ငါးခိုးဖမ္းသည့္အတြက္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏ္ိုင္ငံသား ၆ ဦးအား ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပး
ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္အတြင္း ငါးခုိးဖမ္းသည့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံသား ၆ ဦးအား ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရာမွ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁ (၁) အရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက အမိန္႔ထုတ္ျပန္လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲက ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္အတြင္းတြင္ ငါးဖမ္းစက္ေလွျဖင့္ ငါးခုိးဖမ္းေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံ တကၠနက္ၿမိဳ႕နယ္ အုန္းကြၽန္းေက်းရြာေန ေရာ္႐ွီးအူလႅာႏွင့္ ငါးဦးတုိ႔အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


အထက္ပါျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အဆုိပါ ၆ ဦးအား ဘူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံလ်က္႐ွိရာမွ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အမိန္႔အရ ၎တုိ႔အား သက္ဆိုင္ရာတာဝန္႐ွိသူမ်ားက ဆုံးမစကားေျပာၾကား၍ ကတိဝန္ခံ လက္မွတ္မ်ားေရးထိုးေစခဲ့ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသုိ႔ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(ႏိုင္ငံေတာ္အတ္ိုင္ပင္ခံ႐ုံးသတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ)
https://www.facebook.com/MyanmarSCOInfoCom