နိရဥၥရာ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၁

ေဒါက္တာေအးေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ "ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ"အား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီဟု သိရသည္။

"ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ"အမည္ျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားတြင္ပါဝင္သူ ဦးစုိးဝင္းက ေျပာသည္။

"ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္ဆုိတာ မွန္ပါတယ္။ အခုလို ခြင့္ျပဳလိုက္ေတာ့ ဝမ္းသာပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ဒီပါတီကုိ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ေရးနဲ႔ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးတို႔အတြက္ ဆက္ၿပီး လုပ္စရာေတြ ဆက္လုပ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။"ဟု ဦးစုိးဝင္းက နိရဥၥရာသို႔ေျပာသည္။

ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဦးစုိးဝင္းထံသုိ႔ လိပ္မူေပးပို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတုိ႔အား ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း အျမန္ဆံုးေရြးခ်ယ္တင္ျပရမည္ဟုလည္း တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါပါတီကုိ "အဖရခိုင္ျပည္ပါတီ"အမည္ျဖင့္ တည္ေထာင္ရန္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါလ ၁၉ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္က ယင္းအမည္အား လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ "ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ"အမည္ျဖင့္ ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ပါတီကုိ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ထူေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာဆုိထားသည္။

မာန္ယုေက်ာ္ (ေရႊဝေျမ)
Narinjara
https://www.facebook.com/Narinjara-151742128171206/