လာမည့္ ၾသဂုတႅ ၁၄ရက္ေန႔ၾတင္ ်မႏၼာက ေန်ပၫ္ေတာ္ၾတင္ အိမ္ရြင္အ်ဖစ္ လကၡံ က္င္းပမည့္ ထိုင္း- ်မႏၼာ ႏြစ္ႏိုင္ငံ သံတမႏ္ ဆကၦံေရး ႏြစ္ ၇၀်ပည့္ အထိမ္းအမြၾတၸဲၾတင္ ၉ႀကိမ္ ေ်မာက္ ထိုင္း- ်မႏၼာ ပူးၾတဲေကာၼရြင္ အစၫ္းေအဝးၾတင္ ၎မူဝါဒႏြင့္ ေဆာင္႐ၾကၡ္ကၼဴၾကမ္းကို တျင္သင္းရႏ္ ထိုင္းအစိုးရက အတၫ္်ပဳလိုက္ၿပီ်ဖစ္သၫ္။
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ၂၀၂၆ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ႏွစ္ဆတိုးရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားေၾကာင္း ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ လက္ေထာက္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာသည္။

လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာက ေနျပည္ေတာ္တြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ ထိုင္း- ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ ၇၀ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲတြင္ ၉ႀကိမ္ေျမာက္ ထိုင္း- ျမန္မာ ပူးတြဲေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးတြင္ ၎မူဝါဒႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မူၾကမ္းကို တင္သြင္းရန္ ထိုင္းအစိုးရက အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ လက္ေထာက္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွူး အက္သီစစ္ခ်ိဳင္ႏူဗက္က “နယ္နမိတ္ ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မွု ခိုင္မာေရးမွ နိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ေစေရး၊ ႏွစ္နိုင္ငံလုံးက ရည္မွန္းထားသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေရာက္ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရရွိေစမယ့္ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးမွု ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းေရး၊ ႏွစ္နိုင္ငံၾကားလက္ရွိကုန္သြယ္မွုတန္ဖိုး ႏွစ္ဆတိုးေရး စတာေတြကို ႏွစ္နိုင္ငံၾကား ပူးတြဲအစည္းအေဝးမွာ အေလးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု က ရွင္းျပသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္အစီအစဥ္မ်ား၌ ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးစုံပါဝင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားလွုပ္ရွားမွု စနစ္က် ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရွုေရး၊ မူးယစ္ကုန္သြယ္မွုႏွိမ္နင္းေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ လူသားခ်င္း စာနာမွုေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုတိုးတက္ေရးတို႔ ညႇိႏွိုင္းၾကရန္ ပါရွိသည္။

ပူးတြဲေကာ္မရွင္၌ ႏွစ္နိုင္ငံၾကား ေနာက္ထပ္အေရးတႀကီး ေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥရပ္မွာ ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးျဖစ္သည္။

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ထိုင္းအေရွ႕ဘက္စီးပြားေရးျစကၤန္ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းစီးပြားေရး ျစကၤန္မ်ားတေလၽွာက္ ခ်ိတ္ဆက္မိမိျဖင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေခ်ာေမြ႕လာမည္ျဖစ္သည္။

ထားဝယ္မွ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ႏွစ္လမ္းသြား လမ္းမေဖာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အျပင္ ထိုင္း-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး ဒုတိယတံတား၊ တရားဝင္သေဘာတူၿပီးျဖစ္သည့္ နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအေဆာက္အဦမ်ား ဖြင့္လွစ္ မည့္အခမ္းအနားတု႔ိပါ ဆယ္စုႏွစ္ ၇ ခုဆက္ဆံေရးအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စီစဥ္ထားရွိသည္။

ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ ကူးသန္းသြားလာမွုတိုးတက္ျခင္းသည္ အိမ္နီးခ်င္းအိႏၵိယနိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ဆီသို႔ ကုန္စည္စီးဆင္းမွု ေခ်ာေမြ႕ေစသည္အထိ က်ယ္ျပန႔္ၿပီး ေဒသတြင္းတခုလုံး ကုန္စည္ႏွင့္လုပ္သားပို႔ေဆာင္သြားလာမွုတြင္ လမ္းပိုင္း အေျခခံ အေဆာက္အဦမွာ အေရးပါေသာက႑တခုအျဖစ္ ရွိေနသည္။

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ့ၿဖိဳးမွု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ဂ်ပန္ တို႔အၾကား အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သုံးပြင့္ဆိုင္အစိုးရ အခ်င္းခ်င္း ယႏၲရားတခု လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းရန္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာေသးမီက အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ႏွစ္နိုင္ငံလုံးကနားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။

လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ ထိုင္းနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဒြန္ပရာမူဒြင္နိုင္းႏွင့္ ၎၏ျ မန္မာ ေဆြးေႏြးဖက္ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္တို႔သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္အစီအစဥ္တြင္ ပူးတြဲသဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.