မင္းတပ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁

ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ မၾကားအုပ္စု ခင္ရြာတြင္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ေန႔ည ၉ နာရီက ေနအိမ္မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဦးမနားရႊီ၊ အသက္(၄၅ ႏွစ္)၏ ဝါကပ္ကာ၊ ျမက္သက္ကယ္မုိးေနအိမ္တစ္လုံးႏွင့္ ဦးမနားရႊီး၏ သမီး မရွဲင္းမနား (၈ ႏွစ္)၊ ဒုတိယတန္းႏွင့္သား ေမာင္ရႊီမနား(၇ ႏွစ္) ပထမတန္း၊ ဦးဟုန္းကီး၏သား ေမာင္ထန္းေလာ(၈ ႏွစ္)၊ ဒုတိယတန္းႏွင့္ ေမာင္ဟာဟုန္း (၆ ႏွစ္)KG တန္း၊ ဦးဟုန္းကီြး၏ သမီး မလွဴးဟုန္း(၇ ႏွစ္)KG တန္းတုိ႔ မီးေလာင္ကြၽမ္း၍ ေသဆုံးခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါမီးေလာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္စုံးစမ္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

(ခ႐ုိင္ျပန္/ဆက္)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS