“ခရီးေတြဘာေတြမသြားဘူး၊ ၿမိဳ႕ထဲမွာသံုးတယ္ဆိုရင္ေတာင္ အနည္းဆံုး ေျခာက္လမွာတစ္ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ စစ္ေဆးသင့္တယ္”
ကားေအာက္ပိုင္း

“ခရီးေတြဘာေတြမသြားဘူး၊ ၿမိဳ႕ထဲမွာသံုးတယ္ဆိုရင္ေတာင္ အနည္းဆံုး ေျခာက္လမွာတစ္ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ စစ္ေဆးသင့္တယ္”ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး၏ အဓိကက်သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ကားေအာက္ပိုင္း Suspension အေၾကာင္းမ်ား၊ ကားေအာက္ပိုင္းႀကံ့ခိုင္မႈကို စစ္ေဆးမႈမျပဳလုပ္ဘဲ အရွိန္ျဖင့္ေမာင္းႏွင္ပါကမည္သည့္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ မည္သို႔စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည့္အေၾကာင္းမ်ားကို Desire AutoWorks Car Service မွ Training မန္ေနဂ်ာ ဦးေစာေက်ာ္ေက်ာ္ေအးႏွင့္ The Voice Daily တို႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ 

Voice : ကားတစ္စီးရဲ႕ အေရးႀကီးအစိတ္အပိုင္းထဲမွာ ကားေအာက္ပိုင္းပါတယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုအစိတ္အပိုင္းေတြပါလဲ။
USKKA : ကားေအာက္ပိုင္းမွာက ကားေဘာ္ဒီနဲ႔ ကားေအာက္ပိုင္းခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ေဘာလ္ဂၽြိင့္ (Ball Joint) ေတြ၊ စတီယာရင္နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ တိုင္းေရာ့ (Tie rod) ေတြနဲ႔ မိန္းလံုးေတြ (Tie rod end)၊ ကားေမာင္းရတာ၊ ကားစီးရတာ သက္ေသာင့္သက္သာရွိ ေအာင္လုပ္ထားတဲ့ ေရွာ့ဘားေတြ (Shock Absorber) ကြိဳင္စပရင္ေတြ၊ ေရာ္ဘာဘြတ္ေတြနဲ႔ ဘရိတ္ပိုင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ တျခားအစိတ္အပိုင္းေတြ အမ်ားႀကီးပါတယ္။

Voice : ကားေအာက္ပိုင္းက ပစၥည္းေတြက ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာ ပ်က္စီးမႈရွိလာလဲ။
USKKA : လမ္းမေကာင္းတာတို႔၊ လမ္းမညီတဲ့ေနရာမွာ အခ်ိန္ၾကာၾကာေမာင္းတာေတြ၊ အရွိန္ျပင္းျပင္းေမာင္းတာေတြက ကားေအာက္ပိုင္းက အစိတ္အပိုင္းေတြ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတယ္။ ၿပီးေတာ့ကား အသံုးျပဳတာၾကာလာၿပီဆိုရင္လည္း အၿမဲတမ္းလည္ပတ္ေနရတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္လို႔ ၾကာရင္အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ပစၥည္းေလးေတြက ေခ်ာင္လာတာတို႔၊ ျပဳတ္ထြက္တာတို႔ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

