တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ ရွားမွရွားသူတစ္ဦးဟုဆိုရမည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းလြန္းသည့္အတြက္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သူ၏ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈမွာ သိသာလြန္းသည္။ တ႐ုတ္လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းကို ရွီက်င့္ဖ်င္တစ္ေယာက္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ သူ႔ဩဇာမ်ား သံုးၿပီး တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္လုပ္ေနသည္ဆိုျခင္းကို မျငင္းႏိုင္ေပ။ ေမာ္စီတုန္းေခတ္က ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို တိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္သည္။ ရွီက်င့္ဖ်င္လက္ထက္တြင္လည္း တ႐ုတ္လူ႔ေဘာင္တြင္ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြက မတိတ္ေသး။ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ဆိုရွယ္လစ္အလံေတာ္ျဖင့္ ေခတ္သစ္ကို ဝင့္ႂကြားႏိုင္ေစရမည္ဆိုသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေတြ႔လာရသည္မွာ ထူးဆန္းသည္ဟု ဆိုရမည္။

ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ ေဆာက္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ မေနမနားလုပ္ေဆာင္ေနရင္းက ပညာေရးဘက္ကို လွည့္လာသည္။ သူ၏ အစိုးရအဖြဲ႔က တ႐ုတ္ပညာတတ္အသိုင္းအဝိုင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးစားလာသည္ဟုဆိုရမည္။ သေဘာတရားေရးတြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိုးမိုးလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာတတ္ေလာကကိုလည္း ကြန္ျမဴနစ္သေဘာတရားမ်ား ျဖည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားလာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ တ႐ုတ္တကၠသိုလ္မ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဩဇာသက္ေရာက္မႈသည္ ေခတ္သစ္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ မည္မွ်ရွိေနသနည္းဆိုျခင္းကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ရွီက တ႐ုတ္ပညာတတ္မ်ားကို ဆင္စြယ္နန္းေတာ္ေပၚက လူမ်ားမျဖစ္ေစခ်င္။ လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္နီးစပ္ေစခ်င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ကိုအသြင္ေျပာင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပါတီညီလာခံက ရွီက်င့္ဖ်င္၏ အေတြးအျမင္မ်ားကို တရားဝင္ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံ သေဘာတရားအေပၚ ရွီ၏အျမင္မ်ားအား သူတို႔ စာအုပ္တစ္အုပ္အျဖစ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝၾကသည္။ ထုတ္ေဝၿပီးေသာ ရွီက်င့္ဖ်င္ အေတြးအျမင္မ်ားစာအုပ္ကို ရမ္မင္းတကၠသိုလ္တြင္ျပ႒ာန္းသည့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္စြဲစာအုပ္အျဖစ္ တကၠသိုလ္တြင္ ေလ့လာၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကလည္း တ႐ုတ္ဗဟို ေကာ္မတီ (CCP) သည္ ရွီက်င့္ဖ်င္အေတြးအျမင္ (Xi Jinping Thought) စာအုပ္ကို သုေတသနစင္တာ ၁၀ ခုတြင္ သင္ၾကားေလ့လာရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ Xinhua သတင္းေအဂ်င္စီက ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ဆိုရွယ္လစ္အေတြးအျမင္မ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္ေခတ္သစ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ၾကရန္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပညာတတ္အသိုင္းအဝိုင္းကို လံႈ႔ေဆာ္ျခင္းဟု ေရးသားထားသည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္မႈမ်ားကို ေမာ္စီတုန္းေခတ္ၿပီးကတည္းက ေမွးမွိန္ထားခဲ့ရာမွ ရွီ၏လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္အသက္သြင္းလာျခင္းမွာ ေတာ္႐ံုေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္မဟုတ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္သလိုလည္း ျဖစ္သြားသည္။

