မန္စီးတီးတိုက္စစ္ေတာင္ပံကစားသမား စတာလင္းသည္ အသင္းအေနႏွင့္ ၎ကို စာခ်ဳပ္သစ္လက္မွတ္ေရးထိုးလိုပါက လက္ရွိအက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေနေသာ တစ္ပတ္လုပ္ခလစာကို ေပါင္တစ္သိန္း ထပ္တိုးေပးရမည္ဟု ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း The Mirror က ေဖာ္ျပထားသည္။

မန္ခ်က္စတာ၊ စက္တင္ဘာ ၁၄

မန္စီးတီးတိုက္စစ္ေတာင္ပံကစားသမား စတာလင္းသည္ အသင္းအေနႏွင့္ ၎ကို စာခ်ဳပ္သစ္လက္မွတ္ေရးထိုးလိုပါက လက္ရွိအက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေနေသာ တစ္ပတ္လုပ္ခလစာကို ေပါင္တစ္သိန္း ထပ္တိုးေပးရမည္ဟု ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း The Mirror က ေဖာ္ျပထားသည္။ 

မန္စီးတီးအသင္းဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕သည္ လာမည့္ရက္အနည္းငယ္အတြင္း၌ စတာလင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္သစ္ကိစၥကို တရား၀င္ စတင္ေဆြးေႏြးေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး စတာလင္းမွာ အသင္း၏လုပ္ခလစာအမ်ားဆုံးရ ကစားသမားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေသာ ဒီဘ႐ိုင္းေနးကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ိဳးကို စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ရရွိလိုလ်က္ရွိသည္။ 

ဒီဘ႐ိုင္ေနးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ၌ မန္စီးတီးအသင္းထံတြင္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တိုင္သည္အထိ ဆက္ရွိေနေစမည့္ စာခ်ဳပ္သစ္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ယင္းစာခ်ဳပ္အရ ဒီဘ႐ိုင္ေနးမွာ အပိုဆုေၾကးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအပါအ၀င္ တစ္ပတ္လုပ္ခ ေပါင္ ၃၄၂,၀၀၀ အအထိ ရရွိေနသည္။ 

စတာလင္းသည္ လက္ရွိတြင္ တစ္ပတ္လုပ္ခအက်ိဳးခံစားခြင့္အျဖစ္ ေပါင္ ၁၇၅,၀၀၀ ရရွိေနၿပီး အကယ္၍ ၎၏ေတာင္းဆိုထားမႈကို မန္စီးတီးအသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားဘက္က လိုက္ေလ်ာသေဘာတူလိုက္မည္ဆိုပါက စတာလင္းမွာ တစ္ပတ္လုပ္ခလစာ ေပါင္ ၂၇၅,၀၀၀ အထိ ရရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

မန္စီးတီးအသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ စတာလင္းကို ေခၚယူရန္ ဥေရာပၿပိဳင္ဘက္ကလပ္အသင္းအခ်ိဳ႕က ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားရွိလာျခင္းေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုေရးကို အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။