ဗိုလၡ္ဳပ္ေဟာင္းမ္ားႏြင့္ ဝႏ္ႀကီးေဟာင္းမ္ား ရယူထားသည့္ ေန်ပၫ္ေတာ္ရြိ သရက္ၿခံဇုႏ္ စီမံကိႏ္းမ္ား အပါအဝင္ ေ်မၾလတ္ ေ်မရိုင္းမ္ားကို စတင္ စစ္ေဆးႏိုငၼည့္ အျဖဲ႔တျဖဲ႕ ျဖဲ႔စၫ္းျခင့္အား
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးေဟာင္းမ်ား ရယူထားသည့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သရက္ၿခံဇုန္ စီမံကိန္းမ်ား အပါအဝင္ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္းမ်ားကို စတင္ စစ္ေဆးနိုင္မည့္ အဖြဲ႕တဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခြင့္အား ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီက ေအာက္တိုဘာ လ ၉ ရက္တြင္ ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း ေျမလြတ္၊ ေျမရိုင္း ဧရိယာမ်ားအား ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေရး အထူး အဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးခြင့္ျပဳရန္ မႏၲေလးတိုင္း၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ၏ တင္ျပခ်က္ကို ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီသို႔ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္က တင္ျပခဲ့ရာ ယင္းေကာင္စီက ေျမလြတ္၊ ေျမရိုင္း ဧရိယာမ်ားႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန႔္ခြဲ ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူထံသို႔ ထပ္ဆင့္ တင္ျပ ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြက“ဒီအခု စာက်ေတာ့ ေတာင္သူေတြရဲ့ တိုင္ၾကားစာေၾကာင့္လည္း ပါတယ္။ ဟိုတေလာက ေတာင္သူ ၁၆၉ ဦးရဲ့ တိုင္ၾကားစာေၾကာင့္ သြားစစ္တယ္။ အဲဒီမွာ အခက္အခဲ နည္းနည္းရွိတဲ့ အခါဒါကဗဟိုကို က်ေနာ့္ အေနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီကေန ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းလိုက္တဲ့ သေဘာပဲ”ဟု ရွင္းျပသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ ဥတၱရ သီရိၿမိဳ႕နယ္ ဇေလာင္းေက်းရြာ အနီး၌ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးေဟာင္းမ်ား ရယူထားသည့္ ေျမဧက ၉၀၀ ေက်ာ္ကို ေျမလြတ္၊ ေျမရိုင္းမ်ား စိစစ္ေရး အထူးအဖြဲ႕တခုက ဦး ေဆာင္ စိစစ္မည့္ ကိစၥအား အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းက ယာယီ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥတၱရသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး ဦးညီညီေအာင္ကလည္း သရက္ၿခံ ကိစၥ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အေနျဖင့္ စိစစ္ရာတြင္ မပါဝင္ေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီကေန ေျမလြတ္ေျမရိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဖြဲ႕တဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အပိုင္းကမူ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မၽွသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီကို ေျပာဆိုထားသည္။

ယခုတေခါက္၌ ေျမလြတ္၊ ေျမရိုင္း ဗဟိုေကာ္မတီ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ ျဖစ္သည့္ ဗဟိုေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳ ထား ေသာ ေျမဧရိယာမ်ားအား ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန႔္ခြဲမွု နည္းဥပေဒႏွင့္ အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ တင္ျပ ရန္၊ ယခင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေျမဧရိယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားသူက ဥပေဒႏွင့္ အညီ ခြင့္ျပဳမိန႔္ ေလၽွာက္ထားရန္ႏွင့္ သရက္ဇုန္ နယ္ေျမ ျဖစ္ပါက စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ဟု ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၏ အမိန႔္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခု ကိစၥတြင္ သမၼတေဟာင္းႏွင့္ အာဏာရွိခဲ့သူမ်ား ပါဝင္ ပတ္သက္ေန၍ လူအမ်ားက အျမင္လြဲမွားမွု ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔ လုပ္ေနသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္ကို မစဥ္းစားဘဲ ဝန္ႀကီးဌာနက လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အမွန္ တကယ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မွု ရွိ၊ မရွိကို စိစစ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံတဝန္းတြင္လည္း လုပ္ငန္း မလုပ္နိုင္သည့္ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းယူမွုမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

“ေနျပည္ေတာ္မွာလည္း ဧက ၁၂၀၀၀ ေလာက္ ျပန္သိမ္းဖို႔ တင္ထားၿပီးၿပီေလ။ က်ေနာ္တို႔က ဘယ္သူဘယ္ဝါရယ္ ဆို တာထက္ ဒီ လုပ္ငန္းရွင္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရယူထားတုန္းက စနစ္တက် လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရယူထားတာလား။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ရယူထားတာလဲ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရယူထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လား၊ မေဖာ္ဘူးလား။ အဲဒါ ေတြပဲ စစ္မွာ။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပါပဲ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အပါအဝင္ ၁၆ ဦး၏ ေျမမ်ား စိစစ္ခံရမည့္ ေနရာမွာ သရက္၊ သစ္ေမႊးႏွင့္ ေရာ္ဘာ ကဲ့သို႔ ေသာ စက္မွုသီးႏွံ ၃ မ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ျပဳထားသည့္ ေျမေနရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမ ၁ ဧကလၽွင္ က်ပ္ ၅ ေသာင္း ႏွုန္း ျဖင့္ အနည္းဆုံး ဧက ၅၀ ဝယ္ယူရသည့္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မဆို ဝယ္ယူနိုင္ခဲ့သည့္ ေျမမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူ တဦးက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာဆိုထားသည္။

ယခု အႀကိမ္ စိစစ္မွုမ်ား စတင္နိုင္ရန္ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕ျခင္း၊ အစည္းအေဝးမ်ား ေခၚျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္း အဖြဲ႕တြင္ ဌာနဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္ကာ ဌာနဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဦးေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆိုပါ စိစစ္ရမည့္ ေျမမ်ားသည္ ေျမရာဇဝင္ ရွုပ္ေထြးသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ရွိေနသျဖင့္ တခုခ်င္းစီ ေသခ်ာ စိစစ္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိစစ္ရမည့္ ကိစၥမွာ သရက္ဇုန္ သာမက နိုင္ငံေတာ္ စာရင္းတြင္ မပါဘဲ ဝန္ႀကီး ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႀကိဳ တင္ ရယူထားသည့္ ကိစၥမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

“အခု စစ္ေဆးရမယ့္ ကိစၥေတြမွာ အလုံးစုံ စစ္ေဆးနိုင္ၿပီလား ဆိုရင္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ မစစ္ေဆးနိုင္ေသးဘူးလို႔ ေျပာရ မွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ တဆင့္ခ်င္းပဲ သြားဖို႔ ရြည္ရြယ္ထားတဲ့ အတြက္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္းကို စိစစ္ ရမွာေပါ့ေလ။ က်န္တာေတြကိုလည္း ေကာင္စီကေန ဗဟိုကို တင္ျပၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာပါ”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြက ေျပာဆိုသည္။

ဆက္စပ္ ဖတ္ရွုရန္

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.