၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုၿပီး ထြက္လာသူမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
 ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

    ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုၾကမည့္ ေက်ာင္းသား/သူ ၈၄၄၂၉၂ ဦး ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္မႈ အရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ တြင္ ျပည္နယ္ ႏွင္႔ တုိင္းေဒသႀကီး အလိုက္ ေျဖဆုိသူ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၇၁၆,၁၈၈ ဦး ရွိခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုၾကမည့္ ေက်ာင္းသား/သူ ၈၄၄၂၉၂ ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ ့အတူ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ အတြက္ ႏုိင္ငံျခား စာစစ္ဌာန ၂၁ ခု အပါအ၀င္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ၁၇၄၂ ခု ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲအား မတ္လ ၇ ရက္မွ စတင္၍ ဘာသာရပ္ အလုိက္ မတ္လ ၁၆ ရက္ အထိ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ တြင္ျပည္နယ္ ႏွင္႔ တုိင္းေဒသႀကီး အလိုက္ ေျဖဆုိသူေက်ာင္းသားေပါင္း ၇၁၆,၁၈၈ ရွိခဲ႔ၿပီး ၊ ၂၄၂,၇၃၆ ေအာင္ျမင္ခဲ႔ရာ ၃၃.၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္ခဲ႔ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္မႈ အရ သိရသည္။

(Xinhua)
http://xinhuamyanmar.com