ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဩဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔က ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားၿပီး ၿပိဳက်ခဲ့မႈတြင္ ေသဆံုးခဲ့သူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ေသဆံုးသူတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ကေလးခ႐ိုင္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနမွ ခ႐ိုင္တာဝန္ခံ ဦးျမတ္ေဇာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
ကေလး၊ ဩဂုတ္ ၉ 

ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဩဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔က ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားၿပီး ၿပိဳက်ခဲ့မႈတြင္ ေသဆံုးခဲ့သူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ေသဆံုးသူတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ကေလးခ႐ိုင္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနမွ ခ႐ိုင္တာဝန္ခံ ဦးျမတ္ေဇာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

သစ္ေခ်ာက္ေဒသရွိ ထြန္းသြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ၏ ေ႐ႊေပါက္ေပါက္ ေျမေအာက္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္၌ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားၿပီး ၿပိဳက်ခဲ့ရာ တြင္းထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္သား ၅ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည့္အျပင္ ၎တို႔ကို ကယ္ဆယ္ရန္သြားေရာက္ခဲ့သည့္ လုပ္သားေလးဦးမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္က ေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေလးဦး၏ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားကို တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္း၊ ဒဏ္ရာရသူ ေလးဦးကို တစ္ဦးလွ်င္ ငါးေသာင္းက်ပ္စီ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔နံနက္က ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးခန္းမတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီက ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အသက္႐ွဴက်ပ္ၿပီး ေဆး႐ံုေရာက္သြားတဲ့ လူေတြကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ဦးျမတ္ေဇာ္ထြန္းက ေျပာဆိုသည္။ 

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းကို လက္ရွိယာယီပိတ္ထားၿပီး ဆက္လက္တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳ မျပဳကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ၎တို႔၏ ၫြန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ကာ လတ္တေလာ၌ ၫြန္ၾကားခ်က္ ေရာက္မလာေသးေၾကာင္း အမွတ္(၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း (သစ္ေခ်ာက္) တာဝန္ခံ ဦးတိုင္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

R-20