ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မဟာတန္းေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပါရဂူတန္းေက်ာင္းသားမ်ား ဖန္တီးထားသည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပေရာဂ်က္ ၂၀ ေက်ာ္ကုိ ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ အဆုိပါတကၠသုိလ္၌ ျပသခဲ့သည္။


ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၄

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မဟာတန္းေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပါရဂူတန္းေက်ာင္းသားမ်ား ဖန္တီးထားသည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပေရာဂ်က္ ၂၀ ေက်ာ္ကုိ ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ အဆုိပါတကၠသုိလ္၌ ျပသခဲ့သည္။

ယင္းတကၠသိုလ္ မကၠထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာဌာန ကထိက ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳးသန္႔စင္က “ဒီေက်ာင္းသားေတြ ဘာေတြလုပ္တတ္သလဲဆိုတာကို အျပင္ကလူေတြသိရွိၿပီး ဒီေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္လည္းရခ်င္ရလာမယ္လို႔လည္း ယူဆတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီနည္းပညာေတြက ျပင္ပစားသံုးသူေတြအတြက္ အသံုးဝင္တာရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕နည္းပညာေတြ အျပင္ကိုအက်ိဳးျပဳႏိုင္ဖို႔ ေမၽွာ္လင့္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မကၠထေရာနစ္နည္းပညာဆိုင္ရာ Video Processing၊ Image Processing၊ Robotic Control Technology အစရွိသည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားပါဝင္ၿပီး ယင္းပေရာဂ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ အနည္းဆံုးအခ်ိန္ ၅ လမွ ၃ ႏွစ္ခန္႔ထိ ဖန္တီးခဲ့ရေၾကာင္း ၎က ေျပာဆုိသည္။

ပါရဂူတန္း ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူ မေအးျမျမသူက “အဓိက ကၽြန္မဒီဇိုင္းက တျခားႏိုင္ငံေတြမွာမရွိေသးတဲ့ ဒီဇိုင္းကိုထြင္ထားတယ္။ မသန္စြမ္းသူေတြသံုးတဲ့ဝွီးခ်ဲကို ပံုမွန္သံုးေနတဲ့ဘီးေနရာမွာ ကၽြန္မရဲ႕ဒီဇိုင္းကိုသံုးမယ္ဆိုရင္ ေျမႀကီးေပၚမွာေရာ ေလွကားေပၚေရာသြားလို႔ရေအာင္ ပ႐ိုဂရမ္ထည့္ထားတယ္”ဟု ပေရာဂ်က္အေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါပေရာဂ်က္ကို မဟာတန္းတက္ေရာက္စဥ္ကတည္းက စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးေပးမည့္သူရွိပါက အျပင္ေလာကအတြက္ အမွန္တကယ္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပါရဂူတန္းေက်ာင္းသူ မေအးျမျမသူက ေျပာၾကားသည္။

J-19