ျပတ္သားခ်ိန္တန္ရင္ ျပတ္သားလိုက္ပါ…

ျပတ္သားခ်ိန္တန္ရင္ ျပတ္သားလိုက္ပါ…

Phothutaw

ျပတ္သားခ်ိန္တန္ရင္ ျပတ္သားလိုက္ပါ…


ေစတနာဟာလူတုိင္းနဲ႔ မတန္ပါဘူး ဆိုတာ ဟုတ္ရဲ႕လား….?

ေစတနာဟာလူတုိင္းနဲ႔ မတန္ပါဘူး ဆိုတာ ဟုတ္ရဲ႕လား….?

Phothutaw

ေစတနာဟာလူတုိင္းနဲ႔ မတန္ပါဘူး ဆိုတာ ဟုတ္ရဲ႕လား….?Phothutaw

၉၉ % မွန္လြန္းတဲ့ အို ေသြး ပိုင္ရွင္တို႔၏ စိတ္ထား

၉၉ % မွန္လြန္းတဲ့ အို ေသြး ပိုင္ရွင္တို႔၏ စိတ္ထား

၉၉ % မွန္လြန္းတဲ့ အို ေသြး ပိုင္ရွင္တို႔၏ စိတ္ထား


ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၃ ၊ ၁၃၁၀ ၊ ၁၃၁၇ ၊ ၁၃၂၄ ၊ ၁၃၃၁ ၊ ၁၃၃၈ ၊ ၁၃၄၅ ၊ ၁၃၅၂ ၊ ၁၃၅၉ ၊ ၁၃၆၆ ၊ ၁၃၇၃ ၊ ၁၃၈၀ ၊ ၁၃၈၇ ၊ ၁၃၉၄ တြင္ေမြးဖြားေသာ

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၃ ၊ ၁၃၁၀ ၊ ၁၃၁၇ ၊ ၁၃၂၄ ၊ ၁၃၃၁ ၊ ၁၃၃၈ ၊ ၁၃၄၅ ၊ ၁၃၅၂ ၊ ၁၃၅၉ ၊ ၁၃၆၆ ၊ ၁၃၇၃ ၊ ၁၃၈၀ ၊ ၁၃၈၇ ၊ ၁၃၉၄ တြင္ေမြးဖြားေသာ

Phothutaw

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၃ ၊ ၁၃၁၀ ၊ ၁၃၁၇ ၊ ၁၃၂၄ ၊ ၁၃၃၁ ၊ ၁၃၃၈ ၊ ၁၃၄၅ ၊ ၁၃၅၂ ၊ ၁၃၅၉ ၊ ၁၃၆၆ ၊ ၁၃၇၃ ၊ ၁၃၈၀ ၊ ၁၃၈၇ ၊ ၁၃၉၄ တြင္ေမြးဖြားေသာ