ရွီ၏ အေတြးအျမင္စာအုပ္မ်ားကို တကၠသိုလ္ေတြက အထူးျပဳေလ့လာစရာ ျဖစ္သြားၿပီ။ ပီကင္းတကၠသိုလ္တြင္ မာ့စ္ဝါဒအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ အေတြးအျမင္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ေလ့လာၿပီး ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္မည္ဆိုကာ ျဖစ္လာၾကသည္။ ရွန္ဟိုင္းတကၠသိုလ္ သုေတသနစင္တာကလည္း ရွီ၏ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ နည္းပညာဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို မည္မွ်အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သနည္းဆိုကာ သုေတသနလုပ္ေနၾကသည္။ People Daily သတင္းတြင္ ရွီ၏အေတြးအျမင္ျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကို လႊမ္းမိုးေစရန္ဆိုကာ ပညာတတ္အသိုင္းအဝိုင္းက လႈပ္ရွားေနၾကေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔လိုက္ရသည္။

ရွီက်င့္ဖ်င္၏ အေတြးအျမင္ဆိုင္ရာ စာအုပ္ေတြက Xi Jinping Thought တစ္အုပ္တည္း မဟုတ္။ 7 Years as an Educated Urban Youth, Xi Jinping in Zhengding စာအုပ္ႏွစ္အုပ္အျပင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္ျဖစ္သည့္ The 19th Congress Spirits with 19 Lecturers ဆိုေသာ ေဟာေျပာခ်က္ေပါင္းခ်ဳပ္တို႔ကိုလည္း ထုတ္ေဝထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္အားလံုးကလည္း သူ႔အေတြးအျမင္မ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္ေခတ္သစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဆိုကာ သုေတသနဌာနမ်ားက ေလ့လာဆန္းစစ္ေနၾကသည္။

တ႐ုတ္ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပညာတတ္အသိုင္းအဝိုင္းထဲသို႔ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ အေတြးအျမင္မ်ား သြတ္သြင္းလာျခင္းမွာ အေၾကာင္းမဲ့မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သူတို႔၏ တကၠသိုလ္မ်ားကိုသာမဟုတ္ ပညာတတ္လူတန္းစားအားလံုးကိုလည္း ပစ္မွတ္ထားၿပီး ရွီ၏ အေတြးအျမင္မ်ားကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္ခိုင္းလာသည္။ ေက်ာင္းသားေတြကို သီးသန္႔အခ်ိန္ေပးၿပီး ေဆြးေႏြးေစသည္။ ဆရာေတြကို ေလ့လာေဆြးေႏြးေစသည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ပညာေရးဝန္ႀကီး ခ်န္ေပါင္းရွန္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္

“လာမည့္ႏွစ္ ၂၀၁၉ ကစၿပီး ေက်ာင္းေတြမွာ သင္႐ိုးသစ္အေနနဲ႔ ရွီရဲ႕အေတြးအျမင္ေတြကို ျပ႒ာန္းမယ္။ ဆရာေတြကိုလည္း သေဘာတရားေရးရာ သင္တန္းေတြေပးၿပီး ထူးခၽြန္တဲ့ဆရာေတြအျဖစ္ ေမြးထုတ္ၿပီး ရွီရဲ႕အေတြးအျမင္ေတြကို ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ခိုင္းမယ္” ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့သည္။ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီတို႔၏ လုပ္ရပ္က အရွင္းေလးျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားထဲသို႔ ကြန္ျမဴနစ္အေတြးအေခၚေတြကို စိမ့္ဝင္ရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္လူ႔ေဘာင္ႏွင့္ အစိုးရကိုယ္တိုင္က သူတို႔ လူငယ္ေတြ၏ အေတြးအျမင္မ်ားထဲကို အေနာက္အေတြးအေခၚေတြ လႊမ္းမိုးစိမ့္ဝင္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္က တကၠသိုလ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ရွီ၏ အေတြးအျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး တကၠသိုလ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေၾကာင္း ျပဆိုႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ တကၠသိုလ္လမ္းၫႊန္စာအုပ္ကို ထုတ္ခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကို လိုက္နာရန္ဆိုသည့္အခ်က္အား အတိအလင္းထည့္သြင္းထားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထည့္သြင္းရသနည္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တြင္ သေဘာတရားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ဟု ဆိုထားသည္။ ဆရာမ်ားကိုလည္း ရွီ၏အေတြးအျမင္ကို လမ္းၫႊန္သေဘာတရားတစ္ခုအေနႏွင့္ ကိုင္စြဲၿပီး ပညာသင္ၾကားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လမ္းၫႊန္ထားသည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားသို႔လည္း အစိုးရဌာနမွ အရာရွိႀကီးမ်ား မၾကာခဏေရာက္လာၾကၿပီး ရွီ၏အေတြးအျမင္မ်ားကို မည္သို႔ ေဝဖန္ေဆြးေႏြးေနၾကသနည္းဆိုသည္ကို လာေရာက္ေလ့လာေနၾကသည္။ 

