ICC ကို မၫ္သည့ၷၫ္းႏြင့ၼြ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ၾကၼၫ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေအမရိကႏ္်ပၫ္ေထာငၥဳက ေ်ပာလိုက္သၫ္။
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

အာဖဂန္နစၥတန္နိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ စစ္ဖက္ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက စစ္ရာဇဝတ္မွုမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလားအလာရွိေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမွုမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါက နိုင္ငံတကာရာဇဝတ္ တရား႐ုံး (ICC) ကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မၽွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာလိုက္သည္။

ICC အေနျဖင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ထူေထာင္ထားသည့္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိသည့္ အေမရိကန္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တျခား နိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား အေပၚ စီရင္ခြင့္မရွိသင့္ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ရွိ ေရွးရိုးစဥ္လာဝါဒီ ဖက္ဒရယ္ အသင္းသို႔ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရး အႀကံေပး ဂၽြန္ေဘာလ္တန္က ေျပာသည္။

အစၥေရးနိုင္ငံ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ICC က စစ္ေဆးရန္ ပါလက္စတိုင္းတို႔၏ အားထုတ္မွုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္အတြက္ ပါလက္စတိုင္းတို႔က အစၥေရးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ေဆြးေႏြးရန္ ျငင္းဆိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဝါရွင္တန္ရွိ ပါလက္စတိုင္း လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (PLO) ႐ုံးကိုလည္း ပိတ္လိုက္ေၾကာင္း ဂၽြန္ေဘာ္လ္တန္က တခ်ိန္တည္းတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အစၥေရးနိုင္ငံကို ICC က စစ္ေဆးရန္ PLO ၏ အားထုတ္မွုအတြက္ PLO ႐ုံးကို ပိတ္မည္ဟု ထရမ့္အစိုးရက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က စတင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

အေျခခ်ေနထိုင္ေရး လွုပ္ရွားမွုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို ရန္လိုက်ဴးေက်ာ္မွုမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းအတြက္ အစၥေရး အရာရွိမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ပါလက္စတိုင္း သမၼတ မာမြတ္ အက္ဘက္စ္က ICC ကိုေတာင္းဆိုထားသည္။

PLO ႐ုံးကို ပိတ္လိုက္သည့္ ထရမ့္အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္က ပါလက္စတိုင္း အစိုးရ၏ ICC ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မွုမ်ားကို တားဆီးနိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ပါလက္စတိုင္းအရာရွိ ေဆအက္ အီရီကက္က ေျပာသည္။

“ပါလက္စတိုင္းျပည္သူေတြရဲ့ အခြင့္အေရးေတြက ေရာင္းကုန္မဟုတ္ဘူး။ အေမရိကန္ရဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္ အနိုင္က်င့္မွုကို အေလၽွာ့ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သူက ေျပာလိုက္သည္။

ICC သည္ အေျခခံအားျဖင့္ပင္ တရားမဝင္ေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဘာ္လ္တန္က ဆိုသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ စစ္ရာဇဝတ္မွုက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အျပစ္ေပးေရးအေပၚ ဆန႔္က်င္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ စစ္ရာဇဝတ္မွုမ်ားကို စြပ္စြဲလာပါက က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ အမ်ိဳးသား အစိုးရမ်ားကသာ စြဲခ်က္တင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

အာဖဂန္နစၥတန္မွ အေမရိကန္ စစ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ICC က စုံစမ္းစစ္ေဆးလာပါက ထိုတရား႐ုံးမွ တရားသူႀကီး မ်ားႏွင့္ တရားစြဲ ေရွ႕ေနမ်ားကို အေမရိကန္ နိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္နိုင္ငံရွိ ဘ႑ာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ၎တို႔၏ မည္သည့္ရန္ပုံေငြကို မဆို ထိန္းခ်ဳပ္မည္ ျဖစ္ကာ အေမရိကန္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္သာ စုံစမ္း စစ္ေဆးရန္ အားထုတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူက ဆိုသည္။

အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဘာ္လ္တန္က အေမရိကန္ မ်ိဳးခ်စ္မ်ားဟုေခၚေသာ ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ (CIA) ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ICC က မၾကာမီ ေၾကညာနိုင္ ေၾကာင္းလည္း သူက ေျပာသည္။

အေမရိကန္ ကန႔္ကြက္မွုကို တုံ႔ျပန္မွုမ်ား

ထို စုံစမ္းစစ္ေဆးမွုသည္ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မွုမ်ားႏွင့္ CIA က အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အာဖဂန္မွ လၽွို႔ဝွက္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ICC ၏ တရားစြဲေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဂမ္ဘီယာနိုင္ငံမွ ဖက္တူး ဘန္ဆူဒါက လြန္ခဲ့ေသာ နိုဝင္ဘာလက ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တာလီဘန္အဖြဲ႕၊ ၎၏ အဖြဲ႕ခြဲ ဟက္ကနီ ကြန္ရက္ႏွင့္ အာဖဂန္အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရး တပ္မ်ားကိုလည္း စုံစမ္း စစ္ေဆးမည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

အလားအလာရွိေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမွုကို အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဌာနက ကန႔္ကြက္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔သည္ စစ္ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျပစ္မွုမ်ား၏ ေလးနက္ျပင္းထန္မွုႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက စုံစမ္းစစ္ေဆးမွု ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တရားမၽွတမွု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို မထမ္းေဆာင္နိုင္ဟု ယုံၾကည္ရန္ ခိုင္မာေသာ အေၾကာင္းမရွိဟု ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း ဘန္ဆူဒါ၏ ႐ုံးက ေၾကညာသည္။

နိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ အရာရွိ အဒိုတိ အက္ေကြက အေမရိကန္ နိုင္ငံ၏ သေဘာထားကို ခ်က္ျခင္း ေဝဖန္လိုက္ၿပီး ICC ၏ တရားဝင္မွုကို ပယ္ခ်ျခင္းသည္ နိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ အျပင္းထန္ဆုံး ရာဇဝတ္မွုမ်ားကို ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ ေသတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို တိုက္ခိုက္မွု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားမၽွတမွုကို ေရွ႕တန္းတင္ရန္ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္း၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေသာ လုပ္ေဆာင္မွု သစ္ကို အင္အားခ်ိနဲ႔ သြားေစေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ICC ကို ထူေထာင္သည့္ ေရာမသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးသင့္ၿပီး စုံစမ္း စစ္ေဆးမွုမ်ားကို မဟန႔္တားဘဲ ေထာက္ခံသင့္သည္ဟု အက္ေကြက ေျပာသည္။

ICC သည္ နိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ အျပင္းထန္ဆုံး ျပစ္မွုမ်ားျဖစ္သည့္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မွု၊ စစ္ရာဇဝတ္မွု၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မွုႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ရန္စေသာ ရာဇဝတ္မွုမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွုကို ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း ICC အား တိုက္ခိုက္မွု ျပန္လည္စတင္ျခင္းျဖင့္ အႏၲရာယ္ႀကီးမားစြာ ျပသလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အက္ေကြက ဆိုသည္။

စစ္ရာဇဝတ္မွုမ်ား၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မွုမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မွုမ်ားကို စုံစမ္း စစ္ေဆးရာတြင္ ICC ကို အျမဲတမ္းပုံစံျဖင့္ အမ်ိဳးသား အစိုးရမ်ားႏွင့္ အမွီအခို ကင္းေအာင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း ICC သည္ ထိေရာက္မွုကင္းမဲ့ၿပီး တာဝန္ခံမွု ကင္းမဲ့သည္ဟု ေဘာ္လ္တန္က ေျပာသည္။

ကိုးကား။ ။ VOA

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.