နိရဥၥရာ၊ မတ္ ၈

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ဒုတိယေန႔ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကို ေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္သူ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၄၆၁၆ ဦးရွိသည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေအးေအးဆန္းက ေျပာသည္။

ခရိုင္အလိုက္ ပ်က္ကြက္သူစာရင္းမွာ စစ္ေတြခရိုင္တြင္ ၁၁၂၉ ဦး၊ ေျမာက္ဦးခရိုင္တြင္ ၁၁၄၇ ဦး၊ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ ၆၃၅ ဦး၊ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္တြင္ ၁၀၂၉ ဦးႏွင့္ သံတြဲခရိုင္တြင္ ၆၇၆ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မေန႔က ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေျဖဆိုရာတြင္လည္း ပ်က္ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သိရွိရန္ စိစစ္ရဦးမည္ဟု ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအးေအးဆန္းက ေျပာဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယခုႏွစ္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ စာရင္းသြင္းထားသူ ေက်ာင္းသားဦးေရမွာ ၄၄၆၀၄ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စံေမာင္သန္း၊ စစ္ေတြ
Narinjara
https://www.facebook.com/Narinjara