Voice : ကားေအာက္ပိုင္းက အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုပ်က္စီးၿပီဆိုရင္ ကားအေပၚဘယ္လိုအက်ိဳးသက္မႈရွိလာႏိုင္လဲ။
USKKA : အဓိက ကားေအာက္ပိုင္းမွာ တစ္ခုခုျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ကားကေမာင္းတာျဖစ္ျဖစ္၊ စီးတာ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ သက္ေသာင့္သက္သာ မရွိေတာ့ဘူး။ ကားေအာက္ပိုင္းေတြက အသံေတြျမည္လာမယ္။ ေအာက္ပိုင္းတစ္ခုခုပ်က္စီးလာတာကို ခ်က္ခ်င္းမျပဳျပင္ဘဲ ထပ္စီးေနဦးမယ္ဆိုရင္ တျခားေကာင္းေနတဲ့ ကားရဲ႕ေဘာ္ဒီအစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔ တျခားေကာင္းေနေသးတဲ့ကားေအာက္ပိုင္း အစိတ္အပိုင္းေတြပါလိုက္ၿပီး ေခ်ာင္လာတာတို႔၊ ျပဳတ္ထြက္သြားတာတို႔ အထိျဖစ္လာႏိုင္တာေပါ့။ ၿမိဳ႕တြင္းမွာက တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ေတာ့ သိပ္ျပႆနာမဟုတ္ေပမယ့္ အျမန္လမ္းမွာသြားတာတို႔ အရွိန္ျပင္းျပင္းေမာင္းတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ ကားေအာက္ပိုင္းတစ္ခုခု ျပဳတ္ထြက္သြားၿပီး မေတာ္တဆမႈ ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ကားေမွာက္တာတို႔ အသက္အႏၲရာယ္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္တဲ့အထိ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

Voice : ကားေအာက္ပိုင္းမွာ သူ႔အစိတ္အပိုင္းအလိုက္ တစ္ခုခုမေကာင္းေတာ့ရင္ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ။
USKKA : အပ်က္အမ်ားဆံုးက တိုင္းေရာ့နဲ႔ မိန္းလံုးေတြေပါ့။ ဒါေတြခ်ိဳ႕ယြင္းေနၿပီဆိုရင္ ကားေမာင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကားဘရိတ္အုပ္လိုက္ရင္ ကားက တစ္ဖက္ဖက္ကို ဆြဲေနမယ္၊ ကားကို ႐ုတ္တရက္ေကြ႔လိုက္မယ္ အသံေတြျမည္လာမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေဘာလ္ဂၽြိင့္မေကာင္းေတာ့ဘူးဆိုရင္ ကားစတီယာရင္ကမာၿပီး လွည့္ရတာခက္သြားတာတို႔၊ အရမ္းေပါ့ၿပီး ထိန္းရခက္သြားတို႔ျဖစ္မယ္။ ေရွာ့ဘားေတြ၊ ကြိဳင္စပရင္ေတြ ပ်က္လာၿပီဆိုရင္ လမ္းအနိမ့္အျမင့္ မညီတဲ့လမ္းေတြေမာင္းရင္ ကားအရမ္းလႈပ္ေနၿပီး ညင္သာမႈမရွိေတာ့တာေတြ၊ ေအာက္ကလမ္းနဲ႔ ကားေအာက္ပိုင္းနဲ႔ ထိခိုက္မႈေတြျဖစ္မယ္။ ဒါေတြက သိသာျမင္သာတဲ့ ကိစၥေတြေပါ့။ 

Voice : ကားေအာက္ပိုင္းကို ဘယ္လိုအခ်ိန္ေတြမွာ စစ္ေဆးသင့္လဲ။
USKKA : ေအာက္ပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးဖို႔က ခရီးတစ္ခုခုသြားမယ္ဆိုရင္ မျဖစ္မေနစစ္ေဆးသင့္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ခရီးကျပန္လာရင္လည္း ထပ္ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးသင့္တယ္။ ခရီးထြက္သြားတဲ့လမ္းမွာက လမ္းေကာင္းတာလည္း ေမာင္းရခဲ့သလို လမ္းမေကာင္းတဲ့ေနရာေတြမွာလည္း ေမာင္းခဲ့မွာဆိုေတာ့ ေအာက္ပိုင္းတစ္ခုခု ထိခိုက္မႈရွိလားဆိုတာကို ျပန္လာရင္လည္း မျဖစ္မေန စစ္ေဆးသင့္တယ္။ ခရီးေတြဘာေတြမသြားဘူး၊ ၿမိဳ႕ထဲမွာသံုးတယ္ဆိုရင္ေတာင္ အနည္းဆံုးေျခာက္လမွာ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ စစ္ေဆးသင့္တယ္။ စစ္ေဆးၿပီးလို႔ ျပဳျပင္တဲ့အပိုင္းမွာလည္း ပ်က္စီးထိခိုက္တဲ့အပိုင္းတစ္ခုတည္းကိုပဲ ျပဳျပင္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ပ်က္စီးသြားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အပိုင္းေတြကိုပါ တစ္ခါတည္းျပဳျပင္သင့္တယ္။

