The Voice Myanmar

လြိဳင္ေကာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကန္႔ကြက္သူမ်ားကို အမႈ႐ုပ္သိမ္းေပး

လြိဳင္ေကာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကန္႔ကြက္သူမ်ားကို အမႈ႐ုပ္သိမ္းေပး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္စိုက္ထူမႈကန္႔ကြက္သည့္ ကရင္နီလူငယ္မ်ားအေပၚ စြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ားကို ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က အမႈ႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးက အသိေပးေၾကာင္း တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ ကရင္နီလူငယ္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။


အလံုလမ္းႏွင့္ သာသနာ့ဝင္း ပတ္လမ္းတြင္ က်ပ္သိန္းသံုးရာသံုးစြဲ၍ ေျမထိန္းနံရံေဆာက္မည္

အလံုလမ္းႏွင့္ သာသနာ့ဝင္း ပတ္လမ္းတြင္ က်ပ္သိန္းသံုးရာသံုးစြဲ၍ ေျမထိန္းနံရံေဆာက္မည္

The Voice Myanmar

အလံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သာသနာ့ဝင္းပတ္လမ္းႏွင့္ အလံုလမ္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ က်ပ္သိန္းသံုးရာသံုးစြဲ၍ ေျမထိန္းနံရံတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ေသာလမ္းမ်ားကို စီမံခ်က္ျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနၿပီဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ေသာလမ္းမ်ားကို စီမံခ်က္ျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနၿပီဟုဆို

The Voice Myanmar

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈမ်ား ရွိေနသည့္ ျပည္လမ္း၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္း၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ ဟံသာဝတီအဝိုင္း လမ္းဆံုေနရာမ်ားကို စီမံခ်က္ေရးဆြဲ၍ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။The Voice Myanmar

ေျခဥအေၾကာင္းျပဳ၍ ႏုိင္ငံေရး မကစားၾကေစခ်င္ (Daily, Vol-6/No-271)

ေျခဥအေၾကာင္းျပဳ၍ ႏုိင္ငံေရး မကစားၾကေစခ်င္ (Daily, Vol-6/No-271)

ထုိ႔ထက္ ပုိအေရးႀကီးသည္မွာ အေျခခံဥပေဒကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မတူကြဲျပားသည့္ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေရးကစားသည့္ အလုပ္မ်ဳိး မလုပ္မိေစရန္ သက္ဆုိင္သူမ်ားက အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း


ရခိုင္်ပၫ္သဴမ္ား တေပၼတာၠိဳ ပူးေပါင္းကူညီေရးအဆို ရႈံးနိမ့္

ရခိုင္်ပၫ္သဴမ္ား တေပၼတာၠိဳ ပူးေပါင္းကူညီေရးအဆို ရႈံးနိမ့္

Burma irrawaddy

ရခိုင္်ပၫၷယ္အၾတင္းမြ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ်ပၫ္သဴလူထုေအန်ဖင့္ တေပၼတာ္၏ လုပ္ေဆာငၡ္ကၼ္ားကို ဝိုင္းဝႏ္း ကူညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ၾက္ႏိုင္ေရး တိုၾကၱႏ္းေၾကာင္း အဆိုအား မဲျခဲဆုံး်ဖတ္ရာၾတင္ ရႈံးနိမ့္ၾသားခဲ့သၫ္။


ဖာျပႏၡ႐ိုင္ အၾတင္း တေပၼတာ္ အင္အား တိုးခ္ဲ႕မႈမ္ား ရြိေနဟု KHRG ထုတ္်ပႏ္

ဖာျပႏၡ႐ိုင္ အၾတင္း တေပၼတာ္ အင္အား တိုးခ္ဲ႕မႈမ္ား ရြိေနဟု KHRG ထုတ္်ပႏ္

Burma irrawaddy

တႏုိင္ငံလံုး ပစၡတ္ တိုကၡိဳကၼႈ ရပၥဲေရး ဆိုင္ရာ ေသဘာတူညီမႈ စာခ္ဳပ္ (NCA) ပါ အခ္ကၼ္ားကို ေဖာကၹ္က္ၿပီး တပ္ ေမတာၠ ကရင္ ်ပၫၷယ္ ဖာျပႏ္ ခရိုျငၲင္း ရိကၡာႏြင့္ စစ္သား အင္အားမ္ား တိုးခ္ဲ႕ေနသၫ္ဟဳ