စပါးအုံးေျမြႀကီးရဲ႕ မ်ိဳတာကိုခံေနရတဲ့ ေခြးေလးကို ခက္ခက္ခဲခဲ ကယ္တယ္ခဲ့ရ

စပါးအုံးေျမြႀကီးရဲ႕ မ်ိဳတာကိုခံေနရတဲ့ ေခြးေလးကို ခက္ခက္ခဲခဲ ကယ္တယ္ခဲ့ရ

Phothutaw

စပါးအုံးေျမြႀကီးရဲ႕ မ်ိဳတာကိုခံေနရတဲ့ ေခြးေလးကို ခက္ခက္ခဲခဲ ကယ္တယ္ခဲ့ရ


ေသာၾကာသားသမီးနဲ႔ ခ်စ္သူျဖစ္ရင္ ဒီအခ်က္ေတြ သိထားသင့္ပါတယ္

ေသာၾကာသားသမီးနဲ႔ ခ်စ္သူျဖစ္ရင္ ဒီအခ်က္ေတြ သိထားသင့္ပါတယ္

Phothutaw

ေသာၾကာသားသမီးနဲ႔ ခ်စ္သူျဖစ္ရင္ ဒီအခ်က္ေတြ သိထားသင့္ပါတယ္


Phothutaw

အက်ိဳးမရွိတဲ့စကားဆို ဥေပကၡာျပဳလိုက္ပါ

အက်ိဳးမရွိတဲ့စကားဆို ဥေပကၡာျပဳလိုက္ပါ

အက်ိဳးမရွိတဲ့စကားဆို ဥေပကၡာျပဳလိုက္ပါ


ၿငိမ္းခ္မ္းေရး လုပ္ငႏ္းစၪ္ေအပၚ ေလသံေ်ပာင္းလာေသာ KNU ေခါင္းေဆာင္

ၿငိမ္းခ္မ္းေရး လုပ္ငႏ္းစၪ္ေအပၚ ေလသံေ်ပာင္းလာေသာ KNU ေခါင္းေဆာင္

Burma irrawaddy

မႏ္းၿငိမ္းေမာင္သၫ္ အစိုးရကို ေထာကၡံသူဟု လူအမ္ားက ယူဆထားသၫ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ္မ္းေရးလုပ္ငႏ္းစၪ္၊ အစိုးရႏြင့္ တေပၼတာၱိဳ႕ကို သူေဝဖႏ္ေသာအခါ အံ့ၾသစရာ ်ဖစၡဲ့ၾကသၫ္။


ၾကည့္ျမင္တုိင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကုိ တုတ္ျဖင့္႐ုိက္ႏွက္သည့္ ရဲအရာရိွ တစ္ဦးအား အေရးယူရန္ စုံခုံဖြဲ႕စစ္ေဆး

ၾကည့္ျမင္တုိင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကုိ တုတ္ျဖင့္႐ုိက္ႏွက္သည့္ ရဲအရာရိွ တစ္ဦးအား အေရးယူရန္ စုံခုံဖြဲ႕စစ္ေဆး

Phothutaw

ၾကည့္ျမင္တုိင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကုိ တုတ္ျဖင့္႐ုိက္ႏွက္သည့္ ရဲအရာရိွ တစ္ဦးအား အေရးယူရန္ စုံခုံဖြဲ႕စစ္ေဆးPhothutaw

အိမ္ေထာင္႐ွင္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း အမုန္းဆံုးအရာတစ္ခု ဒီေန႔ တင္ပါရေစ.. KTV ဆိုတာ ဒါမ်ိဳးေတြလား

အိမ္ေထာင္႐ွင္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း အမုန္းဆံုးအရာတစ္ခု ဒီေန႔ တင္ပါရေစ.. KTV ဆိုတာ ဒါမ်ိဳးေတြလား

အိမ္ေထာင္႐ွင္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း အမုန္းဆံုးအရာတစ္ခု ဒီေန႔ တင္ပါရေစ.. KTV ဆိုတာ ဒါမ်ိဳးေတြလား


ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား ဒီတစ္ပတ္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား (Aug 17 မွ Aug 23 ထိ)

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား ဒီတစ္ပတ္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား (Aug 17 မွ Aug 23 ထိ)

Phothutaw

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား ဒီတစ္ပတ္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား (Aug 17 မွ Aug 23 ထိ)


အိမ္ေထာင္ကြဲေတြ ေျပာျပတဲ့ အိမ္္ေထာင္ေရး သင္ခန္းစာ (7) ခု

အိမ္ေထာင္ကြဲေတြ ေျပာျပတဲ့ အိမ္္ေထာင္ေရး သင္ခန္းစာ (7) ခု

Phothutaw

အိမ္ေထာင္ကြဲေတြ ေျပာျပတဲ့ အိမ္္ေထာင္ေရး သင္ခန္းစာ (7) ခု


ေအာက္ထပ္၌ ဘုရားခန္း ထားရွိမႈ သင့္/မသင့္

ေအာက္ထပ္၌ ဘုရားခန္း ထားရွိမႈ သင့္/မသင့္

Phothutaw

ေအာက္ထပ္၌ ဘုရားခန္း ထားရွိမႈ သင့္/မသင့္


Phothutaw

အိႏၵိယျပည္နယ္တစ္ခုမွာ ႏွစ္တစ္ရာနီးပါးအတြင္း အဆုိး႐ြားဆုံး ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၁၀၆ ဦးအထိ ျမင့္တက္လာ