Voice : ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈေတြမလုပ္ရင္ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္လဲ။
USKKA : ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈေတြမလုပ္ဘဲ ေမာင္းေနမယ္ဆိုရင္ ကားအရွိန္နဲ႔သြားေနတာမ်ိဳးေတြမွာ မေတာ္တဆျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ ကားေတြဘာေတြ တိုက္မိမယ္။ ကားကေမာင္းေနရင္းနဲ႔ ေမာင္းေနရင္းနဲ႔ ကားေအာက္ပိုင္းက တစ္ခုခုခ်ိဳ႕ယြင္းေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကားက ထိန္းမရဘဲနဲ႔ လမ္းေတြဘာေတြေခ်ာ္ၿပီး တိုက္မိတာမ်ိဳးေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကားေအာက္ပိုင္းက ဘရိတ္႐ွဴးေတြကေတာ့ ပံုမွန္စစ္ေဆးသင့္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဘရိတ္ပိုက္ေတြရွိမယ္၊ တကယ္လို႔မ်ား ဆီေတြဘာေတြစိမ့္သြားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခၚတာ ဘရိတ္ေပါက္သြားတယ္ေခၚတာေပါ့။ ဘရိတ္နင္းတဲ့အခါမွာ ဘရိတ္မမိေတာ့ဘဲ ဘရိတ္ေပါက္သြားမယ္။ ကားေအာက္ပိုင္းက ဒီအတိုင္းေကာင္းေနေသးတယ္ဆိုၿပီး စီးေနတာထက္စာရင္ ပံုမွန္ေလးစစ္ေဆးသင့္တယ္။ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈရွိေနေတာ့ အႏၲရာယ္လည္းကင္းတယ္။ ကားကို ေကာင္းေကာင္းအသံုးျပဳလို႔ရမယ့္ သက္တမ္းလည္းပိုရွည္တာေပါ့။ 

Voice : ေနာက္ထပ္ ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာမ်ားရွိေသးရင္ ေျပာျပေပးပါ။
USKKA : အဓိက ကိုယ့္ကားက ေအာက္ပိုင္းကေန တစ္ခုခု မူမမွန္တဲ့ အသံတစ္ခုခုထြက္လာတာတို႔၊ တုန္ခါမႈေတြ၊ ကားေမာင္းရတာ မူမမွန္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနဆိုရင္ေတာ့ ကၽြမ္းက်င္ဝပ္ေရွာ့တစ္ခုခုမွာ စစ္ေဆးမႈေတြ၊ ျပဳျပင္မႈေတြလုပ္သင့္ေနၿပီး ေနာက္ဆံုးကားက ဘာမွမျဖစ္ေသးဘူးဆိုရင္ေတာင္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ေလာက္ကို ပံုမွန္စစ္ေဆးေပးသင့္ပါတယ္။

Voice : အခုလိုေျဖၾကားေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေအာင္သီဟ

(ယခုအင္တာဗ်ဳးကို ကားအင္ဂ်င္ပိုင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္၊ တာယာႏွင့္ ကားေအာက္ပိုင္းစစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္းအျပင္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနသည့္ Desire Autoworks (https://www.facebook.com/desireautoworks/) က ကူညီပံ့ပိုးပါသည္။)