အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ ရွိ၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေပါင္း သန္း ၁၀ဝ ခန္႔ကို ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ ကုတ္ေရးနည္း သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေပးရန္ ကမၻာေက်ာ္ ကြန္ပ်ဴတာ ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ IBM သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း USA Today သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဝါရွင္တန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၈

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ ရွိ၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေပါင္း သန္း ၁၀ဝ ခန္႔ကို ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ ကုတ္ေရးနည္း သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေပးရန္ ကမၻာေက်ာ္ ကြန္ပ်ဴတာ ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ IBM သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း USA Today သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိကို ႏွစ္စဥ္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ ပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ရက္သတၲပတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး HOC (Hour of Code) သင္တန္းမ်ားကို ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ယင္းသတင္းက ဆိုသည္။

၂၁ ရာစုသည္ ပညာေရးတြင္ နည္းပညာကို တတ္ေျမာက္ရန္ ဆိုျခင္းထက္ နည္းပညာကို ဖန္တီးတတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံပညာရပ္သည္ ကမၻာႀကီး၏ လုပ္ငန္း အရပ္ရပ္ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ပညာရပ္ျဖစ္သည္ကို သေဘာ ေပါက္လာေစရန္ သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္လာေၾကာင္း IBM မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရပ္ အေျခခံမ်ား တတ္ေျမာက္ထားသူသည္ တီထြင္ ဖန္တီးစိတ္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းမ်ား အလိုအေလ်ာက္ တိုးတက္လာၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာေရးတြင္ ကုတ္ေရးနည္း သင္တန္းမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားက စၿပီး သင္ၾကားသင့္ ေၾကာင္း USA Today တြင္ ေရးသားထားသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးတြင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းေပါင္း ငါးသိန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းၿပီးသူမ်ားမွာလည္း ဒုတိယ လစာ အမ်ားဆံုး ခံစားေနၾကရသည့္ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရမႈတြင္လည္း ဘြဲ႔ရၿပီး ၆ လအတြင္း ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမင့္လာခဲ့ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပထားသည္။
 
ဒီဇင္ဘာ HOC ရက္သတၲပတ္ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ Scott အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ေရးနည္း အထူး သင္တန္းမ်ားကို တတိယတန္း အဆင့္က စတင္ သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး၊ STEM ပညာေရး အေကာင္အထည္ ေပၚလာေစေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းကာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ကုတ္ေရးၿပီး စက္႐ုပ္မ်ားကို ခိုင္းေစႏိုင္ေရး ဆရာမ်ားကလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း USA Today သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

E-01