အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားသို႔ တုိက္႐ိုက္ဝင္ခြင့္ရရွိႏိုင္ၿပီး ကမၻာ႔ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားကို ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးနဲ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိႏုိင္မယ့္ American University Foundation Program ကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Crown Education မွာ တက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း Crown ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္အရ သိရပါတယ္။

အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားသို႔ တုိက္႐ိုက္ဝင္ခြင့္ရရွိႏိုင္ၿပီး ကမၻာ႔ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားကို ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးနဲ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိႏုိင္မယ့္ American University Foundation Program ကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Crown Education မွာ တက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း Crown ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္အရ သိရပါတယ္။ 

Crown Education ရဲ႕ American University Foundation Program ဟာဆိုရင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတဝန္းရွိ ေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားဆံုး ေျဖဆိုတဲ့ American College Test (ACT) မွ Grade 12 လက္မွတ္ ရရွိႏိုင္မယ့္ ပညာေရး လမ္းေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ Program ကို တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ဝါသနာကို သိရွိႏုိင္ေစဖို႔ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ သင္ၾကားနည္းစနစ္အတိုင္း သင္ၾကားခြင့္ရမွာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ အဂၤလန္၊ စင္ကာပနွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ရွိ ကမၻာေက်ာ္ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားကို Foundation ထပ္မံ တက္ေရာက္ရန္ မလိုဘဲ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးလည္း ေလွ်ာက္ထားနုိင္မွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ သင္တန္းအတြင္းမွာပဲ IELTS အတြက္ပါ တစ္ခါတည္း ျပင္ဆင္ ေပးမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

iGCSE လက္မွတ္ရ ေက်ာင္းသားေတြဆိုရင္ AUFP ကို တက္ေရာက္ၿပီးပါက Grade 12 နဲ႔လက္ခံတဲ့ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္မ်ားစြာမွ စာသင္နွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေတြ ရရွိမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ေတြက Credit Exemption ေပးတဲ့ ျမန္မာနိုုင္ငံရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ ပ႐ိုဂရမ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ GCE ‘A’ Level, Grade 12 တို႔အျပင္ SAT နဲ႔ တူညီၿပီး အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ႀကီးေတြကို တိုက္႐ိုက္ဝင္ခြင့္ရရွိမယ့္ Program လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပ႐ိုဂရမ္ကို တက္ေရာက္တဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တစ္ႏွစ္ တက္ေရာက္ၿပီး အဂၤလန္နဲ႔ ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္ေတြက ဘြဲ႔ေတြကို စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ ၂ ႏွစ္ တက္ေရာက္႐ံုနဲ႔လည္း ရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ American University Foundation Program နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေသးစိတ္ သိရွိလုိတယ္ဆုိရင္  CROWN Education ၊ အမွတ္(၂၇ဝ)၊ ေျမညီထပ္၊ ေျမနီကုန္း၊ ျပည္လမ္း၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း ဝ၁ - ၅၂၇ ၈၃၈ ၊ ၀၉ ၇၉၉ ၉၉၉ ၉၇၇ ၊ ၀၉ ၇၃၂ ၇၃၂ ၇၇ ကို ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။