တ႐ုတ္သည္ အေမရိကမွ STEM ဆိုသည့္ သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ သခ်ၤာဆိုေသာ နယ္ပယ္ေလးရပ္ကို အေလးထားသင္ၾကားရန္ လမ္းေၾကာင္းေနာက္ကို လိုက္လာသလို သူတို႔ေခါင္းေဆာင္၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား မေပ်ာက္သြားေရး Xi ဆိုသည့္ အေတြးအျမင္ကိုပါ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရန္ အားထုတ္ေနၾကသည္။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ၏ တကၠသိုလ္မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္လာမႈမွာ ပိုၿပီးသိသာလာသည္။ သူတို႔ တကၠသိုလ္မ်ား၏ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ သုေတသနလုပ္ရမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ခ်မွတ္ေပးလာျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယန္နန္ မင္ဇူတကၠသိုလ္၏ Master ဘြဲ႔အတြက္ ယခုႏွစ္တင္သြင္းလာေသာ ေခါင္းစဥ္ကိုၾကည့္ပါ။ “Xi Jinping Thought on Socialism With Chinese Characteristics in the New Era” ျဖစ္သည္။ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ အေတြးအျမင္ျဖင့္ တ႐ုတ္ေခတ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ လမ္းေၾကာင္းေပးၿပီး သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို ျပဳစုခိုင္းေနျခင္းမွာ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေခၚေဆာင္သြားမည္ဆိုျခင္းအား ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ယခုအခါ (Hottest) အျဖစ္ဆံုး သုေတသနေခါင္းစဥ္ ၁၀ မ်ိဳးကိုေျပာပါဆိုလွ်င္ ၁၀ ခုတြင္ ၄ ခုသည္ ရွီ၏ အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ေတြကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ရွီမွရွီျဖစ္ေနၾကသည္မွာ အဆန္းေတာ့မဟုတ္ဟု ဆိုရမည္။

တ႐ုတ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဖြင့္လွစ္ထားေသာေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ CCP ၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ထားမႈကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ ကြန္ျမဴနစ္ဆိုင္ရာအေတြးအျမင္ သေဘာတရားေတြကို ေက်ာင္းအေပၚတြင္ လာေရာက္ဖိစီးစိုးမိုးထားမႈမ်ားအား တကယ့္ပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ၾကမည္မထင္ပါ။ 

တ႐ုတ္သမိုင္းႏွင့္ေဝဖန္ေရးဆရာ က်န္လိဖန္က “ဒါကေတာ့ သေဘာတရားေရးဆိုင္ရာ ပေရာဂ်က္တစ္ခုကို စနစ္က်က်ထည့္သြင္းလာတာပဲ။ ထိပ္ပိုင္းက လူေတြက လူေတြကို ကိုးကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္တစ္ပါးကို ဖန္ဆင္းေပးလိုက္တာပဲ။ တကၠသိုလ္ေတြဆိုတာကလည္း သူတို႔ရန္ပံုေငြေတြနဲ႔ ရပ္တည္ေနရတာဆိုေတာ့ ဘာမ်ားတတ္ႏိုင္မွာလဲ။ အခ်ိဳ႕ပညာတတ္ေတြဆိုရင္လည္း သူတို႔နဲ႔ ဘာမွမဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို သင္ေပးေနရတာကို စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတယ္။ ဒီလိုေတြေလွ်ာက္လုပ္ရင္ ပညာေရးက က်ဆင္းမွာပဲ။ တကၠသိုလ္ဆိုတာ တကၠသိုလ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္အျပည့္နဲ႔ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းမွ မရွိေတာ့တာ။ အားလံုးဟာ ပါတီဆိုတဲ့အရာႀကီးက စိုးမိုးထားေနတာ” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ 

