ပုသိမ္ႀကီးျမိဳ႕နယ္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား
ပုသိမ္ႀကီး ဇန္န၀ါရီ ၁၁

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးျမိဳ႕နယ္ ေရထြက္ေက်းရြာအုပ္စု ေရထြက္ေက်းရြာရွိ အိမ္ရွင္ ဦးေဇာ္လြင္ဦး၏ အိမ္ငွားထားရာ ေနအိမ္မ်ား မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အဆုိပါမီးေလာင္ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ငွားထားေသာ ေနအိမ္ ၁၅'ေပ ၁၂'ေပ၊ ၆အိမ္ မီးေလာင္ခဲ့ၿပီး တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားေနေသာ လူနာတစ္ဦး မီးေလာင္ေသဆုံးခဲ့သည္။

မီးစတင္ေလာင္ခဲ့ျခင္းမွာ လူနာ၏ ေနအိမ္မွျဖစ္ျပီး လူနာ ျခင္ေဆးေခြထြန္း ထားရာ မီးမွ အိပ္ယာ ကုိမီးစြဲျပီး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇာနည္ကုိကုိ
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/