ပရိတ္သတ္အား Facebook ၌ ဆဲဆိုသည့္ ယာယီဂိုးနၫ္်ပကို ေအရးယူဖို႔်ပငၧင္

ပရိတ္သတ္အား Facebook ၌ ဆဲဆိုသည့္ ယာယီဂိုးနၫ္်ပကို ေအရးယူဖို႔်ပငၧင္

Burma irrawaddy

ထို႔အၾတက္ ဂိုးနၫ္း်ေပနရာ၌ လက္ေ႐ျးစင္ ကစားသမားေဟာင္း ဦးေအာင္ ေက္ာ္ေက္ာ္ ကို အစားထိုးခန႔္အပ္၍ ေယန႔ မနကၸိဳင္းက ၿပိဳျငၸဲက္င္းပရာ ေကမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသို႔ ေစၾလတၡဲ့ ေၾကာင္း MFF မီဒီယာတာဝႏၡံ ဦးေဇာၼင္းထိုကၠ ေ်ပာ သၫ္။


တ႐ုတ္-်မႏၼာ စီးျပားေရး ်စကႍ စီမံကိႏ္း MoU ထိုးေတာ့မၫ္

တ႐ုတ္-်မႏၼာ စီးျပားေရး ်စကႍ စီမံကိႏ္း MoU ထိုးေတာ့မၫ္

Burma irrawaddy

်မႏၼာႏိုင္ငံေကတာ့ OBOR စီမံကိႏ္းမြာ ပါဝငၼယႅဳိ႔ ကတိကဝတ္ ်ပဳထားၿပီး ်ဖစၸါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္ သကႅဳိ႔လၫ္း ခုနက ေ်ပာတဲ့ ေပရာဂ္ကၼြာ ်မႏၼာ-တ႐ုတ္ စီးျပားေရး စႀကႍကုိ ေအကာင္ အထၫ္ ေဖာၹဳိ႔ ရြိပါတယ္။


Thithtoolwin

ေျမာက္ဦးမွာ အစိ္ုးရတပ္နဲ႔ AA တိုက္ပြဲ ႏွစ္ဖက္အထိခိုက္ အက်အဆံုးရွိ

ေျမာက္ဦးမွာ အစိ္ုးရတပ္နဲ႔ AA တိုက္ပြဲ ႏွစ္ဖက္အထိခိုက္ အက်အဆံုးရွိ


မကရငၼ အမႈ သံသယ တရားခံ ေဒၚသိဂႌစု အယူခံတင္

မကရငၼ အမႈ သံသယ တရားခံ ေဒၚသိဂႌစု အယူခံတင္

Burma irrawaddy

မကရငၼ အမႈ သံသယတရားခံ ေဒၚသိဂႌစုကုိ လူသတၼႈ ပုဒၼ ်ဖင့္ တရား႐ုံးၾတင္ ျစဲခ္က္ တျငၡင့္်ပဳခဲ့်ခင္းႏြင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရႏၠဳႏၲိဳင္း တရားလႊတ္ေတာ္ရံဳးသို႔ အယူခံစာ တငၴားေၾကာင္း ေဒၚသိဂႌစု၏ ချငၸႏ္း ်ဖစ္သဴက ေ်ပာသၫ္။


အတိုငၸငၡံပုဂၢိဳလ္ ကာၾကယ္ေရး တကၠသိုၾလၱင္ သငၲႏ္း ပို႔ခ္ခဲ့ဟု တေပၼတာ္ ေ်ပာ

အတိုငၸငၡံပုဂၢိဳလ္ ကာၾကယ္ေရး တကၠသိုၾလၱင္ သငၲႏ္း ပို႔ခ္ခဲ့ဟု တေပၼတာ္ ေ်ပာ

Burma irrawaddy

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုငၸငၡံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္သၫ္ ေန်ပၫ္ေတာ္ရြိ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာၾကယ္ေရး တကၠသိုလ္သိဳ႕ လာေရာကၡဲ့ၿပီး သငၲႏ္း ပို႔ခ္မႈကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ်ပဳလုျပ္သားေၾကာင္း သတင္းရရြိသၫ္။


ေက်ာက္ဂူေတာရဆရာေတာ္၏ ဇာတိ၌ ဈာပနပြဲ လုပ္မည္

ေက်ာက္ဂူေတာရဆရာေတာ္၏ ဇာတိ၌ ဈာပနပြဲ လုပ္မည္

The Voice Myanmar

ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းေပၚတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ကာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ေက်ာက္ဂူေတာရဆရာေတာ္၏ အႏၲိမဈာပနပြဲကို မတ္လ ၂ ရက္ေန႔၌ ေမြးရပ္ဇာတိျဖစ္ေသာ ဂန္႔ေဂါ ကန္ခုနစ္႐ြာ ေရထြက္ေတာရတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္


