Mizzimaburmese

အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ရုိက္ကူးထားသည့္ Papillon ဇာတ္ကားအား ရုံတင္ျပသသြားမည္ျဖစ္

အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ရုိက္ကူးထားသည့္ Papillon ဇာတ္ကားအား ရုံတင္ျပသသြားမည္ျဖစ္

Papillon ဇာတ္ကားေဟာင္း ထြက္ရွိျပီး ၄၅ ႏွစ္ၾကာမွ ေဟာလိ၀ုဒ္ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူ ဂ်ိဳေရး မက္ဖာလန္က အဆုိပါဇာတ္ကားကုိ ျပန္လည္ရုိက္ကူးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။


တကၠသိုလ္ေက္ာင္းသား ၆ ဦး မူးယစ္ေဆးမႈ်ဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရ

တကၠသိုလ္ေက္ာင္းသား ၆ ဦး မူးယစ္ေဆးမႈ်ဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရ

Burma irrawaddy

မူးယစ္ေဆးဝါးႏြင့္ ပတ္သက္သည့္ စိတ္ႂၾက႐ူးၾသပ္ေဆး်ပားအမႈ ၁၉၉ မႈ၊ ICE အမႈ ၅ မႈ၊ ေဆးေ်ခာက္အမႈ ၃ မႈ၊ ဘိႏ္းစာ႐ၾက္အမႈ ၆ မႈအပါဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈေပါင္း ၂၁၃ ထိရြိခဲ့သၫ္။


သရုပ္ေဆာင္ စိုးျမတ္နႏၵာက ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ တရားစြဲမည္ဟုဆို

သရုပ္ေဆာင္ စိုးျမတ္နႏၵာက ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ တရားစြဲမည္ဟုဆို

Mizzimaburmese

ကိုစိုးသူဘက္ကေတာ႔ ကိုယ္အလုပ္မအားေသးေတာ႔ အကုန္ၿပိဳင္ၿပီး မစြဲႏိုင္လို႔ တစ္ေယာက္က စ စြဲတာပဲ။ အားလုံး ဆင္႔ကဲဆင္႔ကဲ ျဖစ္သြားမွာပဲေလ။ တရားစြဲတဲ႔ဟာက အမႈတြဲကို ျပင္ရတဲ႔အခါမွာ အခ်ိန္ေတြ လိုအပ္မႈ ႐ွိတယ္ေလ။ တရားစြဲဖို႔ကိစၥကေတာ႔ အျမန္ဆုံးစြဲဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ "


တေပၼတာ္ အရာရြိမ္ားကို ေအမရိကႏ္ ပိတၦိဳ႕ေအရးယူ

တေပၼတာ္ အရာရြိမ္ားကို ေအမရိကႏ္ ပိတၦိဳ႕ေအရးယူ

Burma irrawaddy

ေအရးယူ ပိတၦိဳ႕မႈ စာရင္းဝျင္သားသၫၼြာ ဒုတိယ ဗိုလၡ္ဳပ္ႀကီး ေအာင္ေက္ာ္ေဇာ၊ ဗိုလၡ္ဳပ္ ခင္ေမာငၥိဳး၊ ဗိုလၡ္ဳပ္ ခငႅႈိင္၊ နယ္်ခားေစာင့္ရဲတျပၹဲ႕အႀကီးအကဲ ရဲမႉးခ္ဳပ္ သူရ စႏ္းၾလင္ႏြင့္ အမြတ္ ၃၃ ႏြင့္ ၉၉ ေ်ခ်မႏၲပၼမ္ား်ဖစ္သၫ္။


Burma irrawaddy

ၾလတၼၫ္ဟဳ ယုံၾကၫ္ေၾကာင္း Reuters သတင္းေထာက္ေ်ပာ

ၾလတၼၫ္ဟဳ ယုံၾကၫ္ေၾကာင္း Reuters သတင္းေထာက္ေ်ပာ

ႏိုင္ငံလြ္ိဳ႕ဝြကၡ္က္ဥေပဒ်ဖင့္ တရားျစဲခံရမႈၾတင္ တရားလို၏ ျစျပၥဲခ္ကၼ္ားမြာ ေအ်ခအ်မစၼရြိသ်ဖင့္ ႐ုံးေတာ္ မြ ၾလတ္ေပးမၫ္ဟဳ အခိုင္အမာ ယုံၾကၫၳားေၾကာင္း Reuters သတင္းေထာက္ ကိုဝလုံးက ေယန႔ၾသဂုတ္ ၂၀ ႐ုံးခ္ိႏ္းအၿပီးၾတင္ ေ်ပာသၫ္။


အမွားေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျပန္ၿပီးေပးဆပ္လိုက္ရတာပဲဆိုတဲ့ ေမာ္ရင္ဟို

အမွားေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျပန္ၿပီးေပးဆပ္လိုက္ရတာပဲဆိုတဲ့ ေမာ္ရင္ဟို

Mizzimaburmese

ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ ေပါ့ပ္ဘာက ေနာက္ပြဲစဥ္အတြက္ ႀကိဳးစားသြားမယ္လို႔ MUTV ကို ေျပာသြားပါတယ္။ သူရဲ႕လူမႈကြန္ရက္မွာလည္း သူ႔ေဘးက ထြက္သြားတဲ့အရာေတြ ရိွေနေပမယ့္ သူကေတာ့ ဆက္ႀကိဳးစား သြားမယ္လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။


လ်င္ျမန္စြာ နစ္ျမဳပ္ေနတဲ့ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ ၿမဳိ႕ႀကီးတစ္ၿမဳိ႕

လ်င္ျမန္စြာ နစ္ျမဳပ္ေနတဲ့ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ ၿမဳိ႕ႀကီးတစ္ၿမဳိ႕

Phothutaw

လ်င္ျမန္စြာ နစ္ျမဳပ္ေနတဲ့ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ ၿမဳိ႕ႀကီးတစ္ၿမဳိ႕Burma irrawaddy

်မႏၼာ့ အကူးေအ်ပာင္း စိႏ္ေခၚခ္ကၼ္ား စငၠာပူၾတင္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္ ေဟာေ်ပာမၫ္

်မႏၼာ့ အကူးေအ်ပာင္း စိႏ္ေခၚခ္ကၼ္ား စငၠာပူၾတင္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္ ေဟာေ်ပာမၫ္

ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္၏ စငၠာပူ ခရီးစၪ္သၫ္ ႏြစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ ေသဘာတူ စာခ္ဳပၠိဳ ယခုႏြစၠဳျႏၲင္ လကၼြတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအၾတက္ ်ဖစ္သၫ္။


ျဗိတိသွ်ရဲ႕ ကမာၻ႕လက္ရာအေျမာက္ဆုံး ရုပ္ပုံထြင္းပညာရွင္

ျဗိတိသွ်ရဲ႕ ကမာၻ႕လက္ရာအေျမာက္ဆုံး ရုပ္ပုံထြင္းပညာရွင္

Mizzimaburmese

“အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ ၾကြက္သားေတြေၾကာင့္ အာရုံမပ်ံ႕ေအာင္ သုံးလတစ္ခါ မ်က္ခြံကုိ Botox ထုိးတယ္။ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းမွန္ေအာင္၊ လက္ျငိမ္ေအာင္ တစ္ရက္ကုိ မီတာ ၁၀၀၀၀ ေရကူးတယ္။ အာရုံေနာက္မခံဘူး။ ညသန္းေခါင္မွ အလုပ္စလုပ္တာ။


သကၠလတ္သားနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြပဲ သီးသန္႔ေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့ စူပါမားကတ္

သကၠလတ္သားနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြပဲ သီးသန္႔ေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့ စူပါမားကတ္

Mizzimaburmese

ေသခ်ာၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ ဆိုင္တြင္းက ပစၥည္းေတြ အကုန္လံုးက တကယ့္ ပစၥည္း အစစ္ေတြ မဟုတ္တာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးက သကၠလတ္သားနဲ႔ ဖန္တီးရက္လုပ္ထားတဲ့ handmade ပစၥည္းေတြျဖစ္ပါတယ္။


