ဘာစီလိုနာအသင္း၏လက္ရွိ ၂၀၁၈-၁၉ ေဘာလုံးရာသီ လုပ္ခလစာေပးေခ်မႈအသုံးစရိတ္သည္ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ထက္ ေပါင္သန္း ၆၀ ပိုမိုမ်ားျပားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း AS က ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘာစီလိုနာ၊ စက္တင္ဘာ ၁၄

ဘာစီလိုနာအသင္း၏လက္ရွိ ၂၀၁၈-၁၉ ေဘာလုံးရာသီ လုပ္ခလစာေပးေခ်မႈအသုံးစရိတ္သည္ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ထက္ ေပါင္သန္း ၆၀ ပိုမိုမ်ားျပားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း AS က ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဘာစီလိုနာ၏ ၂၀၁၈-၁၉ ေဘာလုံးရာသီ လုပ္ခလစာေပးေခ်မႈအသုံးရိတ္သည္ ေပါင္ ၅၆၄ ဒသမ ၄ သန္း ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ခလစာေပးေခ်မႈမွာ ကစားသမားမ်ား၏လုပ္ခလစာ၊ အကယ္ဒမီသင္တန္းသားမ်ား၏လုပ္ခလစာ၊ နည္းစနစ္၀န္ထမ္းမ်ား၏လုပ္ခလစာတို႔အျပင္ ေႂကြးၿမီေပးဆပ္ျခင္းတို႔ပါ အက်ဳံး၀င္ေၾကာင္း ဘာစီလိုနာဥကၠ႒ ဘာတိုျမဴက ေျပာၾကားထားသည္။ 

ဘာစီလိုနာ၏လုပ္ခလစာေပးေခ်မႈအသုံးစရိတ္သည္ ယမန္ႏွစ္ေဘာလုံးရာသီကလည္း ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ၿပီး ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္မွာ လက္ရွိ ၂၀၁၈-၁၉ ေဘာလုံးရာသီအတြက္ လုပ္ခလစာေပးေခ်မႈအသုံးစရိတ္အျဖစ္ ေပါင္ ၅၀၅ ဒသမ ၁ သန္းသာ သုံးစြဲသြားရန္ လ်ာထားလ်က္ရွိသည္။ 

အက္သလက္တီကိုအသင္းသည္ လက္ရွိေဘာလုံးရာသီတြင္ လုပ္ခလစာေပးေခ်မႈ အသုံးစရိတ္အျဖစ္ ေပါင္ ၂၆၁ ဒသမ ၃ သန္းသာ သုံးစြဲသြားလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ခလစာေပးေခ်မႈအသုံးစရိတ္ အနည္းဆုံးသာ သုံးစြဲထားသည့္အသင္းမွာ ဘရာဇီးလက္ေ႐ြးစင္တိုက္စစ္မႉးေဟာင္း ေရာ္နယ္ဒို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ တန္းတက္ကလပ္ ဗယ္လာဒိုးလစ္ျဖစ္သည္။ 

ဗယ္လာဒိုးလစ္၏ ၂၀၁၈-၁၉ ေဘာလုံးရာသီ လုပ္ခလစာေပးေခ်မႈ အသုံးစရိတ္သည္ ေပါင္ ၂၁ ဒသမ ၃ သန္းသာရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာစီလိုနာႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆိုပါက ဗယ္လာဒိုးလစ္၏အသုံးစရတ္ပမာဏမွာ ၂၆ ဆ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။