ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ၿပီးမွ ေနာက္ျပန္ၿပီး တပ္ေခါက္သြားသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားဖတ္လာရသည္။ အနာဂတ္ပညာေရး၏ အတက္အက်က ခန္႔မွန္းရခက္သည္။ ေက်ာင္းေတြ၏ အေနအထားႏွင့္ အနာဂတ္မည္သို႔ရွိလာမည္နည္း စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ ပညာေရး အေဟာသိကံေတြမ်ားလာျခင္းက ဆန္းစစ္စရာျဖစ္လာသည္။


ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ၿပီးမွ ေနာက္ျပန္ၿပီး တပ္ေခါက္သြားသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားဖတ္လာရသည္။ အနာဂတ္ပညာေရး၏ အတက္အက်က ခန္႔မွန္းရခက္သည္။ ေက်ာင္းေတြ၏ အေနအထားႏွင့္ အနာဂတ္မည္သို႔ရွိလာမည္နည္း စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ ပညာေရး အေဟာသိကံေတြမ်ားလာျခင္းက ဆန္းစစ္စရာျဖစ္လာသည္။ 

ပညာေရးတြင္ လက္ရွိသင္ၾကားေရးစနစ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည့္အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေျခခိုင္လာသည့္ သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ားကို ဆက္လက္ၿပီး သံုးရန္သင့္၊ မသင့္ကို ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေနၿပီး ေျပာင္းလဲသင့္၊ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ပညာႏိုင္ငံေတာ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကလည္း လက္ေတြ႔ျဖစ္ေနသည္။ 

ကမၻာ့ပညာထိပ္တန္းႏိုင္ငံမ်ားဘဝေရာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္လိုက္လွ်င္ စိတ္ကူးေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေခတ္ကိုထင္ဟပ္ကာ ျမင္တတ္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရမည္။ ယေန႔ေခတ္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားက ပညာေရးတြင္ မည္သည့္စနစ္မ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သံုးေနၾကသနည္း

(၁) အဆင့္စနစ္ကို က်င့္သံုးေနျခင္း

အစဥ္အလာပညာေရးတြင္ အဆင့္မ်ားခြဲျခားသတ္မွတ္ေနမႈမ်ားကို ယေန႔တိုင္ေတြ႔ေနရေသးသည္။ အမွတ္မ်ားကို မ်ားေလေကာင္းေလ၊ အဆင့္ကိုလည္း A ကစၿပီး အေကာင္းဆံုးသတ္မွတ္ေနမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ရမည္မွာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အေတြးအေခၚျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာေတြက အမွတ္ေတြ၊ အဆင့္ေတြ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ခိုင္းေနသည္။ ကေလးေတြကစားေနသည့္ Angry Birds ဆိုေသာ ဂိမ္းကို စဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။ ထိုဂိမ္းကို ကေလးတိုင္းႀကိဳက္ၾကသည္။ ထိုဂိမ္းတြင္ သုညအမွတ္က စသည္။ မွန္ေအာင္ပစ္ႏိုင္ေလ အမွတ္တိုးေလျဖစ္သည္။ ကေလးတိုင္းက အားထုတ္မႈတိုင္းတြင္ ရလဒ္ရွိ ေၾကာင္းနားလည္ထားသည္။ ထိုသေဘာ တရားေတြကို ကေလးေတြအားလႊမ္းမိုးထားျခင္းမွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ 

(၂) စင္ေပၚကလူျဖစ္ေနျခင္း

စာသင္ခန္းတိုင္းတြင္ ဆရာက အဓိကျဖစ္ေနသည္။ သူကပဲေျပာ၊ သူကပဲဆံုးျဖတ္၊ သူ႔အမိန္႔ကိုသာ နားေထာင္ေနၾကရသည္။ သူက စင္ေပၚကလူျဖစ္ေနသည္။ စင္ေအာက္က ကေလးေတြကေတာ့ အိပ္ငိုက္ေနၾကသည္။ ဆရာကစင္ေပၚတက္ခြင့္ႏွင့္ ဆရာကသာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူအျဖစ္ သတ္မွတ္လာျခင္းေၾကာင့္ ဆရာေကာင္းေတြ ရွားလာသည္။ စင္ေပၚက လူေတြ စင္ေအာက္မဆင္းသည့္အတြက္ ေက်ာင္းေကာင္းေတြလည္း ရွားလာသည္။

