ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးၿမဳိ႕ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲဲကို ပဲခူးတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမဳိ႕နယ္ ၁၈ ခုမွ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္းက ေျပာၾကားသည္။
             
ေတာင္ငူ၊ ဇန္နဝါရီလ ၇

ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးၿမဳိ႕ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ  တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲဲကို  ပဲခူးတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမဳိ႕နယ္ ၁၈ ခုမွ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေျခခံပညာ အထက္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရး၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သင္ၾကားေရးစြမ္းရည္ ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ညႊန္ၾကားထားခဲ့ေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ခ႐ိုင္အဆင့္ ၿမဳိ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ႏိုဝင္ဘာလခန္႔ကတည္းက စတင္ က်င္းပေနေၾကာင္း ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္းမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

“ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ဖို႔ အေၾကာင္းၾကားစာေတြ ရၿပီးပါၿပီ၊ နယ္က ဆရာ၊ ဆရာမေတြ တည္းခိုေနထိုင္ဖို႔လည္း စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးထားပါတယ္၊ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေက်ာင္းက ႐ူပေဗဒ ဆရာနဲ႔ သခၤ်ာဆရာမ တစ္ေယာက္ သြားတက္ၾကမွာပါ”ဟု ေတာင္ငူၿမဳိ႕ အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဓာတုေဗဒ ဆရာမ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ပဲခူးတြင္ က်င္းပမည့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအဆင့္ ဘာသာရပ္ ကိုးမ်ဳိးကို တစ္ဘာသာလွ်င္ ၅ ဦးႏႈန္းျဖင့္ တစ္ၿမဳိ႕နယ္အတြက္ ၄၅ ဦးႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ၁၂၆၀ ဦး တက္ေရာက္ၾကရန္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

R-15