ေခတ္နဲ႔အညီ ကမာၻၾကည့္ၾကည့္ ျမင္ႏုိင္ေအာင္၊ အသိအျမင္ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္၊ ကိုယ့္သက္ဆိုင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာကို ပိုမုိအဆင့္ျမင့္ျမင့္ တတ္ေျမာက္ႏုိင္ေအာင္ စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ေကာလိပ္ေတြ၊ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ပညာသြားေရာက္ သင္ၾကားဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထား ႀကိဳးစားေနတဲ့ ျမန္မာလူငယ္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။
ေခတ္နဲ႔အညီ ကမာၻၾကည့္ၾကည့္ ျမင္ႏုိင္ေအာင္၊ အသိအျမင္ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္၊ ကိုယ့္သက္ဆိုင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာကို ပိုမုိအဆင့္ျမင့္ျမင့္ တတ္ေျမာက္ႏုိင္ေအာင္ စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ေကာလိပ္ေတြ၊ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ပညာသြားေရာက္ သင္ၾကားဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထား ႀကိဳးစားေနတဲ့ ျမန္မာလူငယ္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။ 

အဲဒီလို လူငယ္ေတြအတြက္ ကိုယ္သြားေရာက္လိုတဲ့ ႏုိင္ငံအလိုက္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ရာမွာ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေက်ာင္းျဖစ္ဖို႔၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ႀကိဳတင္သိရွိၿပီး ျပင္ဆင္ထားႏုိင္ဖို႔၊ ေက်ာင္းေလွ်ာက္တဲ့ေနရာမွာ အမွားအယြင္း မရွိဖို႔ စတာေတြအတြက္ အႀကံေပး ေဆြးေႏြးေပးၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္လိုက္မယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပင္ပန္းရတာေတြ အမ်ားႀကီး သက္သာၿပီး ႏုိင္ငံတကာပညာေရး ခရီးလမ္းကို ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျဖဴးျဖဴး ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲက ထိပ္တန္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Crown Education အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ ေျပာျပေပးခ်င္တဲ့။ 

Crown Education ဟာဆိုရင္ Crown Consulting Limited ရဲ႕ေအာက္မွာဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ Crown Consulting Limited အေနနဲ႔ အဂၤလန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အေမရိကန္တို႔က ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ပညာေရး အတိုင္ပင္ခံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကပညာေရးက႑ အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးအပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ Crown Education ကေနၿပီး အဓိက ေပးအပ္ေနတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကေတာ့ -

(၁) ျမန္မာနုုိင္ငံအတြင္း အဆင္႔ျမင္႔ပညာေရးက႑မွ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၊ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 
သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္႔ဘာသာရပ္မ်ား၊ ယင္းတို႔ႏွင္႔ ဆက္စပ္ဒီဂရီမ်ားအတြက္ နုုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ၊ HND, City and Guilds, LCCI (3), ABE ေက်ာင္းမ်ားႏွင္႔ အျခားအဂၤလန္ အသိအမွတ္ျပဳ Certificate, Diploma မ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ နုုိ္င္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အဆင္႔ျမင္႔ေကာလိပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း။ 

(၃) ျမန္မာနိုုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင္႔ နိုုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၾသစေၾတလ်၊ အဂၤလန္၊ အသိအမွတ္ျပဳ ဒီပလိုမာ ပရိုဂရမ္မ်ား ဖြင္႔လွစ္သင္ၾကားပို႔ခ်နုုိင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းမ်ားတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို Crown Education ကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ [email protected] သို႔ အီးေမးေပးပုိ႔၍ လည္းေကာင္း ၊ ဖုန္း ၀၁ ၅၂၇၈၃၈၊ ၀၉ ၇ ၉၉၉၉၉၉ ၇၇ ၊ ၀၉ ၇၃၂ ၇၃၂ ၇၇၊  တို႔ကို ဖုန္းနဲ႔ဆက္သြယ္၍ လည္ေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။