ထိန္း ခ်ဳပ္ မႈ မရွိ သည့္ ေဒၚလာေစ်းကြက္ေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုေငြေၾကးေစ်း ကြက္ ေလ်ာ့ က် လာ ဖြယ္ ရွိ

ထိန္း ခ်ဳပ္ မႈ မရွိ သည့္ ေဒၚလာေစ်းကြက္ေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုေငြေၾကးေစ်း ကြက္ ေလ်ာ့ က် လာ ဖြယ္ ရွိ

Phothutaw

ထိန္း ခ်ဳပ္ မႈ မရွိ သည့္ ေဒၚလာေစ်းကြက္ေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုေငြေၾကးေစ်း ကြက္ ေလ်ာ့ က် လာ ဖြယ္ ရွိ


Samsung ရဲ႕ အသစ္ထြက္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ Galaxy Note9 ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရားဝင္မိတ္ဆက္ျပီ

Samsung ရဲ႕ အသစ္ထြက္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ Galaxy Note9 ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရားဝင္မိတ္ဆက္ျပီ

Phothutaw

Samsung ရဲ႕ အသစ္ထြက္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ Galaxy Note9 ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရားဝင္မိတ္ဆက္ျပီ


The Voice Myanmar

တာခ်ီလိတ္တြင္ ေ႐ႊဆိုင္ကို ေသနတ္သမားတစ္ဦး အႏုၾကမ္းစီး

တာခ်ီလိတ္တြင္ ေ႐ႊဆိုင္ကို ေသနတ္သမားတစ္ဦး အႏုၾကမ္းစီး

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ မကာအိုခမ္း ရပ္ကြက္ရွိ ဒိုင္းမြန္းေ႐ႊဆိုင္ကို ဩဂုတ္ ၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔က အမည္မသိ ေသနတ္သမားတစ္ဦးက အႏုၾကမ္းဝင္စီးခဲ့ရာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေသနတ္ထိမွန္ခဲ့ေၾကာင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴးမ်ိဳးခိုင္က ေျပာၾကားသည္။


ကေလးတစ္ဦးကို ေရေႏြးပူျဖင့္ပက္သည့္ သက္သာဆိုင္ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးကို နာက်င္ေစမႈျဖင့္အမႈဖြင့္

ကေလးတစ္ဦးကို ေရေႏြးပူျဖင့္ပက္သည့္ သက္သာဆိုင္ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးကို နာက်င္ေစမႈျဖင့္အမႈဖြင့္

The Voice Myanmar

ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ေရေႏြးပူျဖင့္ပက္သည့္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သက္သာဆိုင္တစ္ခုမွ ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးကို နာက်င္ေစမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၇ ရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္ခင္ေဇာ္ကေျပာၾကားသည္။


ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၌ ဘိုးဘြားရိပ္သာတည္ေဆာက္မည္

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၌ ဘိုးဘြားရိပ္သာတည္ေဆာက္မည္

The Voice Myanmar

မႏၲေလးတိုင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕၌ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ဘိုးဘြားရိပ္သာမရွိသည့္အတြက္ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ ဣစိၦတံဘုရားအနီးတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕၏ သုခဆည္းဆာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ထံမွသိရသည္။


ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္လမ္း ေျမၿပိဳ၍ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ယာယီသြားလာခြင့္ပိတ္မည္

ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္လမ္း ေျမၿပိဳ၍ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ယာယီသြားလာခြင့္ပိတ္မည္

The Voice Myanmar

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ အဓိကကုန္စည္စီးဆင္းသည့္ လမ္းမႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္လမ္း ၿပိဳက်မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ဩဂုတ္ ၂၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ၁၀ ဘီးႏွင့္အထက္ယာဥ္မ်ားကို ယာယီသြားလာခြင့္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းခ႐ိုင္လမ္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။


The Voice Myanmar

စပါးမ်ိဳးေစ့ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဂ်ာမနီႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး

စပါးမ်ိဳးေစ့ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဂ်ာမနီႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ဆန္စပါးမ်ိဳးေစ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ Welt Hunger Hilfe (WHH) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ (Partner Agreement) သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။


