ဟႏြိဳင္းမွ အေဆာက္အအံုတစ္လံုးကို ေဒၚလာသန္း ၈၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေရးအတြက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ အရာရွိတစ္ဦးကို လာဘ္ထိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘန္ကီမြန္၏ ေဆြမ်ဳိးႏွစ္ဦးကို အေမရိကန္ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက စြဲခ်က္တင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မန္ဟက္တန္ အိမ္ျခံေျမပြဲစားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဒင္းနစ္ဟုသိၾကသည့္ ဂ်ဳိးဟန္ဘန္းႏွင့္ ၎၏ဖခင္ျဖစ္သူ ေတာင္ကိုရီးယား ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုမွ အႀကီးတန္းအမႈေဆာင္ အရာရွိျဖစ္သူ ဘန္ကီဆန္တို႔အေပၚ စြဲခ်က္တင္ထားသည့္ ၃၉ မ်က္ႏွာပါ စြဲဆိုခ်က္အား ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘန္ကီဆန္သည္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘန္ကီမြန္ႏွင့္ ညီအစ္ကိုေတာ္သူျဖစ္ၿပီး ဒင္းနစ္မွာ ဘန္ကီမြန္၏တူျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေရွ႕ေနမ်ား၏ စြပ္စြဲခ်က္ထဲ၌ ထိုလာဘ္ထိုးရန္ ၾကံစည္သည့္ျဖစ္စဥ္သည္ ၂၀၁၃ မတ္လမွ ၂၀၁၅ ေမလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းအမႈသည္ ဘန္ကီဆန္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေတာင္ကိုရီးယား ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ Keangnam Enterprises ကေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ လူေနထိုင္ရန္ တိုက္ခန္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ အေဆာက္အအံုအား ေရာင္းခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္။ ဘန္တို႔သားအဖႏွစ္ဦးသည္ အမည္မေဖာ္လိုေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးအား ႏိုင္ငံပိုင္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ဟႏြိဳင္းရွိ အေဆာက္အအံုကို ၀ယ္ေစေရးအတြက္ လာဘ္ထိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

ထိုအေရွ႕အလယ္ပိုင္း အရာရွိအား မယ္ကြန္ဟားရစ္ အမည္ရေသာ အေမရိကန္ နိုင္ငံသားမွတစ္ဆင့္ ေဒၚလာ ၅၀၀,၀၀၀ လာဘ္ထိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မယ္ကြန္ဟားရစ္ဆိုသူသည္ ထိုလာဘ္ေငြမ်ားကို အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အရာရွိထံေပးရမည့္အစား သံုးျဖဳန္းပစ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသျဖင့္ ၎သည္လည္း စြဲခ်က္တင္ခံထားရျပန္သည္။          

အဆိုပါ ဟႏြိဳင္းအေဆာက္အအံု အေရာင္းအ၀ယ္မွာ မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ဘဲ Keangnam လုပ္ငန္း၏ ေငြေပၚလြယ္မႈ အက်ပ္အတည္းမွာလည္း ဆိုးရြားလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ Keangnam သည္ ကုမၸဏီကို ေတာင္ကိုရီးယား တရား႐ံုး၏ ပစၥည္းထိန္းလက္ထဲသို႔ လႊဲအပ္ခဲ့ရသည္။

ဘန္ကီမြန္၏ ေဆြမ်ဳိးႏွစ္ဦးကို ျခစားမႈ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ၊ ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈတို႔ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုစြဲခ်က္မ်ားသည္ ဘန္ကီမြန္ရာထူးမွ ဆင္းခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။