The Voice Myanmar

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္ ၁၃၀ ေက်ာ္ စလႊဲ

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္ ၁၃၀ ေက်ာ္ စလႊဲ

ထုိင္း- ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းငါးခုမွ ဒုကၡသည္ ၆၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၁၃၃ ဦးကို ျမန္မာဘက္သို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ ရက္ေန႔က ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအရာရွိ ဦးစန္းေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။


ၿဗိတိန္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၃၀ ေက်ာ္သံုးရန္လ်ာထား

ၿဗိတိန္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၃၀ ေက်ာ္သံုးရန္လ်ာထား

The Voice Myanmar

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖ႔ြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၿဗိတိန္အစိုးရအေနႏွင့္ ယခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၃၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း UK Aid အဖြဲ႔အစည္းမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန - DFID ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ေဒါက္တာ ေဂးလ္မာဇက္တီက ေျပာၾကားသည္။


ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕မွာ ပထမဆုံး ေလဆိပ္သစ္ ဖြင့္လွစ္မယ္

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕မွာ ပထမဆုံး ေလဆိပ္သစ္ ဖြင့္လွစ္မယ္

Phothutaw

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕မွာ ပထမဆုံး ေလဆိပ္သစ္ ဖြင့္လွစ္မယ္


၁၄ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးကို ဖ်ာပုံ NLD ပါတီ ဥကၠ႒က သားမယား ျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ သတင္းစာရွင္းလင္း၊ ငါးဦး အခ်ဳပ္ခ်ခံခဲ့ရ..

၁၄ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးကို ဖ်ာပုံ NLD ပါတီ ဥကၠ႒က သားမယား ျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ သတင္းစာရွင္းလင္း၊ ငါးဦး အခ်ဳပ္ခ်ခံခဲ့ရ..

Phothutaw

၁၄ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးကို ဖ်ာပုံ NLD ပါတီ ဥကၠ႒က သားမယား ျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ သတင္းစာရွင္းလင္း၊ ငါးဦး အခ်ဳပ္ခ်ခံခဲ့ရ..


Phothutaw

အရက္မူးေနသည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားတဦးက ၆ႏွစ္အရြယ္ သားငယ္ကို သတ္ျဖတ္

အရက္မူးေနသည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားတဦးက ၆ႏွစ္အရြယ္ သားငယ္ကို သတ္ျဖတ္

အရက္မူးေနသည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားတဦးက ၆ႏွစ္အရြယ္ သားငယ္ကို သတ္ျဖတ္


ကရငၷီ လူငယ္ အမႈမ္ား အားလုံး ႐ုပ္သိမ္း

ကရငၷီ လူငယ္ အမႈမ္ား အားလုံး ႐ုပ္သိမ္း

Burma irrawaddy

ဗုိလၡ္ဳပ္ ေအာငၧႏ္း ်မင္းစီး ေၾကး႐ုပၲဳ စုိကၳဴ်ခင္းႏြင့္ ပတ္သက္၍ ကႏ္႔ၾကက္ ဆႏၵ်ပမႈေၾကာင့္ တရားျစဲ ခံထားရသၫ့္ ကရငၷီ လူငယ္ ၅၅ ဦး အမႈ ၈၅ မႈ စလံုးကို ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ၿပီ ်ဖစ္ေၾကာင္း သိရသၫ္။


ျပင္ဦးလြင္ကို ေဆးလိပ္ေငြ႔ကင္းစင္ၿမိဳ႕ျဖစ္ရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္

ျပင္ဦးလြင္ကို ေဆးလိပ္ေငြ႔ကင္းစင္ၿမိဳ႕ျဖစ္ရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္

The Voice Myanmar

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ကို ေဆးလိပ္ေငြ႔ကင္းစင္ၿမိဳ႕အျဖစ္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။The Voice Myanmar

“အႏုပညာေလာကမွာ ကိုယ့္ကိုနင္းသြားတဲ့သူေတြ႐ွိေတာ့ ကိုယ္ေတြက ေျမႀကီးနဲ႔ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနတယ္”ျဖဴျဖဳေထြး

