The Voice Myanmar

မိသားစုပုံျပန္ေပၚလာရင္ Like ေလးေတာင္ ႏွိပ္ခြင့္မ႐ွိပါဘူး

မိသားစုပုံျပန္ေပၚလာရင္ Like ေလးေတာင္ ႏွိပ္ခြင့္မ႐ွိပါဘူး

မိသားစုပုံျပန္ေပၚလာရင္ Like ေလးေတာင္ ႏွိပ္ခြင့္မ႐ွိပါဘူး


အလွဴတစ္ခု လုပ္တယ္ဆိုတာစိတ္ထဲမွာမ႐ွိဘဲနဲ႔ ဘယ္သူမွမလုပ္ပါဘူး

အလွဴတစ္ခု လုပ္တယ္ဆိုတာစိတ္ထဲမွာမ႐ွိဘဲနဲ႔ ဘယ္သူမွမလုပ္ပါဘူး

The Voice Myanmar

အလွဴတစ္ခု လုပ္တယ္ဆိုတာစိတ္ထဲမွာမ႐ွိဘဲနဲ႔ ဘယ္သူမွမလုပ္ပါဘူး


တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အခြီအေႏွာက္ေတြေျပာၿပီး ေဆးထိုးၾကမ္းၾကတဲ့ BFF Friendship

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အခြီအေႏွာက္ေတြေျပာၿပီး ေဆးထိုးၾကမ္းၾကတဲ့ BFF Friendship

The Voice Myanmar

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အခြီအေႏွာက္ေတြေျပာၿပီး ေဆးထိုးၾကမ္းၾကတဲ့ BFF FriendshipThe Voice Myanmar

ေနတိုးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ေနတိုးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုျခင္း

“ညီေလးငယ္ကို အၿမဲတမ္း သတိရေနတယ္။ ရွိေနေသးတယ္လို႔ပဲ စိတ္ထဲမွာ ထင္ျမင္ေနတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးပဲ ရွိပါေသးတယ္”


အခုပိတၸငၡံရတာက ခရစ္ယာႏၸဲ

အခုပိတၸငၡံရတာက ခရစ္ယာႏၸဲ

Burma irrawaddy

မိုင္းေပါက္အခ္ဳပၡႏ္းအၾတင္းမြာ ၁ လ နီးပါး ဖမ္းဆီးထိႏ္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ေအာကၱိဳဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ကမြ ်ပႏႅျၫႅတ္ေ်မာကႅာတဲ့ မိုင္းေပါက္ေဈး လားဟူႏြစ္်ခင္းခရစ္ယာႏ္အသင္းေတာၠ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ဦးေယာဘကို ဧရာဝတီသတင္းဌာန သတင္းေထာက္ ေကာင္း်မတၼင္းက ဆၾက္သယ္ေမး်မႏ္းထားပါတယ္။


“ျခဲၾထၾကၡင့ၠိဳ ပူစရာ မလိုဘူး”

“ျခဲၾထၾကၡင့ၠိဳ ပူစရာ မလိုဘူး”

Burma irrawaddy

တုိင္းရင္းသား လကၷကၠဳိင္ အင္အား ၁ သိႏ္းျခဲေလာက္ ရြိတဲ့ တုိင္း်ပၫၼြာ ခငၺ္ားတုိ႔ မပစၷဲ႔ၾကာ၊ ပစၲာ ခတၱာ ေမကာင္းဘူး ၾသားေ်ပာလုိ႔ ရမလား


်ပၫ္သဴပါဝငၲဲ့ တရားစီရင္ေရးကို ်ပၫ္သဴကပဲ ေစာင့္ၾကည့္ရမြာပဲ

်ပၫ္သဴပါဝငၲဲ့ တရားစီရင္ေရးကို ်ပၫ္သဴကပဲ ေစာင့္ၾကည့္ရမြာပဲ

Burma irrawaddy

ဥေပဒခ္ဳပ္အသေစၲယာေက္အနနဲ႔ ဘယႅိဳေရြ႕ဆက္ေဆာင္႐ျၾက္သားမလဲ၊ စိႏ္ေခၚမႈေၾတကို ဘယႅိဳရငၧိဳင္ ေ်ဖရြင္းမလဲ ဆိုတာကို ရႏၠဳႏၲိဳင္း ဥေပဒခ္ဳပ္ ေဒၚခငၼ္ိဳးၾကၫ္အား ဧရာဝတီသတင္းေထာက္ ၾထႏ္းၾထႏ္းက ေမး်မႏ္းထားပါတယ္။


