ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Taro Kono တားရုိ ကုိးႏုိ က ႏုိင္ငံျခားအလုပ္သမားေတြကုိ ပုိမုိလက္ခံမယ္လုိ႔ မေန႔က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ဟႏိြဳင္းျမဳိ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ကမာၻ႔စီးပြားေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးက အခုလုိ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ေမြးဖြားႏႈန္း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ ၅ သိန္းေလာက္ ေလွ်ာ့ပါးေနတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံျခားအလုပ္သမားေတြကုိ ပုိမုိလက္ခံျခင္းအားျဖင့္ အက်ဳိးရွိပါေၾကာင္း၊ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ထုတ္ေပးေရးအတြက္ မူဝါဒသစ္တရပ္ခ်မွတ္ဖုိ႔အခု ႀကိဳးစားေနေၾကာင္းနဲ႔ ဂ်ပန္လူမႈအသုိင္းအဝန္းနဲ႔ ဝင္ဆံံ့မယ္ဆုိရင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိ လာေရာက္လုပ္ကုိင္လုိသူ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း စသျဖင့္ ဝန္ႀကီး တားရုိ ကုိးႏုိ ကေျပာပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဟာ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားက လာေရာက္လုပ္ကုိင္သူေတြကုိ သိပ္ၿပီး လက္ခံေလ့မရွိပါဘူး။ တခါတရံမွာ ႏုိင္ငံျခားအလုပ္သမားေတြအတြက္ စည္းကမ္းကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ ေလ်ာ့ေပးေလ့ရွိေပမဲ့ စီးပြားေရး က်ဆင္းတဲ့ကာလေတြမွာ ျပန္ၿပီး တင္းၾကပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးအမ်ားစုက သူတုိ႔ ဘာသာစကား မေျပာတတ္သူေတြ၊ သူတုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာ မသိသူေတြကုိ သိပ္မႀကိဳက္ပါဘူး။

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကုိးႏုိကေတာ့ မိမိတုိ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဟာ တံခါးဖြင့္ဝါဒကုိ က်င့္သုံးေနပါတယ္။ လူမ်ဳိး ဘာသာေပါင္းစုံ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ရတာ ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံလာေရာက္မယ့္ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္ေတြက အလုပ္သမားေတြအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးေနပါၿပီလုိ႔ ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pg/rfaburmese