၂၀၁၇ ခုႏြစ္ ဧၿပီလ ၁၀ရၾကၱင္ ်မႏၼာႏိုင္ငံရင္းႏြီး်မဳပ္ႏြံမႈေကာၼရြငၠ ်ပၫၸကုမၸဏီမ္ားကို လြ္ပၥစ္ႏြင့္ ျစမ္းအင္ဝႏ္ႀကီးဌာန၏ အတၫ္်ပဳခ္က္်ဖင့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈႏ္း ရင္းႏြီး်မဳပ္ႏြံျခင့္်ပဳခဲ့ေၾကာင္း ေ်ပာသၫ္။
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

စက္သုံးဆီ ေဈးႏွုန္းက်ဆင္းေရး အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေနရာတြင္ ရာႏွုန္းျပည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားၿပီးေနာက္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းစြမ္းအင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက လာေရာက္ေဆြးေႏြးမွုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အဆင္ေျပေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေနသည္ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္က နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ုံးဝန္းအတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ လက္ရွိ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အပတ္စဥ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးႏွုန္း က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေဈးႏွုန္းမ်ားမွာ ေလ်ာ့က်လာျခင္း မရွိသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက ေဝဖန္မွုမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အပါအဝင္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို စုံစမ္းေမးျမန္းမွုမ်ား ျပဳုလုပ္ထားေၾကာင္လည္းး ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။ “အခုျပည္တြင္းမွာ တင္သြင္းတဲ့သူေတြက ဒီလူေတြပဲ တင္သြင္းေနတယ္။ သူတို႔က ေဈးႏွုန္းေတြ ကိုက္ျခင္း မကိုက္ျခင္း ရွုံးျခင္း ျမတ္ျခင္း ဒီျပႆနာေတြလည္း တက္ေနေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျပန္ၿပီး ေမးျမန္းစိစစ္မွုေတြ လုပ္ပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

စက္သုံးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္းကို ယခင္က အစိုးရကသာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တင္သြင္းျဖန႔္ျဖဴးခြင့္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ JV ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္စနစ္ျဖင့္ လကၠားေရာင္းခ်ျခင္းကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္လက္ထက္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၀ရက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွုေကာ္မရွင္က အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ ၁၅/ ၂၀၁၇ ျဖင့္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား စက္သုံးဆီ တင္သြင္း ျဖန႔္ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္းက႑တြင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အေပၚ ဦးေဇာ္ေဌးက “လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတာ့ ေအာက္ေျခမွာ ေပးလိုက္ၿပီ။ ဒီျပည္ပက စက္သုံးဆီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဓိက ေရနံကုမၸဏီႀကီးေတြ လာေရာက္လုပ္ကိုင္တဲ့အခါ အခက္အခဲေတြ ဘာေတြရွိလဲ။ Shell တို႔ ဘာတို႔ လာေဆြးေႏြးတယ္။ သို႔ေသာ္ တကယ့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းေတာ့ မရွိေသးဘူးလို႔ ေတြ႕ရတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေျမေနရာလိုမ်ိဳးကိစၥေတြလည္း ပါဝင္ပတ္သက္နိုင္တယ္။ တျခား ဟာေတြေရာေပါ့၊ အစိုးရအေနနဲ႔ေတာ့ စြမ္းအင္နဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးေနတယ္။ လူႀကီးေတြလည္း ျပန္ၿပီး စိစစ္ေနတယ္။ ဘယ္လိုပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ အေကာင္းဆုံးလုပ္ရင္ အဆင္ေျပမလဲေပါ့ေနာ္” ဟု ေျပာသည္။

စက္သုံးဆီေဈးႏွုန္း အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း၊ သံပုရာကန္ေရနံခ်က္စက္႐ုံမွ ထြက္ရွိသည့္ ၆၈ ၊ ၇၀ ဂရိတ္ရွိ ဓာတ္ဆီမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံ စက္သုံးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန႔္ျဖဴးေရးအသင္း MPTA မွတဆင့္ စက္သုံးဆီအေရာင္းမ်ားသို႔ ၁ ဂါလံ ၃၈၀၀ က်ပ္ႏွုန္းျဖင့္ ဂါလံ ၂ သန္း ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ စက္သုံးဆီ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွူး ဦးဝင္းျမင့္က စက္သုံးဆီေဈးႏွုန္းကို အရင္းေဈးေအာက္ ေလ်ာ့ေရာင္းေနရသျဖင့္ တလီတာ က်ပ္ ၁၀၀၀ အထက္ျဖစ္ေနေသာ ေဈးႏွုန္းထက္ ျပန္လည္မက်နိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ေရာင္းခ်ရန္ စက္သုံးဆီမ်ားကို တပတ္ႀကိဳတင္ ဝယ္ယူရျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာေဈးက်ေသာ္လည္း စက္သုံးဆီေဈးျမင့္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ စက္သုံးဆီကို လကၠားျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာတြင္ အျမတ္ကို ၂ ရာခိုင္ႏွုန္းထက္ ပိုမယူရန္၊ လက္လီေရာင္းခ်ရာတြင္ အျမတ္ကို ၄ရာခိုင္ႏွုန္းထက္ပိုမယူရန္ အတြက္ စက္သုံးဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အသင္းအေနျဖင့္ ညႇိႏွိုင္းထားသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း စက္သုံးဆီေဈးသည္ ဧၿပီ ၂၈ မွ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္အထိ ငါးလအတြင္း ဒီဇယ္တလီတာ က်ပ္ ၂၃၀ ၊ ပရီမီယံ တလီတာ ၂၂၅က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ တလီတာ ၂၃၀ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း ၉၅ တလီတာ ၂၃၅ က်ပ္ စသည္ျဖင့္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ဆီေဈးကြက္တြင္ ေအာက္တိန္း ၉၂ တလီတာ ၁၀၇၅ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း ၉၅ တလီတာ ၁၁၂၅ က်ပ္၊ ဒီဇယ္ ၁လီတာ ၁၀၉၀ က်ပ္၊ ပရီမီယံ တလီတာ ၁၁၀၀ က်ပ္တို႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနလၽွက္ရွိသည္။

ဆက္စပ္ဖတ္ရွုရန္တက္လာေနတဲ့ ေရနံေဈးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲၾကားက ျမန္မာ့စီးပြားေရး 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.