မန္ယူအသင္းဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အသင္းနည္းျပ ေမာ္ရင္ညိဳကို အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ သတိေပးစကားေျပာၾကားလိုက္ၿပီး အကယ္၍ လက္ရွိအေျပာင္းအေ႐ႊ႕မူဝါဒကိုသာ တရားေသကိုင္စြဲထားမည္ဆိုပါက ေရွ႕လာမည့္ကစားသမားအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ေဈးကြက္မ်ားတြင္လည္း အဆင္ေျပႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု မန္ယူဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕က ေမာ္ရင္ညိဳကို အသိေပးထားေၾကာင္း Daily Mail က ေဖာ္ျပထားသည္။

မန္ခ်က္စတာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၀

မန္ယူအသင္းဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အသင္းနည္းျပ ေမာ္ရင္ညိဳကို အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ သတိေပးစကားေျပာၾကားလိုက္ၿပီး အကယ္၍ လက္ရွိအေျပာင္းအေ႐ႊ႕မူဝါဒကိုသာ တရားေသကိုင္စြဲထားမည္ဆိုပါက ေရွ႕လာမည့္ကစားသမားအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ေဈးကြက္မ်ားတြင္လည္း အဆင္ေျပႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု မန္ယူဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕က ေမာ္ရင္ညိဳကို အသိေပးထားေၾကာင္း Daily Mail က ေဖာ္ျပထားသည္။

မန္ယူနည္းျပ ေမာ္ရင္ညိဳသည္ ပိတ္သိမ္းၿပီးစီးသြားခဲ့သည့္ ကစားသမားအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ေဈးကြက္အတြင္း၌ ၎အလိုရွိေသာ ကစားသမားအခ်ိဳ႕ကို မေခၚယူေပးခဲ့သည့္အတြက္ အသင္းဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ကို မေက်နပ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး မန္ယူအသင္းတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကမူ ေမာ္ရင္ညိဳေခၚယူလိုေသာ ကစားသမားမ်ားမွာ အသင္း၏မူဝါဒေပၚလစီႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေခၚယူမေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပသြားခဲ့သည္။

မန္ယူအသင္းဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အသင္းအတြက္ ေမာ္ရင္ညိဳေခၚယူလိုေသာ ကစားသမားအမ်ားစုမွာ အသက္ ၂၉ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ျဖစ္ေနသည္ကို ဘ၀င္မက်ျဖစ္ေနၿပီး မန္ယူအသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ခံၿပိဳင္ဘက္ မန္စီးတီးကဲ့သို႔ အသင္းကို အလားအလာေကာင္းမြန္ေသာ လူငယ္ကစားသမားမ်ား၏အင္အားျဖင့္ တည္ေဆာက္ပုံေဖာ္လိုျခင္းေၾကာင့္ အသက္အ႐ြယ္ရေနေသာ ကစားသမားအခ်ိဳ႕ကို ေဈးႀကီးေပးကာ ၀ယ္ယူလိုစိတ္ ကင္းမဲ့ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္စပ္သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနသည္။

မန္ယူအသင္းဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အနာဂတ္အလားအလာေကာင္းမြန္ေသာ လူငယ္ကစားသမားမ်ားကို ေခၚယူေရးအတြက္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္းလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားၿပီး နည္းျပေမာ္ရင္ညိဳ အလိုရွိေသာ ကစားသမားမ်ားမွာ အသင္းအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ျပန္ရႏိုင္ရန္ လမ္းစမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း မန္ယူဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မလုပ္လိုျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာ္ရင္ညိဳသည္ ၎၏လက္ထက္တြင္ မန္ယူထံသို႔ ဆန္းခ်က္ဇ္၊ အီဘရာဟီမိုဗစ္ႏွင့္ မာတစ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကစားသမားမ်ားကို ျမင့္မားလြန္းသည့္ စံခ်ိန္တင္လုပ္ခလစာမ်ားျဖင့္ ေခၚယူခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆန္းခ်က္ဇ္ႏွင့္ မာတစ္တို႔ကို ျပန္လည္ေရာင္းထုတ္မည္ဆိုပါက ကုန္က်စရိတ္၏ထက္၀က္ကိုပင္ ျပန္ရႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု မန္ယူဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ဦးကလည္း ေထာက္ျပသြားခဲ့သည္။