အေမရိကန္ မရိန္းတပ္ဖြဲ႕က ဂ်ပန္သို႔ F-35B တိုက္ေလယာဥ္တစ္စုကို ေစလႊတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေနေသာ F-35 ေလယာဥ္မ်ား၏ ပထမဆံုး ျပည္ပတပ္ျဖန္႔မႈ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို F-35 ေလယာဥ္တို႔သည္ ေရြးေကာက္ခံသမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ေစ့ေစ့စပ္စပ္စစ္ ေဆးမႈမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ဟြန္႐ွဴးကြၽန္းရွိ အိုင္၀ါကူနီ မရိန္းေကာ္ပုိေရးရွင္း ေလတပ္စခန္းသို႔ ေလယာဥ္ ၁၀ စင္းတပ္ျဖန္႔ျခင္းက F-35 ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ အဓိကသမိုင္း မွတ္တိုင္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထို F-35 သည္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာ စရိတ္စကမ်ားေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနသည့္ ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။

F-35 ေလယာဥ္ ၂၄၄၃ စင္းအတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀ယ္ယူမႈကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၃၇၉ ဘီလ်ံရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သမိုင္းတြင္ ေစ်းအႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ Lockheed Martin ၏ F-35 ေလယာဥ္မ်ား၏ စရိတ္သည္ ေနာင္တြင္လည္း ထပ္မံျမင့္တက္ရန္ ရွိေနေသးသည္။

F-35 ၏ မရိန္းဗားရွင္း ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစား F-35B သည္ ေသးငယ္ေသာေနရာမွ ပ်ံတက္ႏိုင္သလို၊ ေဒါင္လိုက္ ဆင္းသက္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက ထရန္႔က ၿပိဳင္ဘက္လုပ္ငန္း ဘိုရင္းကို F-35 အားယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည့္ ေလယာဥ္ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုကို ေစ်းသက္သက္သာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေစလိုေၾကာင္း Twitter တြင္ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖင့္ Lockheed Martin အားတုန္လႈပ္ေစခဲ့သည္။ “Lockheed Martin ရဲ႕အဆင့္ျမႇင့္ထားတဲ့ F-35 ဟာအလြန္ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပီး သတ္မွတ္ကုန္က်စရိတ္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ F-35 နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ျမႇင့္ထားတဲ့ F-18 Super Hornet ကိုေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ ထုတ္လုပ္ေပးေစလိုပါတယ္” ဟု ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ထရန္႔ကေရးသားခဲ့သည္။

F-18 Super Hornet ေလယာဥ္သည္ ေရဒါကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မရွိသလို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။

F-35 ေလယာဥ္မွာလည္း၂၀၇၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ၎၏ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းမႈ အပါအ၀င္ အျခားကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ထရီလ်ံအထိ ျမင့္တက္သြားႏိုင္သည္။ F-35 သည္အျမန္ႏႈန္း၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္မႈရွိသည့္ ေလေၾကာင္းေထာက္ပံ့ေရး စြမ္းရည္၊ လြယ္လြယ္ကူကူျဖင့္ ေလယာဥ္ပ်ံတက္ႏိုင္ျခင္း၊ အလြန္မ်ားျပားသည့္ ဆင္ဆာမ်ားေၾကာင့္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားေလယာဥ္မ်ား ထက္ပို၍ လက္လွမ္းမီႏိုင္ျခင္း အစရွိသည့္ အရည္အေသြးမ်ားေၾကာင့္ အမႊမ္းတင္ခံထားရသည္။