The Voice Myanmar

ကမၻာ႔လူသိအနည္းဆံုးႏွင့္ အလွပဆံုးေနရာမ်ား

ကမၻာ႔လူသိအနည္းဆံုးႏွင့္ အလွပဆံုးေနရာမ်ား

Ki သို႔မဟုတ္ Key Gompa ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသည္ တိဘက္ႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယ႐ြာေလးတစ္႐ြာျဖစ္သည့္ ကီဘာ (Kibar) ေတာင္ေပၚတြင္ တည္ထားေသာ ေက်ာင္းႀကီးတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ထိုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပေပါင္း ၁၃၆၆၈ တြင္ရွိၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုး႐ြာေလးတစ္႐ြာ၌ တည္ရွိသည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလည္းျဖစ္သည္။


ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ျမင္းႏွင့္လွည္း

ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ျမင္းႏွင့္လွည္း

The Voice Myanmar

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝေကာင္းစားေစရန္ျဖစ္သည္။ အစိုးရဆိုသည္မွာ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိလူမ်ိဳး တိုးတက္ႀကီးပြားလာေစရန္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္မွာ သဘာဝျဖစ္သည္။


လူမင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုျခင္း

လူမင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုျခင္း

The Voice Myanmar

“ေဝဖန္မႈေတြကို ေၾကာက္လို႔ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ဒီလိုအခြင့္အေရးမ်ိဳးက ေနာက္တစ္ႀကိမ္လာဖို ့ ေမွ်ာ္လင့္လို႔မရဘူး”The Voice Myanmar

ပုဆိန္ပစ္အားကစား လူႀကိဳက္မ်ား

ပုဆိန္ပစ္အားကစား လူႀကိဳက္မ်ား

ေလာ့အိန္ဂ်လိစ္မွာ အရင္က ပုဆိန္ပစ္အားကစားကို လူသိမမ်ားခဲ့ေပမယ့္ ခုေတာ့ ကစားတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာၿပီး ထင္ရွားလာေနပါတယ္


“ေယာက္်ား မယူခ်င္ဘူး၊ မဂၤလာပဲ ေဆာင္ခ်င္တယ္”လို႔ ထူးထူးျခားျခား ေျပာလာတဲ့ ခင္ဝင့္ဝါ

“ေယာက္်ား မယူခ်င္ဘူး၊ မဂၤလာပဲ ေဆာင္ခ်င္တယ္”လို႔ ထူးထူးျခားျခား ေျပာလာတဲ့ ခင္ဝင့္ဝါ

The Voice Myanmar

“ေယာက္်ား မယူခ်င္ဘူး၊ မဂၤလာပဲ ေဆာင္ခ်င္တယ္”လို႔ ထူးထူးျခားျခား ေျပာလာတဲ့ ခင္ဝင့္ဝါ


မင္းေသြး အရင္တုန္းက တင္တဲ့ဓာတ္ပုံေတြ Like နည္းနည္းပဲ ရတယ္

မင္းေသြး အရင္တုန္းက တင္တဲ့ဓာတ္ပုံေတြ Like နည္းနည္းပဲ ရတယ္

The Voice Myanmar

မင္းေသြး အရင္တုန္းက တင္တဲ့ဓာတ္ပုံေတြ Like နည္းနည္းပဲ ရတယ္


၆၆ (ဃ) နဲ႔ အေရးယူဖို႔ လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ပိုင္ေဇရဲထြန္းနဲ႔ေတြ႕ဆုံျခင္း

၆၆ (ဃ) နဲ႔ အေရးယူဖို႔ လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ပိုင္ေဇရဲထြန္းနဲ႔ေတြ႕ဆုံျခင္း

The Voice Myanmar

“သားအငယ္ဆုံးေလးကို နစ္နာေအာင္ေျပာတဲ့သူကို ၆၆ (ဃ) နဲ႔ အေရးယူဖို႔လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ပိုင္ေဇရဲထြန္းနဲ႔ေတြ႔ဆုံျခင္း”


The Voice Myanmar

စပ်စ္ၿခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္း

စပ်စ္ၿခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္း

စပ်စ္ၿခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္းေတာ္ေတာ္ျဖစ္ေနလားလို႔ေျပာလုိက္တဲ့ ျမင့္ျမတ္

ေတာ္ေတာ္ျဖစ္ေနလားလို႔ေျပာလုိက္တဲ့ ျမင့္ျမတ္

Phothutaw

ေတာ္ေတာ္ျဖစ္ေနလားလို႔ေျပာလုိက္တဲ့ ျမင့္ျမတ္


ခ်စ္သုေဝနဲ႔ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ခ်စ္သုေဝနဲ႔ ေတြ႔ဆံုျခင္း

