ေ်မသိမ္းဥေပဒ ကို ်ပ႒ာႏ္းမယၦိဳရင္ အရငၲဳႏ္းက မတရား သိမ္းဆၫ္းခဲ့သၫ့္ ေ်မမ္ားကို အရင္ ေ်ဖရြင္းရ မြာ။ အဲဒါ ေမ်ဖရြင္းဘဲနဲ႔ ဒုတိယ ေ်မသိမ္း ဥေပဒကို ်ပ႒ာႏ္းမယၦိဳရင္၊ မတရား သိမ္းဆၫ္းထားတဲ့ အရင္ေ်ေမၾတနဲ႔ အမ္ား ႀကီး ရႈပ္ေၾထးၾသားႏိုငၲယ္
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ေတာင္သူလယ္သမား ေရးရာ ေကာ္မတီက တင္သြင္းသည့္ ေျမသိမ္း ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ေရး အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြး ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ဒုတိယ အႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ နဝမ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး သတၱမေန႔ အစီအစဥ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ရန္ကုန္ တိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅)မွ ေတာင္သူ လယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဘမ်ိဳးသိန္း တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္း ဥပေဒ ၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး က ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုလိုနီေခတ္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ကတည္းက ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ေျမသိမ္းဥပေဒကို အစားထိုးရန္ အတြက္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူ လယ္သမား ေရးရာ ေကာ္မတီက အခန္း ၁၄ ခန္း ပုဒ္မ ၇၀ ပါဝင္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္း ဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေျမသိမ္းခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးနိုင္ရန္ အတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းထဲ၌ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ သေဘာ တူညီခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးအလို႔ငွာ ေျမသိမ္းဆည္း နိုင္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္လည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထိုသို႔ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးအလို႔ငွာ ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာ မ်ား အလြယ္တကူ ဆုံးရွုံးနိုင္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃)မွ ဦးစိုင္းဝမ္းလွိုင္းခမ္း က ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားသည္။

ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၃ တြင္လည္း အက်ိဳးထိခိုက္ နစ္နာသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ေျမေပၚတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ လုပ္ ကိုင္ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းအား ဟန႔္တားျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိတ္ပင္ တားဆီးျခင္းဟု မွတ္ယူျခင္း မရွိေစရဟု ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္လိုေၾကာင္း ၎က လႊတ္ေတာ္တြင္ အႀကံျပဳသည္။

ဦးစိုင္းဝမ္းလွိုင္းခမ္း က “က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ေျမကို သိမ္းရင္ေတာ့ ဝင္ၿပီးေတာ့ တားမွာပဲ။ အဲဒါကို ျပစ္မွုလို႔ ထည့္ထားတယ္။ ေျမယာသိမ္းမယ္လို႔ ေၾကညာထားေပမယ့္ ပုံမွန္ လုပ္ေနတဲ့ ေျမယာကိုေတာ့ တားဆီး ေႏွာင့္ ယွက္မွု မျဖစ္သင့္ဘူး ဆိုတာကို ျဖည့္စြက္သင့္ပါတယ္ ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးတဲ့ အထဲမွာလည္း ပါတယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ိဳးသားေျမယာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ယာယီ ေျမသိမ္း ဆည္း ပါက ၃ ႏွစ္ထက္ မပိုရဟု ပါရွိေသာ္လည္း၊ နစ္နာေၾကးေငြအား ထိခိုက္နစ္နာသူႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းရမည္ဟုသာ ပါရွိျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပမာဏ မွာ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားျခင္းလည္း မရွိဟု အစည္းအေဝးတြင္ ၎က ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဦးက “ပုဒ္မ ၅၉ မွာ ယာယီ ေျမသိမ္းသည့္ ဥပေဒမွာ ၃ ႏွစ္အတြင္း သိမ္းရမယ္လို႔ပါတယ္။ တကယ္တမ္း နိုင္ငံေတာ္က အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ၃ ႏွစ္ ျပည့္တဲ့အထိ ဒီကိစၥကို မရွင္းနိုင္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ၃ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည့္တိုင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္း မျပဳနိုင္ပါက ထိခိုက္နစ္နာသူအား ေလ်ာ္ေၾကး ၃ ဆ တိုးျမႇင့္ေပးဖို႔ (သို႔မဟုတ္) အျမဲေျမသိမ္းသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳး ျဖည့္စြက္ဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္၌ အႀကံျပဳသည္။

ေတာင္သူလယ္သမား ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ေဟာင္း ျဖစ္သူ ဦးစိန္ဝင္းက “ေျမသိမ္းဥပေဒကို ျပ႒ာန္းမယ္ ဆိုရင္ အရင္တုန္းက မတရား သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ ေျမမ်ားကို အရင္ ေျဖရွင္းရမွာ။ အဲဒါ မေျဖရွင္းဘဲနဲ႔ ဒုတိယ ေျမသိမ္း ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းမယ္ဆိုရင္၊ မတရား သိမ္းဆည္းထားတဲ့ အရင္ေျမေတြနဲ႔ အမ်ားႀကီး ရွုပ္ေထြး သြားနိုင္တယ္”ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

တနိုင္ငံလုံး အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ စိုက္ဧက ေပါင္း ၃၇ သန္းေက်ာ္ရွိရာ သိမ္းဆည္းခံ ေျမဧကေပါင္း ၇ သန္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီး ေျမသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ေျဖရွင္းေပးနိုင္သည့္ ေျမဧက ၁၀၀ တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းခန႔္သာ ေျဖရွင္း ေပးနိုင္ေသးေၾကာင္း ဦးစိန္ဝင္းက ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမွာ ေျမသိမ္းခံ ျပည္သူမ်ား ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးပါက အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ပါ က်ခံေစရမည္ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ပါရွိသျဖင့္ ေျမသိမ္းဆည္းရာမွာလည္း မမွန္မကန္ ျပဳလုပ္သည့္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားကိုလည္း ျပစ္မွု ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသည္။

အဆိုပါ ေျမသိမ္း ဥပေဒတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ေျမအမ်ိဳုးအစားမ်ားမွာ လယ္ယာေျမ၊ ကိုင္းကၽြန္းေျမ၊ ေျမႏုကၽြန္းေျမ၊ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္း၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမႏွင့္ သစ္ေတာေျမမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ခရိုင္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ လယ္ယာေျမ ၈ ဧက သိမ္းဆည္းခံရသူ ဦးသန္းထြန္းေအာင္ က“က်ေနာ့္ ေျမသိမ္းခံရတာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ကတည္းက။ အဲဒီ ေျမေပၚမွာ ဘာမွလည္း မစိုက္ဘူး။ စီမံကိန္းဆိုၿပီး သိမ္းတာပဲ။ ဘာမွ လည္း မေဆာက္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ လယ္ေျမေတြ ျပန္ရဖို႔ စာတင္တာေတြ အႀကိမ္ေရမ်ားေနၿပီ။ ဘာမွအေၾကာင္း မျပန္ၾက ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ကိုယ့္ေျမကိုယ္ပဲ ျပန္လိုခ်င္ပါတယ္”ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၾကမ္း ေကာ္မတီ တြင္ ျပန္လည္ ၾကားနာ၍ အစီရင္ခံစာအျဖစ္ တင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကညာလိုက္သည္။

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.