မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ မ်ိဳးစပါးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက မ်ိဳးစပါးက်ပ္ သိန္းတစ္ေတာင္ဖိုးဝယ္ယူရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဩဂုတ္ ၉

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ မ်ိဳးစပါးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက မ်ိဳးစပါးက်ပ္ သိန္းတစ္ေတာင္ဖိုးဝယ္ယူရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

“ေရနစ္ျမဳပ္သြားၿပီး လံုးဝပ်က္စီးသြားတဲ့လယ္ေတြ ျပန္စိုက္ဖို႔အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရကေန မ်ိဳးစပါးေတြ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမယ္။ တစ္ဧကကို တစ္တင္းႏႈန္းနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမယ္”ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက ေျပာဆိုသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရက ဝယ္ယူမည့္ သိန္းတစ္ေထာင္ဖိုးမ်ိဳးစပါးမွာ ရက္ ၉၀ မ်ိဳး စပါးမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါမ်ိဳးစပါးမ်ားကို တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၈၆၅၀ က်ပ္ေပးရေၾကာင္း၊ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္လွ်င္ မ်ိဳးစပါးတင္းေပါင္း ၁၁,၅၀၀ ေက်ာ္ရရွိကာ လက္ရွိတြင္လည္း ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မ်ိဳးစပါးတင္းေပါင္း ၁၅,၀၀၀ ရွိေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန႐ံုးခ်ဳပ္မွ မ်ိဳးစပါး တင္းတစ္ေထာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွလည္း တင္းတစ္ေထာင္လွဴဒါန္းထားေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္မွ မိုးစပါး လယ္ယာေျမ ဧကေပါင္း ၆၅,၀၀၀ ဧကေက်ာ္ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ရာ၊ ယင္းအနက္မွ ထိခိုက္သည့္ လယ္ယာေျမဧကမွာ ၃၁,၁၀၀ ဧကေက်ာ္ႏွင့္ လံုးဝပ်က္စီးသြားသည့္ လယ္ယာေျမ ဧကမွာ ၁၇,၀၀၀ ဧကခန္႔ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၏စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“ပ်က္စီးတဲ့အထဲမွာဆိုရင္ ထိခိုက္မႈအမ်ားဆံုးက သထံုနဲ႔ဘီးလင္းပဲ။ က်ိဳက္မေရာကေတာ့ နစ္ျမဳပ္မ်ားတယ္။ ဒါေပမဲ့ မစိုက္ရေသးတဲ့ လယ္ေျမေတြျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ေရေနာက္စပါးေတြ စိုက္တာမ်ားေတာ့ တခ်ိဳ႕လယ္ေတြက မစိုက္ရေသးတာေတြမ်ားတယ္”ဟု ဝန္ႀကီ းဦးထြန္းေဌးက ေျပာဆိုသည္။

ပ်က္စီးသြားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားမွာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧကေပါင္း ၁၁၂၀၀ ေက်ာ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧကေပါင္း ၄၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။ 

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပ်က္စီးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာေျမပ်က္စီးမႈမွာ ဧက ၄၀၀၀ ေက်ာ္သာ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွသိရသည္။

R-21