(၂၀၁၇-၂၀၁၈) တကၠသိုလ္၀င္စာေမးမွာ ၀င္ေရာက္ပဲြေျဖဆိုမယ့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ စာေမးပဲြမွာ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္တာေတြနဲ႔ မသမာမႈျပဳလုပ္ပါက စာေမးပဲြေျဖဆိုခြင့္(၂)ႏွစ္ပယ္ဖ်က္တဲ့ အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္သြားမယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္ကေျပာပါတယ္။ စာေမးပဲြေျဖဆိုခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ မသမာမႈ မျပဳလုပ္ေစဖို႔ တကၠသိုလ္၀င္စာေမး ပဲြေျဖဆိုသူေတြ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို တစ္ဦးခ်င္း လက္၀ယ္ျဖန္႔ေ၀တာေတြ ျပဳလုပ္ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စာေမးပဲြေျဖဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ စာေမးပဲြေျဖဆိုခ်ိန္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းေတြကို ေဖာက္ဖ်က္တဲ့အေပၚမူတည္ကာ အနည္းဆံုးစာေျဖခြင့္(၂)ႏွစ္ကေန ႏွစ္အကန္႔သတ္မရွိ ပယ္ဖ်က္သြားမယ္လို႔ ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။ စာေမးပဲြမွာမသမာမႈျပဳတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ေလ်ာ့နည္းေစဖို႔ အခုလို စာေမးပဲြေျဖဆိုသူေတြ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြက စာေမးပဲြေျဖဆိုသူေတြ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးေတြက စာမေျဖခင္မွာ ဖတ္ျပတာ မ်ိဳးေတြသာ ရွိခဲ့ေပမယ့္ အခုပညာသင္ႏွစ္ကစၿပီး စာေမးပဲြစည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ဖို႔ စာေမးပဲြေျဖဆိုခြင့္ကတ္ေတြထုတ္ေပးခ်ိန္မွာ တစ္ပါတည္းထုတ္ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ပညာသင္ႏွစ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခား စာစစ္ဌာန (၂၁)ခု အပါအ၀င္ စာစစ္ဌာနေပါင္း (၁၇၄၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး စာစစ္ဌာနတစ္ခုစီမွာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး(၁)ဦးစီ၊ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး(၁)ဦးစီရွိကာ ေက်ာင္းသား(၈)ရာနဲ႔အထက္ရွိတဲ့ စာစစ္ဌာနေတြမွာ တဲြဖက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး(၁)ဦးစီ ထပ္မံျဖည့္တင္းေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

(၂၀၁၇-၂၀၁၈) တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြကို မတ္ (၇)ရက္ကေန (၁၆)ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ေျဖဆိုမယ့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၈)သိန္း (၄)ေသာင္းေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီသတင္းကို Central News Bureau က ေက်ာ္ႏုိင္ထြန္းေပးပို႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Central News Bureau
https://www.facebook.com/skynetcnb