The Voice Myanmar

“သူတို ့အသက္ႀကီးလာတဲ့အခါ၊ အ႐ြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲကို ဝင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္သမီးေလးေတြကို ေဘာင္မဝင္တဲ့သူေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး”


ေအအးမိတုပ္ေၾကးေရာဂါေၾတကို ကာၾကယ္ေပးႏိုငၲဲ့ အံအားသင့ၥရာ နၫ္းလမ္းမ္ား

ေအအးမိတုပ္ေၾကးေရာဂါေၾတကို ကာၾကယ္ေပးႏိုငၲဲ့ အံအားသင့ၥရာ နၫ္းလမ္းမ္ား

Burma irrawaddy

ေတန႔မြာ နာရီဝကၡႏ္႔ လမ္းပံုမြႏ္ေလြ္ာက္ေပး်ခင္းဟာ ခႏၶာကိုယၡဳခံအားစနစၠိဳ ေကာင္းျမႏ္ေစတာေၾကာင့္ ေအအးမိတုပ္ေၾကးေရာဂါကို အၾလယၱကူမ်ဖစ္ေစႏုိငၸါဘူး။


Burma irrawaddy

ဓာတုပစၥၫ္းေၾတ မသုံးဘဲ သဘာဝဆံပင္ေပ္ာ့ေဆး ်ပဳလုပ္ၾကမယ္

ဓာတုပစၥၫ္းေၾတ မသုံးဘဲ သဘာဝဆံပင္ေပ္ာ့ေဆး ်ပဳလုပ္ၾကမယ္

အုႏ္းဆီ လကၹက္ရျၫၨႏ္း ၁ ျဇႏ္း၊ ပ္ားရၫႅကၹက္ရျၫၨႏ္း ၁ ျဇႏ္း၊ သံပုရာရၫႅကၹက္ရျၫၨႏ္း တျဇႏ္းတို႔နဲ႔ ဒိႏၡ္ဥႅကၹက္ရျၫၨႏ္း ၂ ျဇႏ္းခႏ္႔တို႔ကို ေရာစပ္ၿပီး ဆံသားအႏြံ႔ လိမ္းက္ံေပးပါ။


Eleven မီဒီယာ ထပ္မံတရားစြဲဆိုခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျမင္မ်ား

Eleven မီဒီယာ ထပ္မံတရားစြဲဆိုခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျမင္မ်ား

The Voice Myanmar

“ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ကရလာတဲ့ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ေနာက္ဆုတ္သြားတယ္ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ကို သိသိသာသာ ျဖစ္သြားတယ္”


ေယာက္်ားေလးႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အခ်စ္ကို ျပရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားပါတယ္

ေယာက္်ားေလးႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အခ်စ္ကို ျပရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားပါတယ္

The Voice Myanmar

ေယာက္်ားေလးႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အခ်စ္ကို ျပရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားပါတယ္


ျဖဴျဖဴတို႔ မုန္တိုင္းတိုက္ၿပီးရင္ ဘယ္မုန္တိုင္းကိုမွ ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ပါဘူး

ျဖဴျဖဴတို႔ မုန္တိုင္းတိုက္ၿပီးရင္ ဘယ္မုန္တိုင္းကိုမွ ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ပါဘူး

The Voice Myanmar

ျဖဴျဖဴတို႔ မုန္တိုင္းတိုက္ၿပီးရင္ ဘယ္မုန္တိုင္းကိုမွ ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ပါဘူး


ေမာက္မာၿပီး ေသြးေအးေအးနဲ႔ ရက္စက္တတ္တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သားေနရာက သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္

ေမာက္မာၿပီး ေသြးေအးေအးနဲ႔ ရက္စက္တတ္တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သားေနရာက သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္

The Voice Myanmar

ေမာက္မာၿပီး ေသြးေအးေအးနဲ႔ ရက္စက္တတ္တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သားေနရာက သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္


The Voice Myanmar

Runway မွာ ပထမဆုံး႐ႈိး ေလွ်ာက္ရမယ့္အတြက္ အရမ္းရင္ခုန္ပါတယ္

Runway မွာ ပထမဆုံး႐ႈိး ေလွ်ာက္ရမယ့္အတြက္ အရမ္းရင္ခုန္ပါတယ္

Runway မွာ ပထမဆုံး႐ႈိး ေလွ်ာက္ရမယ့္အတြက္ အရမ္းရင္ခုန္ပါတယ္


ေနာက္သို႕