ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ခ်င္းတင္ပို႔မႈမွာ ဇူလိုင္လမွစ၍ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံသိန္းက ဆိုသည္။
စစ္ေတြ၊ ဩဂုတ္ ၉

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ခ်င္းတင္ပို႔မႈမွာ ဇူလိုင္လမွစ၍ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံသိန္းက ဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဇြန္လတြင္ ခ်င္းတင္ပို႔မႈမွာ ၁၆၀,၀၀၀ ကီလို (မက္ထရစ္တန္၁၆၀ တန္) ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လတြင္ ခ်င္း ၈၉၅,၀၀၀ ကီလို (မက္ထရစ္တန္ ၈၉၅ တန္) တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ေရခ်ိဳငါးႏွင့္ တညင္းသီးမ်ားကိုလည္း တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး တင္ပို႔မႈတိုးလာႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းစခန္းထံမွသိရသည္။ 

အဆိုပါ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ရာ ဧၿပီလႏွင့္ေမလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သိန္း ၃၀ ခန္႔ရရွိခဲ့ၿပီး ဇြန္လတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သိန္းေက်ာ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈သိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာကုန္သြယ္ေရးစခန္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံသိန္းက ေျပာသည္။ 

“ပြင့္လင္းရာသီေရာက္လာရင္ ကုန္ သြယ္မႈပိုျမင့္လာမယ္၊ အဲဒီခါက်ေတာ့ ငါးေျခာက္ေတြလည္း မ်ားမ်ားတင္ပို႔ႏိုင္မယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ သန္းေက်ာ္ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။ 

R-22