၂၁ ပင္လံုအၿပီးေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA တိုက္ပြဲ ၁၅ ႀကိမ္ထိျဖစ္ပြား

၂၁ ပင္လံုအၿပီးေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA တိုက္ပြဲ ၁၅ ႀကိမ္ထိျဖစ္ပြား

Mizzimaburmese

“ ဒီလ (ၾသဂုတ္လ) ထဲမွာေတာ့ တိုက္ပြဲက ၆ ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ရွိၿပီ ” ဟု TNLA ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွဴး တာအိုက္ေက်ာ္က ေျပာသည္။


လူမႈကြန္ရက္ေတြေပၚက ေကာလာဟလ၊ သတင္းမွားေတြကို ဘယ္လို သတိထားၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ၾကမလဲ

လူမႈကြန္ရက္ေတြေပၚက ေကာလာဟလ၊ သတင္းမွားေတြကို ဘယ္လို သတိထားၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ၾကမလဲ

Mizzimaburmese

သင့္အေနနဲ႔ အေၾကာင္းအရာသတင္းတစ္ခုကို ေခါင္းစဥ္ပဲ ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ သိပ္မရွင္းဘူး၊ ေမးခြန္းထုတ္ရမလို ျဖစ္ေနရင္ စာထဲကို ၀င္ၿပီး ဆက္ဖတ္ပါ။ အဲဒီလို ၀င္ဖတ္တဲ့အတြက္ ဒီထဲက စာက ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ကိုက္လား မကုိက္လား သိသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။Phothutaw

ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ဖို႔ ျမန္မာအသင္းရဲ႕ လက္က်န္အခြင့္အေရး

ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ဖို႔ ျမန္မာအသင္းရဲ႕ လက္က်န္အခြင့္အေရး

ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ဖို႔ ျမန္မာအသင္းရဲ႕ လက္က်န္အခြင့္အေရး


ေယာက်ၤားေလးေတြအႀကိဳက္ေတြ႕ေစမဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကဆန္းဆန္းျပားျပားအႏွိပ္ခန္း

ေယာက်ၤားေလးေတြအႀကိဳက္ေတြ႕ေစမဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကဆန္းဆန္းျပားျပားအႏွိပ္ခန္း

Phothutaw

ေယာက်ၤားေလးေတြအႀကိဳက္ေတြ႕ေစမဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကဆန္းဆန္းျပားျပားအႏွိပ္ခန္း


တစ္လခန္႔ ေျပးဆြဲမႈရပ္ဆိုင္းထားသည့္ ရန္ကုန္ - ေမာ္လၿမိဳင္ရထားလမ္းပိုင္း ျပန္ဖြင့္

တစ္လခန္႔ ေျပးဆြဲမႈရပ္ဆိုင္းထားသည့္ ရန္ကုန္ - ေမာ္လၿမိဳင္ရထားလမ္းပိုင္း ျပန္ဖြင့္

Phothutaw

တစ္လခန္႔ ေျပးဆြဲမႈရပ္ဆိုင္းထားသည့္ ရန္ကုန္ - ေမာ္လၿမိဳင္ရထားလမ္းပိုင္း ျပန္ဖြင့္


႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို အၿပီးသတ္အမိန္႔ ခ်ေတာ့မည္

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို အၿပီးသတ္အမိန္႔ ခ်ေတာ့မည္

Mizzimaburmese

ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂ဝ ရက္၊ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တရားရံုး ၌ ၃၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးထုတ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ အၿပီးသတ္ေလ်ွာက္လဲခ်က္ ၾကားနားၿပီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အျပီးသတ္အမိန္႔ ခ်မွတ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။


Mizzimaburmese

ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္အတြက္ Mizzima TV ရုပ္သံလုိင္းရဲ႕ တစ္ေန႔တာ အစီအစဥ္မ်ား

ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္အတြက္ Mizzima TV ရုပ္သံလုိင္းရဲ႕ တစ္ေန႔တာ အစီအစဥ္မ်ား

ျပည္သူအားလုံးအတြက္ အခမဲ့ရုပ္သံ Mizzima TV ခ်န္နယ္ #MizzimaTV


ေနာက္သို႕