ေဟာင္ေကာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ေဒၚနယ္ဆန္သည္ ရာထူး ထမ္းေဆာင္စဥ္ အခ်ိန္က အာဏာ အလဲြသံုးစားျပဳမႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အလြန္အကြၽံ အေပးအယူ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ ေရွ႕ေနမ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ထိပ္တန္း အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးခ်ိန္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အသက္ ၇၂ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဆန္သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေဟာင္ေကာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ခုနစ္ႏွစ္ၾကာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ စဲြခ်က္ျဖင့္ ႐ံုးတင္စစ္ေဆး ခံခဲ့ရသည့္ ေဟာင္ေကာင္၏ ရာထူးအျမင့္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေဟာင္ေကာင္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အရွိဆံုး ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာခဲ့ေသာ္လည္း ဆန္၏အမႈသည္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အၾကား ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူမ်ား၏ သံသယျဖစ္မႈကို ပို၍ ႀကီးထြားေစေသာ လက္မခံႏုိင္စရာ အျပဳအမူမ်ားအနက္ ေနာက္ဆံုးအမႈ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆန္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ၎၏ ရာထူးျဖင့္ အျမတ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ အက်ဳိးစီးပြား စပ္ယွက္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရေရွ႕ေန ေဒးဗစ္ပယ္ရီက ေဟာင္ေကာင္ အထက္တရား႐ံုးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆန္သည္ ၎၏ ၾသဇာအာဏာကို ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူမ်ား၏ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္အစား ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ အလဲြသံုးစားျပဳခဲ့ေၾကာင္း ပယ္ရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆန္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္စဥ္က စဲြခ်က္တစ္ခုလွ်င္ အျမင့္ဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ က်ခံရႏိုင္ေသာ လက္မခံႏိုင္ေသာ အျပဳအမူ က်ဴးလြန္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈဆုိင္ရာ စဲြခ်က္သံုးခု စဲြဆိုခံထားရၿပီး ၎ကမူ စဲြခ်က္ အားလံုးတြင္ အျပစ္မရွိဟု ျငင္းဆန္ထားသည္။

ဆန္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ရွန္က်န္းၿမိဳ႕ရွိ ဇိမ္ခံအိမ္တစ္လံုးအား ႐ုပ္သံနယ္ပယ္၏ အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ တစ္ဦးထံမွ ငွားရမ္းမည့္ အစီအစဥ္ကို ထုတ္ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြခံခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ ယင္းအခ်ိန္က ေဟာင္ေကာင္ အစိုးရထံမွ လုပ္ငန္းလုိင္စင္တစ္ခု ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး ဆန္သည္ ယင္းလုိင္စင္ခ်ေပးမႈအား ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြခံခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဆန္သည္ အစိုးရက ဆုခ်ီးျမႇင့္ရန္ ၎အဆိုျပဳထားသည့္ ဗိသုကာ ပညာရွင္သည္ ယင္းတိုက္ခန္း၏ အတြင္းပိုင္း ဒီဇိုင္းဖန္တီးသူအျဖစ္ ေခၚယူထားေၾကာင္းကို ထုတ္ျပန္ရန္လည္း ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးစဲြခ်က္ တစ္ခုမွာ ယင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ ကုမၸဏီမ်ားက ဇိမ္ခံတုိက္ခန္းထဲ၌ အားကစား႐ံုတစ္ခု၊ လက္ဖက္ရည္ခန္းႏွင့္ လက္ေရးလွေရးသည့္အခန္း အပါအ၀င္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ား အတြက္လည္း က်ခံေပးခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆန္သည္ မိတ္ေဆြလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ဇိမ္ခံရြက္ေလွႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ အျပဳအမူမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းကိုမူ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ခံခဲ့သည္။

လူႀကိဳက္မႈနည္းေနေသာ လက္ရွိ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လ်န္ခ်န္ယင္းသည္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မျဖစ္မီက ၾသစေၾတးလ် အင္ဂ်င္နီယာ ကုမၸဏီ UGL ထံမွ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅ သန္း လက္ခံခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြခံထားရသည္။

Ref: AFP