ပေလာက္ ၾသဂုတ္ ၁၈

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ပေလာက္ၿမိဳ႕၌ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ ညေန ၃ နာရီက မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းၿပီး ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ရွိ အလ်ား ေပ ၅ဝ ၊ အနံ ေပ ၂ဝ၊ အျမင့္ ၁၂ ေပ ဝါးကပ္ကာ ဓနိမိုး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး အမက(ခြဲ)စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ၿပိဳက်ပ်က္စီးရာေနရာသို႔ ပေလာက္ၿမိဳ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာနမွ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဆာင္၍ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရပ္ကြက္သူ/သားတို႔က ရွင္းလင္းဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ယင္းစာသင္ေက်ာင္း တြင္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၃ဝ ရွိၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ စာသင္ခ်ိန္မပ်က္ေစရန္အတြက္ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ဂႏၶကုဋိ တိုက္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ယာယီပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ ၿပိဳက်ပ်က္စီးေသာ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း ဆုံး႐ႈံးမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ၁ဝ သိန္းေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး အဆိုပါေျမေနရာတြင္ ယာယီေက်ာင္း အေဆာက္အအံု(ဝါးေက်ာင္း)ကို အျမန္ၿပီးစီးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ခိုင္မာေသာ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံု (၆ဝ ၮ ၃ဝ ၮ ၁၂) ေပ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္လိုအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ဦး(ျပန္/ဆက္)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS/