ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ဂ်ကာတာ၌ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ IS အဖဲြ႕ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွား အစြန္းေရာက္ ကြန္ရက္တစ္ခုအား အေမရိကန္က အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႕အစည္း စာရင္းသို႔ ထည့္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အင္ဒိုနီးရွားအေျခစိုက္ အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕ျဖစ္ေသာ Jamaah Ansharut Daulah (JAD) အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး IS ေနာက္လိုက္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အင္ဒိုနီးရွား အစြန္းေရာက္အဖဲြ႕ ႏွစ္ဒါဇင္နီးပါးျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား IS အဖဲြ႕က ရရွိေနမႈကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အေမရိကန္သည္ စစ္ေသြးၾကြေလးဦးအား ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ JAD အဖဲြ႕မွ စစ္ေသြးၾကြမ်ားသည္ ဂ်ကာတာတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ အေသခံဗံုးခဲြ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အရပ္သားေလးဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး တုိက္ခုိက္သူေလးဦးလည္း ေသဆံုးခဲ့ကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ IS အဖဲြ႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုးတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းတိုက္ခုိက္မႈအား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဆီးရီးယားရွိ IS စစ္ေသြးၾကြတစ္ဦးက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

JAD အဖဲြ႕အား အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕အျဖစ္ စာရင္းသြင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ယင္းအဖဲြ႕ႏွင့္ စီးပြားေရး တဲြဖက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားအား ပိတ္ပင္ျခင္း၊ အေမရိကန္ရွိ ယင္းအဖဲြ႕ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈအားလံုး ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ႏို႔စုိ႔အရြယ္ ကေလးတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ မီးေလာင္ဗံုးျဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈ၊ ခရစၥမတ္ကာလအတြင္း အေသခံဗံုးခဲြ တိုက္ခိုက္ရန္ ၾကံစည္မႈတို႔အပါအ၀င္ JAD အဖဲြ႕သည္ အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အျခားတုိက္ခုိက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈစာရင္း ထည့္သြင္းခံထားရသည့္ စစ္ေသြးၾကြေလးဦးတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဆီးရီးယားတြင္ IS ႏွင့္အတူ တုိက္ခုိက္ေနသည့္ အင္ဒိုနီးရွားစစ္ေသြးၾကြ Bahrumsyah သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အစြန္းေရာက္ အဖဲြ႕ခဲြတစ္ခုအား ဦးေဆာင္ေနသည္ဟု ယူဆရၿပီး ျပည္တြင္း၌ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားအား ရန္ပံုေငြမ်ားလႊဲေပးရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားေနသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း သိရသည္။ ေနာက္ထပ္ အင္ဒိုနီးရွားစစ္ေသြးၾကြ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Aman Abdurrahman သည္ ဂ်ကာတာ တုိက္ခုိက္မႈျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အစြန္းေရာက္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ္လည္း ၎သည္ အင္ဒိုနီးရွားရွိ IS ေထာက္ခံသူမ်ား အားလံုး၏ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆခံထားရေၾကာင္း အေမရိကန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဘာလီဗံုးခဲြတုိက္ခုိက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း တုိက္ခိုက္မႈ အမ်ားအျပား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အစိုးရက ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အႏၲရာယ္အႀကီးဆံုး ကြန္ရက္မ်ား အားနည္းသြားေသာ္လည္း ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ IS ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္အတြက္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အေရွ႕အလယ္ပိုင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္ေသြးၾကြမ်ား ျပန္လည္ထၾကြလာမည္ကို စိုးရိမ္မႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။