တ႐ုတ္၏ တစ္စင္းတည္းေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာက သေကၤတဆန္သည့္ အင္အားျပသမႈအျဖစ္ ထုိင္၀မ္ေရလက္ၾကားအား ျဖတ္သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တင္းမာမႈမ်ားသည္ ၎တုိ႔ကြၽန္းစု၏ သံတမန္ေရးရာ အဆင့္အတန္းအတြက္ ပို၍ဆိုးရြားေစႏိုင္ေသာ္မွ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္စရာ မလုိအပ္ေၾကာင္း ထိုင္၀မ္က ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေလ်ာင္နင္းေလယာဥ္တင္ သေဘၤာသည္ ထုိင္၀မ္ေရပိုင္နက္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္၀မ္ကြၽန္းစု၏ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးဇုန္က လႊမ္းျခံဳေသာ ေဒသတစ္ခုထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ထုိင္၀မ္ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာႏွင့္ ေရယာဥ္စုအား အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ထိုင္၀မ္က ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ညတြင္ F-16 တုိက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားေလယာဥ္မ်ားအား ေစလႊတ္ခဲ့ရသည္ဟု ထုိင္၀မ္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကမူ အတည္မျပဳခဲ့ေပ။

ထုိင္၀မ္စစ္တပ္သည္ အေျခအေနတစ္ရပ္လံုးအား ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး လိုအပ္ပါက တံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္၀မ္ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စိတ္သက္သက္သာသာထားၾကရန္ တုိက္တြန္းလိုေၾကာင္း၊ အလြန္အမင္း ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ေနရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ထုိင္၀မ္ႏွင့္တ႐ုတ္အၾကား ဆက္ဆံေရးကို ကိုင္တြယ္ေသာ ထိုင္၀မ္၏ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးေရးရာေကာင္စီ (MAC) မွဥကၠ႒ခ်န္းေရွာင္ယြာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရသည္  ထုိင္၀မ္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အျပည့္အ၀ရွိေၾကာင္းလည္း ၎ကဆုိခဲ့သည္။

ဆုိဗီယက္ေခတ္လုပ္ တစ္ပတ္ႏြမ္း သေဘၤာအား မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားေသာ ေလ်ာင္နင္းေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ၏ စစ္ကစားျခင္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ စစ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈဆိုသည္ထက္ သေကၤတသေဘာ ပိုဆန္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ထားၾကသည္။ ေလ်ာင္နင္းသည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတြင္ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ ထုိင္၀မ္ကို ျဖတ္၍သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းေလယာဥ္တင္ သေဘၤာသည္ အျခားအေစာင့္အေရွာက္ သေဘၤာမ်ားႏွင့္အတူ ထုိင္၀မ္ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဇုန္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီ၌ ျဖတ္သန္းခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္၀မ္ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျမာက္ဘက္သို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုင္၀မ္သမၼတ ဆန္အင္း၀မ္က အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ေဒၚနယ္ထရန္႔ထံ ဂုဏ္ျပဳဖုန္းေခၚဆိုခဲ့မႈႏွင့္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ဗဟိုအေမရိက ခရီးစဥ္ထြက္ခြာစဥ္ အေမရိကန္တြင္ တစ္ေထာက္နားခဲ့မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္သည္ မၾကာေသးမီက ထိုင္၀မ္ကြၽန္းစုအနီး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအား တုိးျမႇင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္က ထုိင္၀မ္အား တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမည့္ ခဲြထြက္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အေမရိကန္သည္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ေပက်င္းအား အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုင္၀မ္ႏွင့္ တရား၀င္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး မရွိေတာ့ေသာ္လည္း ထိုင္၀မ္၏ အင္အားအႀကီးဆံုး မဟာမိတ္ႏွင့္ လက္နက္မ်ား အဓိကေထာက္ပံ့သူ ျဖစ္လာခဲ့သည္။