တကၠသိုလ္ထဲသို႔ ရွီက်င့္ဖ်င္၏အေတြးအျမင္ဆိုသည္ကို သြတ္သြင္းလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆရာႏွင့္ ပညာရွင္တို႔၏ေလာကတြင္ ဂယက္႐ိုက္ခတ္သြားခဲ့သည္။ ပီကင္းတကၠသိုလ္ ဥပေဒဌာန ပါေမာကၡ ေဟေဝဖန္းကလည္း တကၠသိုလ္ကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေတြးအေခၚမ်ားဆိုၿပီး ထည့္သြင္းကာ ပံုေဖာ္ျခင္းသည္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းဆိုသည္ထက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္သလို ခံစားရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ သူက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေလာက္ကပင္ ပညာတတ္အသိုင္းအဝိုင္းေလာကကို ယခုလို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ိဳးႏွင့္ မႀကံဳခဲ့ရဟု ဆိုသည္။

ပါတီႏွင့္ ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို အသံုးျပဳေနၾကရသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားအေနႏွင့္ ပါတီႏွင့္ ဗဟိုအႀကိဳက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအႀကိဳက္ ဆိုရွယ္လစ္အလံေတာ္ကို တကၠသိုလ္အတြင္း လာေရာက္စိုက္ထူလႊင့္တင္ေနျခင္းအား မည္သို႔ဆင္ေျခမ်ားေပးၿပီး ေခါင္းေရွာင္ႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းမရွိဟု ျမင္ပါသည္။ CCP ၏ ပညာတတ္မ်ားအေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး၊ တကၠသိုလ္ကို အာဏာသိမ္းထားျခင္းကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဆိုသျဖင့္ ဘာမွ်မတတ္ႏိုင္ၾကသည့္ အေနအထားကို ေရာက္ေနၾကသည္။

“သေဘာတရားေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ ျမႇင့္တင္ေရး” ဆိုသည့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပညာေရးတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ရွီက်င့္ဖ်င္အစိုးရအေပၚ သိကၡာတင္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လာမည့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္လုပ္သည္ဆိုသည့္ အားလံုးကို တ႐ုတ္နည္း တ႐ုတ္ဟန္ျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းရန္ စီမံေနၾကသည္။ သူတို႔က ႏိုင္ငံျခားမွ ပညာတတ္ေတြကိုလည္း ျပန္ေခၚေနသည္။ သူတို႔ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးတိုးတက္ေရးကို သူတို႔လမ္းစဥ္ျဖင့္ သြားၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ ပညာတတ္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားသည့္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လိုက္ႏိုင္မွ ဆြဲေခၚမည္ဟု ရာဇသံေပးေနသလို ျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပညာတတ္မ်ားအေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင့္ တ႐ုတ္တကၠသိုလ္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားအေပၚ ေက်ာင္းသားေရာ၊ ပညာရွင္မ်ားပါ သေဘာမက်ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ဘြဲ႔ယူလွ်င္ ဤေခါင္းစဥ္ျဖင့္သာယူရမည္ဆိုျခင္းကိုလည္း သူတို႔တြင္ ဆန္႔က်င္ႏိုင္စြမ္းမရွိၾကပါ။ တ႐ုတ္လူ႔ေဘာင္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္တြင္ ျပားျပားေမွာက္ေနၾကရသည္ မဟုတ္ပါလား။

E-01

(Ref: The Diplomat, South China Morning Post)