“အႏုပညာေလာကမွာ ကိုယ့္ကိုနင္းသြားတဲ့သူေတြ႐ွိေတာ့ ကိုယ္ေတြက ေျမႀကီးနဲ႔ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနတယ္”ျဖဴျဖဳေထြး

“အႏုပညာေလာကမွာ ကိုယ့္ကိုနင္းသြားတဲ့သူေတြ႐ွိေတာ့ ကိုယ္ေတြက ေျမႀကီးနဲ႔ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနတယ္”ျဖဴျဖဳေထြးLGBT ေတြရဲ႕ ေဝဖန္ျခင္းခံေနရတဲ့ “ဝက္ဝက္ကြဲေအာင္ ပြင့္”႐ုပ္႐ွင္အတြက္ ရန္ေအာင္ရဲ႕ ေျဖ႐ွင္းခ်က္

LGBT ေတြရဲ႕ ေဝဖန္ျခင္းခံေနရတဲ့ “ဝက္ဝက္ကြဲေအာင္ ပြင့္”႐ုပ္႐ွင္အတြက္ ရန္ေအာင္ရဲ႕ ေျဖ႐ွင္းခ်က္

The Voice Myanmar

LGBT ေတြရဲ႕ ေဝဖန္ျခင္းခံေနရတဲ့ “ဝက္ဝက္ကြဲေအာင္ ပြင့္”႐ုပ္႐ွင္အတြက္ ရန္ေအာင္ရဲ႕ ေျဖ႐ွင္းခ်က္


တရားလား ႐ုပ္႐ွင္မွာ စိုးျမတ္နႏၵာ က Stylist လုပ္ေပးတဲ့ အေၾကာင္းေျပာျပတဲ့ စိုးသူ

တရားလား ႐ုပ္႐ွင္မွာ စိုးျမတ္နႏၵာ က Stylist လုပ္ေပးတဲ့ အေၾကာင္းေျပာျပတဲ့ စိုးသူ

The Voice Myanmar

တရားလား ႐ုပ္႐ွင္မွာ စိုးျမတ္နႏၵာ က Stylist လုပ္ေပးတဲ့ အေၾကာင္းေျပာျပတဲ့ စိုးသူ


“မေအးေအးဝင္း (စီစဥ္သူ) ဆိုၿပီး နာမည္နဲ႔လူ တြဲမိသြားေတာ့ ပိုၿပီးတာဝန္ႀကီးလာပါတယ္။ ”မေအးေအးဝင္း (လက္ကီးဆဲဗင္း ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး)

“မေအးေအးဝင္း (စီစဥ္သူ) ဆိုၿပီး နာမည္နဲ႔လူ တြဲမိသြားေတာ့ ပိုၿပီးတာဝန္ႀကီးလာပါတယ္။ ”မေအးေအးဝင္း (လက္ကီးဆဲဗင္း ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး)

The Voice Myanmar

“မေအးေအးဝင္း (စီစဥ္သူ) ဆိုၿပီး နာမည္နဲ႔လူ တြဲမိသြားေတာ့ ပိုၿပီးတာဝန္ႀကီးလာပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းကေတာ့ အမ်ိဳးသားနဲ႔တုိင္ပင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ျဖစ္တယ္”မေအးေအးဝင္း (လက္ကီးဆဲဗင္း ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး)


The Voice Myanmar

“စိုင္းစိုင္းက အစ္ကိုမ႐ိုက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္လည္း မ႐ိုက္ဘူးလို႔ေျပာတယ္”ဆိုၿပီး ႏွစ္ေယာက္ဆုံမယ့္ “ကြၽန္မ၏ သစ္ပင္”႐ုပ္႐ွင္အေၾကာင္းေျပာလာတဲ့ စိုးသူ

“စိုင္းစိုင္းက အစ္ကိုမ႐ိုက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္လည္း မ႐ိုက္ဘူးလို႔ေျပာတယ္”ဆိုၿပီး ႏွစ္ေယာက္ဆုံမယ့္ “ကြၽန္မ၏ သစ္ပင္”႐ုပ္႐ွင္အေၾကာင္းေျပာလာတဲ့ စိုးသူ

“စိုင္းစိုင္းက အစ္ကိုမ႐ိုက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္လည္း မ႐ိုက္ဘူးလို႔ေျပာတယ္”ဆိုၿပီး ႏွစ္ေယာက္ဆုံမယ့္ “ကြၽန္မ၏ သစ္ပင္”႐ုပ္႐ွင္အေၾကာင္းေျပာလာတဲ့ စိုးသူ