အိႏၵိယျပည္နယ္တစ္ခုမွာ ႏွစ္တစ္ရာနီးပါးအတြင္း အဆုိး႐ြားဆုံး ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၁၀၆ ဦးအထိ ျမင့္တက္လာ

အိႏၵိယျပည္နယ္တစ္ခုမွာ ႏွစ္တစ္ရာနီးပါးအတြင္း အဆုိး႐ြားဆုံး ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၁၀၆ ဦးအထိ ျမင့္တက္လာ


16.8.2018 မွ 22.8.2018 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီးေဟာစာတမ္း

16.8.2018 မွ 22.8.2018 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီးေဟာစာတမ္း

Phothutaw

16.8.2018 မွ 22.8.2018 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီးေဟာစာတမ္းစံုတြဲေတြ ႏွစ္အၾကာႀကီးေနမွ လက္တြဲမျပဳတ္ေစဖို႔

စံုတြဲေတြ ႏွစ္အၾကာႀကီးေနမွ လက္တြဲမျပဳတ္ေစဖို႔

Phothutaw

စံုတြဲေတြ ႏွစ္အၾကာႀကီးေနမွ လက္တြဲမျပဳတ္ေစဖို႔


သင့္ေမြးသကၠရာဇ္ေနာက္ကြယ္က လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား

သင့္ေမြးသကၠရာဇ္ေနာက္ကြယ္က လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား

Phothutaw

သင့္ေမြးသကၠရာဇ္ေနာက္ကြယ္က လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား၀ါတြင္းကာလ အိမ္ေထာင္ျပဳလို႔ရလား မရဘူးလား ...

၀ါတြင္းကာလ အိမ္ေထာင္ျပဳလို႔ရလား မရဘူးလား ...

Phothutaw

၀ါတြင္းကာလ အိမ္ေထာင္ျပဳလို႔ရလား မရဘူးလား ...ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား ဒီတစ္ပတ္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ (Aug 16 မွ Aug 22 ထိ)

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား ဒီတစ္ပတ္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ (Aug 16 မွ Aug 22 ထိ)

Phothutaw

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား ဒီတစ္ပတ္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ (Aug 16 မွ Aug 22 ထိ)


ေန႔နံ အလိုက္ ကံဇာတာ နိမ့္ပါး ေမွးမွိန္တတ္ေသာ အသက္အရြယ္ႏွစ္မ်ား

ေန႔နံ အလိုက္ ကံဇာတာ နိမ့္ပါး ေမွးမွိန္တတ္ေသာ အသက္အရြယ္ႏွစ္မ်ား

Phothutaw

ေန႔နံ အလိုက္ ကံဇာတာ နိမ့္ပါး ေမွးမွိန္တတ္ေသာ အသက္အရြယ္ႏွစ္မ်ား


Phothutaw

ဤ၀န္ထမ္းမ်ား ေလးစားလြန္းလွသည္(စကၤာပူမွာ သံုးႏွစ္သံုးမိုး အိမ္ေဖာ္လုပ္လို႔ရလာတဲ႔ ေငြေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ႔ မိန္းကေလးကို ျပန္ရေအာင္ကူညီခဲ႔တဲ႔ေလးစားဖြယ္၀န္ထမ္းမ်ား)

ဤ၀န္ထမ္းမ်ား ေလးစားလြန္းလွသည္(စကၤာပူမွာ သံုးႏွစ္သံုးမိုး အိမ္ေဖာ္လုပ္လို႔ရလာတဲ႔ ေငြေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ႔ မိန္းကေလးကို ျပန္ရေအာင္ကူညီခဲ႔တဲ႔ေလးစားဖြယ္၀န္ထမ္းမ်ား)

ဤ၀န္ထမ္းမ်ား ေလးစားလြန္းလွသည္(စကၤာပူမွာ သံုးႏွစ္သံုးမိုး အိမ္ေဖာ္လုပ္လို႔ရလာတဲ႔ ေငြေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ႔ မိန္းကေလးကို ျပန္ရေအာင္ကူညီခဲ႔တဲ႔ေလးစားဖြယ္၀န္ထမ္းမ်ား)