ကသာၿမိဳ႕ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္ မီးရထားဘူတာရုံ အနီးတြင္ အသုံးမျပဳရ ေသးေသာ လက္ပစ္ဗုံး ၂ လုံးကုိ မတ္လ ၁၃ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းအခ်ိန္က ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။


ဘူတာလမ္းမွ တပ္မေတာ္လမ္းသုိ႔ ထြက္သည့္ အခြံရုံးလမ္း လမ္းသြယ္ရွိ ေရေျမာင္းအတြင္း ၌ အသုံးမျပဳရေသးသည့္ နာနတ္သီး လက္ပစ္ဗုံး ၁ လုံးႏွင့္ သံပုရာသီး လက္ပစ္ဗုံး ၁ လုံးကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ား ေဆာ့ကစားၾကရာ က ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦး သတင္း သိရသည္ ။

ျမင့္ လြင္
https://www.facebook.com/ktamyintlwin