(၃) သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္း အားနည္းျခင္း

ကေလးေတြကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖတ္စာအုပ္ေတြထဲက စာေတြကို ကုန္ေအာင္သင္ေပးႏိုင္လွ်င္ တာဝန္ေက်ၿပီဟု ယူဆေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္သင္ေပးလိုက္သည့္ စာေတြက စာဖတ္တတ္႐ံုလား၊ ဘဝအတြက္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္ပါ့မလားဟု စဥ္းစားသူနည္းပါလိမ့္မည္။ စာေတြကို ဖတ္ျပၿပီး ငါေျပာတာနားေထာင္ လုပ္ေနၾကသည္။ ေက်ာင္းသားေျပာတာ ဘယ္ႏွခြန္းေလာက္ နားေထာင္ၿပီးၿပီနည္း။ ေက်ာင္းသားေတြကို ဘယ္ႏွခြန္းေျပာဆိုေဝဖန္ေဆြးေႏြးျငင္းခံုခြင့္မ်ား ေပးၿပီးၿပီနည္း။

(၄) ေဘာင္ထဲမွာေနထိုင္ၾကျခင္း

ယေန႔ေခတ္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ပံုစံခြက္႐ိုက္သည့္ စက္႐ံုတစ္႐ံုလိုျဖစ္ေနသည္။ အားလံုးကို တစ္ပံုစံတည္း ႐ိုက္ထုတ္ေပးရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းျခင္း၊ မ်ားမ်ားမွတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ဖတ္ထားသည့္အတိုင္း အတိအက်ျပန္ေရးႏိုင္ျခင္းကို ေတာ္သည္ဟု မွတ္ယူေနၾကသည့္ ပညာေရးျဖစ္ေနသည္။ အဝိုင္းပံုစံ႐ိုက္ၿပီး အဝိုင္းထြက္လာသည္ကို ေက်နပ္သေဘာက်ေနသည္။

(၅) ပ်င္းစရာကို ပ်င္းရေကာင္းမွန္း မသိျခင္း

ေက်ာင္းလာ၊ အတန္းထဲထိုင္၊ ေျပာတာနားေထာင္၊ လိုက္ဖတ္၊ လိုက္ေရး ပံုေသနည္းက်က် လႈပ္ရွားေနရျခင္းမွာ ေန႔တိုင္း ပံုေသျဖစ္ေနသည္။ မည္မွ်ပ်င္းစရာေကာင္းလိုက္သနည္း။ လူသားတို႔၏ ခံယူႏိုင္စြမ္း၊ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ႏိုင္စြမ္း၊ တီထြင္ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းခံေနၾကရသည္။ စာဆိုျပႏိုင္ၿပီး ဂုဏ္ထူးထြက္ေအာင္ေျဖႏိုင္မွ လူရည္ခၽြန္ဟု သတ္မွတ္ေနၾကသည့္ ပညာေရးစနစ္ကို ပ်င္းရေကာင္းမွန္း ယေန႔တိုင္ မသိေသာ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ေနသည္။ 

ႏွစ္စဥ္ ပညာေရးကို မၿပီးဆံုးမီ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာခိုင္းသြားသူေပါင္း ၇,၂၀၀ ခန္႔ရွိေနသည္။ တစ္ကမၻာလံုးအေနႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ ႏွစ္စဥ္ ပညာေရးအေဟာသိကံျဖစ္မႈေပါင္း ၁ ဒသမ ၃ သန္း ခန္႔ရွိေနသည္။ အထက္တန္းအဆင့္ ေလးႏွစ္ခန္႔ ထပ္တက္ရမည့္ ပညာေရးကို ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ စြန္႔ခြာေနၾကသည့္ သေဘာလည္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္သနည္းဟု လိုက္လံစူးစမ္းၾကည့္ရာတြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက “ပ်င္းလို႔ဟူ၍ ဆင္ေျခေပးၾကသည္။ 

အနာဂတ္ပညာေရးကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း

စက္႐ုပ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားက လူသားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာေခတ္ကို ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ AI (Artificial Intelligence) ဆိုသည့္ လူသားအတိုင္း ေတြးေခၚစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ေနရာတိုင္းတြင္ ဝင္ေရာက္စျပဳေနၿပီ။ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ ယာဥ္မ်ားကို တီထြင္ေနၾကသည္။ လူမပါဘဲ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စက္မ်ားကို လူ႔ေဘာင္ေလာကထဲသို႔ အၿပိဳင္ထည့္သြင္းေနၾကသည္။ ပညာေရးေလာကသို႔လည္း လူသားထက္ပိုကဲေသာ စြမ္းေဆာင္ရွင္ စက္မ်ားဝင္မလာဟု မည္သူမွ မေျပာႏိုင္သည့္ အေနအထားကို ေရာက္လာသည္။ 

