ျမႏ္်ပၫၷယ္အၾတင္းရြိ လႊတ္ေတာၠိဳယၥားလြယၼ္ားႏြင့္ ျမႏ္်ပၫၷယ္အစိုးရအျဖဲ႕ဝင္ ဝႏ္ႀကီးမ္ား၏ ခရီးစဥၼ္ားၾတင္ ်မႏၼာႏိုင္ငံ ရဲတျပၹဲ႕မြ အရပ္ဝတ္်ဖင့္ ေနာက္ေယာငၡံလိုက္ေနမႈႏြင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမႏ္်ပႏၷယ္ လႊတ္ေတာ္ၾတင္ လႊတ္ေတာ္ အမတၱဦးက ေမးျခႏ္းထုတၡဲ့သၫ္။
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အရပ္ဝတ္ျဖင့္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနမွုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မြန္ျပန္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တဦးက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔ျဖစ္သည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ေန႔တြင္ သထုံၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္လိုင္လဲ့ က ယင္းသို႔ ေမးခြန္းထုတ္ သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့ က “က်မတို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ရပ္ရြာကို ဆင္းတဲ့ေနရာေတြမွာေရာ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားေတြ သြားတဲ့ေနရာေတြမွာေရာ က်မတို႔ရဲ့ေနာက္မွာ အရပ္ဝတ္နဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေတြ မသိမသာ လိုက္ပါေနတာျဖစ္တာေၾကာင့္ က်မဒီေမးခြန္းကို ေမးျမန္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

နိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မွုႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလုံျခဳံမွု ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီးရာ ထိုဥပေဒအရ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ အေနာက္ကို ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ျခင္း၊ အသံသြင္း ယူျခင္း၊ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ ရိုက္ကူးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ထံ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့ က တင္ျပခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္း ေရာက္ရွိလာေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လုံျခဳံေရးကိစၥမ်ားကို အဓိက တာဝန္ယူၾကရသည့္ အဖြဲ႕သာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ားထက္ မိမိမဲဆႏၵနယ္အျပင္ ေတာေရာၿမိဳ႕ပါမက်န္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ အဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ေနရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္၍ လုံျခဳံေရး ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ မြန္ျပည္နယ္လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွူးႀကီးဝင္းနိုင္ဦးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွူးႀကီးဝင္းနိုင္ဦး က “က်ေနာ္တို႔ တာဝန္အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လုံျခဳံေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေပးရမယ့္ ေလးစား ထိုက္တဲ့ ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း လုံျခဳံေရးအရ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ လုံျခဳံေရးအရ လိုက္ပါ ေစာင့္ေရွာင့္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အရပ္ဝတ္ျဖင့္ မသိမသာ သတင္းယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ “လုံျခဳံေရးေပးတယ္လို႔ မခံစားရဘူး၊ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္တယ္လို႔ပဲ ခံစားရတယ္၊ လုံျခဳံေရးေပးရင္ ယူနီေဖာင္းနဲ႔ ေပးရမွာေလ” ဟု ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့က ဧရာဝတီ သတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။

နိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မွုႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလုံျခဳံမွုကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒတြင္ နိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မွုႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လုံျခဳံမွုကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ သို႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစနိုင္ေသာ ေနာက္ေယာင္ခံ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ စုံေထာက္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းျခင္းမျပဳရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထိုအျပင္ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၉ တြင္ မည္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမွူးမဆို ယင္းဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုင္တန္းခ်က္ကို လက္ခံရရွိလၽွင္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းေပးခ်က္ကို လက္ခံရရွိလၽွင္ျဖစ္ေစ ရာဇဝတ္ က်င့္ထုံးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅၄ ႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ အလွပ္ေက်းရြာတြင္ ပင္လယ္ဒီေရေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား ၿပိဳပ်က္မွုကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔က သတင္းဌာန ၅ ခုတို႔မွ သတင္းသြားေရာက္ယူျခင္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟုဆိုေသာ ယူနီေဖာင္းမပါသူက သတင္းေထာက္ မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္ အေသးစိတ္ကို ေနာက္ေယာင္ခံေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ သတင္းေထာက္ ကိုေနမင္းက ေျပာဆိုသည္။

“သတင္းဌာနအမည္၊ မိမိနာမည္၊ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာေတာင္းတယ္၊ အဖအမည္ပါေတာင္းတာ အလွပ္နယ္ထိန္းလို႔ ေျပာတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

အဆိုပါသတင္း သြားေရာက္ယူစဥ္က ဧရာဝတီ သတင္းဌာနအပါဝင္ Speaker Journal သတင္းဌာန၊ အစိုးရဌာနျဖစ္တဲ့ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူဆက္ဆံေရးဌာန၊ MRTV-NRC သတင္းဌာနႏွင့္ Sky-Net သတင္းဌာနတို႔မွ သတင္းေထာက္မ်ားကို စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.