တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အစိုးရ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ပစၥည္းမ်ား အင္ဒိုနီးရွား Balikpapan ေလဆိပ္ သို႕ ေရာက္ရွိစဥ္(ဆင္ဟြာ)
ပါလူ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အစိုးရ မွ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ Central Sulawesi ျပည္နယ္ တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ငလ်င္ ႏွင့္ ဆူနာမီ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ပစၥည္းမ်ား က ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ညေနပိုင္း အခ်ိန္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား Balikpapan ေလဆိပ္ သို႕ ပထမ အသုတ္  အေနျဖင့္ စတင္ေရာက္ ရွိခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ Central Sulawesi ျပည္နယ္ တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ၌ အင္အားျပင္း ငလ်င္ ႏွင့္ ဆူနာမီ ျဖစ္ပြား ခဲ့သျဖင့္ လူအမ်ား ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ပစၥည္းဥစၥာ ဆံုး႐ႈံးမႈလည္း မ်ားစြာ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ အခ်င္းျဖစ္ပြားေနာက္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အစိုးရ က အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ ၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ယာယီတဲ ၊ ေရသန္႕စင္စက္ ၊ ေဆးဖ်န္းစက္ ႏွင့္ မီးစက္ စသည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ပစၥည္းမ်ား ပစၥည္းမ်ား ကို ေလယာဥ္ စင္းလံုးငွား၍ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ သို႕ ပို႕ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အစိုးရ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ပစၥည္းမ်ား အင္ဒိုနီးရွား Balikpapan ေလဆိပ္ သို႕ ေရာက္ရွိစဥ္(ဆင္ဟြာ)
အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သံ႐ံုး အေနျဖင့္ အခ်င္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အေရးေပၚလိုအပ္ေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ဝယ္ယူ၍ အခ်င္း ျဖစ္ပြားရာ ေဒသ သို႕ ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီ အသင္း အေနျဖင့္လည္း အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ သို႕ အေရးေပၚ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သိန္း အား ကူညီေထာက္ပံ့ေပး ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အစိုးရ အေနျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းဆက္သြယ္မႈ ကို ထိန္းသိမ္းသြားၿပီး အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ အစိုးရ ၏ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံအားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ အစိုးရ ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အရ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ေန႕ အခ်ိန္ထိ Central Sulawesi ျပည္နယ္ တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ငလ်င္ ႏွင့္ ဆူနာမီေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂,၀၁၀ ေသဆံုး ခဲ့ၿပီး ၈၃,၀၀၀ ခန္႕ ေနရပ္မ်ား ေရြ႕ေျပာင္း ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com