အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ၈ ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားသည္ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕တြင္  အေမရိကန္ျပည္သူေတြႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုးကို သမၼတတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အုိဘားမား၏ ႏူတ္ဆက္မိန္႔ခြန္းတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလက ၎၏ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ ‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္’ ဆိုသည့္ စကားကို ‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္’ လို႔ ေျပာင္းလဲ သံုးႏႈန္းခဲ့သလို အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရျခင္းသည္ ၎ဘ၀အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းသည့္ အထိမ္းအမွတ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတအိုးဘားမားက မီး႐ွဴးတိုင္ကို ကိုင္ေျမႇာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ကာ လူမႈအက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္သေဘာတူညီမႈကို ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး သမၼတအိုဘားမားက “အေပၚယံ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြအတြက္ အတူတကြ အေျဖ႐ွာရမွာျဖစ္ၿပီး မိတ္ဖက္ဖြဲ႔မႈ၊ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈနဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ အားလံုးဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အရာေတြျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်႐ံႈးမႈေတြကို အားလံုးက ညီတူမွ်တူ ခံစားၾကရမွာပဲျဖစ္တယ္ ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမတူညီမႈက ပဓာနမဟုတ္ဘဲ မိမိတုိ႔အားလံုးသည္ ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမည့္ တာ၀န္ကို အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတအိုဘားမားသည္ ဇနီးျဖစ္သူ မီ႐ွယ္အိုဘားမားႏွင့္ သမီးမ်ားကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုခဲ့ၿပီး မီ႐ွယ္သည္ ၂၅ ႏွစ္လံုးလံုး ၎၏ ဇနီးသည္အေနျဖင့္ေရာ ကေလးမ်ား၏ မိခင္တစ္ဦးအေနျဖင့္သာမကဘဲ ၎အတြက္ အေကာင္းဆံုးသူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။