တစ္ဦးဦးက ပညာတတ္ၿပီး ဒိုင္ခံသင္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါသည္။ အိမ္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ပါကလည္း ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ပညာေပးျခင္းမ်ိဳးကို စီစဥ္သင့္သည္။


The Voice Myanmar

နံရံမဲ့ ေက်ာင္း

နံရံမဲ့ ေက်ာင္း

Unschooling ဆိုသည္မွာ ပညာရွာလိုသူက ကိုယ္ရွာလိုသည့္ပညာကို ကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္သင္ၾကားႏိုင္သည့္ သေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ေက်ာင္းေတြက ထိုသေဘာတရားမ်ိဳးကို မေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသးေပ။ သူတို႔ေပးသည့္ ပညာကိုလာသင္မွ ပညာသင္သည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။ေလွကားတစ္ထစ္ ပညာေရး

ေလွကားတစ္ထစ္ ပညာေရး

The Voice Myanmar

ေဟာင္သီေဟာင္သည္ ေက်ာင္းထြက္သြားရသည္။ သူ ေနာက္ဆံုးတက္ခဲ့ရသည့္ အတန္းက ၈ တန္းျဖစ္သည္။ သူ႔အသက္ ၁၄ ႏွစ္သမီးအ႐ြယ္က ထြက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း တက္ခဲ့သည့္ ကာလေတြကို သူမေမ့။ ယေန႔တိုင္ ေက်ာင္းႏွင့္ေဝးခဲ့ရသည္ကို သူေနာင္တရေနသည္။ သူေက်ာင္းႏွင့္ ေဝးကြာခဲ့ရသည္မွာ ၁၄ ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ။


ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ ( ခြင့္ရက္သတ္မွတ္ခ်က္)

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ ( ခြင့္ရက္သတ္မွတ္ခ်က္)

The Voice Myanmar

“တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ခြင့္မယူလို႔ ဆုရတာမ်ိဳးေတြရွိတယ္”


ပညာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းကို အခ်က္ျပလိုက္တဲ့ အဂၤလိပ္စာသင္႐ိုးသစ္စိန္ေခၚမႈ

ပညာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းကို အခ်က္ျပလိုက္တဲ့ အဂၤလိပ္စာသင္႐ိုးသစ္စိန္ေခၚမႈ

7daydaily

ႏိုင္ငံတကာသံုး ဘာသာစ ကားျဖစ္သည့္ အဂၤ လိပ္စာ ဘာသာရပ္ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သင္ၾကားေနမႈ မထိေရာက္သျဖင့္ သင္ၾကားပံု နည္းစနစ္မ်ားေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ေပးရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ပညာေရးအသိုင္း အ၀ိုင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ၾကား ေ၀ဖန္ျငင္းခုံမႈမ်ားျဖင့္ ဂယက္႐ိုက္ခဲ့သည္။


The Voice Myanmar

ဖင္လန္ပညာေရး အဘယ္ေၾကာင့္ အေမရိကႏွင့္ ေဝးသြားရသနည္း

ဖင္လန္ပညာေရး အဘယ္ေၾကာင့္ အေမရိကႏွင့္ ေဝးသြားရသနည္း

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူတို႔သည္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ကံေကာင္းစြာ ေရာက္ရွိေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔ဝန္းက်င္က အလြန္လွပသည္။ လုပ္ခလစာကလည္း ျမင့္မားစြာရၾကသည္။ ကိုယ့္ေဒသႏွင့္ ကိုယ့္အလုပ္ အားလံုးအဆင္ေျပၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးကလည္း ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနသည္။ET သည္ ကမၻာ႔အခြင့္အေရး

ET သည္ ကမၻာ႔အခြင့္အေရး

The Voice Myanmar

ကမၻာလံုး ET ေခၚ Educational Technology လမ္းေၾကာင္းကို လိုက္ေနၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ပညာေရးနည္းပညာအတြက္ သီးျခားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ Edtech ကုမၸဏီေတြ ေပၚလာသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမ ၁၀ လ အတြင္း Edtech တို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ေငြပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၁၅ ဘီလီယံျဖစ္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။


လူတိုင္း ပ႐ိုဂရမ္ ေရးႏိုင္ရမည္

လူတိုင္း ပ႐ိုဂရမ္ ေရးႏိုင္ရမည္

The Voice Myanmar

ကမၻာေက်ာ္ Apple ကုမၸဏီႀကီးသည္ လူတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာကုတ္ ေရးႏိုင္ရမည္ဆိုသည့္ (Everyone Can Code) ဆိုသည့္ ပ႐ိုဂရမ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဥေရာပရွိ တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္ ေက်ာင္းေပါင္း ၇၀ တြင္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ေရးနည္း သင္တန္းမ်ားကိုစတင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ထိုပ႐ိုဂရမ္ကို Apple ကုမၸဏီက တီထြင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုကို မည္သို႔ အလြယ္ေရးႏိုင္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စတင္ေလ့လာႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။


အေျခခံပညာႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲရလဒ္မ်ားကို ေအာင္စာရင္းဟုသာ ထုတ္ျပန္ရန္ ၫႊန္ၾကား

အေျခခံပညာႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲရလဒ္မ်ားကို ေအာင္စာရင္းဟုသာ ထုတ္ျပန္ရန္ ၫႊန္ၾကား

7daydaily

အေျခခံပညာအတန္း မ်ား၏ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ေအာင္စာရင္း ဟုသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနက အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထား သည္။ အေျခခံပညာစာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ဧၿပီ ၂၂ ရက္ တြင္ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ား၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ႏွင့္ ေအာင္ စာရင္းေၾကညာစာရြက္တြင္ ခံုအ မွတ္၊ အမည္၊ အဘအမည္တို႔ကို သာ ေဖာ္ျပရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ ဦးစီးဌာနက ဇန္နဝါရီဒုတိယပတ္ ၌ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွတစ္ ဆင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထားသည္။


The Voice Myanmar

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ ( ပထမတန္းသင္႐ိုးသစ္ ျပန္ဆန္းစစ္ျခင္း )

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ ( ပထမတန္းသင္႐ိုးသစ္ ျပန္ဆန္းစစ္ျခင္း )

ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ပိုင္းဆိုလွ်င္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကုန္ဆံုးကာ ေက်ာင္းပိတ္ေတာ့မည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ပထမတန္းကို သင္႐ိုးသစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေစျခင္းႏွင့္အတူ လက္ေတြ႔ေျမျပင္ သင္ၾကား၊ သင္ယူရာတြင္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ျပန္ဆန္းစစ္ရန္လိုလာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာမ်ားလက္ေတြ႔ႀကံဳရသည္မ်ားကို ယခုတစ္ပတ္ ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံက႑မွတစ္ဆင့္ The Voice က စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


ေနာက္သို႕