လက္ျဖင့္လုပ္သည့္ေခတ္မွသည္ စိတ္ျဖင့္ခိုင္းေစသည့္ေခတ္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကေၾကာင္း သိထားသင့္ပါသည္။ အနာဂတ္ပညာေရးတြင္ ဘာေတြကို သတိထားၿပီး သင္ၾကားၾကရမည္နည္း

(၁) စိတ္အားထက္သန္ေစရန္

ကေလးတိုင္းကို ဆရာဝန္ျဖစ္ရန္ စစ္ဗိုလ္ႀကီးျဖစ္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးေနၾကသည္။ သားေလးႀကီးရင္ ဘာလုပ္မယ္ဆိုသည့္ အေမးကို ေက်ာင္းဆရာလုပ္မယ္၊ ပန္းခ်ီဆရာလုပ္မယ္ဆိုလွ်င္ ႀကိဳက္ခ်င္မည္ မဟုတ္သည့္ မိဘမ်ား စိတ္ဓာတ္ကို စျပင္ရမည္။ အနာဂတ္တြင္ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္သည့္အတိုင္းကေလးကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္မွာလား၊ ကေလးျဖစ္ခ်င္သည့္အတိုင္း ပံ့ပိုးေပးမည္လား ဆံုးျဖတ္စဥ္းစားၾကရေပလိမ့္မည္။

မူလတန္းအ႐ြယ္ကတည္းက ကေလးသည္ ဘာလုပ္ခ်င္သည္၊ ဘာျဖစ္ခ်င္ေနသည္ဆိုျခင္းကို ေလ့လာအကဲခတ္ၿပီး စနစ္တက် မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္မႈမ်ားလိုအပ္သည္။ သူတို႔စိတ္အားထက္သန္သည့္အတိုင္း သင္ယူခ်င္သည္ကို သင္ေပးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္သင့္ၿပီ။ ကားေမာင္းခ်င္သည္၊ ေလယာဥ္ပ်ံ ေမာင္းခ်င္သည္၊ အာကာသယာဥ္ေမာင္းခ်င္သည္ စသည္ျဖင့္ စိတ္ကူးယဥ္ေနၾကသည့္ ကေလးေတြကို ထိုယာဥ္မ်ားေပၚ တင္ေပးႏိုင္မည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳး လိုအပ္ေနသည္။ နည္းပညာေခတ္တြင္ မျဖစ္ႏိုင္တာ ဘာမွမရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိထားေစခ်င္ပါသည္။ 

(၂) ဖိုးစပ္စု ေဒၚစပ္စုေလးမ်ား ျဖစ္လာေစရန္

ကေလးတိုင္း ပင္ကိုဗီဇက စပ္စုတတ္သည္။ စပ္စုလိုစိတ္မ်ားသည္ မိဘမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဆရာမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေပ်ာက္သြားသည္။ မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ား၏ “ဟဲ့” ဆိုေသာ စကားတစ္လံုးတည္းက ကေလးမ်ားကို ႏႈတ္ဆြံ႕အသြားေစႏိုင္သည္။ 

မိဘေတြ၊ ဆရာေတြ၏ ေျဖရွင္းမျပႏိုင္စြမ္းကို Google ကဲ့သို႔ေသာ အင္တာနက္ရွာေဖြေရးလိုင္းက ေျဖရွင္းေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိထားေစလိုသည္။ သူတို႔သိခ်င္၊ ၾကည့္ခ်င္၊ နားလည္ခ်င္၊ စူးစမ္းခ်င္သည္မ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ ႀကိဳက္သလိုရွာေဖြႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးတြင္ အသိပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔တားဆီးႏိုင္သည့္ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္းကိုလည္း သိထားေစခ်င္ပါသည္။

ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔သိခ်င္စိတ္ကို ျဖန္႔ထုတ္ၾကမည္သာျဖစ္သည္။ ေခတ္ကလည္း သူတို႔သိခ်င္သမွ်ကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ေသာ နည္းပညာပစၥည္းမ်ား အလြယ္အသင့္ ရႏိုင္သည့္ေခတ္ျဖစ္လာသည္။ သူတို႔ စပ္စုလိုစိတ္မ်ားကို ပိတ္ထားလည္း သူတို႔ ေဖာက္ထြက္စပ္စုၾကမည္သာျဖစ္သည္။ မိဘႏွင့္ ဆရာမ်ား ပိတ္ထားမည္ေလာ၊ ဖြင့္ေပးၿပီး ထိန္းေက်ာင္းမည္ေလာ စဥ္းစားရေတာ့မည္။

(၃) စိတ္ကူးယဥ္ခြင့္ေပးရမည္

ေခတ္က စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ား (Entre- preneurs) ကို ေမြးထုတ္ေပးရမည့္ ေခတ္ျဖစ္လာသည္။ စြန္႔ဦးေလးမ်ား ေပၚထြက္လာရန္ဆိုသည္မွာ ေဘာင္ထဲထည့္ၿပီး အခန္းထဲထည့္ကာ ေသာ့ပိတ္ထား၍မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ သူတို႔အတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ခြင့္ေပးရမည္။ တီထြင္ဖန္တီးခြင့္ေပးရမည္။ သူတို႔ကို ဘာမွမရွိသည့္ အခန္းထဲ ပိတ္ေလွာင္ထားျခင္းထက္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ လက္နက္ (tools) မ်ား ဝန္းရံေနသည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားၾကားထဲတြင္ထားကာ တီထြင္ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေပးထားရမည္။ လြတ္လပ္သည့္ စိတ္ကူးမွသည္ ဆန္းသစ္သည့္ ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားကို ေပၚထြက္ေစႏိုင္သည္။ စာအုပ္ေတြၾကားထဲ ပိတ္ထားလွ်င္ စကၠဴေလယာဥ္ပ်ံေလာက္သာ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္မည္။

(၄) ေၾကာင္းက်ိဳးဆင္ျခင္ ေတြးျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္

အနာဂတ္ပညာေရးအတြက္ ကေလးမ်ားကို အေလးထားသင္ၾကားေပးရမည္မွာ ေၾကာင္းက်ိဳးဆင္ျခင္ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းကို Critical Thinking အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ကာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိေခတ္ အေနအထားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ရန္ အလြန္လြယ္ကူသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြက စကၠန္႔ပိုင္းတိုင္း တစ္ခုၿပီး တစ္ခုတက္ေနသည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္လိုသည္။ 

အေျခအျမစ္မရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ ေကာလာဟလသတင္းေတြကို ကိုယ္ပိုင္ဆန္းစစ္ဉာဏ္ျဖင့္သာ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ေျပာတိုင္းယံုသည့္ လူတန္းစားဆိုသည္မွာ ေျပာတိုင္းယံုခိုင္းတတ္သည့္ စာသင္ခန္းထဲကစပါသည္။ မည္သူမဆို လူႀကီးေျပာလွ်င္၊ ဆရာေျပာလွ်င္ အမွန္ေတြခ်ည္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းခံရသည့္ လူ႔ေဘာင္က ငတံုး၊ ငအေလးေတြ ေျပာတိုင္းယံုေလးေတြကိုသာ ေမြးထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ Critical Thinking တို႔ကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ လိုအပ္လာသည္။

(၅) ႀကံ့ခိုင္သူမ်ား ဇြဲေကာင္းသူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရမည္

အနာဂတ္တြင္ လူေပ်ာ့၊ လူညံ့မ်ားအတြက္ ေနရာမရွိပါ။ စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္ၿပီး အရာရာကို သတၱိရွိရွိ ရင္ဆိုင္ေျပာဆို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္သူမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျခခံကာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလိုက္သင့္ပါသည္။ ေၾကာက္သလို၊ ရြံ႕သလို၊ ႏႈတ္ဆြံ႕ေနသူမ်ားကို လက္ဦးဆရာမ်ားက ပံုစံသြင္းေပးလိုက္ပါသည္။

အိမ္တြင္ မေျပာရဲ၊ မဆိုရဲ၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မေျပာရ၊ မဆိုရေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ သတၱိရွိရွိ ေလာကကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္သူမ်ား မေမြးထုတ္ႏိုင္ပါ။ ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္ကို ေအာင္ျမင္ေစလိုလွ်င္ စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္ၿပီး ဇြဲရွိသူမ်ားျဖစ္ရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည္။ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာဆိုသည္မွာ ေႂကြးေၾကာ္ေနရန္ သက္သက္မဟုတ္ပါ။

E-01