တရားမဝငၠဳျႏ္သယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကမာၻ႔အဆင့္ ၫႊႏ္းကိႏ္းၾတင္ ်မႏၼာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံ ၈၄ ခုၾတင္ အမြတၥၪ္ ၈၂ ၾတင္ရြိေနသၫ္။
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ကမၻာ့တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္းကိန္းတြင္ ေအာက္ေျခနားတြင္ ေရာက္ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံ အေနျဖင့္ တရား မဝင္ ကုန္သြယ္မွုကို အေရးတႀကီး တိုက္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT) က ေျပာသည္။ အထူးသျဖင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ လူသုံးကုန္ ပစၥည္းဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။

Economist Intelligence Unit (EIU) က ျပဳစုသည့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကမၻာ့အဆင့္ ညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာ နိုင္ငံက နိုင္ငံ ၈၄ ခုတြင္ အမွတ္စဥ္ ၈၂ တြင္ရွိေနၿပီး ေအာက္တြင္ အီရတ္ႏွင့္ လစ္ဗ်ား ၂ နိုင္ငံသာ ရွိသည္။ တရား မဝင္ကုန္သြယ္ေရးက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ရွင္သန္ႀကီးထြားေနၿပီး တရားဝင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္နစ္ နာေစသလို အစိုးရအတြက္ ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို ဆုံးရွုံးေစသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က EuroCham Myanmar က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ Anti-Illicit Trade Forum 2018 ဖိုရမ္သို႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွု တိုက္ဖ်က္ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အစိုးရတာဝန္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက႑မွ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ေရးတိုက္ဖ်က္မွုတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အားထုတ္မွု မ်ား အင္အားေကာင္းေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလို လိုအပ္ေနေသာ ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္မွု ေလ်ာ့လ်ဲသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

TRACIT ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ Jeffrey Hardy က ညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အားနည္းေနမွုက တရားမဝင္ကုန္ သြယ္မွု တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆိုင္ရာ ကာကြယ္မွုမ်ား သင့္ေလၽွာ္ လုံေလာက္မွု မရွိျခင္းကို ညႊန္ျပေန သည္ဟု ေျပာသည္။ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အစိုးရက အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သူက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

EIU ၏ အစီရင္ခံစာအရ တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္မွုက အလြန္နိမ့္က်ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ေဒသတြင္းတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေဖာ္ေဆာင္မွု ေယဘုယ်အားျဖင့္ နည္းပါး သလို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဉာဏပစၥည္းကာကြယ္မွုမ်ား ထိေရာက္မွု အားနည္းေနသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဥေရာပ သမဂၢ (EU) မွ ကုမၸဏီမ်ား စီးပြားေရးပိုမို လုပ္ကိုင္လာၾကသည္ႏွင့္ အမၽွ EU ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု ကုမၸဏီ အမ်ားအျပားက တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မွု ေျဖရွင္းေရးတြင္ အေလးအနက္ အားထုတ္လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ အထူး သျဖင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္း က႑တြင္ ျဖစ္သည္။

Brewers Association of Myanmar ၏ အဆိုအရ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းက႑ အတြင္း ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အႀကီးဆုံးစိန္ေခၚမွုမ်ားထဲမွ တခု ျဖစ္သည္။

အစိုးရက ေမွာင္ခိုကုန္ကူးျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ရန္ အားထုတ္ေနေသာ္လည္း တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ေရး က ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အထိန္းအကြပ္မဲ့ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု အခြန္ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သဘာဝေတာရိုင္းတိရိစၧာန္ တရားမဝင္ကုန္ကူးျခင္းတြင္ တတိယ အႀကီးဆုံး ေနရာျဖစ္သည္။

လန္ဒန္ အေျခစိုက္ Environment Investigation Agency ၏ အဆိုအရ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ တရားမဝင္ သစ္ကုန္ကူး ျခင္းက ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ တန္ဘိုးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၎၏ သစ္ေတာေျမ ၁၉ ရာခိုင္ႏွုန္း ဆုံးရွုံးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ အဖြဲ႕က ခန႔္မွန္းထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မွုလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္ေလး က နိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ေရး ထြန္းကားေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။ ျပႆနာကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းရမည္ ဆို သည္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ UMFCCI က အစိုးရထံ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးပို႔ထားသည္ဟု သူက ေျပာသည္။

“တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မွုကို တိုက္ဖ်က္တဲ့ေနရာမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ စိန္ေခၚမွုေတြ အမ်ားႀကီး ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူကေျပာသည္။

UMFCCI က လတ္တေလာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းတခုတြင္ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အစိုးရ၏ တရား မဝင္ ကုန္သြယ္ေရးတိုက္ဖ်က္မွု အားထုတ္ျခင္းမ်ားသည္ လုံေလာက္မွု မရွိသလို ထိေရာက္မွု မရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၾက သည္။ လက္ေတြ႕၌ တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေရးက အထိန္းအကြပ္မဲ့ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အခြန္မ်ားက ေၾကာင္းက်ိဳး မသင့္စြာျဖင့္ ျမင့္တက္ေနသည္ဟု တက္ေရာက္လာသည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားက ေျပာၾကသည္။

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.