အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေအာ့ကလာဟုိးမားျပည္နယ္တြင္ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံစားေနရသည့္ ျမင္ကြင္းတစ္ခုအားေတြ ့ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္)
ဟူစတန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁ဝ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေအာ့ကလာဟုိးမား(Oklahoma) ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခရုိင္ေပါင္း ၇၇ ခု၌ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္မွ စတင္ကာ ေရႀကီးမႈမ်ား၊ မုန္တုိင္းမ်ား ၊အားေကာင္းေသာ ေလဆင္ႏွာေမာင္းမ်ား ႏွင့္ ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈမ်ား အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Mary Fallin က ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္တြင္ ျပည္နယ္အား အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာခဲ့သည္။

ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္တြင္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္အႏွံ ့အျပားတြင္ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္း ႏွင့္ ေလျပင္းတုိက္ခတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေၾကာင္း ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား ႏွင့္ ဓာတ္တုိင္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းအပါအဝင္ အပင္မ်ားလဲက်ျခင္း ၊ အမုိးလန္ျခင္း ႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ျပိဳက်ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေလဆင္ႏွာေမာင္းမ်ားလည္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခ့ဲေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ အဆုိပါ ရာသီဥတုဆုိးရြားျခင္း ႏွင့္ ေရႀကီးျခင္းမ်ားသည္ ယခုရက္သတၱပတ္အကုန္ထိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ခန္ ့မွန္းထားသည္။

ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ အမိန္ ့ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း သဘာဝေဘးဒဏ္ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကုိ သက္ဆုိင္ရာ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ ့မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံမွ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကုိ ရယူရန္ ပထမဆံုး ေျခလွမ္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ၿပီး ၊ အဆုိပါ အမိန္ ့ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ အေရးေပၚကာလကုိ ရက္ေပါင္း ၃ဝ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com