ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၄း၄၅ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သု၀ဏၰ၊ (၂၉)ရပ္ကြက္၊ ကမာၾကည္လမ္းရွိ Yangon Pan-Pacific International (YPI) အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၌ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


အဆုိပါ ကမာၾကည္တံတားအဆင္း YPI အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ level3 ယာဥ္အုပ္စုမ်ား ထြက္ခြာၿငိမ္းသတ္လ်က္ရွိပါရာ နံနက္ ၀၆း၂၉ အခ်ိန္ တြင္
မီးထိန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


မီးေလာင္ရာေနရာသို႔ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဥ္ ၃ စီး၊ မီးသတ္ယာဥ္ ၂၀ စီးတို႔ျဖင့္ မီးၿငွိမ္းသတ္လ်က္ ရွိၿပီး အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးဦးစီးလ်က္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက မီးေလာင္သည့္ ေနရာအနီး၌ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သစ္ထူးလြင္