ျပင္သစ္လီဂူးကလပ္ မိုနာကိုအသင္းသည္ အသင္းနည္းျပ ဂ်ာဒင္းမ္ကို ရာထူးထုတ္ပယ္လိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဂ်ာဒင္းမ္ေနရာကို အစား၀င္ရန္အတြက္ မိုနာကိုအသင္းထံတြင္ ကစားသမားဘ၀အစျပဳခဲ့ေသာ ျပင္သစ္လက္ေ႐ြးတိုက္စစ္မႉးေဟာင္း အြန္နရီက ထိပ္ဆုံးေနရာမွေန၍ ေရပန္းစားေနေၾကာင္း BBC က ေဖာ္ျပထားသည္။

ပဲရစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၁

ျပင္သစ္လီဂူးကလပ္ မိုနာကိုအသင္းသည္ အသင္းနည္းျပ ဂ်ာဒင္းမ္ကို ရာထူးထုတ္ပယ္လိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဂ်ာဒင္းမ္ေနရာကို အစား၀င္ရန္အတြက္ မိုနာကိုအသင္းထံတြင္ ကစားသမားဘ၀အစျပဳခဲ့ေသာ ျပင္သစ္လက္ေ႐ြးတိုက္စစ္မႉးေဟာင္း အြန္နရီက ထိပ္ဆုံးေနရာမွေန၍ ေရပန္းစားေနေၾကာင္း BBC က ေဖာ္ျပထားသည္။

မိုနာကိုအသင္းသည္ အြန္နရီကို နည္းျပတာ၀န္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီမႈမ်ားရခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ဂ်ာဒင္းမ္ကို ရာထူးထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဆက္စပ္သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနၿပီး မိုနာကိုမွာ လက္ရွိတြင္ ျပင္သစ္လီဂူးအမွတ္ေပးဇယား၌ တန္းဆင္းဇုန္အတြင္းသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ နည္းျပအေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

မိုနာကိုသည္ ဂ်ာဒင္းမ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ အသင္းနည္းျပအျဖစ္ စတင္တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎၏လက္ထက္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ မိုနာကိုမွာ ျပင္သစ္လီဂူးအမွတ္ေပးခ်န္ပီယံျဖစ္ခြင့္ရရွိသည္အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ဖူးသည္။

ျပင္သစ္သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ မိုနာကိုအသင္း က်ရႈံးရျခင္းတြင္ အဓိကတာ၀န္ရွိသည္မွာ နည္းျပ ဂ်ာဒင္းမ္မဟုတ္ဘဲ အသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားၿပီး အသင္း၏အဓိကကစားသမားမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ေရာင္းထုတ္ခဲ့ျခင္း၊ ေရာင္းထုတ္လိုက္သည့္ကစားသမားမ်ား၏ကြက္လပ္ကို အစားျပန္ျဖည့္ရန္အတြက္ အဆင့္မီကစားသမားမ်ား ျပန္မေခၚယူခဲ့ျခင္းစသည့္ဒဏ္ကို မိုနာကိုအေနႏွင့္ ခံစားေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ျပင္သစ္သတင္းမီဒီယာမ်ားက သုံးသပ္ထားေသးသည္။